El Chichón

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

El Chichon inggih punika salah satunggaling gunung api aktif ingkang papanipun manggen wonten ing Chiapas sisih kilen-kidul. Letusan gunung punika namung kedadosan kaping setunggal wonten ing wulan Maret-April 1982. Letusan punika saged ndamel kaldera ingkang wiyaripun 1 kilometer ingkang dipunkebaki kaliyan toya. Letusan gunung punika saged mejahi 2000 toyang ingkang manggen wonten ing sacelakipun gunung kasebat. Wonten ing taun 2000, temperatur danau mindak panas.