Boy Candra

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Boy Candra inggih mênikå salah satunggaling panulis novèl saking Indonesia kang wigati. Boy Candra lair nalikå tanggal 21 Novèmbêr 1989 ing Sumatêra Barat. Dhéwéké naté kuliah wontěn ing jurusan Administrasi Pendidikan, Univêrsitas Nègèri Padang. Nalikå kuliah dhéwéké aktif ing organisasi komunikasi lan radio wontên ing Kampus (UKKPK UNP). Piyambakipůn aktif nyêrat saking taun 2011, kajåbå nyêrat novèl ugå buku fiksi sanèsipůn. Buku ingkang sampun têrbit antawisipůn: Origami Hati (2013), Setelah Hujan Reda (2014), Catatan Pendek Untuk Cinta Yang Panjang (2015), Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai (2015) lan sapanunggalanipůn.

Novèl Boy Candra mênikå kathah-kathahipůn dados "best seller" lan akéh digandrungi kaliyan tiyang êném mliginipůn ingkang rêmên maos novèl. Kadadosan mênikå pancén awit saking sêdåyå novèlipůn Boy Candra mênikå saè sangêt. Novèl ingkang dipunsêrat kaliyan Boy Candra mênikå novèl rêmaja, novèl ingkang bahas bab asmara tumrap para mudha. asring gawé pamaos mênikå baper (bawa perasaan) istilah kêrênipůn.