Wara-wara

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
(Dilih saka Wara-Wara)

Wara-wara iku pocapan utawa tulisan sing isi pepènget utawa awèh weruh arupa pangumuman marang wong akèh. Wara-wara racaké dikarepaké kanggo mènèhi weruh bab kahanan sing wigati, nanging uga bisa kanggo iklan utawa golèk tenaga kanggo nyambut gawé.

Perangane Wara-Wara[besut | besut sumber]

1. Judhul/Irah-irahan

2. Adangiyah/salam taklim

3. Bebuka/Pambuka

4. Surasa Basa/ Isi

5. Wasana Basa/ Panutup

6. Panggonan lan titi mangsa

7. Peprenah/kalungguhan

8. Tapak Asma

9. Asma Terang

WARA-WARA

assalamu'alikum wr.wb

Siswa kelas VII, VIII, lan IX kang tansah daktresnani, Sesambetan kaliyan pengetan dinten Pindhidhikan NAsional, pramila para siswa kelas VII, VIII, lan IX supados nyiagaken kelasipun piyambak-piyambak kanggé lomba karesikan tuwin kaendahaning kelas.

Awit saking punika, benjing

dinten: selasa,

surya : 27 november 2012

para siswa supados mbekta pirantos kanggé gotong-royong damel asri kelasipun piyambak-piyambak.

Mekaten, wara-wara punika. Sageda dipunleksanakaken kanthi saestu.

wirosari,25 november 2012

ttd

Para siswa kang tansah daktresnani,

Sesambetan kaliyan pengetan dinten Kamardhikan kaping 65 Republik Indonesia, OSIS SMK bina patria 1 sukoharjo badhé dherek-dherek ngrameaken.

Awit saking punika, OSIS ngawontenaken kagiyatan Lomba Maca lan Nulis Geguritan ingkang badhé kalaksanaaken benjing:

dinten : Setu-Minggu

surya : 15-16 juni 2010 tabuh : 08.00 dumugi paripurna

papan : SMK BINA PATRIA 1 SUKOHARJO

Pramila, para siswa ingkang badhé dherek lomba supados pratélan ing sekretariat OSIS kaliyan Sdr. Danu setiawan utawi Sdr. Danang Mekaten wara-wara punika, sageda dipunleksanakaken kanthi saestu. Matur nuwun.

Sukoharjo, 2 Agustus 2010


                              Ketua OSIS,

ttd

NUR KHOLIST