Wikipedia:Kawicaksanan prakawis kapangurusan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kapangurusan
Kawicaksanan
Pamungutan swara
Tanggung jawab
Panyuwunan status
Birokrat
Cathetan pangangkatan
Pitulung pangurus

Kaca punika isi kawicaksanan ngéngingi kapangurusan ing Wikipedia abasa Jawi, babagan prosedur pangangkatan utawi panjabelan pangurus.

Dhéfinisi lan wewaton umum[besut sumber]

 • Panganggé kadhaptar inggih punika panganggé ingkang sampun kadhaptar ing Wikipedia basa Jawi lan sampun gabung sakbotenipun salami seminggu (salajengipun dipunistilahaken minangka "umur") lan sampun anggadhahi sakbotenipun 30 gunggung suntingan (salajengipun dipunistilahaken "editcount") sarta sanès minangka panganggé siluman.
 • Panganggé énggal inggih punika sanès panganggé kadhaptar.
 • Swanten panganggé anon, panganggé énggal sarta panganggé siluman boten kaétang.
 • Swanten ingkang sarujuk inggih punika gunggung swanten ndhukung (sarujuk) dipunkirangi gunggung swanten ingkang nentang (boten sarujuk).
 • Gunggung swanten inggih punika gunggung sedaya swanten valid ingkang mlebet (ndhukung + nentang + abstain).
 • Wekdal ingkang dipunanggé inggih punika wekdal adhedhasar UTC.

Pangangkatan pangurus, birokrat, pamriksa, pengawas, lan sanèsipun.[besut sumber]

Pangurus[besut sumber]

Syarat-syarat[besut sumber]

Syarat-syarat ingkang kedah dipunkebaki sad’engah panganggé sakdèrèngipun nyalonaken dhiri utawi dipuncalonaken minangka calon pangurus inggih punika:

 • Calon kedah satunggiling panganggé kadhaptar ingkang pirsa cara migunakaken Wikipedia kados tembung kunci-tembung kunci ingkang lumampah ing Wikipedia, cithakan, kategori, interwiki lan sapanunggalipun.
 • Alamat email kedah dipunsèt lan valid sarta sampun dipunkonfirmasi. Sanèsipun punika calon kedah ngéngingaken panganggé sanès ngintunaken email kanthi ngaktifaken fitur kasebat ing preferensi panganggé.
 • Sakbotenipun sampun nyunting ing Wikipedia salami 3 wulan.
 • Gunggung suntingan sakbotenipun nggayuh 500.
 • Aktif wonten ing dhiskusi/kaca pirembagan/warung kopi/panyuwunan pamrayogi/pamungutan swanten lan sapanunggalipun.
 • Ndhèrèk ngayahi tugas-tugas satunggiling pangurus kadosta, ngrapèkaken artikel, nambahaken interwiki, kategori, cithakan lan sapanunggalipun.
 • Manawi calon dipuncalonaken déning panganggé sanès, pangusul kedah minangka panganggé kadhaptar lan sang calon kedah mratélakaken kersa dipuncalonaken langkung rumiyin sakdèrèngipun dipuncalonaken.

Pangangkatan[besut sumber]

 • Pangangkatan langkung mekanisme pamungutan swanten ingkang lumampah sakbotenipun salami 1 minggu.
 • Calon saged dipunangkat manawi "swanten ingkang sarujuk" nggayuh sakbotenipun 10 lan dipunsarujuki déning sakbotenipun 70% saking "gunggung swanten".
 • Pamungutan swanten dipunnyatakan rampung manawi "gunggung swanten" nggayuh sakbotenipun 24 utawi sampun lumampah salami 2 minggu.

Birokrat, pamriksa, pengawas, lan sanès-sanèsipun.[besut sumber]

Ingkang kalebet wonten ing pérangan punika inggih punika birokrat, pamriksa, pengawas, lan kamungkinan privilese-privilese sanèsipun ing sainggiling pangurus ingkang badhé kadamel ing mangsa ngajeng.

Syarat-syarat[besut sumber]

Syarat-syarat ingkang kedah dipunkebaki satunggiling panganggé sadèrèngipun nyalonaken dhiri utawi dipuncalonaken minangka calon:

 • Calon kedah satunggiling pangurus ing Wikipedia basa Jawi salami sakbotenipun 6 wulan.
 • Manawi calon dipuncalonaken déning panganggé sanès, pengusul kedah minangka panganggé kadhaptar lan sang calon kedah mratélaken kersa dipuncalonaken langkung rumiyin sadèrèngipun dipuncalonaken.

Pangangkatan[besut sumber]

 • Pangangkatan langkung mekanisme pamungutan swanten ingkang lumampah sakbotenipun salami 1 minggu.
 • Calon saged dipunangkat manawi "swanten ingkang sarujuk" nggayuh sakbotenipun 15 (birokrat) / 25 (non birokrat) lan dipunsarujuki déning sakbotenipun 70% saking "gunggung swanten".
 • Pamungutan swanten dipunnyataken rampung manawi "gunggung swanten" nggayuh sakbotenipun 36 (birokrat) / 60 (non-birokrat) utawi sampun lumampah salami 2 minggu.

Panjabelan status pangurus[besut sumber]

 • Manawi satunggiling pangurus dipunputusaken kajabel status kapangurusanipun, status ingkang dipunjabel inggih punika sedaya status kapangurusan.
 • Satunggiling pangurus (tanpa ningali tataran) saged dipunjabel kanthi alesan-alesan ing ngandhap:

Langkung pamungutan swanten[besut sumber]

Boten aktif[besut sumber]
 • Gunggung suntingan pangurus kasebat boten dumugi cacah 50 suntingan wonten ing 3 wulan pungkasan.
 • Manawi pangurus nembé cuti, kedah kanthi alesan ingkang gumathok sarta maringi warta langkung rumiyin lan dangunipun cuti maksimum 6 wulan wonten ing salebeting sataun.
 • Usul panjabelan dipunajokaken déning panganggé kadhaptar.
Penyalahgunaan wewenang[besut sumber]
 • Kabuktos nyalahginakaken wewenang pangurus kadosta: perang suntingan, pambisakan/pamblokiran/pangreksan sacara serampangan.
 • Satunggiling panganggé kadhaptar salajengipun saged ngajokaken panyuwunan supados status kapangurusan pangurus kasebat dipunjabel.
 • Wonten ing wekdal saminggu pangurus kasebat saged ngajokaken pambélaan ingkang badhé dipuntanggepi déning anggota pangurus sanèsipun.
 • Manawi sasampunipun saminggu, mayoritas pangurus boten nampi pambélaanipun, prosès panjabelan status pangurus kasebat kalajengaken wonten ing prosès pamungutan swanten kabuka (ing ngandhap punika).
Prosès[besut sumber]
 • Panjabelan langkung mekanisme pamungutan swanten ingkang lumampah sakbotenipun salami 1 minggu.
 • Panjabelan status saged énggal dipunprosès manawi dipunsarujuki déning sakbotenipun 70% saking "gunggung swanten" sarta "swanten ingkang sarujuk" nggayuh sakbotenipun:
  • Manawi kagungan status pangurus kémawon: 10.
  • Manawi kagungan status birokrat: 15.
  • Manawi kagungan status pamriksa, pengawas, lan sanès-sanèsipun: 25.
 • Pamungutan swanten dipunnyatakaken rampung manawi prosès sampun lumampah salami 2 minggu utawi "gunggung swanten" nggayuh sakbotenipun:
  • Manawi kagungan status pangurus kémawon: 24.
  • Manawi kagungan status birokrat: 36.
  • Manawi kagungan status pamriksa, pangawas, lan sanès-sanèsipun: 60.

Langsung[besut sumber]

 • Manawi pangurus kasebat boten nyunting babar pindhah wonten ing wekdal 1 taun, pangurus kasebat saged langsung dipunprosès panjabelan status bten kedah langkung prosès pamungutan swanten.

Saking kersa salira[besut sumber]

Manawi pangurus kepingin medal saking kapangurusan saking kersanipun piyambak, pangurus kasebat dipunparingi wekdal 1 wulan wiwit pamrayoginipun dipunajokaken, manawi wonten ing 1 wulan pangurus kasebat taksih tetep kepingin medal saking kepangurusan utawi boten wonten tanggepan malih, panjabelan status kapangurusanipun saged dipunprosès.

Pangangkatan malih[besut sumber]

Sasampunipun dipunjabel amargi alesan boten aktif utawi kersa salira, tilas pangurus kasebat saged langsung dipunangkat malih dados pangurus saking panyuwunan tanpai langkung pamungutan swanten, manawi wonten ing 1 wulan tilas pangurus kasebat aktif malih (min: 50 suntingan wonten ing 1 wulan). Manawi syarat kasebat boten dipunkebaki prosèsipun kedah langkung pamungutan swanten.

Pangangkatan malih ingkang statusipun dipunjabel amargi alesan panyalahginaan wewenang kedah langkung prosès pamungutan swanten kadosdéné satunggiling panganggé énggal.

Cathetan:Sacara umum angka-angka pathokan dipundamel sami kaliyan paugeran ingkang wonten ing Wikipedia basa Indonésia, ananging gandhèng taksih sakedhik sanget panganggé ing Wikipedia abasa Jawi angka/cacah kasebat saged dipun éwahi déning tetimbangan para pangurus.

Mangga mirsani[besut sumber]