Menyang kontèn

ꦥꦺꦂꦱꦶ

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
     

ꦥꦺꦂꦱꦶꦥꦸꦤꦶꦏꦤꦩꦏꦶꦤꦱꦏꦶꦁꦤꦒꦫꦶꦆꦫꦤ꧀꧉ꦤꦩꦶꦥꦸꦤꦶꦏꦣꦶꦥꦸꦤ꧀ꦒꦶꦤꦏꦏꦺꦤ꧀ꦆꦁꦏꦶꦭꦺꦤ꧀ꦱꦏꦶꦁꦧꦱꦪꦸꦤꦤꦶꦆꦫꦤ꧀‌ꦥꦺꦂꦱꦶꦱ꧀꧉ꦥꦺꦂꦱꦶꦣꦶꦥꦸꦤ꧀ꦒꦶꦤꦏꦏꦺꦤ꧀ꦏꦁꦒꦺꦔ꧀ꦒꦩ꧀ꦧꦫꦏꦺꦤ꧀ꦤꦒꦫꦆꦫꦤ꧀‌ꦠꦶꦪꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦈꦠꦮꦶꦏꦫꦗꦤ꧀ꦏꦶꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈

ꦱꦗꦫꦃ[besut | besut sumber]

꧋ꦥꦺꦂꦱꦶꦣꦶꦥꦸꦤ꧀ꦝꦺꦒꦏꦺꦤ꧀ꦝꦺꦤꦶꦁꦱꦶꦫꦸꦱ꧀ꦆꦁꦏꦁꦄꦒꦸꦁꦣꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦶꦮꦶꦠꦶꦏꦤ꧀ꦛꦶꦥꦩꦤꦸꦁꦒꦭꦤ꧀ꦆꦁꦄꦱꦶꦪꦠꦼꦔꦃꦩꦫꦁꦧꦁꦱꦧꦁꦱꦆꦁꦏꦁꦩꦁꦒꦺꦤꦶꦆꦁꦠꦻꦴꦤ꧀꧇꧓꧓꧐꧇ꦱꦩ꧉ ꧋ꦏꦱꦸꦏ꧀ꦱꦺꦱꦤ꧀ꦱꦶꦫꦸꦱ꧀ꦝꦣꦺꦴꦱ꧀ꦆꦁꦏꦁꦱꦼꦥꦶꦤ꧀ꦝꦃꦏꦁꦒꦺꦩꦤꦸꦁꦒꦭꦏꦺꦤ꧀ꦄꦱꦶꦪꦠꦼꦔꦃꦭꦤ꧀ꦥꦸꦁꦏꦱꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦄꦱꦶꦪꦏꦶꦭꦺꦤ꧀ꦈꦒꦶ꧉

ꦈꦒꦶꦥꦶꦂꦱꦤꦶ[besut | besut sumber]