Universitas Terbuka

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Universitas Terbuka
Universitas Terbuka.jpg
Diadegaké 1984
Motto Membuka Akses Pendidikan Tinggi untuk Semua
Rèktor Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D
Mahasiswa 396.955 (aktif - 14 Desember 2015)
Lokasi Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418, Banten, Indonésia
Situs web http://www.ut.ac.id

Universitas Terbuka ya iku Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kaping 45 ing Indonésia kang nerapaké sistem pasinaon kanti terbuka lan jarak adoh. Sistem pasinaon iki kabukti efektif kanggo ningkataké daya jangkau lan pamaratan kalodhangan pendhidhikan dhuwur kang duwèni kualitas tumrap sekabèhing warga nagara Indonésia, kalebu wong-wong kang manggon ana ing laladan-laladan kapencil, ya iku ing sekabèhing nuswantara lan ing sakubenging sigaring dunya.

Sistem Terbuka & Fleksibel[besut | besut sumber]

Pangembangan ilmu pengetahuan lan tèknologi kang sansaya rikat, nuntut kita supaya terus ningkataké potensi sumber daya manusia (SDM) kang nunjang produktivitas. Nanging, kawinatesan papan panggonan lan wektu dadi kendala utama tumrap wong akèh nalika ngembangaké diri.

Wiwit diresmèkaké taun 1984, UT éntuk mandhat saka pamerintah kanggo mènèhi kalodhanga marang sekabèhing warga nagara Indonésia, ya iku kang lagi lulus SLTA utawa kang wis nyambut gawé saperlu mèlu pendhidhikan dhuwur tanpa deleng latar wuri sosial, ékonomi, umur, lan papan panggoan. Sistem pasinaonan UT bisa waé nerapaké pasinaonan kang asipat fleksibel marang kabèh wong kang ora éntuk kalodhangan kanggo mèlu sistem pendhidhikan dhuwur kanthi ketemu langsung.

Tanpa ndeleng kaanan mahasiswa, sistem pasinaonan terbuka lan jarak adoh kang diterapaké UT nulungi panggayuhan ancas pasinaon amarga:

 • ora ana piwatesan wektu anggoné ngrampungaké pasinaonan lan ora mbutuhaké sistem drop out;
 • ora ana piwatesan taun kelulusan ijazah SLTA lan umur;
 • wektu pandaftaran (registrasi) sadawaning taun;
 • ruwang, wektu, lan panggona pasinaon kang fleksibel manut kaanan mahasiswa;
 • panggunaan materi snanu multimedia, kalebu bahan pasinaon cetak ya iku kang dilengkapi kanthi kaset audio lan video/CD, CD-ROM, siaran radio lan TV, utawa bahan pasinaon mawa basis komputer lan internet.

Kanthi cacah mahasiswa aktif kang luwih saka 460.000, UT kagolong “The Top Ten Mega University of the World”, salah siji anggota lan pangadeg “The Global Mega-University Network (GMUNET). GMUNET diadegaké taun 2003 minangka jaringan universitas terbuka sakubenging dunya kanthi cacah mahasiswa kang kadaftar luwih saka 100.000 wong.

Panjaminan Kualitas[besut | besut sumber]

UT wis éntuk akréditasi, ya iku Akreditasi Nasional lan Internasional. Sacara internasional, UT wis éntuk Akréditasi Internasional lan Sertifikasi Kualitas saka the International Council for Open and Distance Education (ICDE) Standard Agency (ISA), lan UT wis éntuk ISO lan SGS 9001:2000 ing pirang-pirang babagan saka Badan Sertifikasi SAI Global lan SGS. Saliyané iku, akèh-akèhé program studi ing UT wis éntuk akréditasi saka Badan Akreditasi Nasional Perguruan TInggi (BAN-PT).

Program-program Akademik[besut | besut sumber]

UT duwé 4 fakultas lan siji Program Pascasarjana kang nawakake luwih saka 30 program studi ya iku Program Magister (S2), Program Sarjana (S1), Program Diploma (D1, D2, D3, dan D4), lan Program Sertifikat. Patang fakultas mau ya iku:

 • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pulitik
 • Fakultas Ekonomi
 • Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Sistem Registrasi Fleksibel[besut | besut sumber]

Sistem registrasi UT prasaja. Menawa dadi mahasiswa UT, calon mahasiswa cukup:

 • tuku berkas registrasi pisanan ing kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) paling cedhak;
 • ngisi formulir registrasi;
 • mbayar SPP ing Bank kang ditunjuk kanthi migunakaké Tanda Bukti Setor UT (TBS-UT);
 • mbalekake formulir registrasi lan berkas persyaratan (kalebu TBS-UT) ing UPBJJ-UT [1] pling cedhak kanthi menehake dhéwé utawa dikirim lumantar pos. Upaya nggampangake mahasiswa, UT lagi ngrampungake aplikasi registrasi sacara online lumantar www.ut.ac.id.

Bahan Ajar[besut | besut sumber]

Ing era globalisasi, sistem pasinanon terbuka lan jarak adoh minangka sistem pasinaon kang efektif, fleksibel, lan nguntungake. Pasinaon bisa ditindakake ing ngendia waé lan kapan waé.

Bahan ajar cetak (modul) minangka bahan ajar utama kang didésain supaya bisa digunakaké sacara swatantra tanpa pitulungan tutor. Modul-modul kang ana uga wis dipepaki kanthi bahan ajar non-cetak kaya ta kaset audio video, CD, siaran radio lan televisi, sarta bahan ajar mawa basis komputer lan internet (CAI lan Web-Supplement). UT njamin bahan ajar lan bahan ujian kang duwé kualitas. Bahan ajar lan bahan ujian UT dikembangake déning para panulis kang ahli ing bidhange kang minangka dosen-dosen saka pawiyatan luhur misuwur ing Indonésia. Kualitas bahan ajar UT wis dikenal déning masarakat lan kabukti akèh digunakaké déning pawiyatan luhur liyané ing Indonésia.

Bahan ajar UT bisa dituku déning mahasiswa UT dhéwé lan masarakat umum lumantar koperasi Karunika UT Pusat ing Jakarta. Saliyané iku, bahan ajar uga bisa dipesen sacara online lumantar koperasi Karunika kanthi alamat http://www.tbo.karunika.co.id.

Layanan Bantuan Belajar[besut | besut sumber]

Layanan pitulungan pasinaon kaperang dadi 2 ya iku layanan akademik lan administrasi.

Layanan Akademik[besut | besut sumber]

Layanan akademik ditindakake lumantar kegiatan tutorial. Ana rong jinis layanan tutorial ya iku: tutorial sacara langsung lan tutorial jarak adoh lumantar radio, televisi, lan internet. Saliyané iku, bimbingan praktik uga dicepakake kanggo mata kuliah kang mbutuhake praktik. Kagiatan tutorial lan bimbingan praktik ditindakake déning para tutor kang duwé kualitas apik, ya iku kang asalé saka pawiyatan luhur nagari lan swasta lan saka UT dhewe. Kanggo mata kuliah tartemtu, biyasane uga nekakake narasumber kang diundhang saka para pelaku bisnis, industri, lan sektor liyané kang relevan.

Layanan Adminstrasi[besut | besut sumber]

Pelayanan administrasi difokusake ing pawenehan pitulung marang mahasiswa ing registrasi, éntuk bahan ajar, alih kredit, lan liya-liyané kang bisa mrabawani proses pasinaon mahasiswa.

Evaluasi Asil Pasinaon[besut | besut sumber]

Evaluasi asil pasinaonan mahasiswa adhedhasar marang Tugas lan Partisipasi Tutorial, Praktik/Praktikum, lan Ujian Akhir Semester (UAS). Komponen-komponen mau bisa nuduhaké panggayuhan prestasi pasinaonan lan mènèhi kontribusi ing biji pungkasan semester mahasiswa.

UT nganakake ujian pungkasan saben pungkasaning semester utawa setahun kaping pindho. Ujian pungkasan dianakake sacara katulis lan ditindakake kanth bebarengan ing sakubenging nuswantara. Mahasiswa kang jupuk program sarjana (S1) diwajibake nempuh Tugas Akhir Program (TAP) sawisé mepaki persyaratan tartemtu. Mahasiswa kang jupuk program Pascasarjana (S2) diwajibake nyusun tugas pungkasan program magister (tesis) lan ujian lésan.

Biji asil ujian diumumake lumantar website UT, lan lumantar UPBJJ-UT (Daftar Nilai Ujian/DNU).

Alih Kredit[besut | besut sumber]

Mahasiswa UT bisa ngajokake alih kredit kanggo mata kuliah kang wis tau dijupuk saka pawiyatan luhur liyané kang terakreditasi. Informasi ngenani prosedur lan formulir permohonan alih kredit bisa diolihake saka UPBJJ-UT utawa website UT.

Jaringan Kerja[besut | besut sumber]

UT duwé kantor Regional cacah 37 UPBJJ-UT[1] kang sumebar ing 33 propinsi sakubenging Indonésia. Kanggo njurung kagiyatan operasional, saben UPBJJ-UT[1] njalin kerjasama karo pirang-pirang institusi, utamane karo:

 • PTN/PTS sapanggonan, utamane ing cawisan tutor, pembimbing praktik/praktikum, lan pengawas ujian;
 • Pamaréntah laladan sapanggonan, ya iku nalika nganakake tutorial, ujian, lan nalika golek beasiswa tumrap mahasiswa UT; lan
 • Stasiun radio lan TV sapanggonan kanggo nyiarake tutorial utawa informasi kagiyatan akademik. Tutorial kang digiyarake kanthi rutin lumantar stasiun RRI.

Ing tingkat pusat, UT uga wis suwé kerjasama karo:

 • * RRI kanggo nindakake tutorial lumantar radio;
 • BRI lan BTN kanggo nampa setoran duwit kuliah lan duwit panukonan bahan ajar;
 • PT Pos Indonésia kanggo ndistribusekake bahan ajar, dokumen ujian, lan bahan pandukung liyané.

Jaringan Kerjasama[besut | besut sumber]

Saliyané iku, sapérangan institusi wis njalin kerjasama karo UT saperlu ningktake kualitas SDM. Saperangan institusi mau ya iku: Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri, TNI Angkatan Laut, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Pertanian, Bank Nagara Indonésia (BNI), Bank Rakyat Indonésia (BRI), Garuda Indonésia, Merpati Nusantara, PT Pos Indonésia, Badan Pusat Statistik, PT Indosat, PT Tugu Pratama, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pusat pendidikan AL-Zaytun, Bank Tabungan Nagara (BTN), ANRI, BKN, STEKPI, PT Jakarta Software Komunikasi, lan sakabehing Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupatèn lan Kutha sa-Indonésia.

UT uga menjalin kerjasama karo pirang-pirang organisasi internasional kaya ta: SEAMEO (South-East Asian Ministers of Education Organization), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), lan SEAMOLEC (SEAMEO Regional Open Learning Center) saperlu ngrembakakake pendhidhikan jarak adoh, World Bank ing I’M HERE Project, DBE-USAID, lan OSAKA GAS Foundation.

UT ya iku anggota pangadeg sapérangan organisasi internasional babagan pendhidhikan terbuka lan jarak adoh kaya ta Asian Association of Open University (AAOU), the Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAME-SEAMOLEC), lan Global Mega-University Network (GMUNET). UT uga anggota aktif saka International Council for Open and Distance Education (ICDE).

Fakultas-Fakultas ing Universitas Terbuka[besut | besut sumber]

UT duwé 4 fakultas lan 1 program pascasarjana kang nawakake luwih saka 30 program studi kanthi jenjang kang manéka warna ya iku: Program Magister, Program Sarjana/S1, Program Diploma(D1, D2, D3 lan D4), lan Sertifikat.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)[besut | besut sumber]

Program Sarjana Strata 1 (S1)

 • Pendidikan Basa dan Sastra Indonésia
 • Pendidikan Basa Inggris
 • Pendidikan Biologi
 • Pendidikan Fisika
 • Pendidikan Kimia
 • Pendidikan Matematika
 • Pendidikan Ekonomi
 • Pendidikan Pancasila dan Kewarganagaraan
 • Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD)
 • Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PGPAUD)

Program Sertifikat

 • Basa Indonésia kanggo Panutur Asing (BIPA)[2]
 • Administrasi Pamaréntahan Laladan[3]

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pulitik (FISIP)[besut | besut sumber]

Program Sarjana Strata 1 (S1)

 • Administrasi Nagara
 • Administrasi Niaga
 • Ilmu Pamaréntahan
 • Ilmu Komunikasi
 • Sosiologi
 • Sastra Inggris Babagan Minat Penerjemahan

Program Diploma 4 (D4)

 • Kearsipan

Program Diploma 3 (D3)

 • Perpajakan

Program Diploma 2 (D2)

 • Perpustakaan

Fakultas Ekonomi (FEKON)[besut | besut sumber]

Program Sarjana Strata 1 (S1)

 • Ekonomi Pembangunan
 • Managemen
 • Akuntansi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)[besut | besut sumber]

Program Sarjana Strata 1 (S1)

 • Matematika
 • Statistika
 • Biologi
 • Agribisnis Babagan Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian/Peternakan/Perikanan
 • Ilmu dan Teknologi Pangan

Program Diploma 1 (D1)

 • Pengolahan Lingkungan

Program Pascasarjana (Pasca)[besut | besut sumber]

Program Magister( S2)

 • Ilmu Administrasi Babagan Minat Administrasi Publik
 • Manajemen
 • Ilmu Kelautan Babagan Minat Manajemen Perikanan
 • Pendidikan Matematika

Jasa Pamanfaatan Fasilitas[besut | besut sumber]

Fasilitas Pangolahan Data

Wiwit ngadege taun 1984, Pusat Komputer (Puskom) UT wis nindakake pangolahan data mawa komputerisasi. UT duwé fasilitas hardware lan software arupa aplikasi program komputer kang dikembangake manut kabutuhan kang spesifik.

Fasilitas Panyiapan, Pergudangan, lan Pendistribusian Bahan Cetak

UT duwé tenaga trampil lan piranti mutakhir ing desktop publishing kang bisa mènèhi layanan ing panyiapan bahan cetak. Saliyané nyepakake bahan cetak, UT uga wis pengalaman ndistribusekake bahan cetak ing sekabehing kabupatèn/kutha ing Propinsi Sumatera, Jawa, Bali, lan Nusa Tenggara Barat.

Fasilitas Produksi Multi Media

UT duwé fasilitas lan sumber daya kang mumpuni. Para personele wis mèlu pendhidhikan lan gladhen ing babagan pangembangan lan produksi program audiovisual ing nagari utawa luar nagari. Saliyané iku, lembaga iki didhukung déning nimpuna saka sapérangan disiplin ilmu. Kanthi dukungan tenaga profesional mau, kualitas produksi Bahan Ajar Non Cetak wis banget dipercaya. Saperangan institusi pamerintah lan swasta wis dimanfaatake PPBANC kanggo sapérangan kabutuhan kaya ta mroduksi materi pelatihan, company profile, promosi, lan bahan pembelajaran kanthi wujud video, audiotape, audiografis, slide, utawa VCD.

Fasilitas Penunjang

UT nyepakake fasilitas ruwang patemonan, seminar, workshop, lan Balai Sidang UT sarta panginepan kang bisa nampung 3.000 wong. Fasilitas-fasilitas mau ing antarané:

 • Wisma I, II, lan III kanthi 106 kamar.
 • Sarana ulah raga: Jogging Track, Tenis, Futsal, Basket lan Fitness center.
 • Balai Sidang UT.

Jasa Pangembangan Sumber Daya Manusia[besut | besut sumber]

Anane kabutuhan pangembangan Sumber Daya Manusia (SDM) manut marang ngrembakane ilmu pengetahuan lan teknologi. Pendhidhikan ya iku wahana paling wigati sajroning pangembangan SDM. Nganti seprene fasilitas pendhidhikan luwih dikonsentrasekake kanggo nyukupi kabutuhan pambangunan ing kutha-kutha gedhe. UT ya iku siji-sijine pawiyatan luhur kang bisa njangko masarakat, ora mung ing kutha gedhé nanging uga ing kutha-kutha cilik, maah nganti tekan laladan plosok.

UT bisa nglayani kabutuhan masarakat kanthi luwih jembar lumantar program-program iki:

Peningkatan Kualitas

 • Administrasi Nagara
 • Administrasi Niaga
 • Ilmu Pamaréntahan
 • Ilmu Komunikasi
 • Perpajakan
 • Pelayanan Basa
 • Manajemen, Akuntansi
 • Ekonomi dan Studi Pembangunan
 • Statistika, Matematika, IPA
 • Teknologi Pangan
 • Penyuluhan Pertanian

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tumrap Pangelola lan Instruktur Diklat, kaperang saka:

 • Pelatihan Analisis Kebutuhan
 • Panyusunan Perencanaan Diklat
 • Pangembangan Bahan Diklat, ing médhia cetak utawa elektronik (kaset audio, video, slide, CD-ROM, lan liya-liyané.)
 • Penyelenggaraan Diklat, kanthi langsung utawa jarak adoh
 • Evaluasi Program Diklat Penyuluhan marang Masarakat
 • Analisis kebutuhan jinis penyuluhan
 • Pangembangan lan produksi médhia panyuluhan sajroning médhia cetak utawa elektronik (kaset audio, video, slide, CDROM, lan liya-liyané.)
 • Pelatihan tenaga penyuluh

Strategi Komunikasi, kaperang saka:

 • Teknik Berbicara di Depan Umum
 • Jasa Kehumasan
 • Komunikasi Organisasi Pelatihan Operator dan Programer

Komputer,kaperang saka:

 • Word Processing
 • Database
 • Web Design
 • Publishing
 • Komputerisasi Data Perpustakaan

Pengembangan Kewirausahaan, kaperang saka:

 • Manajemen
 • Supervisi Jasa
 • Potensi Ekonomi Laladan

Jasa Penelitian & Pengembangan[besut | besut sumber]

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masarakat UT (LPPM-UT) kang ngisori telung pusat, ya iku Pusat Penelitian, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), lan Pusat Antar Universitas Peningkatan dan Pengembangan Instruksional (PAU-PPI).

Pranala njaba[besut | besut sumber]

 1. ^ a b c Unit Program Belajar Jarak Jauh - Universitas Terbuka
 2. ^ Kabukak kanggo non-WNI
 3. ^ Kabukak kanggo UPBJJ-UT tartemtu, Kontak FKIP-UT manawa golek katerangan luwih pepak