Wayang Sandosa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Wayang Sandosa inggih punika salah satunggiling jinis [[wayang]] ingkang dipungagas déning para Sarjana ASKI Surakarta (Sapunika ISI). Mujudaken wayang alternatif kanggé jawab kamajenganing jaman lan narik kawigatènipun génerasi mudha supados mudheng lan remen dhumateng kasenian wayang.

Wayang Sandosa bènten pergelaranipun kaliyan [[wayang kulit Purwa]]. Wayang Sandosa boten mawi Kelir limrah nanging nganggé "Layar Lebar" kados déné layar tancep. Dalangipun kathah lan nyolahaken wayang kanthi cara jumeneng lan mlajeng ngiwa nengen. Ingkang angucap sanès dhalangipun nanging swanten tokoh wayang dipun Dubbing déning tiyang-tiyang [[Teater]].

Iringan mawi gamelan kanthi garapan énggal. Déné laminipun pertunjukan ngantos 1,5 jam. Wangun wayangipun mèh sami kaliyan wayang kulit purwa, namung wonten sapérangan ingkang dipunkembangaken, mliginipun bab tatahan langkung prasaja tur wiyar, jalaran dipunalap bayangan utawi wewayanganipun.

Dalang Wayang Sandosa wonten wingking layar déné pamirsa wonten sangajenging layar. Wayang Sandosa mawi tèknik tata lampu sakcekapipun kanggé ngasilaken ayang-ayang ingkang dipunpikajengaken. Wayang Sandosa mawi naskah lan sutradara saha penyusun iringan.

Lakon ingkang sampun dipunpéntasaken antawisipun "SUKRASRANA", Arjuna Wiwaha, Duryudana Gugur lan sanèsipun. Wayang Sandosa sampun naté derek FFI (Festival Film Indonesia) hing Bandung antawis Tahun 1991. Lan péntas perdhana hing pinten-pinten kitha.

Nanging sapunika boten namung ISI ingkang ngembangaken, wonten Jakarta ugi dipunkembangaken déning exs mahasiswa ISI ingkang wonten [[Jakarta]] ingkang dipunrintis déning [[Dalang muda]] Nanang Hape. Paraga Dalang antawisipun Sri Rahayu Setyowati, Bambang Asmoro, Kiki Dunung, Irwan Riyadi, Sambowo Agus Heriyanto lan sanèsipun, ingkang naté pentas wonten Philipina nalika [[Festiva]]l Wayang ASEAN.