Wikipedia:Wiki Mrebawani/Intro

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Logo Wiki Mrebawani 2015.png

Wiki Mrebawani kuwi cekakan saka Wikipédia Mangreksa basa Jawa lan Mumpuni. Wiki Mrebawani iki sawijining kridha (aktivitas) tetandhingan sing mangku ancas mangreksa lan nguri-uri basa Jawa sarana tulisan lan rupamadya (multimedia) jroning kaca Wikipédia basa Jawa. Cara Jawané, mangreksa mangku teges 'miara' lan mumpuni mangku teges ‘linuwih’.

Kridha iki digawé kanthi rupa tetandhingan jroring (online) awujud tataran. Kajaba mangreksa basa Jawa, kabèh panyarta uga bakal sinau urip guyub, mbangun pasrawungan, lan nyambut gawé bebarengan ing Wikipédia iki. Saben tataran mengko ana bebungahé kanggo panyarta. Kayata dolanan jroring liyané, saben panyarta bisa lulus bisa ora. Yèn ana kadadèn panyarta ora lulus, panyarta kuwi kudu mbalèni manèh saka tataran nalika dhèwèké wurung lulus. Cara mangkéné dianggo supaya akèh panyarta bisa kalebu. Kanthi mangkono, kridha iki bisa langgeng. Tetandhingan Wiki Mrebawani iki bakal wiwit surya 01 Oktober 2015 nganti surya 31 Maret 2017.

Tetandhingan Wiki Mrebawani kabèh lumaku kanthi jroring ana ing kaca Wikipédia basa Jawa. Kabèh kagiyatané panyarta tetandhingan iki diwasi déning panitya. Tetandhingan iki ancasé nggawé lan mbangun pasrawungan srana paguyuban panganggit lan pangrembaka tulisan-tulisan ènsiklopédhis basa Jawa. Jalaran Wikipédia jembar cakupané sing bisa ditulis, mula kanthi nulis topik apa waé nganggo basa Jawa panyarta kridha iki wis padha karo ngrembakakaké basa Jawa. Cara mangkéné ateges basa Jawa diuri-uri. Wusana, akèhé topik sing bisa dirembug nganggo basa Jawa mracihnani basa Jawa sangsaya mèmper ing jaman modèren.