Alif Rizky

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Alif Rizky[1] ménika salah satunggaling artis Ngayogyakarta ingkang miyos wontén Tégal, 24 Novembér 1993[2]. Alif Rizky ménika artis lokal ingkang asring dipuntimbali Mas Paijo tasih enggal dipunugémi dèning kadang anèm amargi karyanipun ngovér témbang-témbang kondhang saking artis mancanégara mawi basa jawi. Alif Rizky ménika pémudha ingkang multitallènt. Bakatipun wontén ing musik ménika botén sagéd dipunsangkali malih. Alif ménika sagéd main piranthi musik aliran pop kadosta gitar, piano, saha drum.

Karya[besut | besut sumber]

Karya ingkang sampun dipunsérat dening Alif Rizky ménika dados kondhang wontén ing media sosial amargi lirik, musik, saha temanipun témbang anggritanipun Alif Rizky menika gayut kaliyan masarakat jawi. Video klipipun ménika ugi dados viral wonten ing youtube amargi gadhah ciri khas unik saking video coveran sanèsipun. Alif Rizky ménika ngangge klambi batik parang khas Yogya saha dipuntambahi kaliyan blangkon. Karyanipun Alif Rizky ménika kathah nyariyosakén paraga tokoh Dek Sri minangka kénya ingkang dipuntrésnani.

Témbang karyanipun Alif Rizky ingkang sawég kondhang inggih menika témbang “Sampai Kiamat”. Témbang “Sampai Kiamat” déning Alif Rizky inggih ménika salah satunggaling karya tembang covéran basa jawi ingkang kaadhopsi saking témbang basa Inggris “Perfect” dening Ed Sheran[3].Tembang “Sampai Kiamat” dening Alif Rizky ménika ugi sami nyariyosaken bilih trésna ménika wuta botén mangértos ménapa-ménapa. Sinten kemawon ingkang ngraosakén trésna bakal nindakakén ménapa kemawon supados sagéd pikantuk trésna saking tiyang ingkang dipuntrésnani. Wontén ing témbang “Sampai Kiamat” ménika nyariyosakén kadospundi trésna priya kangge kénya ingkang dipuntrésnani ménika dipunwahyakaken mawi témbang ingkang romantis.

Sanesipun[besut | besut sumber]

Kathah témbang karya Alf Rizky ingkang mahyakakén raosing trésna awujud humor. Témbang “Sampai Kiamat” déning Alif Rizky ménika nyariyosaken kadospundi caranipun priya ménika ngugemi kenya ingkang dipuntresnani mawi fisik, atur saha tumindak. Karyanipun Alif Rizky ingkang maneka warna ménika sawég kondhang amargi asring dipunputér wontén ing youtube. Kondhangipun karya ménika katitik saking cacahing viewer sabén témbang ingkang ngancik maewu-ewu tiyang. Témbang Alif Rizky ménika ugi asring dipunputér ugi wontén ing papan rekreasi kadosta mall, restoran, kafe, lsp. Miturut Alif Rizky “dados tiyang Jawa ménika istimewa, kula kepingin ngangkat keistimewaan ménika supados masarakat ménika ugi mangértos bilih tiyang jawi ménika istimewa”.

  1. "alif rizky - Google Search". www.google.co.id. Dijupuk 2019-01-11. 
  2. "Alif Rizky". Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (ing basa Indonesia). 2017-07-16. 
  3. "Ed Sheeran". Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (ing basa Indonesia). 2018-12-14.