Èmbèr

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Timba sumur.

Èmbèr utawi timba inggih punika kalebet salah satunggalipun pirantos ing dhapur ingkang wigati sanget dipunbetahaken déning saben tiyang. Èmbèr saking basa Walanda emmer inggih punika satunggalipun alat ingkang tahan toya, wujudipun slinder, pérangan nginggil boten wonten tutupipun, lan pérangan ngandhapipun rata. Titikanipun èmbèr inggih punika wonten gantholan ing kiwa tengenipun èmbèr awujud setengah bunderan. Èmbèr sampun kathah dipun-ginakaken déning masarakat wiyar wiwit jaman rumiyin, mliginipun kanggé wadah toya, kanggé ngangkud toya saking sumur utawi keran tumuju wonten genthong.