Lir Ilir

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Tembang Lir-ilir punika tembang dolanan laré-laré alit jaman kawuri lan miturut cariyosipun simbah-simbah ingkang nganggit inggih punika kanjeng Sunan Bonang. Tembang punika ngandhut falsafah agami ingkang lebet, ingkang maringi pepadhang dhumateng bebrayan agung ing tanah Jawi kala samanten, amrih sageda ngugemi dhawuhipun Gusti ingkang Maha Welas Asih marang sedanten umatipun.

Tèks[besut | besut sumber]

Lir ilir, lir ilir,
tanduré wus sumilir
tak ijo royo-royo
tak sengguh temantèn anyar

Cah angon, cah angon,
pènèkno blimbing iku
Lunyu lunyu yo pènèken
kanggo mbasuh dodotiro

dodotiro, dodotiro,
kumitir bedhah ing pinggir
Dondomono jlumatono
kanggo séba mengko soré

mumpung padhang rembulané,
mumpung jembar kalangané.
yo surak o surak hiyo.

Maknanipun pada satunggal inggih punika: Minangka tiyang Islam ampun ngantos kesed anggènipun nuwuhaken iman dhumateng Allah ingkang kagambaraken kanthi tetuwuhan ingkang tuwuh saé. Tiyang Islam punika kedah nuwuhaken tetuwuhan kala wau ngantos ageng satemah pikantuk karaharjan saha saged minulya kados raharjaning penganten énggal.