Unsur intrinsik lan ekstrinsik

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Kaya déné kasustraan liyané, novèl uga duwé unsur-unsur kang ngrakit lan kudu ana ing sajeroning novèl. Unsur iku ana unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ya iku unsur-unsur kang mangun carita saka jero novèl. Unsur-unsur intrinsik 1. Tema, ya iku gagasan baku kang dadi dhasaring carita 2. Paraga, ya iku purusa kang nglakokaké carita 3. Penokohan, ya iku gegambaran wataking paraga 4. Alut/plot, ya iku rerangkening carita kang kadhapuk kanthi tinampa nalar (logis). Alur magepokan karo konflik utawa prakara. Ewadene prakara ing novèl karepang dadi loro ya iku - Konflik batin Ya iku konflik kang dumadi ing sajerone diri paraga (konflik magepokan karo diri pribadi). Tuladhané konflik kang magepokan klawan Gustine, prakara babagan ngugemi prinsip urip, lsp. - Konflik fisik Ya iku konflik kang dumadi ing sajabane diri pribadine paraga. Tuladhané gelut klawan paraga liya, lsp 5. Latar/setting, ya iku papan panggonan, wektu, lanswasana lelakoné prastawa ing sajeroning carita 6. Amanat/pesen, ya iku pitutur luhur utawa pesen pangripta kang diaturake marang pamaos. 7. Sudut pandang, ya iku posisi pangripta ing carita Sudut pandang kapérang dadi 3 ya iku - Purusa kapisan paraga baku - Purusa katelu - Sarwa ngerti (kurnia fajar_pranala awal)