Wikipedia:Dhiskusi bab kawicaksanan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Papan Dhiskusi ing ngisor iki minangka panggonan imbal wacana utawa dhiskusi bab Wikipedia, utamané kang magepokan karo kawicaksanan. Wadah iki bisa dipigunakaké kanggo ajang brainstorming minangka proses golèk konsensus bab kawicaksanan Wikipedia.


Topik 1[besut sumber]

Ana ing Kaca Utama kolom Prakawis Wikipedia Jawi kaprayogakake nulis nganggo Basa Krama senajan Basa Ngoko uga kena. Nanging miturut panemuku luwih becik yen nulis nganggo Basa Ngoko amarga : 1. Ana ing Wikipedia Basa Jawa aku nate maca layang saka sedulur ing Suriname sing kepengin ngerti basane leluhure ing Tanah Jawa. Piyambake uga mratelakake yen ing Suriname akeh konca-kancane sing kepengin ngerti basa Jawa. Sedulur-sedulur ing Suriname isih akeh sing ngerti Basa Jawa nanging Basa Jawa ngoko. 2. Kasunyatane akeh sedulur-sedulur sing asale seka Jawa wis padha ora ngerti Basa Jawa amarga saiki manggon ing jaban tlatah sing migunakake Basa Jawa Kayata ana ing Tanah Pasundhan, Sumatra, Kalimantan malah ana sing neng jaban tlatah Indonesia. Mula saka iku aku mrayogakake tulisan nganggo Basa Ngoko supaya luwih akeh sedulur sing bisa ngerteni Basa Jawa sarana maca Wikipedia Basa Jawa iki. Sabanjure sumangga. Nuwun masyhudi z (hoody_z@yahoo.com)

Matur nuwun pamrayogané. Ing Wikipedia basa Jawa iki pancèn diidinaké nulis nganggo basa Ngoko lan Krama, anggeré ora dicampur adhuk. Matur muwun. Mangga ndhèrèk nyengkuyung. Pras wicara 12:26, 18 Januari 2010 (UTC)

Kula ugi sarujuk déné menawi diskusi utawi tukar kawruh ing papan punika ngagema basa krama, amargi sepindah pinangka pakurmatan tumrap kanca rembagan, amargi èstunipun asring kita mboten mangertos kita punika saweg rerembagan kalian sinten; angka kalih - pinangka latihan nguri-nguri kabudayan Jawi ingkang adi-luhung. Sinten malih ingkang saged lan wajib njagi lan nguri-uri kabudayan kita sami kajawi kita piyambak. Ing wasana sumangga kita regengaken prasarana punika kanggé kemajengan kita sami. Nuwun. Yohanes Samiran (ysamiran@gmail.com)

Matur nuwun pamanggihipun, artikel ing Wikipedia abasa Jawi punika pancen kaangkah supados ing tembe wingking dados salah satunggil waosan lan rujukan ngelmu lan ugi babagan basa Jawi. Amargi saking punika kedah saged dados wadhah kangge artikel ingkang tinulis ing basa Jawi tataran ngoko lan tataran krama. Waosan arupi pitedah utawi paugeran katulis ing tataran krama punika ugi ngemuti manawi kita wicanten kaliyan priyantun ingkang kita urmati, nanging emanipun dereng sedaya saged dipun ewahi amargi saking kathahipun, Urun rembag lan panyengkuyung saking panjenengan sadaya tansah dipun antu-antu. Nuwun.Pras rembugan 00:55, 29 Juli 2011 (UTC)

Topik 2[besut sumber]