Wikipédia:Diakritik

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Adhedhasar Konggrès Basa Jawa III sing dianaaké ing taun 2001, wus karipta paugeran kang banjur kababar déning Balai Penelitian Bahasa ing Ngayogjakarta. Paugeran mau luwih kawentar kanthi sebutan "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa" utawa "Ejaan Bahasa Jawa dalam Tulisan Latin ". Paugeran mau dadi dhasar kanggo pasinaon basa Jawa ing sekolahan lan uga basa Jawa tinulis liyané.

Sacara umum paugeran iki padha karo paugeran jroning Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan mung ana sawetara bagéan sing mligi tumrap basa Jawa.

Aksara latin sing kanggo nulis kaya déné ing basa Indonesia kanthi owah-owahan foném ing sawetara aksara. Ing éjaan iki ana 6 (enem) gabungan aksara sing nglambangaké konsonan, yaiku dh, kh, ng, ny, sy, lan th.

Tandha diakritik[besut sumber]

Ing paugeran éjaan iki isih madhaaké antarané aksara pepet (ě) lan taling (é/è). Ananging ing katrangané katulis yèn bisa migunaaké aksara e (pepet), é (taling), lan è (taling) kanggo sinau lan artikel utawa tulisan sing magepokan klawan ndonya pasinaon (akadhémis), upamané kanggo bausastra (kamus), bauwarna ènsiklopédhia, buku pasinaon, makalah, buku ilmiah, lan liya-liyané.

Ing buku-buku sastra Jawa modern lan majalah basa Jawa, umumé tinulis nglegena tanpa tandha diakritik.

Tuladha[besut sumber]

Panulisan tandha diakritik kanggo nulis éjaan basa Jawa.

 • Eka paksi ditulis Éka paksi
 • Erlangga ditulis Èrlangga
 • Elang ditulis Elang (bisa uga Ělang)
 • Jambu mete ditulis Jambu mété
 • Klengkeng ditulis Klèngkèng
 • Menur ditulis Menur (bisa uga Měnur)

Carané ngetik tanda diakritik[besut sumber]

 • Gunakna menu Karakter Spesial nang ndhuwur kothak editor lan pilih bagéyan Latin.
 • Gunakna Wikipédia:sidhatan simbol aksara diakritik (menu Standar) sing nang ngisor kothak editor.
 • Gunakna kombinasi kode Unicode karakter-karakter spesial kasebut langsung saka ketikan nang keyboard. Contoné (pestèkna yen tombol NUM LOCK wis aktif):
  • Pencét tombol ALT (ditahan) terus pencét angka 0200 (terus tombol ALT dilepas), kanggo nampilaké karakter È.
  • Pencét tombol ALT (ditahan) terus pencét angka 0201 (terus tombol ALT dilepas), kanggo nampilaké karakter É.
  • Pencét tombol ALT (ditahan) terus pencét angka 0232 (terus tombol ALT dilepas), kanggo nampilaké karakter è.
  • Pencét tombol ALT (ditahan) terus pencét angka 0233 (terus tombol ALT dilepas), kanggo nampilaké karakter é.
 • Gunakna perangkat Character Map nang menu Sistem operasi komputer panjenengan.

Delenga uga[besut sumber]