Wikipédia:Wiki Mrebawani II/Pratélan Artikel bab Sastra Jawa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

A[besut sumber]

 1. A.Y. Suharyono
 2. Achmad D.S.
 3. Ada-ada
 4. Adegan
 5. Adi Soendjaja
 6. Adiparwa
 7. Ag. Suharti
 8. Agus Soegiyanto
 9. Agus Suprihono
 10. Akhir Lusono
 11. Akhmad Nugroho
 12. Aleran
 13. Ambya
 14. Aming Aminoedin
 15. Amro Juhendi
 16. Andrik Purwasito
 17. Anggarpati
 18. Anggitan
 19. Anie Soemarno
 20. Anjar Ani
 21. Anjrah Lelanabrata
 22. Antawacana
 23. Anteping Tekad
 24. Any Asmara
 25. Any Widayati
 26. Ardian Syamsudin
 27. Ardini Pangastuti
 28. Ardjasoeparta
 29. Ariesta Widya
 30. Arjunasasra
 31. Arswendo Atmowiloto
 32. Ary Suharno
 33. Aryono Kadaryono
 34. Asmara Asri
 35. Asmaradana
 36. Asmawinangoen
 37. Asramawasanaparwa
 38. Astuti Wulandari
 39. Atas S. Danusubroto
 40. Awicarita

B[besut sumber]

 1. Babad
 2. Babad Giyanti
 3. Babad Pakepung
 4. Babad Prayut
 5. Babak
 6. Babon
 7. Balabak
 8. Baliswara
 9. Balungan
 10. Bambang "kenthut" Widoyo S.P.
 11. Bambang Sadono S.Y
 12. Banjaran
 13. Banyol
 14. Bebasan
 15. Basoeki Rachmat
 16. Begawan
 17. Benne Sugiarto
 18. Bharatayuddha Kakawin
 19. Bhismaparwa
 20. Bhomakawya Kakawin
 21. Blongsong
 22. Boekhandel Ab. Sitti Samsijah
 23. Bonari Nabonenar
 24. Bramartani
 25. Brayan Muda, Sanggar Sastra
 26. Budi Palopo
 27. Buddy L. Worang

C[besut sumber]

 1. Cahyarini Budiarti
 2. Cakepan
 3. Calon Arang
 4. Candra
 5. Candrakirana
 6. Candrasengkala
 7. Cangkriman
 8. Carangan
 9. Carik
 10. Cebolek
 11. Cemporèt
 12. Cenderawasih
 13. Cengkok
 14. Carita Menak
 15. Cerita Sambung
 16. Crita
 17. Crita cekak

D[besut sumber]

 1. Daniel Tito
 2. Darmagandhul, Suluk
 3. Darmo Kondo
 4. Dasanama
 5. Dayasastra
 6. Dewaruci Kakawin
 7. Dhalang
 8. Dhandhanggula
 9. Dhanu Priyo Prabowo
 10. Dharma Kandha
 11. Dharmacunya Kakawin|
 12. Dhialog
 13. Diah Hadaning
 14. Didik Sedyadi
 15. Dirga Melik
 16. Dirga Mendut
 17. Dirgamure
 18. Djaimin K.
 19. Djajasoekarsa
 20. Djaka Lelana
 21. Djajus Pete
 22. Djaka Lodhang
 23. Dluwang
 24. Dokter Soetomo
 25. Dongèng
 26. Drama
 27. Duduk Wuluh
 28. Dwi Sulistyorini
 29. Dyah Kushar

E[besut sumber]

 1. E. Suharjendra
 2. Edi Triyono Jatmiko
 3. Effy Widyaning
 4. Ekapti Lenda Anita
 5. Eko Heru Saksono
 6. Eko Margono
 7. Eko Nuryono
 8. Elisabeth D. Inandiak
 9. Ely
 10. Empu
 11. Endang Sri Sulistyarini
 12. Endang Wahjoeningsih
 13. Entar
 14. Eny Keosdarlijah S.
 15. Esdanar Pangeran
 16. Esmiet

G[besut sumber]

 1. Gagrag Anyar
 2. Gagrag Lawas
 3. Gambuh
 4. Gancaran
 5. Garba
 6. Gatholoco, Suluk
 7. Gatra
 8. Gatra Purwakala
 9. Gatra Tebusan
 10. Geguritan
 11. Gendon Humardani
 12. Gerongan
 13. Gathotkacasraya, Kakawin
 14. Gotong Royong
 15. Greget
 16. Grup Diskusi Sastra Blora
 17. Gugon-tuhon
 18. Gumregah
 19. Gupita Sari
 20. Guru Lagu
 21. Guru Wilangan

H[besut sumber]

 1. Handung Kusudiarsana
 2. Hardjawiraga
 3. Hardjono H. P.
 4. Haricraya
 5. Hariwangsa Kakawin
 6. Hartono Kadarsono
 7. Harwi Mardiyanto
 8. Harwimuka
 9. Herry Lamongan
 10. Husen Kertanegara

I[besut sumber]

 1. Imam Sardjono
 2. Imam Supardi
 3. Iman Budhi Santosa
 4. Indriyasiwi A.R.
 5. Is Sarjoko
 6. Ismiyati
 7. Ismoe Riyanto
 8. Isbat

J[besut sumber]

 1. J.F.X. Hoery
 2. Jangka
 3. Janturan
 4. Japamantra
 5. Jarot Setyono
 6. Jarwa
 7. Jasa Widagda
 8. Jaya Baya
 9. Jejer
 10. Jujuk Sagitaria
 11. Jurudemung

K[besut sumber]

 1. Kadjawen (Kajawen)
 2. Kakawin
 3. Kakawin Arjunawijaya
 4. Kakawin Arjunawiwaha
 5. Kalangwan
 6. Kalimasada, Sanggar
 7. Kampito
 8. Kamsa
 9. Kamsa Wirjasaksana
 10. Karas
 11. Karkono Partokusuma
 12. Kartadirdja
 13. Kasiadi
 14. Kasmidjo
 15. Kawi
 16. Kawi Miring
 17. Kawindra
 18. Kekasihku
 19. Kelik Eswe (Sugeng Wiyadi)
 20. Keluarga Soebarno
 21. Kembang Brayan
 22. Kenja Bre Tegawangi
 23. Kentrung
 24. Kerata basa
 25. Kertas
 26. Kertas Eropa
 27. Khoirul Soleh
 28. Ki Loemboeng
 29. Ki Narta Sabda
 30. Kidung
 31. Kidung Subrata
 32. Kinanthi
 33. Koesalah Soebagyo Toer
 34. Koesoemadigda
 35. Koja-jajahan
 36. Korawacrama
 37. Krendhadigdaja
 38. Kresnayana Kakawin
 39. Krishna Mihardja
 40. Kunjarakarna
 41. Kunthi
 42. Kuswahyo S.S. Rahardjo
 43. Kyai Asnawi Hadisiswojo

L[besut sumber]

 1. Lagu dolanan
 2. Lakon
 3. Lambang
 4. Lastri Fardani
 5. Latar
 6. Liesty A.S.
 7. Loem Min Noe
 8. Lontar
 9. Lubdhaka Kakawin

M[besut sumber]

 1. M. Tahar
 2. Macapat
 3. Majalah Purnama
 4. Manggala
 5. Mangkunagara, K.G.P.A.A
 6. Manikmaya
 7. Mantini W.S.
 8. Marciana Sawi
 9. Margareth Widhy Pratiwi
 10. Maria Kadarsih
 11. Maryono Notosuwignyo
 12. Maskumambang
 13. Matra
 14. Medan Bahasa Basa Jawi
 15. Megatruh
 16. Mekar Sari
 17. Menak Beraji
 18. Menak Cina
 19. Menak Demis
 20. Menak Gandrung
 21. Menak Jamintoran
 22. Menak Janimbar
 23. Menak Kalakodrat
 24. Menak Kandabumi
 25. Menak Kanin
 26. Menak Kanjun
 27. Menak Kaos
 28. Menak Kuristam
 29. Menak Kustub
 30. Menak Kuwari
 31. Menak Laknat
 32. Menak Lare
 33. Menak Malebari
 34. Menak Ngajrak
 35. Menak Purwakanda
 36. Menak Sarehas
 37. Menak Serandil
 38. Menak Sorangan
 39. Menak Sulub
 40. Menak Talsamat
 41. Metrum
 42. Mijil
 43. Minggon (jawa) Jenggala
 44. Moch Nursyahid Purnomo
 45. Moelyono Soedarmo
 46. Mohammad Yamin M.S.
 47. Mosalaparwa
 48. Mulyantara K. Harjana
 49. Muria
 50. Muryalelana

N[besut sumber]

 1. Nagarakretagama
 2. Narasi
 3. Naskah
 4. Nawungkridha
 5. Nga'din
 6. Ngalimu Anna Salim
 7. Ngawi
 8. Nges
 9. Ngudarasa
 10. Ninda-stuti
 11. Nipah
 12. Niti
 13. Novel
 14. Noviyana Diyah Trisnaeni
 15. Nyekar
 16. Nyitno Munajat
 17. N. Sakdani

O[besut sumber]

 1. Ode
 2. Oemaryanto Effendi
 3. Onomatope

P[besut sumber]

 1. Pada
 2. Padmasoesastra
 3. Padmosoekotjo
 4. Paheman
 5. Pakem
 6. Panembrana
 7. Pangkur
 8. Panglipur Wuyung
 9. Panglocita
 10. Panyaruwe
 11. Paraga
 12. Paramengkawi
 13. Parikan
 14. Parwa
 15. Pawukon
 16. Pedhotan
 17. Pegon
 18. Pengarang
 19. Pengutik
 20. Peni R. Swastika
 21. Pepali
 22. Pepindhan
 23. Peprenesan
 24. Pionir
 25. Plagiat
 26. Plutan
 27. Pocung
 28. Poedjaardja
 29. Poer Adhie Prawoto
 30. Poerbatjaraka
 31. Poerwadarminta
 32. Poerwadhie Atmodiharjo
 33. Pralambang
 34. Pranasmaran
 35. Priyono Winduwinoto
 36. Pujangga
 37. Pupuh
 38. Purwakanthi
 39. Purwapada
 40. Pustaka

R[besut sumber]

 1. R.B. Soelardi
 2. R.D.S. Hadiwidjana
 3. R. Intojo
 4. R.M. Soejadi Madinah
 5. R.M. Wisnoe Wardhana
 6. R.M. Yunani Prawiranegara
 7. R.Ng. Ranggawarsita
 8. Rachmadi K.
 9. Ragil Suwarna Pragolapati
 10. Rajah
 11. Rara Soedarmin
 12. Ratih Retno Hartati
 13. Retorika
 14. Rita Nuryanti
 15. Roeswardijatmo
 16. Rohadi Ienarto
 17. Roman
 18. Rumpakan
 19. Rûpaka
 20. Rura-basa

S[besut sumber]

 1. S. Diarwanti
 2. S.K. Trimoerti
 3. Sadwara Hatmasarodji
 4. Saloka
 5. Sambegana
 6. Samiyoso
 7. Sandiasma
 8. Sandiwara
 9. Sanepa
 10. Sanggar
 11. Sanggit
 12. Saroja
 13. Sartono Kusumaningrat
 14. Sasetya Wilutama
 15. Sasmita Tembang
 16. Sastra
 17. Sastra Laku
 18. Sastra Panji
 19. Sastra Primbon
 20. Sastra Wayang
 21. Sastraharsana
 22. Satim Kadaryono
 23. Satire
 24. Sekar
 25. Sem
 26. Senggakan
 27. Senggana
 28. Sengkalan
 29. Serat Menak
 30. Sinom
 31. Sita T. Sita
 32. Siti Aminah
 33. S.L. Supriyanto
 34. Slamet Isnandar
 35. Šlesa
 36. Šlista
 37. Soebagija I.N.
 38. Soedarma K.D.
 39. Soedjono Roestam
 40. Soegeng Tjakrasoewignja
 41. Soekarman Sastrodiwiryo
 42. Soenarno Sisworahardjo
 43. Soeradi Wirjoharsana
 44. Soeratman Sastradiharja
 45. Soesanto Tirtoprodjo
 46. Somdani
 47. Sr. Soemartha
 48. Sri Kanah K.
 49. Sri Koentjara
 50. Sri Koesnapsijah
 51. Sri Marhaeni
 52. Sri Setyorahayu
 53. Sri Setyowati
 54. Sriyono
 55. St. Iesmaniasita
 56. St. Sri Mulyani
 57. Stereotipe
 58. Stilistika
 59. Suci Hadi Suwita
 60. Sudarsin
 61. Sudaryono
 62. Sudi Yatmana
 63. Sudibjo Z. Hadisutjipto
 64. Sugeng Adipitoyo
 65. Sugeng Dwianto
 66. Sugesti
 67. Sugiarta Sriwibawa
 68. Suhadi Tukang Cukur
 69. Suharmono Kasiyun
 70. Suhendriyo
 71. Sukardo Hadisukarno
 72. Suluk
 73. Sumardjono
 74. Sumono Sandy Asmoro
 75. Sunarko Budiman
 76. Supardi
 77. Suparto Brata
 78. Surealisme
 79. Suripan Sadi Hutomo
 80. Suryadi Ws.
 81. Suryanto Sastroatmodjo
 82. Susiati Martowiryo
 83. Susilomurti
 84. Suwardi Endraswara
 85. Suyatmin Widodo

T[besut sumber]

 1. T.S. Argarini
 2. Tamsir A.S.
 3. Tasawuf
 4. Teguh Munawar
 5. Teks
 6. Tema
 7. Tembang
 8. Tendens
 9. Tengsoe Tjahjono
 10. Th. Sri Rahayu Prihatmi
 11. Tinta
 12. Titah Rahayu
 13. Titilaras
 14. Tiwiek S.A.
 15. Tjah Alas Boeloe
 16. Tjahjono Widarmanto
 17. Topik
 18. Totilawati Tjitrawasita
 19. Tradisional
 20. Transenden
 21. Tri Wahyono
 22. Trilogi
 23. Triman Laksono
 24. Trim Sutidjo
 25. Turyo Ragil Putra
 26. Tutur

U[besut sumber]

 1. Ukara sesumbar
 2. Upamãma/upama
 3. Ura-ura
 4. Ûrjasvi
 5. Ustadji Pandja Wibiarsa
 6. Utpreksa

V[besut sumber]

 1. Varian
 2. Versi
 3. Virodha
 4. Višesokti
 5. Vyãtireka

W[besut sumber]

 1. Wadana
 2. Wahyu Haryanto
 3. Wahyudi
 4. Wangsalan
 5. Warisman
 6. Wasanapada
 7. Watak
 8. Wewaler
 9. Whani Darmawan
 10. Widi Widayat
 11. Widodo Basuki
 12. Wieranta
 13. Wilah
 14. Wiracarita
 15. Wirangrong
 16. Wirid
 17. Wirodha
 18. Wisnu Sri Widada
 19. Wulang

Y[besut sumber]

 1. Y. Sarworo Soeprapto
 2. Yan Tohari
 3. Yes Ismie Suryaatmadja
 4. Yoga
 5. Yogaswara
 6. Yogi
 7. Yohanes Siyamto
 8. Yudhet
 9. Yudi Aseha
 10. Yudimanto
 11. Yuli Setyo Budi
 12. Yunani
 13. Yusuf Susilo Hartono