Wikipédia:Angkringan Niti/Arsip 2019–2029

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Usulan dadi panata tumrap Bennylin lan Wirjadisastra ing Wikisastra Jawa

Sugeng sonten. Awit ora anané panata ing Wikisastra (Wiktionary) Jawa, Mas Bennylin lan Wirjadisastra nganjokaké dhèwèké dhéwé minangka panata Wikisastra Jawa. Per m:Steward requests/Permissions/Minimum voting requirements#Permanent Administrator, pamilih sak orané kudu ana wong 5. Kanggo mènèhi swara utawa dhiskusi, panjenengan sedaya bisa menyang:

Matur nuwun. — Labdajiwa (rembugan) 10 Oktober 2020 10.16 (UTC)

Miturutku cacahé pamilih wis cukup. @Bennylin lan @Wirjadisastra, panjenengan sedaya bisa njaluk status panata permanèn menyang m:Steward requests/Permissions. — Labdajiwa (rembugan) 19 Oktober 2020 00.23 (UTC)
Tibaknen butuh naraguna aktif 5 sing dadi pamilih, supaya bisa njaluk status permanen. nek kurang saka 5, mung status 1 taun. Bennylin (ꦒꦸꦤꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀) 15 Maret 2021 22.24 (UTC)
Pripun, Mas @Wirjadisastra, kok dèrèng nyuwun setatus panata? Niki Mas Bennylin mpun éntuk, ning mung setunggal taun. Sumangga nyuwun setatusé teng Méta napa diikhlaské mawon? — Labdajiwa (rembugan) 25 Maret 2021 07.45 (UTC)
Kanggo sawatara iki dakculké dhisik. Biyèn tau usul ning salahku telat njaluk nèng Méta. Kapan-kapan dakjajal njaluk menèh. Suwun Wirjadisastra (rembugan) 25 Maret 2021 10.50 (UTC)

Undangan urun pikiran dalam konsultasi Kode Etik Universal

Salam,

Anda diundang untuk ikut urun pikiran dan gagasan pada proses konsultasi tahap kedua Kode Etik Universal (UCoC). Konsultasi tahap kedua UCoC akan berfokus pada perumusan mekanisme penerapan dan penegakan yang efektif dan berlaku bagi seluruh proyek-proyek Wikimedia. Tahap kedua ini penting mengingat UCoC merupakan salah satu mandat utama dari proses Strategi Gerakan Wikimedia dan akan menjadi standar minimum bagi kebijakan tingkah laku di proyek-proyek Wikimedia. Komunitas bahasa Jawa, sebagai bagian dari komunitas Wikimedia di Indonesia, akan memainkan peran yang penting dalam penegakan UCoC berdasarkan nilai-nilai lokal, pengalaman terdahulu, ingatan institusional, dan kearifan budaya yang berlaku di sini.

Kami menyediakan beberapa bahan bacaan yang dapat membantu Anda mengetahui dasar-dasar mengenai UCoC. Anda dapat membaca rancangan akhir UCoC yang disusun oleh komite staf dan sukarelawan Wikimedia; laporan akhir dari konsultasi tahap pertama mengenai perumusan UCoC; dan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait UCoC (FAQ).

Anda dapat berpartisipasi dengan berkomentar di halaman permohonan pendapat, yang akan dibuka sampai akhir bulan Februari 2021. Namun, bila Anda memiliki pertanyaan lain atau ingin menyampaikan respon yang dirasa lebih sesuai disampaikan pada ruang privat, silakan kirimkan surel atau tinggalkan pesan di halaman pembicaraan saya untuk mengatur cara komunikasi yang lebih sesuai dengan kondisi Anda.

Kami memohon maaf karena keterbatasan sumber daya, diskusi hanya dapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan tidak dalam bahasa-bahasa daerah lain yang dipertuturkan di Indonesia. Namun, Anda amat dianjurkan untuk berkomentar dan menyampaikan pendapat sesuai dengan kondisi komunitas Jawa.

Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami menunggu sumbangan pemikiran dan pendapat yang baik, dalam rangka membuat gerakan Wikimedia sebuah tempat yang lebih nyaman bagi semua orang.

Salam hangat, RamzyM (WMF) (rembugan) 17 Januari 2021 23.31 (UTC)

Halo semua. Untuk mengetahui secara lebih spesifik lagi dari komunitas Wikimedia di Indonesia, kami mengundang Anda untuk mengisi survei tentang Kode Etik Universal di tautan ini. Terima kasih! RamzyM (WMF) (rembugan) 10 Fèbruari 2021 07.38 (UTC)

IMPORTANT: Admin activity review

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, interface administrator, etc.) was adopted by global community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on all Wikimedia Foundation wikis with no inactivity policy. To the best of our knowledge, your wiki does not have a formal process for removing "advanced rights" from inactive accounts. This means that the stewards will take care of this according to the admin activity review.

We have determined that the following users meet the inactivity criteria (no edits and no logged actions for more than 2 years):

  1. Nurulbaitirohmah (administrator)
  2. PL 05 SIGIT (administrator)

These users will receive a notification soon, asking them to start a community discussion if they want to retain some or all of their rights. If the users do not respond, then their advanced rights will be removed by the stewards.

However, if you as a community would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already have a policy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki. Thanks, Stanglavine (rembugan) 16 Januari 2022 19.22 (UTC)

Panulisan Aksara Jawa ing Artikel Wikipédia Jawa

Tindak lanjut Beasiswa Daring Wikipédia. Panulisan aksara Jawa ing artikel Wikipédia Jawa nganggé cithakan mas Aris Rianto. Panulisan aksara Jawa saben tembung diwènèhi let (spasi) supaya gampang yèn arep ngedit. Conto artikel ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦥꦤꦫꦒ, ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦥꦱꦸꦫꦸꦃꦲꦤ꧀, ꦩꦂꦠꦧꦏ꧀, ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦿꦒꦺꦤ꧀, ꦠ꧀ꦭꦒꦱꦫꦁꦔꦤ꧀, ꦒꦸꦭꦺ, ꦛꦼꦁꦏ꧀ꦭꦺꦁ, ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦔꦮꦶ, ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦔꦚ꧀ꦗꦸꦏ꧀, ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦸꦩꦼꦤꦼꦥ꧀. Nyuwun swara sarujuk-orané panjenengan. Tulis {{Vote|Y}} yèn sarujuk, tulis {{Vote|N}} yèn ora sarujuk, banjur diwènèhi tandha tangan (~~~~) (Azkaaizar (rembugan) 24 Agustus 2022 10.33 (UTC))

Ora sarujuk. Aksara Jawa iku cara nulisé ora nganggo spasi ing antaraning tembung. Buku-buku sekolahan uga saretiku ora ana spasiné. Sing lawasan, kaya ta Serat Wulangrèh, kalawarta Kajawèn, lan buku-buku saka Musiyum Déwantara Kirti Griya, dalah sing digital, kaya ta blog pawartaning Konggrès Aksara Jawa, Instagram @jvwiki, tabloid Carakita, paguyuban Sega Jabung (ꦱꦼꦒꦗꦧꦸꦁ.id) iku ora ana spasiné. Yèn sampéyan kangèlan mbesut jalaran ukarané kedawan (ora ana line break utawa baris anyar), njajala keyboard Natāksara. Ing Natāksara, keyboard-é kawènèhan karakter zero-width space (spasiné ora bakal katon) sing fungsiné dadi pamisah antaraksara kanggo nggawé baris anyar. Panganggoning karakter ZWS iku aja dianggo sawisé saben tembung. Mung anggo nalika sampéyan kapéngin nggawé baris anyar. — Labdajiwa (rembugan) 25 Agustus 2022 03.00 (UTC)
Ora sarujuk. Sam Hidayat (rembugan) 26 Agustus 2022 09.03 (UTC)

Dudutan

Wis rong sasi parembugan iki dibukak lan dudutané iku sanajan mung wong loro kang awèh swara, kabèh utawa 100% padha ora sarujuk yèn panulisan aksara Jawa ing Wikipédia Jawa iki kawènèhan spasi ing antaraning tembung. Nuwun. — Labdajiwa (rembugan) 27 Oktober 2022 05.30 (UTC)

Usulan dadi Panata pantaraning kelir

Sedhèrèk, kula badhé nyalon awak kula kanggé dados "Panata pantaraning kelir" (pengurus antarmuka), supaya saged ngowahi bab-bab JS, CSS, Gadgèt, lsp ing Wikipédia iki. Mangga voting ing ngisor iki nggih, sawisé rong minggu, bakal kula ajokkaké menyang Meta. Matur nuwun! Bennylin (ꦒꦸꦤꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀) 26 Sèptèmber 2022 06.07 (UTC)

Panglumpuking swara

Sampun diajokné menyang Meta. Matur nuwun! Bennylin (ꦒꦸꦤꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀) 10 Oktober 2022 04.47 (UTC)

Sampun kula èwahi mas! Meursault2004ngobrol 18 Oktober 2022 05.58 (UTC)

Usulan dadi panata tumrap Labdajiwa

Sugeng énjing, para sadhèrèk. Kula Labdajiwa ngajengaken awak kula piyambak minangka panata Wikipédia Jawi. Jejibahan ingkang kula astani inggih punika babagan tèhnis. Kula kerep nyuwun tulung dhumateng para panata (onwiki kaliyan offwiki) ngéwahi kaca-kaca ingkang namung saged dibesut para panata piyambak, ngusulaken pamenggakan lan pangreksan kaca-kaca teng WP:PKP lan para panata, sarta patroli teng jvwiki kaliyan jvwikt. Ugi kula kadhangkala ndamel patch alit dhumateng piranti alus MédiaWiki kagem mertal konfigurasi wiki kados ta mandhala aran (namespace), nami situs, kaca mirunggan, logo, wordmark, lan tagline jvwiki, jvwikt, dalah jvws dhumateng basa Jawi. Kajawi punika, kawit taun 2020, Wikipédia Jawi kélangan tigang panata (1, 2, 3). Mila usulan ingkang ndadosaken kula panata permanèn menika kadamel supados wikinipun mangké dados mindhak kathah ingkang ngopèni. Sapunika kula nyuwun swantenipun panjenengan sedaya. Manawi sarujuk, tulung paringi swanten {{vote|y}} utawi {{vote|n}} manawi boten sarujuk, lajeng paringi tapak asma ~~~~. Matur nuwun. — Labdajiwa (rembugan) 10 Oktober 2022 00.00 (UTC)

Sarujuk

Ora sarujuk

Ora milih

Dudutan

Dudutanipun 100% sarujuk mawi swanten saking 6 naragina kaliyan hakipun sampun diparingi Pak Revo. Ugi kula ngaturaken agenging panuwun dhumateng para sadhèrèk ingkang sampun maringi swanten ing inggil punika. 🙏 — Labdajiwa (rembugan) 16 Oktober 2022 06.15 (UTC)

Inggih sampun kula èwahi kala wingi. Meursault2004ngobrol 18 Oktober 2022 05.54 (UTC)

Usulan dadi birokrat tumrap Wirjadisastra

Sugeng sonten. Awit ora anané birokrat kang aktif ing Wikipédia Jawa, aku nganjokaké awakku dhéwé minangka birokrat. Nyuwun swara sarujuk-orané panjenengan. Tulis {{Vote|Y}} yèn sarujuk, tulis {{Vote|N}} yèn ora sarujuk, banjur diwènèhi tandha tangan (~~~~)

Usulan iki dibukak rong minggu saperlu ndudut putusané. Wirjadisastra (rembugan) 27 Agustus 2019 09.50 (UTC)

Swara

Pak @Meursault2004:, kula nyuwun dipunangkat minangka birokrat kanthi dhedhasar voting punika. Matur nuwun Wirjadisastra (rembugan) 13 Sèptèmber 2019 09.39 (UTC)