Wikipedia:Angkringan/Arsip 2008

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Une tasse de thé avec une cuillère et deux sucres.
Une tasse de café avec une cuillère.

Panggonan iki kanggo kowé takon utawa rembug samubarang prakara kang gegayutan Wikipédia Jawa. Yèn kowé kangèlan anggoné nggawé artikel utawa kangèlan nggolèk tembung Jawa kang trep nalika nulis artikel utawa liyané kang gegayutan Wikipédia Jawa, mangga maraa ing kéné saperlu nggenahaké prakaramu. Wong liya bokmanawa bakal awèh panemu utawa pitulung.

Rembug bab basa Jawa kaya ta bab pertalan (tarjamahan) bisa koaturaké ing Angkringan Basa.


Opsis utawa kuncèn anyar[besut sumber]

Mangga para sutresna, nyoblos para calon opsis anyar: TracySurya lan Pras. Meursault2004ngobrol 06:03, 12 Januari 2008 (UTC)

wis melu nyoblos! ang 05:43, 14 Januari 2008 (UTC)

Suwun-suwun! Meursault2004ngobrol 17:30, 14 Januari 2008 (UTC)

Panrapan foném /dh/[besut sumber]

Aku naté ngobrol-ngobrol karo déwan rédaksi kalawarti Damar Jati lan jaré yèn nulis tembung-tembung silihan, "d" iku ora usah tinulis "dh". Wah iki béda karo sing tak-sinaoni nalika isih SD mbiyèn. Nèk ora luput kalawarti Mekar Sari uga nganggo pasang aksara "dh" ya, contoné ing tembung silihan kaya ta "dhokter" (saka basa Eropah), "pendhidhikan" (basa Indonesia), "judhul" (basa Arab) lan sabanjuré. Meursault2004ngobrol 17:56, 4 Februari 2008 (UTC)

Kula nggih naté maos ing kaca ngajeng kamus terbitan Ngayojakarta (nanging kamusipun punika mboten patiya jangkep), tembung-tembung serapan dipunserat punapa wontenipun kémawon. Sakjané ingkang baken punika ingkang pundi nggih? Punapa wonten angger-anggeripun ingkang cetha? Punapa wonten bentenipun cara anggenipun nyerat kaliyan cara anggenipun maos? Kadosta nyerat "boten" dipunwaos "mboten", "punika" dipunwaos "menika". Kala wingi kula mbikak buku Kidung Adi (Madah Bakti versi Jawa), "mboten" punika seratanipun "boten". Dados kados pundi? Tracygunemanku08:43, 12 Februari 2008 (UTC)

Sayektinipun ingkang baken punika boten. Cara panyeratan "mboten" punika kénging pengaruh basa sadinten-dinten. Nanging kula langkung remen nyerat "mboten" déning pengaruhipun basa Jawi Kina. Conto sanèsipun nami-nami papan ing pulo Jawi kerep dipun-nasalisasi menawi foném awal punika mawi swara kados ta "Blora" dipun-mungel "mBlora", "Bangil" dados "mBangil", "Demak" dados "nDemak", lsl.

Menawi kula tetep nyerat "punika" senadyan dipun-mungelaken menika, awit puniki basa seratan :-)

Sayektinipun wonten buku paugeran saking Pusat Bahasa Yogya. Sayangipun bausastra Pusat Bahasa mboten pepak. Ingkang langkung pepak punika bausastra Pigeaud – Poerwadarminta tahun 1939. Bausastra puniki ugi saged dipun-dadosaken paugeran amergi nalika iku Indonesia dèrèng mardika lan dados pengaruhipun dèrèng kathah. Kula sayektinipun péngin ngamot bausastra punika ing Wiktionary utawi Wikisource nanging bausastra punika taksih kareksa hak cipta senadyan terbit mèh 70 taun kapengker. Poerwadarminta séda ing taun 1964 lan Pigeaud ing taun 1988. Dados paling cepet bébas hak cipta ing taun 2014. Dados taksih 5 taunan malih. Meursault2004ngobrol 17:02, 12 Februari 2008 (UTC)

Belum ada Babel??[besut sumber]

Halo para pengguna Wiki-jv pertama tama saya ingin menyampaikan Maaf saya belum bisa berbahasa Jawa jadi Bahasa Indonesia saja. Apakah di Wikipedia-jv ini ada Wikipedia:babel?? 125.160.123.69 10:53, 13 Februari 2008 (UTC) (Fjr ab gak bisa login)

Coba cek di sini Pras 11:22, 13 Februari 2008 (UTC)

Airport ing basa Jawa[besut sumber]

Airport ing basa Jawa iku beciké diarani apa? Aku kerep maca ing kalawarti contoné Damar Jati tembung "Bandara" saka basa Indonesia, nanging kok rumangsaku kurang sreg, amerga tembung iki ing basa Jawa uga nduwé teges liya yaiku tuwan. Dadi kepriyé ya énaké? Meursault2004ngobrol 13:09, 22 Februari 2008 (UTC)

Mèlu urun rembug mas,
  • alternatip siji: manawa bisa nganggo tembung "plabuhan udhara", dicekak dadi "pelud" (nanging durung pati umum).
  • Alternatip liyané, "Bandara" (basa Indonesia), kuwi rak cekakan saka bandar udara, yèn di jawakaké dadi "bandar udhara", banjur dicekak "bandhara" (ngaggo aksara h), dadi rada béda karo bandara utawa bendara kang tegesé "tuwan". Kaluwihané, istilah iki cekak aos tur wis rada dimangertèni pangertèn ing basa Indonesiané. Prasdhiskusi
Matur nuwun. Aku saiki nganggo ukara "palabuhan udara" (tanpa dh), nanging kok tak-kira kedawan. Mbokmenawa "Bandhara" (mawan "dh") iku apik, lan pancèn wis dimangertèni wong akèh. Meursault2004ngobrol 14:21, 22 Februari 2008 (UTC)

Kulo nderek usul menawi kanthi othak-athik utawi kanthi Jarwo Dosok meniko : "Alun-alun Montor Mabur" (AMBUR), Lapangan Mabur (LABUR) Katulis déning 125.162.132.48 ing 25 Februari 2008, 19:12

Matur nuwun mas/mbak, nanging puniki ngarang piyambak napa wonten rujukan? Meursault2004ngobrol 11:34, 26 Februari 2008 (UTC)

Nuwun sewu, rembagan punika dados pripun? Bandhara? Bandhar Udhara? Palabuhan Udara? utawi sanesipun.. Amargi dalem bade miwiti nyerat artikel punika. Sabudis wicara 03:58, 2 Desember 2009 (UTC)

SAKUKUBAN NGAYOGYAKARTA[besut sumber]

Durung suwe iki pangripta duwe gagasan mungguh tlatah sakukuban Ngayogyakarta bakal ngalami owah-owahan. Ora tembung ngayawara utawa golek perkara sing ora nyata. Lire mangkene, kawiwitan seka tahun 1974 tekan 1976 pangripta duwe kesenengan kang rada aneh yaiku seneng dolan. Tujuan dolan mligi ana tlatah pesisiran kidul antarane sowangan kali Opak tekane kali Praga. Naliko semana pangripta nganggo ancer-ancer ana sowangan kali Opak, elingku rikala semana sowangan kali Opak iku persise cedhak karo papan pasujarahan Glinggang persise kidule. Saiki papan kanggo wisata mina utawa dadi papan nelayan iwak laut, lan uga dadi papan bujana ing pinggir laut kang kuwentar jenenge Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul. Kenangapa papan iki pangripta nyebutake ancer-ancer. Merga menawa padha digatekake saikine sowangan kali Opak papane pindhah rada mangulon malah nganti meh mlebu laladan Samas, Sanden, Bantul kang tegese mundhake saya mangulon kanti wektu kang cepet banget udakara 32 tahun. Kamangka sowangan kali Praga dhewe uga rada owah lakune arah mengetan ancer-ancere saka tlatah papan wisata Trisik, Kulonpraga. Nanging sowangan kali Praga mono ora pati nyolok banget anggone pindhah arah mengetan. Ing kalodhangan becik iki pangripta kepengin ngajak para maos mligine WIKIwan lan WIKIwati, kepriye mungguh panemu panjenengan kabeh sesambungan karo seratan ing dhuwur. Cethane pangripta ngejak para maos kabeh duwe rasa kawigaten babagan owah-owahan kang disebabake dening alam. Apa kedadeyan kaya mangkono iku kalebu merga pegawaian manungsa dhewe utawa pancen tandha-tandha alam. Luwih terwaca maneh pangripta aturake aja-aja sasuwene sowangan kali Opak lan kali Praga padha dene owah sabanjure bakal ketemu dadi siji utawa GATHUK dadi siji terus apa kang bakal kedadeyan ana ing tlatah Ngayogyakarta sakukuban. Gambarane mangkene punjerane kali loro mau sumber tuk padha seka gunung Merapi banjur ketemu gathuk dadi siji sowangan ana segara kidul. Lha gambarane kaya ngene iki kang pangripta dadi osiking pikir. Menawa kedadeyan lumpur Sidoarjo cetha seka pegaweyane manungsa kang kurang ati-ati. Nanging kedadeyan ing tlatah Ngayogyakarta mengkone muga-muga ora bakal kedadeyan apa-apa, aja nganti merga salah sithik merga tangane manungsa alame dadi rusak. Pangripta nyuwun wiwit saiki ayo diugi amrih padha tansah amemayu hayuning bawana khususe ing tlatah Ngayogyakarta. NUWUN. Pindhahan saka Dhiskusi:16 déning Pukas hermanto ing 08:10, 18 Maret 2008 --203.190.112.10 08:15, 27 Maret 2008 (UTC)

Election Notice, Please Translate[besut sumber]

The 2008 Board election committee announces the 2008 election process. Wikimedians will have the opportunity to elect one candidate from the Wikimedia community to serve as a representative on the Board of Trustees. The successful candidate will serve a one-year term, ending in July 2009.

Candidates may nominate themselves for election between May 8 and May 22, and the voting will occur between 1 June and 21 June. For more information on the voting and candidate requirements, see <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008>.

The voting system to be used in this election has not yet been confirmed, however voting will be by secret ballot, and confidentiality will be strictly maintained.

Votes will again be cast and counted on a server owned by an independent, neutral third party, Software in the Public Interest (SPI). SPI will hold cryptographic keys and be responsible for tallying the votes and providing final vote counts to the Election Committee. SPI provided excellent help during the 2007 elections.

Further information can be found at <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/en>. Questions may be directed to the Election Committee at <http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Board_elections/2008/en>. If you are interested in translating official election pages into your own language, please see <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/Translation>.

For the election committee,
Philippe Beaudette

Translation

Komisi Pamilihan Déwan 2008 ngumumaké prosès pamilihan 2008. Para Wikimediawan bakal duwé kasempatan kanggo milih sawijining kandidat saka komunitas Wikimedia supaya bisa dadi wakil ing Déwan Kapercayan. Kandidat sing suksès bakal nglakoni mangsa bekti sataun, lan bubar ing Juli 2009.

Para kandidat pareng nominaséaké awaké dhéwé kanggo pamilihan iki antara 8 Mei lan 22 Mei, lan coblosané bakal dianakaké antara 1 Juni lan 21 Juni. Kanggo informasi sabanjuré ing sarat-sarat coblosan lan nominasi kandidat, mangga mirsani <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008>.

Sistém pamilihan sing bakal ditrapaké mengko durung dikonfirmasi, nanging kepriyé waé pamilihané bakal lubèr lan karahasyané bakal dicekel teguh.

Swara-swara pancoblosan dianakaké lan diétung in sawijining server bébas lan mardika sing didarbèni déning pihak katelu, Software in the Public Interest (SPI). SPI sing bakal nyekel kunci kriptografis lan sing tanggung jawab ngétung swara lan nyerahaké kasil final pétungan swara menyang Komisi Pamilihan. SPI nalika pamilihan taun 2007 uga mènèhi pitulung sing sampurna.

Informasi sabanjuré bisa ditemokaké ing <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/en>. Pitakonan bisa diajokaké marang Komisi Pamilihan ing <http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Board_elections/2008/en>. Menawa panjenengan katarik mretal kaca-kaca resmi pamilihan iki ing basa panjenengan, mangga mirsani <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/Translation>.

Kanggo komisi pamilihan,
Philippe Beaudette

Done Meursault2004ngobrol 03:49, 27 April 2008 (UTC)

Betawiki[besut sumber]

Currently 18.20% of the MediaWiki messages and 0.31% of the messages used in the extensions used by the Wikimedia Foundation have been localised. Please help us help your language by localising the MediaWiki messages at Betawiki. Thanks, GerardM 12:41, 8 Maret 2008 (UTC)

OK we will do that. Actually I am doing it with another user, but he is busy and unactive now. Thanks for reminding us. Is it true only 0.31% of the messages used by the Wikimedia Foundation? Wow. Meursault2004ngobrol 17:07, 8 Maret 2008 (UTC)
Hoi, have a look at the group statistics currently the numbers are "jv Basa Jawa 34.55% 18.08% 0.31% 0.07%". When nothing is done the numbers slowly but surely get worse. A lot of work is done to keep the software as good as it is... :) GerardM 19:53, 17 Maret 2008 (UTC)
I just placed it in the following page: Wikipedia:Message Jawa ing Mediawiki, it is still half Indonesian though, but we will finish it. Meursault2004ngobrol 09:52, 18 Maret 2008 (UTC)
Done, e-mailed to Siebrand few days ago. To others: feel free to contribute also. Meursault2004ngobrol 01:53, 3 April 2008 (UTC)
  • Currently 97.59% of the MediaWiki messages and 68.90% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 12:04, 2 Juli 2008 (UTC)

as an editor who is a native speaker of another language and who edits with the interface set to use it, this would be much appreciated. mostly things are clear enough. cheers, Jack Merridew 13:37, 2 Juli 2008 (UTC)

I've been doing as much as I can ... I'll take a look again. Hey GerardM you were going to contact me :-) Meursault2004ngobrol 00:59, 3 Juli 2008 (UTC)
I looked at the stats and you've done great. My comment was rather general; some wikis are far less friendly re localization. And some, like ar:wp and he:wp are very disorienting when edit by a user who is very used to left-to-right text flow; maybe things work better if your machine is truly setup for such languages. I can only edit ar, he, hi, and ml by copy-pasting to an external editor; stuff just acts too weird in the edit box. Cheers, Jack Merridew 15:20, 3 Juli 2008 (UTC)
  • Currently 95.79% of the MediaWiki messages and 81.09% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 10:35, 3 Agustus 2008 (UTC)
  • Currently 89.27% of the MediaWiki messages and 76.03% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 19:40, 8 September 2008 (UTC)
  • Currently 86.33% of the MediaWiki messages and 73.76% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 10:58, 13 Oktober 2008 (UTC)
OK. OK I am already taking a look at it again. Cheers! Meursault2004ngobrol 20:31, 13 Oktober 2008 (UTC)
  • Currently 89.96% of the MediaWiki messages and 58.50% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 11:33, 10 November 2008 (UTC)
  • Currently 99.68% of the MediaWiki messages and 99.34% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 14:31, 14 Desember 2008 (UTC)

Purwosari, Blora, Blora[besut sumber]

nyuwun tulung, kulo badhe madosi rencang kulo wonten ing desa purwosari. naminipun nanik. nate kuliah teng ums. kulo rencangipun les komputer teng pat ungaran. nami kulo agung. menawi leres wonten ing desa puniko, tulung kulo dipun kabari lewat e-mail agung_pr4kuso@yahoo.co.id matur nuwun. 125.163.208.122 ing 05:36, 20 Maret 2008

BADHE MADOSI SEDHEREK ING BATAM[besut sumber]

Kulo saking tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat, kepéngin sanget kepanggih sedhèrèk kulo asmanipun SUBAGYO. Piyambakipun sampun dangu lenggah wonten tlatah Batam, papan pidalemipun ing Koperasi Tiban. Nanging kulo kepéngin nyambet pasedhèrèkan lumantar WIKIPEDIA. Mugi-mugi kulo saget manggihaken lan rumaos remen sanget menawi saget sesambetan malih kanthi rumaket anggèn sami kekadangan. Kulo diparingi asma kaliyan tiyang sepuh Pukas Hermanto, ingkang cumondhok wonten ing sawingkinging Malioboro kelebet kampung Sosrodipuran, Sosromenduran, Gedongtengen. Monggo-monggo anggen kulo panjenengan sedaya sami ngraketaken pasedhèrèkan, kadospundi kemawon kulo panjenengan tetep mbetahaken kekadangan sababipun kulo panjenengan lahir dipun reksa saking pambiyantunipun sedherek sanes. Matur nuwun.--Pukas hermanto 04:06, 3 April 2008 (UTC)

Wikibooks Jawa[besut sumber]

Para sutresna, mangga padha-padha ndhèrèk ngisi Wikibooks Jawa supaya bisa dadi proyèk dhéwé. Yèn aku dhéwé bingung, arep nulis apa ... Nanging sajatiné potènsiné akèh. Sok-sapaa sing kurang sreg nulis artikel ènsiklopédi bisa njajal ing kono. Meursault2004ngobrol 21:01, 12 April 2008 (UTC)

Aku wis maca nanging durung patiya mudheng. Mengko nèk wis dhong tak nyoba mélu nulis. Matur nuwun informasiné. Tracy 01:47, 16 April 2008 (UTC)
Matur nuwun. Ing Wikibooks sing wis dirintis mas Anggoro, sok sapaa bisa nulis buku bébas. Nanging tetep ora olèh nulis original research. Kudu adhedhasar NPOV uga. Meursault2004ngobrol 05:28, 16 April 2008 (UTC)
Pak Pras wis nyumbangsih, aku weruh. Matur nuwun! Meursault2004ngobrol 16:25, 16 April 2008 (UTC)

Mangga padha mirsani kaca iki. Tak-kira yèn diterusaké mengko Wikibooks basa Jawa sajroning wektu 2 sasi bisa dadi kanyatan. Sing wigati ana aktivitas rutin déning minimal wong lima cacahé. Meursault2004ngobrol 20:49, 27 April 2008 (UTC)

Amarga isih rada bingung bab bédané Wikibooks karo Wikisource, tak waca ing kéné, tibaké, naskah-naskah (content), kuduné luwih trep dunungé ana ing Wikisource.
  • Isi naskah-naskah kaya Sastra jawa (kuna, tengahan, anyar lan modhèrn), notasi lan rekaman gendhing utawa gamelan jawa, pakem wayang lsp., kuwi yèn ora énggal disimpen suwé-suwé rak ya bisa "punah". Apa wis ana Wikisource Jawa? Yèn durung ana tak kira perlu ngrintis ngusulake anane proyek Wikisource jawa.
  • Déné naskah kang sipaté instruksional kaya pasinaon basa, kawruh basa, carakan, resep panganan, resep jamu, tatacara upacara adat pengantènan lsp diwadahahi ing Wikibooks. Maturnuwun.Pras 00:27, 28 April 2008 (UTC)
Pancèn mengkono kahanané. Nanging ing Wikibooks tèks-tèks sing 'dianotasi' pareng dilebokaké. Apa kuwi tèks sing dianotasi? Kuwi tèks sing duwé aparat kritik, dadi suntingan kritik utawa tèks sing ana pambukané, katrangan lan analisisé. Contoné menawa bab Babad Tanah Jawi ora namun tèks mligi, nanging uga katrangané, kaya ta latar wuri lsp., yèn perlu uga jarwané. Nanging yèn arupa tèks thok, conthoné ana Babad Tanah Jawi vèrsi Pakualaman, bisa dilebokaké ing Wikisource.
Sajatiné Wikisource Jawa wis tak-wiwiti ing kaca iki nanging durung ana isiné. Saiki ing Wikibooks dhisik :-) Banjur yèn kersa mirsani lan ana wektu bisa uga mirsani Wikinews Jawa ing incubator sing wis dirintis. Meursault2004ngobrol 04:51, 28 April 2008 (UTC)

Matur nuwun penjelasané, mengko sing ana ing Wikibooks lan durung ana anotasiné bisa ditambahi sithik-sithik.Pras 23:55, 28 April 2008 (UTC)

Sami-sami. Bisa uga mirsani kaca iki. Meursault2004ngobrol 04:26, 29 April 2008 (UTC)

Nyuwun séwu, rasané aku kok kaya tinggal glanggang colong playu seka wikibook (lan wikipedia) he he he. muga-muga bisa kaleksanan.... ang 05:57, 29 April 2008 (UTC)

Aku masang pranala njaba youtube ing artikel ludrug lan kethoprak ing Wikibooks, kira-kira nerak hak cipta ora ya?? Rumangsaku ya perlu kanggo menehi gambaran bab kaya ngapa ta seni ludrug utawa kethoprak kuwi. Nanging yen kira-kira nerak hak cipta mengko tak busake. Matur nuwun.Pras 23:30, 2 Mei 2008 (UTC)
Tak-kira ora apa-apa. Meursault2004ngobrol 06:24, 3 Mei 2008 (UTC)

Perkara jeneng saka basa asing manèh[besut sumber]

Aku arep nulis artikel perkara sawijining kali sing ing Éropah diarani kali Rhine ing basa Inggris. Nanging masalahé ... kali iki ora ngliwati negara Inggris. Kali iki ngliwati Swiss, Prancis, Jerman lan Walanda. Ing basa Prancis diarani Rhin, basa Jerman Rhein lan ing basa Walanda Rijn utawa biyèn Rhijn. Nah énaké diarani apa ya? Yèn nalaré nurut basa Walanda. Kena apa? Awit wong Jawa iku dipengaruhi telung budaya ngamanca wigati: Budaya India, Wétan Tengah lan Kulon. Budaya India iku mawa basa Sangskreta, budaya Wétan Tengah iku mawa basa Arab lan Budaya Kulon iku mawa basa Walanda lan uga basa Inggris. Nanging miturut tradhisi budaya Walanda luwih menang amerga luwih suwé dunungé ing Tanah Jawa. Kepriyé panggalihé para sutresna liyané? Matur nuwun sadurungé. Meursault2004ngobrol 19:07, 15 April 2008 (UTC)

Sarujuk Rijn, dideleng saka urutan panalarané. Tracy 01:49, 16 April 2008 (UTC)

Sarujuk waé, nanging ana panemu sithik piyé nèk di jawakké sisan dadi Rin waé dadi ora pilih kasih .. hehe? dadi miturut pocapan jawa. Tak golèki nèng Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa yang disempurnakan ya ora ana paugerané tumrap panulisan unsur serapan sing kaya kasus iki. Aku dadi éling ana wacan lucu sithik tumrap basa Inggis Eropa ing Ahajokes.Pras 02:04, 16 April 2008 (UTC)

Sajatiné nèk arep di-Jawakaké kuduné dadi Rèn yèn miturut pocapan ... dadi mèmper basa Jerman kaya lelucon ing Ahajokes iku :-) Yèn ing basa Indonesia, bisa nganggo alternatif basa Latin miturut KBBI. Dadi tlatah pasulayan bisa dadi nétral. Nanging kali Rhenus iki ing basa Latin kan dudu wilayah pasulayan? Meursault2004ngobrol 05:30, 16 April 2008 (UTC)