Wikipédia:Angkringan Tèhnis/Arsip 2020

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Jawa utawa Basa Jawa

Lur, iki rembug bab anggoné njenengi basa Jawa. Cak-cakané ana ing manéka situs Wikimedia kang macak basa Jawa mawa jeneng Basa Jawa. Dadi rembugan iki pamrihé bisa mbakokaké anggoné njenengi basa Jawa apiké cukup nganggo tembung Jawa thok apa pepakan Basa Jawa kaya kang wis ana. Yèn manut pakulinan ing Wikipédia, jeneng basa iku ora perlu ater-ater basa, utawa langsung jeneng basané. Contoné basa Inggris, iya cukup ditulis Inggris minangka jeneng basané. Dadi jenengé basa Jawa ing babagan iki beciké basa Jawa apa Jawa? Wirjadisastra (rembugan) 5 April 2019 09.08 (UTC)

Yèn aku condhong marang Jawa, tanpa tembung basa. Yèn mangkono, mengko ing interwiki basa ing sisihé saben kaca artikel, cithakan, lsp. bakal katulis Jawa minangka jenengé basa Jawa, dudu Basa Jawa manèh. Wirjadisastra (rembugan) 5 April 2019 09.19 (UTC)
Kaya wiki basa àcèh yà? oràpapa. ᬦᭀᬓᭀᬭᬶノコーリ 5 April 2019 09.28 (UTC)
Iya, bakal kaya ngono Pak @源あきら: Wirjadisastra (rembugan) 5 April 2019 09.33 (UTC)
Nek menurutku, cukup Jawa wae, Soale wikipedia iki terdiri seko basa2, makane tembung basa ra kudu ditulis meneh.Rifai muhammad22 (rembugan) 5 April 2019 10.00 (UTC)
Miturut panemuku, bakal luwih becik Jawa waé ora prelu nganggo basa manèh. 🌱 Amy · (Parembugan) 5 April 2019 16.00 (UTC)

Pasarujukan

 • Sarujuk jeneng basa Jawa cukup Jawa, ora perlu basa.
Sarujuk ᬦᭀᬓᭀᬭᬶノコーリ 5 April 2019 09.43 (UTC)
Sarujuk Wirjadisastra (rembugan) 5 April 2019 10.02 (UTC)
Sarujuk Rifai muhammad22 (rembugan) 5 April 2019 12.43 (UTC)
Sarujuk 🌱 Amy · (Parembugan) 5 April 2019 16.00 (UTC)
 • Panggah nganggo basa, dadi tetep Basa Jawa
Rampung RampungPer T222524. のここり 25 Mèi 2020 14.25 (UTC)

Logo Wikipédia Jawa tekan sapréné ora ajeg anggoné nganggo pitembungan. Saiki nganggo pitembungan Ènsiklopédhi bébas, nanging kang luwih njawani satemené nganggo pitembungan Bauwarna Mardika. Aku usul supaya logo kang saiki diganti mawa logo anyar ing ngisor iki kang luwih njawani tur kapitalisasiné bener.

Wirjadisastra (rembugan) 8 Juni 2019 12.31 (UTC)

Pasarujukan

 • Sarujuk Logo Wikipédia Jawa diganti.
Sarujuk ᬦᭀᬓᭀᬭᬶノコーリ 8 Juni 2019 14.44 (UTC)
Sarujuk 🌱 Amy · (Parembugan) 10 Juni 2019 03.56 (UTC)
Sarujuk S Rifqi (rembugan) 10 Juni 2019 04.02 (UTC)
Sarujuk Danangtrihartanto (rembugan) 10 Juni 2019 05.32 (UTC)
Sarujuk teguh.budi.u (rembugan)
Sarujuk Agathavidya (rembugan)
Sarujuk Rifai muhammad22 (rembugan) 15 Juni 2019 01.56 (UTC)
Rampung RampungPer T251050. のここり 25 Mèi 2020 14.13 (UTC)

Deployment

The patch is scheduled to be deployed at 18:00–19:00 UTC. If there are issues after the deployment, communicate this in the #wikimedia-operations IRC channel. Add the #wikimedia-incident project to any relevant Phabricator task. Best, QEDK (rembugan) 30 April 2020 14.14 (UTC)

It was deployed right now. --QEDK (rembugan) 4 Mèi 2020 11.39 (UTC)
Thankyou for your help. のここり 「令和2年5月9日22時58分34秒」 9 Mèi 2020 13.58 (UTC)

Mandhala aran 'Astamiwa' dijawakaké dadi 'Mirunggan'

Sugeng sonten kanca-kanca. Aku kepéngin ngowahi mandhala aran 'Astamiwa' supaya dijawakaké dadi 'Mirunggan', jalaran tembung 'astamiwa' iku ora ana ing bausastra Jawa endi waé. Déné ing basa Jawa dhéwé ana tembung 'mirunggan' kang duwèni teges padha karo tembung 'istimewa' ing basa Indonésia. Nyuwun swara sarujuk-orané panjenengan. Tulis {{Vote|Y}} yèn sarujuk, tulis {{Vote|N}} yèn ora sarujuk, banjur diwènèhi tandha tangan (~~~~).

Sam Hidayat (rembugan) 13 Sèptèmber 2019 09.20 (UTC)

Iki tegesé saka bausastra:
mirungga kn. 3 (ut. mirunggan) wuwuhan kang mligi (nyebal saka adaté).
S Rifqi (rembugan) 14 Sèptèmber 2019 02.00 (UTC)

Swara

Rampung RampungPer T234792. のここり 25 Mèi 2020 14.25 (UTC)

Yasa mandala aran Gapura lan Parembugan Gapura

Sugeng dalu kanca-kanca. Aku kepéngin nganakaké namespace Portal lan Portal talk (Ing basa Jawa: Gapura lan Parembugan Gapura) amarga kekaroné durung ana nang WikiJawa. Ternyata kanggo nganakaké pangowahan kasebut dibutuhké konsénsus saka kanca-kanca. Dadi aku nyuwun tulung marang kanca-kanca kanggo nyarujuki usulan iki kanthi wuwuh {{Vote|Y}} nang ngisor kaya sing daklakoni. Aja lali tandha tangan. Matur nuwun. のここり 10 Mèi 2020 15.43 (UTC)

Untuk menyetujui, silakan salin kalimat di dalam kurung berikut: (* {{Vote|Y}} ~~~~), kemudian tempelkan di bagian Panglumpuking swara.

Panglumpuking swara

Rampung RampungPer T252343. のここり 25 Mèi 2020 14.18 (UTC)

Ngowahi mandhala aran #1

Sugeng énjing kanca-kanca. Adhédasar usulan saka kanca-kanca ing Grup WhatsApp lan Angkringan, aku duwé usulan kanggo ngerembug pira-pira mandhala aran (namespaces) sing dirasa durung trep tegesé. Pratélané ana ing ngisor iki:

Pangurus → Panata

Tembung "Panata" aku temokné ana ing Robson, S. O. (Stuart O.), 1941-; Kurniasih, Yacinta. (2002). Javanese English dictionary. Hong Kong: Periplus Editions (HK). ISBN 0-7946-0000-X. OCLC 49556760.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) lan nduwéni pertalan langsung (direct translation) saka tembung administrator. Sedangkan tembung "Pangurus" yéku tembung rékan saka basa Indonésia Pengurus dadi menurutku kurang njawani. のここり 11 Mèi 2020 02.07 (UTC)

Panglumpuking swara

Tembung wadi → Tembung sandi

Usulan iki teka saka mas Sam Hidayat, piyambaké ngusulké pangowahan amarga tembung "wadi" nduwéni teges aib sing nduwéni konotasi negatif. Tembung sing luwih trep yéku "sandi" sing nduwéni teges rahasia (sumber: Robson, S. O. (Stuart O.), 1941-; Kurniasih, Yacinta. (2002). Javanese English dictionary. Hong Kong: Periplus Editions (HK). ISBN 0-7946-0000-X. OCLC 49556760.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link))

Panglumpuking swara

Panganggo → Naraguna / Kang nganggo

Wés pernah dirembug ana ing kéné, usulan kanggo ngganti tembung "Panganggo" teka saka mas Wirjadisastra amarga tembung iki rékan (serapan) saka basa Indonésia Pengguna, dadiné raana nang bausastra Jawa. Sakliyané iku, tembung naraguna uga duwéni teges "cara nganggo", "sandhangan", lsp. saéngga bias.

Ing perkara iki, ana 2 tembung sing diusulké trep kanggo ngganti, yéku "Kang nganggo" lan "Naraguna". Tembung kapisan yéku "Kang nganggo" diusulké ana ing Grup WhatsApp lan nduwéni teges "Wong sing nganggo (Wikipédia)". Tembung iki uga mèmper karo tembung sing dinggo nang WikiBali (Sang anganggé). Tembung kapindha yéku "Naraguna". Berikut sitiran seka parembugan sadhurungé ngenani teges saka naraguna:

Tembung naraguna punika damelan kula adhedhasar ater-ater nara- ingkang ateges 'tiyang' lan guna ingkang ateges 'nggunakaké/nganggé'. Panganggénipun ater-ater nara- sampun umum ing babagan basa Jawi lan Indonésia kanggé ndamel tembung-tembung ingkang ateges 'tiyang'. Tuladhanipun narapidana ateges "tiyang kena pidana", narakarya ateges 'tiyang makarya' (worker), naranata ateges 'tiyang nata/mréntah' (ruler).

Panglumpuking swara (Panganggo → Naraguna)

 • Sarujuk Wiwik P 11 Mèi 2020 02.27 (UTC)
 • Sarujuk Yén aku milih "naraguna", soalé tembunge luwih apik disawang lan luwih ringkes ketimbang "Kang nganggo". のここり 11 Mèi 2020 02.41 (UTC)
 • Sarujuk Naraguna luwih gampang ditengeri Gunarta (rembugan) 11 Mèi 2020 07.32 (UTC)
 • Sarujuk Sam Hidayat (rembugan) 11 Mèi 2020 14.16 (UTC)
 • Sarujuk luwih ringkes. ꦄꦢꦶꦤꦠ (rembugan) 11 Mèi 2020 14.20 (UTC)
 • SarujukLabdajiwa (rembugan) 23 Mèi 2020 18.58 (UTC)

Panglumpuking swara (Panganggo → Kang nganggo)

Rampung RampungSidané nganggo Naraguna (Per T252754). のここり 25 Mèi 2020 14.25 (UTC)

Cathetan

 •  Cathetan Iki isih akèh tembung-tembung "panganggo" lan "pangurus" sing durung diganti. Contoné ing kaca-kaca mandala aran Wikipédia, cithakan, lan kategori. — Labdajiwa (rembugan) 9 Maret 2021 03.33 (UTC)
  Aku biyèn tau njaluk status bot kanggo ngganti tembung-tembung iki, nanging awit Oktober 2020 isih durung diwènèhi status boté. Iki aku arep njajal mbesut nganggo akun iki, nanging akun iki sadinané mung bakal nggawé watara 300-an besutan kanggo ngganti tembung 'panganggo' dadi 'naraguna', supaya ora pati ngebak-baki owahan anyar. Ngapunten manawa owahan anyar kebak besutanku. Kowé uga bisa ngatur asil owahan anyar sing asliné 50 asil owahan dadi 500 asil owahan. Besutané bakal dak wiwiti awal-awal sasi ngarep. — Labdajiwa (rembugan) 24 Juni 2021 04.21 (UTC)
  Ngganti jeneng kategori sing dianggo déning èkstènsi Babel tibaké rada angèl, kudu diowahi konfigurasi MédiaWiki-né. — Labdajiwa (rembugan) 5 Juli 2021 03.30 (UTC)
   Rampung Kodhené wis di-merge lan di-deploy. Yèn kategori ing kaca naragunamu durung kaanyari, tegesé cache ing kaca naragunamu durung kadaluwarsa ing paladèn Wikimédia lan kudu ngentèni sawatara dina utawa bisa kopeksa anyari dhéwé nganggo Mirunggan:Resiki/Naraguna:Jeneng_naraguna. — Labdajiwa (rembugan) 14 Juli 2021 17.17 (UTC)

Ngowah UTC menyang WIK

Aku usul kanggo ngowah wektu baku Wikipedia Jawa saka UTC menyang WIK (UTC+07.00 (Asia/Jakarta)) amarga akéh-akéhé naraguna WikiJawa ana ing Indonésia mirunggané bagéyan kulon. Kanthi ngowah wektu baku, wektu nang tapak asma bakal otomatis nganggo wektu WIK. のここり 11 Mèi 2020 02.29 (UTC)

Tambahan: Wikipédia Acèh lan Bali uga nglakoni hal sing padha (mindah wektu baku saka UTC menyang WIK/WIT). のここり 13 Mèi 2020 13.35 (UTC)
 • Sarujuk Wiwik P 11 Mèi 2020 02.35 (UTC)
 • Sarujuk のここり 11 Mèi 2020 04.07 (UTC)
 • Ora sarujuk Ora pantes yen kita ngganti wektu internasional karo wektu lokal, amarga ana naraguna/pembaca sing ana ing macem-macem wilayah ing Indonesia (Sumatra, Jawa, Bali, Papua). ꦄꦢꦶꦤꦠ (rembugan) 13 Mèi 2020 05.19 (UTC)
 • Ora sarujuk Per DzakyAdinata. Ditambah UTC iku pénak dadi pathokan kanggo diaspora ning luar negeri ketimbang UTC+7. — Labdajiwa (rembugan) 23 Mèi 2020 19.06 (UTC)
Rampung Rampungkonsénsus dipungkasi. tetep nganggo UTC. kanggo ngowahi wektu baku menyang WIK, bisa lewat Pilalan saben-saben naraguna. nuwun. のここり 25 Mèi 2020 14.07 (UTC)

Yasa anak kaca ing Wikipedia:Angkringan

Aku usul kanggo gawé anak kaca kayata WBI lan Wikipedia Sunda ana ing kéné. Dadi mengko ana angkringan kanggo masalah kawicaksanaan, téknis, basa, lsp. saéngga ora umyeg-umyegan kaya saiki (kabéh prakara diudur dadi siji nang kéné). のここり 11 Mèi 2020 04.14 (UTC)

Panglumpukan Swara

Rampung Rampungのここり 12 Mèi 2020 16.58 (UTC)

Kaca utama

Ing kaca utama ana bug ing bagian "Wikipédia iku apa?". Sanajan wis mlebu log, tapi isih ana tombol "Mlebu" lan teks "Wis duwé akun? Mangga mlebu log." ing ngisore. Iku kudune otomatis didhelikake. — Labdajiwa (rembugan) 24 Mèi 2020 07.27 (UTC)

Kosék. Bukané aket mbiyèn mémang raana perubahan? Maksudku, kuwi memang dudu tetuma (?) のここり 25 Mèi 2020 13.56 (UTC)
@N219: Iku kayaké nyalin kode saka kaca utama WBI vèrsi lawas (id:Wikipedia:Arsip_halaman_utama/2020/01/01 v. Cithakan:Kacautama/Sambutan). Ning WBI sawisé login bagian iku ya ilang. — Labdajiwa (rembugan) 25 Mèi 2020 16.30 (UTC)

Ngowahi jeneng kaca-kaca Mirunggan

Sugeng ndalu, sedaya mawon. Kula badhé ngusulaké pangowahan jeneng kaca-kaca Mirunggan, soalé vèrsi saiki iku fallback saka Wikipédia basa Indonésia (bisa dideleng ing kéné ing baris kaping sewelas). Contoné yaiku Mirunggan:Kontribusi_pengguna/Meursault2004 sing kuduné Mirunggan:Pasumbanging naraguna/Meursault2004, Mirunggan:Preferensi sing kuduné Mirunggan:Pilalan, Mirunggan:Daftar_pantauan sing kuduné Mirunggan:Pawawangan, lan liyané.

Njupuk langsung saka sumber basa Inggris lan basa Indonésia, aku usul mertal aran-aran iku dadi kaya ngéné:

$namespaceNames = [
  NS_MEDIA      => 'Médhia',
  NS_SPECIAL     => 'Mirunggan',
  NS_TALK       => 'Parembugan',
  NS_USER       => 'Naraguna',
  NS_USER_TALK    => 'Parembugan_Naraguna',
  NS_PROJECT_TALK   => 'Parembugan_$1',
  NS_FILE       => 'Barkas',
  NS_FILE_TALK    => 'Parembugan_Barkas',
  NS_MEDIAWIKI    => 'MédhiaWiki',
  NS_MEDIAWIKI_TALK  => 'Parembugan_MédhiaWiki',
  NS_TEMPLATE     => 'Cithakan',
  NS_TEMPLATE_TALK  => 'Parembugan_Cithakan',
  NS_HELP       => 'Pitulung',
  NS_HELP_TALK    => 'Parembugan_Pitulung',
  NS_CATEGORY     => 'Kategori',
  NS_CATEGORY_TALK  => 'Parembugan_Kategori',
];

$namespaceAliases = [ // Kept former namespaces for backwards compatibility - T155957
  'Cithakan_Dhiskusi'  => NS_TEMPLATE_TALK,
  'Dhiskusi'       => NS_TALK,
  'Dhiskusi_$1'     => NS_PROJECT_TALK,
  'Dhiskusi_Cithakan'  => NS_TEMPLATE_TALK,
  'Dhiskusi_Gambar'   => NS_FILE_TALK,
  'Dhiskusi_Kategori'  => NS_CATEGORY_TALK,
  'Dhiskusi_MediaWiki'  => NS_MEDIAWIKI_TALK,
  'Dhiskusi_Panganggo'  => NS_USER_TALK,
  'Dhiskusi_Pitulung'  => NS_HELP_TALK,
  'Kategori_Dhiskusi'  => NS_CATEGORY_TALK,
  'MediaWiki_Dhiskusi'  => NS_MEDIAWIKI_TALK,
  'Pitulung_Dhiskusi'  => NS_HELP_TALK,
  'Gambar_Dhiskusi'   => NS_FILE_TALK,
  'Astamiwa'       => NS_SPECIAL,
  'Panganggo'      => NS_USER,
  'Parembugan_Panganggo' => NS_USER_TALK,
  'Gambar'        => NS_FILE,
  'Parembugan_Gambar'  => NS_FILE_TALK,
  'MediaWiki'      => NS_MEDIAWIKI,
  'Parembugan_MediaWiki' => NS_MEDIAWIKI_TALK,
  'Media'        => NS_MEDIA,
  'Medhia'        => NS_MEDIA,
  'MedhiaWiki'      => NS_MEDIAWIKI,
  'Parembugan_MedhiaWiki' => NS_MEDIAWIKI_TALK,
];

$specialPageAliases = [
  'Activeusers'        => [ 'Naraguna_giyat' ],
  'Allmessages'        => [ 'Layang_sistem' ],
  'AllMyUploads'       => [ 'Pratélan_barkas', 'Pratelan_barkas' ],
  'Allpages'         => [ 'Pratélan_kaca', 'Pratelan_kaca' ],
  'ApiHelp'          => [ 'Pitulung_API' ],
  'ApiSandbox'        => [ 'Bak_wedhi_API' ],
  'Ancientpages'       => [ 'Kaca_lawas' ],
  'AutoblockList'       => [ 'Pratélan_swapenggak', 'Pratelan_swapenggak' ],
  'Badtitle'         => [ 'Sesirah_ala' ],
  'Blankpage'         => [ 'Kaca_kosong' ],
  'Block'           => [ 'Penggak', 'Blokir' ],
  'BlockList'         => [ 'Pratélan_penggak', 'Pratelan_penggak' ],
  'Booksources'        => [ 'Sumber_buku' ],
  'BotPasswords'       => [ 'Tembung_sandi_bot' ],
  'BrokenRedirects'      => [ 'Alihan_rusak' ],
  'Categories'        => [ 'Kategori' ],
  'ChangeCredentials'     => [ 'Ganti_krédhénsiyal', 'Ganti_kredhensiyal' ],
  'ChangeEmail'        => [ 'Ganti_layèl', 'Ganti_layel' ],
  'ChangePassword'      => [ 'Ganti_sandi' ],
  'ComparePages'       => [ 'Bandhingaké_kaca', 'Bandhingake_kaca' ],
  'Confirmemail'       => [ 'Konfirmasi_layèl', 'Konfirmasi_layel' ],
  'Contributions'       => [ 'Pasumbanging_naraguna' ],
  'CreateAccount'       => [ 'Gawé_akun', 'Gawe_akun' ],
  'Deadendpages'       => [ 'Kaca_buntu' ],
  'DeletedContributions'   => [ 'Pasumbang_kang_dibusak' ],
  'Diff'           => [ 'Béda', 'Beda' ],
  'DoubleRedirects'      => [ 'Alihan_dhobel' ],
  'EditPage'         => [ 'Besut_kaca' ],
  'EditTags'         => [ 'Besut_tenger' ],
  'EditWatchlist'       => [ 'Besut_pawawangan' ],
  'Emailuser'         => [ 'Layèl_naraguna', 'Layel_naraguna' ],
  'ExpandTemplates'      => [ 'Jembaraké_cithakan', 'Jembarake_cithakan' ],
  'Export'          => [ 'Èspor_kaca', 'Espor_kaca' ],
  'Fewestrevisions'      => [ 'Owahan_sathithik_dhéwé', 'Owahan_sathithik_dhewe' ],
  'FileDuplicateSearch'    => [ 'Golèk_barkas_dhobel', 'Golek_barkas_dhobel' ],
  'Filepath'         => [ 'Pernahing_barkas' ],
  'GoToInterwiki'       => [ 'Menyang_interwiki' ],
  'Import'          => [ 'Impor_kaca' ],
  'Invalidateemail'      => [ 'Wurung_validhasi_layèl', 'Wurung_validhasi_layel' ],
  'JavaScriptTest'      => [ 'Jajal_JavaScript' ],
  'LinkSearch'        => [ 'Golèk_pranala', 'Golek_pranala' ],
  'Listadmins'        => [ 'Pratélan_panata', 'Pratelan_panata' ],
  'Listbots'         => [ 'Pratélan_bot', 'Pratelan_bot' ],
  'Listfiles'         => [ 'Pratélan_barkas', 'Pratelan_barkas' ],
  'Listgrouprights'      => [ 'Pratélan_hak_golongan', 'Pratelan_hak_golongan' ],
  'Listgrants'        => [ 'Pratélan_idin', 'Pratelan_idin' ],
  'Listredirects'       => [ 'Pratélan_alihan', 'Pratelan_alihan' ],
  'ListDuplicatedFiles'    => [ 'Pratélan_barkas_dhobel', 'Pratelan_barkas_dhobel' ],
  'Listusers'         => [ 'Pratélan_naraguna', 'Pratelan_naraguna' ],
  'Lockdb'          => [ 'Gembok_basis_dhata' ],
  'Log'            => [ 'Cathetan' ],
  'Lonelypages'        => [ 'Kaca_lola' ],
  'Longpages'         => [ 'Kaca_dawa' ],
  'MediaStatistics'      => [ 'Setatistik_médhia', 'Setatistik_medhia' ],
  'MergeHistory'       => [ 'Sajarahing_panggabung' ],
  'MIMEsearch'        => [ 'Golèk_MIME', 'Golek_MIME' ],
  'Mostcategories'      => [ 'Kategori_akèh_dhéwé', 'Kategori_akeh_dhewe' ],
  'Mostimages'        => [ 'Gambar_akèh_dhéwé', 'Gambar_akeh_dhewe' ],
  'Mostinterwikis'      => [ 'Interwiki_akèh_dhéwé', 'Interwiki_akeh_dhewe' ],
  'Mostlinked'        => [ 'Kaca_akèh_dhéwé_kagayut', 'Kaca_akeh_dhewe_kagayut' ],
  'Mostlinkedcategories'   => [ 'Kategori_akèh_dhéwé_kagayut', 'Kategori_akeh_dhewe_kagayut' ],
  'Mostlinkedtemplates'    => [ 'Cithakan_akèh_dhéwé_kagayut', 'Cithakan_akeh_dhewe_kagayut' ],
  'Mostrevisions'       => [ 'Owahan_akèh_dhéwé', 'Owahan_akeh_dhewe' ],
  'Movepage'         => [ 'Lih_kaca' ],
  'Mute'           => [ 'Bisu' ],
  'Mycontributions'      => [ 'Pasumbangku' ],
  'MyLanguage'        => [ 'Basaku' ],
  'Mypage'          => [ 'Kacaku' ],
  'Mytalk'          => [ 'Parembuganku' ],
  'Myuploads'         => [ 'Unggahanku' ],
  'Newimages'         => [ 'Gambar_anyar' ],
  'NewSection'        => [ 'Pérangan_anyar', 'Perangan_anyar' ],
  'Newpages'         => [ 'Kaca_anyar' ],
  'PageData'         => [ 'Dhata_kaca' ],
  'PageHistory'        => [ 'Sajarahing_kaca', 'Sajarah' ],
  'PageInfo'         => [ 'Katerangan_kaca', 'Katerangan' ],
  'PageLanguage'       => [ 'Basaning_kaca' ],
  'PasswordPolicies'     => [ 'Niti_tembung_sandi' ],
  'PasswordReset'       => [ 'Balèni_setèl_sandi', 'Baleni_setel_sandi' ],
  'PermanentLink'       => [ 'Pranala_permanèn', 'Pranala_permanen' ],
  'Preferences'        => [ 'Pilalan' ],
  'Prefixindex'        => [ 'Indhèk_ater-ater', 'Indhek_ater-ater' ],
  'Protectedpages'      => [ 'Kaca_direksa' ],
  'Protectedtitles'      => [ 'Sesirah_direksa' ],
  'Purge'           => [ 'Resiki' ],
  'Randompage'        => [ 'Kaca_sembarang' ],
  'RandomInCategory'     => [ 'Sembarang_ing_kategori' ],
  'Randomredirect'      => [ 'Alihan_sembarang' ],
  'Randomrootpage'      => [ 'Kaca_oyod_sembarang' ],
  'Recentchanges'       => [ 'Owahan_anyar' ],
  'Recentchangeslinked'    => [ 'Owahan_magepokan' ],
  'Redirect'         => [ 'Alihan' ],
  'RemoveCredentials'     => [ 'Busak_krédhénsiyal', 'Busak_kredhensiyal' ],
  'ResetTokens'        => [ 'Balèni_setèl_token', 'Baleni_setel_token' ],
  'Revisiondelete'      => [ 'Busak_révisi', 'Busak_revisi' ],
  'Search'          => [ 'Golèk', 'Golek' ],
  'Shortpages'        => [ 'Kaca_cendhak' ],
  'Specialpages'       => [ 'Kaca_mirunggan' ],
  'Statistics'        => [ 'Setatistik' ],
  'Tags'           => [ 'Tenger' ],
  'TrackingCategories'    => [ 'Kategori_panglacak' ],
  'Unblock'          => [ 'Copot_penggakan' ],
  'Uncategorizedcategories'  => [ 'Kategori_kang_tanpa_kategori' ],
  'Uncategorizedimages'    => [ 'Gambar_kang_tanpa_kategori' ],
  'Uncategorizedpages'    => [ 'Kaca_kang_tanpa_kategori' ],
  'Uncategorizedtemplates'  => [ 'Cithakan_kang_tanpa_kategori' ],
  'Undelete'         => [ 'Wurung_mbusak' ],
  'Unlockdb'         => [ 'Bukak_gemboking_basis_dhata' ],
  'Unusedcategories'     => [ 'Kategori_kang_ora_kaanggo' ],
  'Unusedimages'       => [ 'Gambar_kang_ora_kaanggo' ],
  'Unusedtemplates'      => [ 'Cithakan_kang_ora_kaanggo' ],
  'Unwatchedpages'      => [ 'Kaca_kang_ora_ingawasan' ],
  'Upload'          => [ 'Unggah' ],
  'Userlogin'         => [ 'Mlebu_log', 'Login' ],
  'Userlogout'        => [ 'Metu_log', 'Logout' ],
  'Userrights'        => [ 'Hak_naraguna' ],
  'Version'          => [ 'Gagrag' ],
  'Wantedcategories'     => [ 'Kategori_kang_dipéngini', 'Kategori_kang_dipengini' ],
  'Wantedfiles'        => [ 'Barkas_kang_dipéngini', 'Barkas_kang_dipengini' ],
  'Wantedpages'        => [ 'Kaca_kang_dipéngini', 'Kaca_kang_dipengini' ],
  'Wantedtemplates'      => [ 'Cithakan_kang_dipéngini', 'Cithakan_kang_dipengini' ],
  'Watchlist'         => [ 'Pawawangan' ],
  'Whatlinkshere'       => [ 'Pranala_mréné', 'Pranala_mrene' ],
  'Withoutinterwiki'     => [ 'Tanpa_interwiki' ],
];

Yèn ana aran sing salah, mangga dikomèntari. Ping para panata kang aktif: Wirjadisastra lan Meursault2004. Matur nuwun. — Labdajiwa (rembugan) 28 Mèi 2020 18.40 (UTC)

@N219: Tulung kirimna pranala usulan iki menyang grup WA amarga aku ora ana ing WA. Suwun. — Labdajiwa (rembugan) 29 Mèi 2020 03.58 (UTC)
Sampun. のここり 9 Juni 2020 13.02 (UTC)
Bénjang badhé kula cobi mbiyantu mertal. Matur nuwun Wirjadisastra (rembugan) 30 Mèi 2020 07.41 (UTC)

Sampun Wirjadisastra (rembugan) 3 Juni 2020 03.57 (UTC)

@Wirjadisastra: Kula tambahi alias tanpa e taling. Bèn user friendly. — Labdajiwa (rembugan) 3 Juni 2020 07.10 (UTC)

Panglumpuking swara

Komèntar

 • Kula bingung péngin dipertal kepriyé tembung "email". Soalé yèn migunakaké "layang-el" (Id. surat-el) ing URL iku ana tandha pisahé sing miturut kula ora pati sreg. Apa dicendhakaké dadi "layel" (Id. surel) waé? — Labdajiwa (rembugan) 29 Mèi 2020 03.46 (UTC)
@Labdajiwa: layèl mawon mas. btw kiyé wes siyap rung nggo dijokne menyang phabricator mas? のここり 9 Juni 2020 13.02 (UTC)
@N219: Sampun tak anyari. Sampéyan bisa mènèhi swara amarga dibutuhaké kanggo pangowahan nang Phabricator. — Labdajiwa (rembugan) 10 Juni 2020 02.04 (UTC)
@Labdajiwa: Ashiapp のここり 10 Juni 2020 07.03 (UTC)
@Wirjadisastra: Ana owahan manèh saka N219, mandhala aran [[Media:*]] dadi [[Médhia:*]] lan [[Gambar:*]] dadi [[Barkas:*]]. Miturutku ya luwih trep, mandhala aran File/Barkas iku kuduné kanggo JPG, PNG, PDF, MP4, lsp dudu mung gambar thok. Yèn kabèh wis bener, mangga mènèhi swara. Nuwun. — Labdajiwa (rembugan) 10 Juni 2020 09.33 (UTC)
Bab iki aku sarujuk amarga aku wis suwé weruh nanging kok ya ora kepikiran ndandani. Wirjadisastra (rembugan) 11 Juni 2020 07.16 (UTC)
@N219: Sampun, mas. Wis ana panata sing mènèhi swara. — Labdajiwa (rembugan) 11 Juni 2020 09.06 (UTC)
@N219: Ana sintaks kang ora absah. Tulung anyari kodhené ing Phabricator, nggih. — Labdajiwa (rembugan) 4 Juli 2020 15.37 (UTC)
Tulung ewangi up, mas N219. Wis pirang-pirang sasi ora digape dening maintainer-e. Nuwun. — Labdajiwa (rembugan) 6 Oktober 2020 02.08 (UTC)
 • Mas Wirjadisastra, miturutmu yèn sawatara jeneng kaca mirunggané diowahi manèh kepiyé, mas?
'Log'            => [ 'Log' ],
'PageInfo'         => [ 'Info_kaca', 'Info' ],
'Version'          => [ 'Vèrsi', 'Versi' ],

...dadi kaya ngéné:

'Log'            => [ 'Cathetan' ], // Dipertal
'PageInfo'         => [ 'Katerangan_kaca', 'Katerangan' ], // [[Special:PageInfo/Indonésia]] irah-irahané nggunakaké salah siji tembung "katerangan"
'Version'          => [ 'Gagrag' ], // Bener ra ya?

Pumpung kula sing nggarap kerjaan iki ing Gerrit, dadi gampang ngowahi. — Labdajiwa (rembugan) 16 Oktober 2020 04.52 (UTC)

Kula dèrèng sumerep ing riku tembung "versi" tegesipun punapa. Sanèsipun kula sarujuk. Wirjadisastra (rembugan) 16 Oktober 2020 05.10 (UTC)

@Wirjadisastra: Kaca iki, mas: Special:Version. — Labdajiwa (rembugan) 16 Oktober 2020 05.15 (UTC)

Oh nggih, manawi nuwèni kamus, "gagrag" saged minangka pertalaning 'versi'. Wirjadisastra (rembugan) 16 Oktober 2020 05.20 (UTC)

@Wirjadisastra: Irah-irahan ing kaca iku biyèn diowahi déning Pak Pras (Special:diff/709813). Yèn dijupuk saka KBBI, versi iku: "n model; menurut cara: film “Romeo and Juliet” -- India". Dadi piyé, mas? Sida dipadanké dadi "gagrag" boten? — Labdajiwa (rembugan) 16 Oktober 2020 05.32 (UTC)

Inggih, sumangga. Yèn "cara" tegesé akèh, malah bisa mbingungaké. Wirjadisastra (rembugan) 16 Oktober 2020 05.50 (UTC)

Oké, mas. Kula anyari kabèh tembung-tembung iku ing Phabricator lan Gerrit. — Labdajiwa (rembugan) 16 Oktober 2020 05.56 (UTC)
 • Kodhené wis di-merge lan bakal dirilis ing MediaWiki 1.36.0-wmf.14 (2020-10-20). Miturut mw:MediaWiki 1.36/Roadmap, kira-kira piranti alusé bakal di-deploy menyang Wikipédia basa Jawa ing tanggal 22 Oktober (UTC+0). Salam. — Labdajiwa (rembugan) 17 Oktober 2020 01.25 (UTC)
Nuwun sanget, Mas Wirjadisastra (rembugan) 17 Oktober 2020 05.58 (UTC)
@Wirjadisastra: Tulung busak irah-irahan lokalé kaca mirunggan, Mas. Terus nganggo pertalan saka Translatewiki. Contoné sing isih nganggo irah-irahan lokal: Mirunggan:Pilalan lan Mirunggan:Pawawangan. Pratélan kang jangkep: Mirunggan:Kaca mirunggan. — Labdajiwa (rembugan) 22 Oktober 2020 13.34 (UTC)

Rampung RampungLabdajiwa (rembugan) 22 Oktober 2020 13.07 (UTC)