Wikipedia:Angkringan Basa/Arsip 2012-2016

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Une tasse de thé avec une cuillère et deux sucres.
Une tasse de café avec une cuillère.

Panggonan iki kanggo kowé takon utawa rembug prakara basa Jawa kang gegayutan Wikipédia Jawa. Yèn kowé kangèlan anggoné nggolèk tembung utawa pertalan (tarjamahan) Jawa kang trep nalika nulis artikel, mangga maraa ing kéné saperlu nggenahaké prakaramu. Wong liya bokmanawa bakal awèh panemu utawa pitulung.

Rembug bab samubarang kajaba bab basa Jawa bisa koaturaké ing Angkringan.


jeneng wong[besut sumber]

aku lagi nambahi sithik paugeran ing perkara jeneng wong. sadurunge kedlarung2, becike digawe sing luwih prayoga paugern iki. sumangga yen ana sing arep dirembug ing babagan WP:PMAA. sueun ang pirembagan 29 Mei 2012 00.12 (UTC)

Aksara Jawa Unicode[besut sumber]

Kanca-kanca, saiki dhewe wis bisa nulis nganggo aksara jawa lho! Coba: Panganggo:Bennylin

Petunjuke ana ing kene. Wis tak owahi sethithik, carane saiki luwih gampang. Tinggal disalin (Ctrl+C, Ctrl+V) aksara Jawane, trus ditambahi templat {{Aksara}}

Bennylin (guneman) 04:16, 13 April 2011 (UTC)

Matur nuwun mas, nanging ing komputerku ing kantor ora metu. Apa kudu diinstal dhisik font-né? Ing kantorku Wordpress ora kena dibuka :-( Meursault2004ngobrol 05:52, 13 April 2011 (UTC)
Aku ora instal apa-apa... mungkin Firefox-e sing lawas... Tak gawekne dhisik Wikipedia:Panulisan Aksara Jawa ing Wikipedia lan Templat:Nganggo Aksara Jawa. Bennylin (guneman) 06:15, 13 April 2011 (UTC)
Ing kantor aku nganggo IE 7. Meursault2004ngobrol 06:20, 13 April 2011 (UTC)
Aku golek ing internet ora ana katerangane... Padhahal aku nganggo IE 6.0 isa... Yen dicoba ing browser liya dhisik piye mas? Bennylin (guneman) 06:59, 13 April 2011 (UTC)
Nanging lagi mengko ing ngomah. Nganggo Blackberry ora metu apa-apa (kothak2 ireng). Meursault2004ngobrol 07:32, 13 April 2011 (UTC)
 :( Bennylin (guneman) 07:40, 13 April 2011 (UTC)


Nuwun sewu ndérék urun rembug, Cithakan {{Aksara}} jawa punika niyatipun saé supados gampil nulis aksara jawa nanging émané menika taksih ngagem font ingk mboten standar. Font JG Aksara Jawa Lite punika nganggé alamat2 unicode nanging sanés unicode aksara Jawa ing alamat A980-A9DF. Wondéné kadhang Bennylin Browseré saged nampilaken aksara Jawa amargi komputeré sampun ke install program Carakan. Menawi kadhang Meursault2004 browseré mboten nampilaken aksara jawi amarga mboten naté nginstall program Carakan ingk otomatis nambahaken font JG Aksara Jawa Lite teng komputer sing diinstall. Kula éstu-éstu mboten sarujuk menawi cithakan aksara punika ngganteni tulisan2 aksara jawa sing sampun wonten, amargi font punika sanes Font aksara Jawa sing ngagem paugeran Unicode aksara Jawa. Font Adjisaka kemawon taksih salah padahal sing ngripta nggih dados panitia lan narasumber Proposal unicode Aksara Jawa. Artikel sing kaubah ngangge Cithakan {{Aksara}} kula suwun dibalekaken malih teng seratan aslinipun. Mangga sami sinau malih babagan Unicode aksara Jawa. Nuwun. Empu rembugan 07:38, 13 April 2011 (UTC)
Oh... OK. Matur nuwun. Yen ing petunjuke para pembaca didhawuhi ngunduh font "JG Aksara Jawa Lite" pripun? soale gampang banget nulis nganggo program kuwi. Wikipedia Bugis wae kudhu ngunduh font lagi isa diwaca... Bennylin (guneman) 07:44, 13 April 2011 (UTC)
Wis tak balekne kabeh owah-owahanku. Bennylin (guneman) 08:05, 13 April 2011 (UTC)
Masalahé font iki ora manut paugeran Unicode 5.2.0 sing dadi standar baku Aksara Jawa. Kabéh font Aksara jawa/hanacaraka sing wis dirilis nang internet nggampangaké nulis aksara jawa ora ana sing angél. Nék nganggo font Adjisaka malah ora papa, sanajan ora bener 100% nanging pengalamatan unicodené luwih bener ketimbang JG Aksara Jawa Lite. Nek wis ora nganggo standar baku, nang Komputer wae esih bermasalah apamaneh nek antar Gadget/Gawai. Ana font sing wis nyedhaki 99,9% manut paugeran Unicode 5.2.0 nanging durung disupport aplikasi Windows kanthi penuh, nembe Linux lan OpenOffice. Empu rembugan 09:42, 13 April 2011 (UTC)

Nang iPad isih ora metu, hehehe. Sanko rembugan 09:01, 4 Mei 2011 (UTC)

nganti ana font sing disain unicode aksara jawane bener, ora ana aksara jawa sing bakalan metu liwat hape utawa gadget liyane. Krungu kabar font iki lagi digarap microsoft tahun iki, nek ana kadhang sedulur sing wis bisa gawe font iki, iku ya luwih apik. Sapa ngerti mengko aku ya bisa nggawe... Biggrin-smiley.svg. Empu rembugan 09:10, 4 Mei 2011 (UTC)

Yen font TuladhaJejeg ing situs http://sites.google.com/site/jawaunicode/download pripun? Bennylin (guneman) 30 November 2011 14.15 (UTC)

Miturut pangarange (ing berkas Panduan Pemakaian Font Unicode Aksara Jawa), mung ana 2 karakter sing bedha karo Unicode: "Fonta Tuladha Jejeg menggunakan bentuk aksara U+A996 CA MURDA dan U+A99E DDA MAHAPRANA yang berbeda dengan yang ada di tabel Unicode aksara Jawa yang resmi. Bentuk asli aksara CA MURDA dan DDA MAHAPRANA sudah hilang sehingga bentuk aksaranya hanya berupa rekaan." Yen ngono font iki isa dadi font standar ing Wikipedia Basa Jawa? Bennylin (guneman) 30 November 2011 14.20 (UTC)

Kula nerusake kabar sing kula terima liwat layang elektronik:

Sekedar memberi informasi. Peramban Mozilla Firefox 11 sekarang bisa menampilkan fonta Graphite. Jadi fonta aksara Jawa saya sekarang bisa ditampilkan dengan baik di Firefox.
Jika tertarik, saya sudah menulis cara mengaktifkannya di situs saya di sini (https://sites.google.com/site/jawaunicode/home/firefox_graphite). Kemudian lanjutkan dengan mengetesnya di halaman aksara Jawa di situs Alanwood (http://www.alanwood.net/unicode/javanese.html) [utawa Wikipedia:Unicode].
Wihananto

Wihananto iku sing nggawe font TuladhaJejeg. Bennylin (guneman) 21 Maret 2012 08.55 (UTC)

Penggunaan Aksara Jawa pada Wikipedia Basa Jawa[besut sumber]

Nuwun sewu, di sini saya ingin memeberikan usul. Menurut saya ada baiknya pada wikipedia basa jawa ini juga menggunakan aksara jawa, tidak hanya pada logonya. Karena hal itu juga berguna untuk kelestarian aksara jawa. Bila tidak ada usaha untuk pemakaiannya sejak saat ini maka lama-kelamaan aksara ini akan punah, dan tentu saja hal ini tidak diinginkan. Karena itu, saya menyarankan kepada segenap pengurus Wikipedia Basa Jawa untuk membuatnya dalam dua versi yaitu, versi latin dan versi hanacaraka. Sekian, Matur Nuwun. 125.163.176.176 2 Februari 2012 10.01 (UTC)

KBJ V[besut sumber]

Ora krasa wis limang tahun kepengker dianakna kongres Basa Jawa IV (KBJ IV) nang Semarang. Pas melu KBJ IV mbiyen nang Hotel Patra Jasa, akeh banget para kadhang seka praktisi, akademisi, birokrat lan masyarakat sutresna budaya Jawa sing ngrawuhi KBJ mau. Tahun iki KBJ V dianakna nang kutha Surabaya diwiwiti tanggal 27 nganti 30 Nopember 2011. Esih akeh PR sing durung kaleksanan nang jroning 5 tahun iki nanging tahun iki uga wis arep digawe rencana-rencana kanggo ngleluri, ngrembakaake budaya lan sastra Jawa kanggo 5 tahun ngarep. Sing tak rasa saiki esih kurang perhatian seka pamarentah 3 propinsi kanggo nguripaken basa Jawa kanggo Widya Basa mligine nang dunia IT sing saiki perkembangane cepet banget. Basa Jawa sing digawe nang dunia IT saiki nembe dikembangake sakpèrangan komunitas, durung ana pandhuan baku utawa seka lembaga sing kompeten sing kudune ngopèni basa Jawa. Apa maneh aksara Jawa, wis 2 tahun resmi nduweni register Unicode (artine aksara Jawa wis diakui lan diduweni masyarakat sak ndonya) durung nduwe font lan driver keyboard Aks Jawa sing baku, padahal nek wis nduwe font sing baku tahun 2011 iki kudune wis akeh (minimal wis ana) handphone utawa gadget sing bisa kanggo SMS-san utawa BBM-man sing nganggo aksara Jawa. Sing lucu maneh esih ana mahasiswa Sastra Jawa sing durung ngerti apa iku KBJ... apa tumon..?  eMpu  :: Caturan  01:08, 30 September 2011 (UTC)

Matur nuwun komentaré mas Empu, pancèn nyata nrenyuhaké. Padha ora rumangsa yèn ora sregeb gawé istilah menyang Baa Jawa suwé-suwé kabèh tembung kayadéné ing babagan IT lan tèknologi anyar liyané mung nyerep langsung saka Basa Indonésia utawa Basa Inggris, sumrambah uga ing tembung-tembung liya sing wis angèl digolèki ing kamus, amarga kamus-kamusé ora pepak Yèn kaya mangkono kahanané ora suwé manèh Basa Jawa bakal musna amarga ora ana sing nganggo manèh, utawa isih dianggo nanging istilahé/tembungé kabèh dumadi saka basa liya :(

Obsèsi kepingin duwé kateglo (kamus, tesaurus lan glosarium) basa Jawa, nanging apa aba ya sing arep ndhuwiki lan nglakoni?. Pras pirembagan 03:00, 30 September 2011 (UTC)

Niki KBJ V wis rampung. Apa ana sing teka lan bisa ngandhani hasile, terutama sing ana hubunganne karo IT? Aku maca ing situse KBJ V http://kbj5.com/ ora ana sing tentang teknologi, Wikipedia basa Jawa ming kasebut pisan.
Topik liyane: Ing Wikipedia basa Inggris aku maca http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Javanese_alphabet&oldid=460757902#History ana panganggo jenenge Y4n sing nggawe cithakan en:Template:Javanese_script sing ngongkon ngunduh http://sites.google.com/site/jawaunicode/download kanggo maca aksara Jawa ing halaman en:Javanese_alphabet. Napa font iki wis dadi font baku utawa standar basa Jawa ing komputer? Bennylin (guneman) 30 November 2011 10.06 (UTC)
Inggih leres, Aksara Tuladha jejeg sakmenika saktunggaling font ingkang sampun full support lan leres anggenipun rendering glyph aksara jawa standar Unicode 5.2 (Javanese). Emanipun aksara menika nembe ngangge format SIL dados dereng saged Universal panganggenipun, kadosipun sekedhap malih badhe medal versi Opentype ingkang langkung umum teng OS Windows, MacOS lan Linux.  eMpu  :: Caturan  21 Januari 2012 00.23 (UTC)
Ing Wiktionary basa Inggris kula nemu appendiks meniki: en:wikt:Appendix:Unicode/Javanese. Mugi-mugi ana gunane. Bennylin (guneman) 10 Desember 2011 20.05 (UTC)
Wikipedia:Unicode. Bennylin (guneman) 21 Maret 2012 10.12 (UTC)

Aksara Jawa Akan Jadi Font Windows Dengan Nama “Ajisaka”[besut sumber]

http://id.berita.yahoo.com/aksara-jawa-segera-jadi-font-windows-025027257.html

Kodhe basa ora trep. http://pojoklambe.blogspot.com/2011/12/pojok-lambe-sabtu-kliwon-aksoro-jowo.html

Sugeng enjang dherek,

Wingi Jemuah, onok brita sing mbungahno ati, utamane gae wong-wong sing konsen ambek tresno ambek aksoro lan budaya Jowo. Ndhelokno nasib aksoro Jowo sing wis molai kukut polahe karek thitik sing nggae ditambah maneh lek jare arek nom aksorone mlungker-mlungker koyok ulo. Nang Kongres Boso Jowo kaping 5 sing dianakno nok Suroboyo tanggal 27 nganthek 30 Nopember winginane, Ki Demang Sokowetan salah siji pemerhati aksoro ambek boso Jowo njlentrekno lek mari ngene aksoro Honocoroko ate dilebokno dadi FONT-e Windows paling anyar, paling gak rong taun ngkas.

Iki dilakoni polae onok dukungan tekok UNESCO sing mandeng aksoro warisane Prabu Ajisaka iki kudu dilestarekno, polae wis tambah susut sing isok moco ambek nulis aksoro iki. Nah, diewangi ambek UNESCO mestie isok dadi tambahan kekuatan gae poro pakar piranti lunak sing pengen ngembangno maneh aksoro Jowo iki. Ki Demang Sokowetan yo njlentrekno maneh lek program sing diarani Font Ajisaka iki uakeh sing ngesir. Operator seluler barang yo pengen ngembangno cek wong-wong isok SMSan gae aksoro Jowo, terus barang uakeh ahli software tekok monconegoro sing pengen melok.

Tapi Ki Demang dhewe ngarepno lek peluncuran piranti lunak Jowo iki isok dianakno ndik Jowo ae, gak usah nok monconegoro. Lek pojoklambe dhewe setuju ambek melok bungah polahe aksoro Jowo iki masiyo nok daerah-daerah koyok Solo sik digae nang blabak-blabak embong, tapi gurung onok sensus sing isok ngitung onok piro se wong sing sik isok nulis nggae aksoro Jowo. Paling-paling lek digepuk roto ngono sing tuwek-tuwek ambek sing ancene minat pol ambek aksoro Jowo. Saiki jare Ki Demang Sokowetan, karek ngenteni pihak Microsoft gae nglebokno aksoro iki, soale lek wis mlebu, otomatis si Apel krowak alias Apple yo mesti melok.

Wis onok sakjane software sing nggae aksoro Jowo iki, cumak mugo-mugo lek wis mlebu Windows bakale luwih gampang gae wong-wong lek nulis opo ngetik. Mesisan gae nguri-uri maneh aksoro Jowo sing meh dilalekno ambek wong-wong Jowo jaman saiki. Diarepno, wong Jowo sakdunyo isok nulis-nulis ambek ngetik ambek aksorone dhewe. Mbuh Jowo Indonesia, Jowo Malaysia, Jowo Kaledonia nganthek dhulur-dhulur Jowo Suriname kabeh isok latian nulis Jowo luwih praktis lan gampang. Opo maneh jaman saiki kan jaman serba njaluk cepet.

Yuk kabeh podo nyambut karo bungah opo sing diolehi tekok Kongres Boso Jowo kaping 5 iki. Oleh-oleh nyenengno soale ngenteni bakal mlebue aksoro Jowo nang Windows, dadi cek gampang gak usah repot-repot maneh mikiri coro nulise. Tapi sing penting yo iku....pancet nguri-uri lestarine boso Jowo sak aksorone.

Sumber: antaranews.com

Istana[besut sumber]

Istana iku manawa tembung basa Indonésia, beciké diganti nganggo cara Jawa. Ana sawetara pilihan:

 1. Kadhaton. utawa kedhaton, loro-lorone tegese daleme ratu
 2. Astana, sing tegesé 1. kraton 2. kuburané raja
 3. Puri, sing miturut kamus tegesé 1.kadhaton; kraton 2. bètèng.
 4. Pilihan liya??

Nyuwun pamrayoga. Pras pirembagan 9 Desember 2011 07.59 (UTC)

Yen "keraton" utawa "kraton" saged mboten pak? Kraton Osaka, Kraton Pagaruyung, Kraton Ratu Bangkok, lsp. Bennylin (guneman) 10 Desember 2011 20.07 (UTC)

Matur nuwun pamrayogane om Benny, jan-jane kuwi ya padha maknane, nanging kepriye mengko ya tumrape istana sing ora panggonan raja utawa ratu, tuladha: Istana Presiden, Istana Bogor, Istana Tampaksiring, Istana Cipanas lsp? Apa dipadhakake wae? Apa dibedakake yen panggon raja,ratu utawa kaisar ditulis 'kraton/kedhaton' lha yen dudu panggon raja, ratu utawa kaisar ditulis 'puri', tuladha Puri Tampaksiring? Kepriye panemune para kanca liyane? Matur nuwun.Pras pirembagan 10 Desember 2011 21.16 (UTC)

Yèn miturut aku basa Jawané istana beciké 'kadhaton'. 'Karaton' iku yèn miturut panemuku baluwerti saubenging kadhaton utawa tlatah kawasaning sang nata. Banjur puri bisa uga. Nanging katoné puri dienggo utamané ing Bali ya? Malahan ing Surakarta ana 'Pura Mangkunegaran'. Tembung astana beciké aja dienggo sebab tegesé pasaréyan lan dudu istana. Mbokmenawa ing basa Jawa Kuna utawa Tengahan tegesé istana nanging ing Basa Jawa Anyar wis dudu manèh. Meursault2004ngobrol 26 November 2012 08.30 (UTC)

Font Carakan Anyar[besut sumber]

Usul artikel mawi aksara Jawa saking Pak Wahyu Wijaya Tirtariga. Ing ngandhap puniki cotonipun:

ꦺꦆꦾ

ꦆꦁꦙꦹꦃꦺꦁꦚꦾ


꧎ꦺꦆꦾꦀꦶꦆꦸꦺꦀꦻꦏꦥꦷꦁꦁꦚꦷꦀꦶꦁꦿꦇꦉꦾꦇꦶꦌꦶꦀꦶꦁꦞꧏꦸꦇꦶꦄꦼꦄꦐꦺꦈꦇꦄꦺꦐꦻꦅꦼꦐꦃꦶꦼꦺꦇꦏꦄꦿ

ꦏꦷꦉꦝꦶꦀꦇꦶꦁꦷꦁꦛꦶꦇꦿꦄꦁꦚꦶꦑꦎꦸꦊꦁꦇꦿ꧌

Supaya bisa maca neng webbrowser kang nggunakake aksara Jawa, para sedulur kudu masang(instal) font Carakan Anyar menyang sajroning Windows. Dene pranala kanggo ngundhuh font mau yaiku :

https://sites.google.com/site/hanacarakan/font/Carakan-Anyar-Rev-01D.ttf?attredirects=0&d=1

Salah sawijining paguyuban (grup) facebook kang nyengkuyung adeging aksara Jawa yaiku: Sinau Nulis Jawa ing pranala: http://www.facebook.com/groups/159027967494467/

Ing papan mau ana katrangan (panduan) carane nginstal font carakan anyar, jangkep lan keyboarde.

Tulisane kok ora muni ya?? ꦺꦆꦾ iki apa muni tèh? Sakbeneré aku sarujuk anané artikel nganggo aksara carakan, nanging kudu sing cetha lan gampang diwaca tumrap para 'pemula'. Banjur diwènèhi kategori sing mligi kanggo artikel ing tulisan aksara Carakan. Pras pirembagan 1 April 2012 03.03 (UTC)

Masalah kompatibilitas font carakan pancèn lumayan sensitif, mergané kabèh mau ana gandhengané karo OS lan browser. Solusine para pengurus sing duwe wenang (mligine kadhang birokrat utawa sisop WBJ) kudu masang font iki nang sistem Wikiphedia. Tapi aku ya ora ngerti apa iki bisa kelakon. Nek ora ya kaya tulisane kadhang Pras, artikel sing ngandhut aksara jawa kudu nduweni kategori dhewe lan katrangan tambahan.  eMpu  «Caturan»  8 April 2012 00.46 (UTC)

Aksara Bugis Sudah dipakai di wikipedia,, aksara Jawa kapan?[besut sumber]

Aksara Bugis di Wikipedia
Wikipedia-logo-jawa.png

Screenshot wikijawa.png

InsyaAllah ing masa ngarep ana artikel kang nganggo aksara carakan. Nanging yèn sedulur ngetutaké perkembangan Wikipedia basa Ugi, aksara Bugis nyatané malahan dadi alangan kanggo kontribusiné para panganggo Wikipedia kasebut. Para pangurus lan pangganggo Wikipedia basa Ugi sing mung sithik kuwi arep ngowah manèh ing aksara Latin, sebabé iku aksara sing luwih praktis dienggo para panutur ibu basa Ugi. Bèn artikel-artikel Wikipedia sing dawa-dawa isiné gampang ditulisaké. Mung iki panemuku kemawon. Matur nuwun, Naval Scene pirembagan 9 Mei 2012 07.41 (UTC)

Insyaallah,, sekiranya nanti ada yang mentransformasikan artikel yang ada di wikipedia bahasa jawa kedalam aksara jawa, mohon diberi ruang dan izin untuk memposting dan ikut nimbrung dalam jv.wikipedia.org dan hanya menumpang link pada artikel yang sudah ada --> TIRTARIGA PIREMBAGAN 09 Mei 2012.

Artikel mawa basa krama[besut sumber]

Aku pengin usul urun rembug supaya artikel-artikel sing wis tinulis ing ngoko aja ditulis ulang ing krama. Menawa artikel diwiwiti ing ngoko ya diterusaké ing ngoko, menawa diwiwiti ing krama ya diterusaké ing ngoko. Akèhé sing takdelengi dicampur. Meursault2004ngobrol 26 Mei 2012 02.03 (UTC)

kula sarujuk, khusus artikel basa krama kadosipun sampun wonten kategorinipun piyambak.  eMpu  «Caturan»  6 Juni 2012 02.54 (UTC)

Sawetara istilah basa[besut sumber]

 • Video game lan computer game = dolanan komputer? Rasané rada anèh ngarani wong sing main ing PS3 = "Wong kaé lagi dolanan vidéo".
 • Tembung tembang sajatiné aja dienggo nganggo ngarani judhul lagu. Meursault2004ngobrol 7 Juni 2012 16.00 (UTC)
* katone pancen angel dijarwakake. piye yen dolanan digital' wae? ang pirembagan 8 Juni 2012 09.14 (UTC)
Kanggo dèskripsi 'dolanan digital' pancèn apik lan énak dirungokaké. Tembung iki bisa dienggo minangka tembung umum. Nanging katoné panggah anèh ing pocapan sadina-dina. Nanging ukara kaya mengkéné mbokmenawa trep ya: "Angry Birds iku sawijining dolanan digital sing kerep dimainaké déning wong-wong sing padha ndarbèni tilpun sèlulèr mawa sistém operasi Android utawa iPhone." Meursault2004ngobrol 8 Juni 2012 14.59 (UTC)

jane istilah kuwi entuk colongan seka penerjemahan wiki italia: gioco elettronico, jarwan kamuse dolanan elektonik. luwih kepenak "elektronik" apa "digital"? ang pirembagan 11 Juni 2012 01.21 (UTC)

Manawa luwih becik "dolanan digital" waé ya? Saliyané jaman saiki wis amèh kabèh piranti èlèktronik iku wis nganggo tèknologi digital, uga nulisé luwih gampang ora kakèhan tandha dhiakritik :) Pras pirembagan 11 Juni 2012 03.38 (UTC)
Ing wiki Inggris, videogame iku jenengé sacara umum, kamangka computer game kuwi videogame sing dimainaké ing komputer tenanan. Menawa dimainaké ing piranti liya kayata jam digital, konsol lan sapanunggalané diarani videogame. Dadi videogame iki waé ya sing dipertal dadi dolanan digital? Sakjané supaya ora kakèhan diakritik bisa nganggo tembung 'listrik' :-) Nanging dolanan listrik krunguné anèh ... Suwun lan salam. Meursault2004ngobrol 11 Juni 2012 06.31 (UTC)

Pithakonan[besut sumber]

Nyuwun tangled, kula lagi nyusun panulisan kanggo basa Jawa ing MédiaWiki, nanging ketemu masalah bab aturan panulisan aksara Jawa, contoné:

Pripun carané nulis vokal sing jejer loro?[besut sumber]

 • kaisar (kakaisaran romawi)
 • saiki
 • yaiku
 • waos
 • bauwarna
 • bausastra
 • tau
 • taun
 • sinau
 • Indonesia
 • Wikipedia
 • diarani
 • dienggo
 • diowahi
 • Nasional
 • linguistik

(niki kabeh saka artikel ensiklopedhi)

Kepiye panulisan huruf f,v,q,x,z[besut sumber]

Napa f/v diganti p, q/x diganti k, z diganti s? Kapan panulisane kudhu diganti lan kapan tetep nganggo f/v (ꦥ꦳) lan z (ꦗ꦳) ing aksara Jawa? conthone: daftar/daptar, paragraf, definisi, fenomena, filsuf, (a)sifat, informasi, revolusi, versi, lsp.

Tanggepan[besut sumber]

Nyuwun duka manawa kurang bener, mengko Mas Revo bisa ngoreksi :) Jroning kaidah panulisan unsur serapan sejatine wis ana paugeran ing 'Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa yang Disempurnakan' (yèn perlu mengko bisa tak scan lan diamot ing kéné. Isiné sing magepokan karo aksara rékan yaiku antara liya:

 • Aksara f lan v ora diowahi dadi p, dadi tetep f lan v. Tuladha: final lan vitamin. Dadi mesthiné kudu nganggo aksara rékan amarga Hanacaraka ora duwé aksara f lan v. (Cathetan:Yèn aksara dha iku hanacaraka duwé dadi mesthiné ditulis nganggo aksara dha ora d. Tuladha: dhaftar. Sangertiku aksara f owah dadi p iku ing gagrag pocapan? Tuladha:pilem, poto, lsp.)
 • Aksara q diowahi panulisané dadi k, tuladha: akuarium,frekuènsi.
 • Aksara x lan xc diowahi dadi ks, tuladha: èkstra, latèks,tèkstil, èksès, èkskavasi, èksklusif. Semono uga xt sing pungkasan tembung owah dadi ks, tuladha:tèks, kontèks.
 • Aksara z tetep z, dadi kudu nganggo aksara rékan.

Nyuwun pencerahan saka sutresna liyané. Matur nuwun.Pras pirembagan 3 September 2012 02.49 (UTC)

Bab d/dh, inggih niki kekurangan kula sing mboten saged mbedhakaké d/dh, t/th, lsp. Ing mriki kula aturaken: menawi enten panulisan kula sing salah hurufé (tegesé, d ditulis dh, dh ditulis d, lsp) utawa salah tegesé, utawa isih nganggo basa Jawa gado-gado (campuran ngoko/krama/basa Indonesia/lsp.), monggo, silakan disunting siapa pun :), kula mboten tersinggung, malahan bakal seneng amarga isa ajar saka kesalahan kuwi. Bennylin (guneman) 3 September 2012 17.33 (UTC)

Sing ditulis nganggo kapital[besut sumber]

Piye aturan panulisan huruf kapital ing aksara Jawa, lan apa daftar ing ngisor sampun bener?

 • Dh = ꦝ
 • Ny = ꦘ //Nya murda
 • Th = ꦛ
 • Ng = ꦔ
 • Ê = ꦄꦼ
 • A = ꦄ
 • B = ꦨ //Ba murda
 • C = ꦖ //Ca murda(?)
 • D = ꦢ
 • E = ꦌ // É|È
 • (F|V) = ꦥ꦳
 • G = ꦓ //Ga murda
 • H = ꦲ
 • I = ꦆ
 • J = ꦗ
 • K = ꦑ //Ka murda
 • L = ꦭ
 • M = ꦩ
 • N = ꦟ //Na murda
 • O = ꦎ
 • P = ꦦ //Pa murda
 • Q?
 • R = ꦫ
 • S = ꦯ //Sa murda
 • T = ꦡ //Ta murda
 • U = ꦈ
 • V = F
 • W = ꦮ
 • X = ?
 • Y = ꦪ

Jeneng[besut sumber]

Jenenge wong Jawa saged ditulis nganggo aksara Jawa: Ranggawarsita - ꦫꦁꦒ​ꦮꦂꦱꦶꦠ​, nanging jeneng liyane piye? Misale jeneng wong jaman mbiyen: Marcus Porcius Cato​, Plinius Senior/Caius Plinius Secundus​; wong Eropah: Paul Scalich, Francis Bacon, Denis Diderot; wong Indonesia: Prof. Dr. Nurcholish Madjid (lan panulisan gelar), napa tetep Latin utawa diaksarakne Jawa?

Banjur kepriye panulisan jeneng merek utawa judul buku? kayata: Wikipedia, Microsoft, Encarta, Encyclopaedia Americana, Encyclopaedia Britannica, lsp.

Pripun carané nulis ukara sing didhisiki vokal[besut sumber]

Pripun carané nulis ukara sing didhisiki vokal, kayata: iki, iku, ora, awal, utama, antara, entri, ensiklopedhi, artikel, arupa, lsp.
Apa ditulis nganggo aksara "ha": hiki, hiku, hora, hawal, hutama, hantara, hentri, hensiklopedhi, hartikel, harupa, lsp.?

Pripun carané nulis tanda hubung?[besut sumber]

 • tanda hubung
 • tanda kurung (biasa), kurung siku, lan kurung tegak
 • tanda kutip lan kutip tunggal
 • tanda tanya lan tanda seru
 • tanda titik dua lan tanda titik koma
 • lsp.

Cetak kandhel lan cetak miring ing aksara Jawa[besut sumber]

Napa enten cetak kandhel lan cetak miring ing aksara Jawa?

Daftar ukara[besut sumber]

Napa enten sing ndhuwe daftar ukara basa Jawa (saking bauwarna utawa sumber liyane)? Ora lengkap mboten napa-napa.

Bennylin (guneman) 2 September 2012 16.49 (UTC)

(Bab iki kula sampun ketemu bausastra Poerwadarminta 1939 lan sampun kula lebetaken dhateng Wiktionary/Bausastrawiki. Bennylin (guneman) 18 Januari 2013 17.41 (UTC)

Tembung 'piala'[besut sumber]

Aku nuwèni ing bausastra. Tembung piala (kr. piawon) iku tibakné tegesé nggawé ala marang wong liya. Tembung alternatif kanggo tembung saka basa Indonésia iki ya bèker, miturut bausastra. Dadi aku urun rembug supaya irah-irahan artikel kayata Piala Donya FIFA 2014 diganti dadi Bèker Donya FIFA 2014. Pak @Pras, mas @Anggoro lan liyané? Meursault2004ngobrol 19 Oktober 2015 18.13 (UTC)

Kadosipun pancèn namung "bèker", Pak lan boten wonten sinonimipun. Cahyo Ramadhani pirembagan 21 November 2015 13.14 (UTC)

Inggih matur nuwun Mas, sampun tumut nuwèni lan madosi ing Bausastra. Pancèn tembung bèker menika sambetan saking basa Walandi, nanging katingalipun menika ingkang resmi. Meursault2004ngobrol 21 November 2015 13.17 (UTC)

Prabédan antara d lan dh[besut sumber]

Ana wong sing tau takon karo aku bédané d karo dh kuwi apa. Aku nuli mangsuli yèn d karo dh kuwi rong swara wyanjana utawa konsonan sing séjé ing basa Jawa. Utawa ing istilah awam: rong aksara sing séjé, kaya déné bédané b lan w. Banjur tembung-tembung asing utawa non-Jawa sing ngandhut d kerepé diserep minangka dh. Mula tembung kayadéné radio, district lan dialect ing basa Jawa ditulis dadi radhio, dhistrik lan dhialèk. Nanging aku tau rembugan karo rédaksi kalawarti Damar Jati sing wis ora dibabar manèh, yèn panulisan nganggo gugus dh kuwi ora apik sacara stilistis. Dadi beciké ditulis d nglegena waé. Pancèn mbiyèn nalika pasang aksara utawa éjaan durung diowahi taun 1974, dh katulisaké minangka , dadi yèn ditulisaké pancèn yèn disawang luwih apik. Dadi tembung-tembung ing dhuwur iki katulis minangka raḍio, ḍistrik lan ḍialèk. Meursault2004ngobrol 20 November 2015 10.11 (UTC)

Paugeran d non-Jawi dados dh salebeting basa Jawi punika wonten ing Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan. Inggih Pak, sarujuk punika katingal saé. Menawi saged moncèraken malih huruf ṭ lan ḍ wonten ing riki, nanging kadosipun boten. Cahyo Ramadhani pirembagan 21 November 2015 13.26 (UTC)

Wonten Wikipedia basa Inggris, para panyunting ugi saged nrapaken varian basa ingkang bènten-bènten. Nanging sedaya kedah adhedhasar standar baku utawi resmi. Miturut kula pancèn mboten prelu nganggé huruf ṭ lan ḍ malih, kajawi kanggé nyerat Basa Jawi Kina, utawi kanggé ngalihaksarakaken saking seratan Hanacaraka. Sampun ngantos Wikipedia basa Jawi dados mèmper Wikipedia basa Indonésia. Wonten mrika kathah tiyang (asringipun taksih laré) ingkang mboten ngertos utawi preduli keanekaragaman wujud basa. Meursault2004ngobrol 24 November 2015 01.07 (UTC)

Dhaptar, Daftar, Dhaftar[besut sumber]

Saking tiga tembung punika, tembung ingkang baku kanggé ditrapaken wonten Wikipédia punika ingkang pundi, inggih? Menawi tumut bausastra Indonesia-Jawa karyanipun Utomo (2015), ingkang baku tembung dhaptar. Nanging tembung dhaftar kemawon ugi saged miturut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan amargi f sampun kalebet ing basa Jawi. Punapa malah daftar?

Wonten basa Jawi, kadosipun tembung lis lan pratélan sampun wonten ingkang tegesipun list (Robson 2002). Cahyo Ramadhani pirembagan 23 November 2015 03.40 (UTC)

Sayektinipun kula ugi badhé miwiti thread punika :-) Menawi mboten lepat, prekawis menika ugi sampun naté dipunrembug. Sedaya tembung menika leres. Tembung dhaftar ugi sampun wonten ing bausastranipun Rob van Albada-Pigeaud (2007, Jawi-Walanda). Ing bausastra Pigeaud (1938) malah tembung daptar ingkang kacathet. Bausastra Jawi-Walandi Pigeaud menika ingkang dados dhasar bausastra Poerwadarminta. Nanging menawi takèn kula, ingkang nJawani inggih pratélan. Tembung lis ugi saé, nanging lis tegesipun ugi bingkai. Ing bausastra Gericke-Roorda (1875, Jawi-Walanda), wontenipun namung pratélan. Tembung menika adhedhasar tembung 'téla'.
Nanging menawi badhé ngéwahi sedaya, kedah ngwontenaken pamungutan swanten. Awit menika sayektinipun masalah gaya. Meursault2004ngobrol 24 November 2015 01.01 (UTC)
Pamungutan swanten wonten ing riki mawon nggih, Pak. Calonipun: dhaptar (Utomo 2015), dhaftar (Albada-Pigeaud 2007), daptar (Pigeaud 1938), lan pratélan (Robson 2002). Cahyo Ramadhani pirembagan 24 November 2015 01.48 (UTC)
Inggih, mangké kula damel. Mbokmenawi mboten dinten menika, nanging minggu menika. Meursault2004ngobrol 24 November 2015 09.09 (UTC)
Inggih Pak, kula tumut Pak @Meursault2004 kemawon menawi ngoten. Cahyo Ramadhani pirembagan 24 November 2015 10.18 (UTC)
Kula tingali sampun dipunlih sedaya. Inggih mboten menapa-menapa. Saé. Meursault2004ngobrol 10 Oktober 2016 06.15 (UTC)

Incumbent ing basa Jawa[besut sumber]

Menawi kula ningali padhanan tembung menika, ing Wikipédia basa Malaysia langkung saé, "Penyandang". Nah tembung menika malahan saged dipunjawèkaken dados "panyandhang". Kula namung urun rembug kémawon. :-) Meursault2004ngobrol 15 Agustus 2016 22.19 (UTC)

Ing kamus Jawa Kuna, ana tembung "apalinggih" kang tegesé "incumbent". Kacané taklih menyang "palinggih" minangka tembung Jawa Kuna kang wis kalarasaké karo basa Jawa saiki. Wirjadisastra (rembugan) 30 Agustus 2018 07.28 (UTC)

Ngerum & Sésar[besut sumber]

Tembung Ngerum kagem Romawi kaliyan Caesar ingkang dipun pertal dados Sésar miturut terbitan kalawarta Kajawen ---596---. Mangga dipun timbang rumiyin bok menawi remen mindhahaké dhateng kaca énggal. Nuwun --Tukijo 14 Sèptèmber 2016 02.19 (UTC)

Mas @Jadinegara, Kadosipun tembung "Rum" langkung umum dipunanggé ing tèks-tèks basa Jawi. Punika serat-serat ingkang nganggé tembung "Rum":

 1. Dongèng Cêkruk Truna
 2. Suluk Sèh Malaya
 3. Centhini
 4. Babad Giyanti
 5. Kitab Suci
 6. Kuran Jawi
 7. Kalatidha
 8. Paramayoga

Cahyo Ramadhani rembugan 14 Sèptèmber 2016 03.35 (UTC)

oh mekaten nggih mas @Cahyo Ramadhani.. dados kita nyeratipun Kasésaran Rum nggih! --Tukijo 15 Sèptèmber 2016 01.47 (UTC)
Punika saged mbingungaken Mas @Jadinegara antawis nami tiyang punapa gelar. Sésar ing nginggil punika mligi nami tiyang sanès gelar utawi jejuluk. Minangka gelar, wonten sumber ingkang nganggé tembung "Prabu", mila "Prabu Sésar" sanès "Sésar Sésar" (Kaisar Caesar utawi Emperor Caesar). Ing basa Indonésia dipunagem "Kaisar", ing basa Inggris "Emperor", ing basa Jawi satemené wonten tembung "Maharaja". Bokbilih "Empire" dipunpertal dados "Kamaharajan" mawon pripun? Utawi yèn kapeksa nganggé Caesar, ingkang dipunagem tembung "Kakaésaran" awit punika ugi naté dipunagem duk nguni.
Kula ngrujuk ing riki. Cahyo Ramadhani rembugan 15 Sèptèmber 2016 02.05 (UTC)
Nganu mas @Cahyo Ramadhani, tembung Sésar punika kemawon pancen dipun asrep saking citraning Yulius Sésar punika amargi piyambake punika pamarentah jinis dhiktator. Namung bok menawi badhe ngagem tembung Maharaja/Maharatu ingkang luwih njawani nggih sae sanget. --Tukijo 15 Sèptèmber 2016 02.16 (UTC)
Oh nggih, kadosipun dipunserap mawon, Mas @Jadinegara, sadangu gelar. Kula klèntu menawi kang kula maksud punika tembung gènerik kados "emperor" & "empire". Kalihipun kula usul yèn dipunpértal dados "Maharaja" lan "Kamaharajan". Menawi satunggal maharaja Rum pikantuk gelar Caesar tembé gelaripun diserap Sésar. Cahyo Ramadhani rembugan 15 Sèptèmber 2016 02.40 (UTC)

Kalairan vs lair[besut sumber]

Kula ningali menawi sedaya kategori:lair dipun gantosi dados kategori:kalairan. Menika riyin mboten tanpa alesan tembung 'lair' ingkang kaanggé lan sanès kalairan, awit pasanganipun pati lan sanès kapatèn. Tembung kapatèn pancèn radi anèh lan tegesipun mboten persis sami kaliyan kematian ing basa Indonésia. Pancèn tembung kalairan mbokmenawi langkung saé tinimbang lair nanging samenika mboten harmonis malih kaliyan tembung 'pati' minangka pasanganipun. Meursault2004ngobrol 10 Oktober 2016 06.19 (UTC)

Inggih Pak, mangkih kula cobi wangsulaken. Kula priksa-priksa rumiyin. Cahyo Ramadhani rembugan 12 Oktober 2016 00.40 (UTC)