Universitas Terbuka

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Universitas Terbuka
Universitas Terbuka.jpg
Diadegaké 1984
Jenis Universitas Negeri
Motto Membuka Akses Pendidikan Tinggi untuk Semua
Rèktor/Dirèktur Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D
Mahasiswa 585.700(aktif-30 April 2012)
Lokasi , Jakarta, Indonesia
Situs web http://www.ut.ac.id

Universitas Terbuka yaiku Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kaping 45 ing Indonésia kang nerapaké sistem pasinaon kanti terbuka lan jarak adoh. Sistem pasinaon iki kabukti efektif kanggo ningkataké daya jangkau lan pamaratan kalodhangan pendhidhikan dhuwur kang duwèni kualitas tumrap sekabèhing warga negara Indonésia, kalebu wong-wong kang manggon ana ing dhaérah-dhaérah kapencil, yaiku ing sekabèhing nuswantara lan ing sakubenging sigaring dunya.

Sistem Terbuka & Fleksibel[sunting | Owah sumber]

Pangembangan ilmu pengetahuan lan tèknologi kang sansaya cepet, nuntut kita supaya terus ningkataké potensi sumber daya manusia (SDM) kang nunjang produktivitas. Nanging, kawinatesan papan panggonan lan wektu dadi kendala utama tumrap wong akèh nalika ngembangaké diri.

Wiwit diresmèkaké taun 1984, UT entuk mandhat saka pamerintah kanggo mènèhi kalodhanga marang sekabèhing warga negara Indonésia, yaiku kang lagi lulus SLTA utawa kang wis nyambut gawé saperlu mèlu pendhidhikan dhuwur tanpa deleng latar wuri sosial, ekonomi, umur, lan papan panggoan. Sistem pasinaonan UT bisa waé nerapaké pasinaonan kang asipat fleksibel marang kabèh wong kang ora entuk kalodhangan kanggo mèlu sistem pendhidhikan dhuwur kanthi ketemu langsung.

Tanpa ndeleng kaanan mahasiswa, sistem pasinaonan terbuka lan jarak adoh kang diterapaké UT nulungi panggayuhan ancas pasinaon amarga:

 • ora ana piwatesan wektu anggoné ngrampungaké pasinaonan lan ora mbutuhaké sistem drop out;
 • ora ana piwatesan taun kelulusan ijazah SLTA lan umur;
 • wektu pandaftaran (registrasi) sadawaning taun;
 • ruang, wektu, lan panggona pasinaon kang fleksibel manut kaanan mahasiswa;
 • panggunaan materi snanu multimedia, kalebu bahan pasinaon cetak yaiku kang dilengkapi kanthi kaset audio lan video/CD, CD-ROM, siaran radio lan TV, utawa bahan pasinaon mawa basis komputer lan internet.

Kanthi cacah mahasiswa aktif kang luwih saka 460.000, UT kagolong “The Top Ten Mega University of the World”, salah siji anggota lan pangadeg “The Global Mega-University Network (GMUNET). GMUNET diadegaké taun 2003 minangka jaringan universitas terbuka sakubenging dunya kanthi cacah mahasiswa kang kadaftar luwih saka 100.000 wong.

Panjaminan Kualitas[sunting | Owah sumber]

UT wis entuk akréditasi, yaiku Akreditasi Nasional lan Internasional. Sacara internasional, UT wis entuk Akréditasi Internasional lan Sertifikasi Kualitas saka the International Council for Open and Distance Education (ICDE) Standard Agency (ISA), lan UT wis entuk ISO lan SGS 9001:2000 ing pirang-pirang bidhang saka Badan Sertifikasi SAI Global lan SGS. Saliyané kuwi, akèh-akèhé program studi ing UT wis entuk akréditasi saka Badan Akreditasi Nasional Perguruan TInggi (BAN-PT).

Program-program Akademik[sunting | Owah sumber]

UT nduweni 4 fakultas lan siji Program Pascasarjana kang nawakake luwih saka 30 program studi yaiku Program Magister (S2), Program Sarjana (S1), Program Diploma (D1, D2, D3, dan D4), lan Program Sertifikat. Patang fakultas mau yaiku:

 • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 • Fakultas Ekonomi
 • Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Sistem Registrasi Fleksibel[sunting | Owah sumber]

Sistem registrasi UT prasaja. Menawa dadi mahasiswa UT, calon mahasiswa cukup:

 • tuku berkas registrasi pisanan ing kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) paling cedhak;
 • ngisi formulir registrasi;
 • mbayar SPP ing Bank kang ditunjuk kanthi nggunakake Tanda Bukti Setor UT (TBS-UT);
 • mbalekake formulir registrasi lan berkas persyaratan (kalebu TBS-UT) ing UPBJJ-UT [1] pling cedhak kanthi menehake dhewe utawa dikirim lumantar pos. Upaya nggampangake mahasiswa, UT lagi ngrampungake aplikasi registrasi sacara online lumantar www.ut.ac.id.

Bahan Ajar[sunting | Owah sumber]

Ing era globalisasi, sistem pasinanon terbuka lan jarak adoh minangka sistem pasinaon kang efektif, fleksibel, lan nguntungake. Pasinaon bisa ditindakake ing ngendia wae lan kapan wae.

Bahan ajar cetak (modul) minangka bahan ajar utama kang didesain supaya bisa digunakake sacara mandiri tanpa pitulungan tutor. Modul-modul kang ana uga wis dipepaki kanthi bahan ajar non-cetak kayata kaset audio video, CD, siaran radio lan televisi, sarta bahan ajar mawa basis komputer lan internet (CAI lan Web-Supplement). UT njamin bahan ajar lan bahan ujian kang nduweni kualitas. Bahan ajar lan bahan ujian UT dikembangake dening para panulis kang ahli ing bidhange kang minangka dosen-dosen saka pawiyatan luhur misuwur ing Indonesia. Kualitas bahan ajar UT wis dikenal dening masarakat lan kabukti akeh digunakake dening pawiyatan luhur liyane ing Indonesia.

Bahan ajar UT bisa dituku dening mahasiswa UT dhewe lan masarakat umum lumantar koperasi Karunika UT Pusat ing Jakarta. Saliyane kuwi, bahan ajar uga bisa dipesen sacara online lumantar koperasi Karunika kanthi alamat http://www.tbo.karunika.co.id.

Layanan Bantuan Belajar[sunting | Owah sumber]

Layanan pitulungan pasinaon kaperang dadi 2 yaiku layanan akademik lan administrasi.

Layanan Akademik[sunting | Owah sumber]

Layanan akademik ditindakake lumantar kegiatan tutorial. Ana rong jinis layanan tutorial yaiku: tutorial sacara langsung lan tutorial jarak adoh lumantar radio, televisi, lan internet. Saliyane kuwi, bimbingan praktik uga dicepakake kanggo mata kuliah kang mbutuhake praktik. Kagiatan tutorial lan bimbingan praktik ditindakake dening para tutor kang nduweni kualitas apik, yaiku kang asale saka pawiyatan luhur negri lan swasta lan saka UT dhewe. Kanggo mata kuliah tartemtu, biyasane uga nekakake narasumber kang diundhang saka para pelaku bisnis, industri, lan sektor liyane kang relevan.

Layanan Adminstrasi[sunting | Owah sumber]

Pelayanan administrasi difokusake ing pawenehan pitulung marang mahasiswa ing registrasi, entuk bahan ajar, alih kredit, lan liya-liyane kang bisa mrabawani proses pasinaon mahasiswa.

Evaluasi Asil Pasinaon[sunting | Owah sumber]

Evaluasi asil pasinaonan mahasiswa adhedhasar marang Tugas lan Partisipasi Tutorial, Praktik/Praktikum, lan Ujian Akhir Semester (UAS). Komponen-komponen mau bisa nuduhake panggayuhan prestasi pasinaonan lan menehi kontribusi ing biji pungkasan semester mahasiswa.

UT nganakake ujian pungkasan saben pungkasaning semester utawa setahun kaping pindho. Ujian pungkasan dianakake sacara katulis lan ditindakake kanth bebarengan ing sakubenging nuswantara. Mahasiswa kang jupuk program sarjana (S1) diwajibake nempuh Tugas Akhir Program (TAP) sawise mepaki persyaratan tartemtu. Mahasiswa kang jupuk program Pascasarjana (S2) diwajibake nyusun tugas pungkasan program magister (tesis) lan ujian lisan.

Biji asil ujian diumumake lumantar website UT, lan lumantar UPBJJ-UT (Daftar Nilai Ujian/DNU).

Alih Kredit[sunting | Owah sumber]

Mahasiswa UT bisa ngajokake alih kredit kanggo mata kuliah kang wis tau dijupuk saka pawiyatan luhur liyane kang terakreditasi. Informasi ngenani prosedur lan formulir permohonan alih kredit bisa diolihake saka UPBJJ-UT utawa website UT.

Jaringan Kerja[sunting | Owah sumber]

UT nduweni kantor Regional cacah 37 UPBJJ-UT[1] kang sumebar ing 33 provinsi sakubenging Indonesia. Kanggo ndukung kagiyatan operasional, saben UPBJJ-UT[1] njalin kerjasama karo pirang-pirang institusi, utamane karo:

 • PTN/PTS sapanggonan, utamane ing cawisan tutor, pembimbing praktik/praktikum, lan pengawas ujian;
 • Pemerintah dhaerah sapanggonan, yaiku nalika nganakake tutorial, ujian, lan nalika golek beasiswa tumrap mahasiswa UT; lan
 • Stasiun radio lan TV sapanggonan kanggo nyiarake tutorial utawa informasi kagiyatan akademik. Tutorial kang digiyarake kanthi rutin lumantar stasiun RRI.

Ing tingkat pusat, UT uga wis suwe kerjasama karo:

 • * RRI kanggo nindakake tutorial lumantar radio;
 • BRI lan BTN kanggo nampa setoran duwit kuliah lan duwit panukonan bahan ajar;
 • PT Pos Indonesia kanggo ndistribusekake bahan ajar, dokumen ujian, lan bahan pandukung liyane.

Jaringan Kerjasama[sunting | Owah sumber]

Saliyane kuwi, saperangan institusi wis njalin kerjasama karo UT saperlu ningktake kualitas SDM. Saperangan institusi mau yaiku: Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri, TNI Angkatan Laut, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Pertanian, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, PT Pos Indonesia, Badan Pusat Statistik, PT Indosat, PT Tugu Pratama, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pusat pendidikan AL-Zaytun, Bank Tabungan Negara (BTN), ANRI, BKN, STEKPI, PT Jakarta Software Komunikasi, lan sakabehing Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten lan Kutha sa-Indonesia.

UT uga menjalin kerjasama karo pirang-pirang organisasi internasional kayata: SEAMEO (South-East Asian Ministers of Education Organization), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), lan SEAMOLEC (SEAMEO Regional Open Learning Center) saperlu ngrembakakake pendhidhikan jarak adoh, World Bank ing I’M HERE Project, DBE-USAID, lan OSAKA GAS Foundation.

UT yaiku salah siji anggota pangadeg saperangan organisasi internasional bidhang pendhidhikan terbuka lan jarak adoh kayata Asian Association of Open University (AAOU), the Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAME-SEAMOLEC), lan Global Mega-University Network (GMUNET). UT uga anggota aktif saka International Council for Open and Distance Education (ICDE).

Fakultas-Fakultas ing Universitas Terbuka[sunting | Owah sumber]

UT nduweni 4 fakultas lan 1 program pascasarjana kang nawakake luwih saka 30 program studi kanthi jenjang kang maneka warna yaiku: Program Magister, Program Sarjana/S1, Program Diploma(D1, D2, D3 lan D4), lan Sertifikat.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan(FKIP)[sunting | Owah sumber]

Program Sarjana Strata 1 (S1)

 • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 • Pendidikan Bahasa Inggris
 • Pendidikan Biologi
 • Pendidikan Fisika
 • Pendidikan Kimia
 • Pendidikan Matematika
 • Pendidikan Ekonomi
 • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 • Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD)
 • Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PGPAUD)

Program Sertifikat

 • Bahasa Indonesia kanggo Panutur Asing (BIPA)[2]
 • Administrasi Pemerintahan Daerah[3]

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik(FISIP)[sunting | Owah sumber]

Program Sarjana Strata 1 (S1)

 • Administrasi Negara
 • Administrasi Niaga
 • Ilmu Pemerintahan
 • Ilmu Komunikasi
 • Sosiologi
 • Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan

Program Diploma 4 (D4)

 • Kearsipan

Program Diploma 3 (D3)

 • Perpajakan

Program Diploma 2 (D2)

 • Perpustakaan

Fakultas Ekonomi(FEKON)[sunting | Owah sumber]

Program Sarjana Strata 1 (S1)

 • Ekonomi Pembangunan
 • Managemen
 • Akuntansi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam(FMIPA)[sunting | Owah sumber]

Program Sarjana Strata 1 (S1)

 • Matematika
 • Statistika
 • Biologi
 • Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian/Peternakan/Perikanan
 • Ilmu dan Teknologi Pangan

Program Diploma 1 (D1)

 • Pengolahan Lingkungan

Program Pascasarjana(Pasca)[sunting | Owah sumber]

Program Magister( S2)

 • Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
 • Manajemen
 • Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan
 • Pendidikan Matematika

Jasa Pamanfaatan Fasilitas[sunting | Owah sumber]

Fasilitas Pangolahan Data

Wiwit ngadege taun 1984, Pusat Komputer (Puskom) UT wis nindakake pangolahan data mawa komputerisasi. UT nduweni fasilitas hardware lan software arupa aplikasi program komputer kang dikembangake manut kabutuhan kang spesifik.

Fasilitas Panyiapan, Pergudangan, lan Pendistribusian Bahan Cetak

UT nduweni tenaga trampil lan piranti mutakhir ing desktop publishing kang bisa menehi layanan ing panyiapan bahan cetak. Saliyane nyepakake bahan cetak, UT uga wis pengalaman ndistribusekake bahan cetak ing sekabehing kabupaten/kutha ing Provinsi Sumatera, Jawa, Bali, lan Nusa Tenggara Barat.

Fasilitas Produksi Multi Media

UT nduweni fasilitas lan sumber daya kang mumpuni. Para personele wis melu pendhidhikan lan gladhen ing bidhang pangembangan lan produksi program audiovisual ing negri utawa luar negri. Saliyane kuwi, lembaga iki didhukung dening pakar saka saperangan disiplin ilmu. Kanthi dukungan tenaga profesional mau, kualitas produksi Bahan Ajar Non Cetak wis banget dipercaya. Saperangan institusi pamerintah lan swasta wis dimanfaatake PPBANC kanggo saperangan kabutuhan kayata mroduksi materi pelatihan, company profile, promosi, lan bahan pembelajaran kanthi bentuk video, audiotape, audiografis, slide, utawa VCD.

Fasilitas Penunjang

UT nyepakake fasilitas ruang patemonan, seminar, workshop, lan Balai Sidang UT sarta panginepan kang bisa nampung 3.000 wong. Fasilitas-fasilitas mau ing antarane:

 • Wisma I, II, lan III kanthi 106 kamar.
 • Sarana olahraga: Jogging Track, Tenis, Futsal, Basket lan Fitness center.
 • Balai Sidang UT.

Jasa Pangembangan Sumber Daya Manusia[sunting | Owah sumber]

Anane kabutuhan pangembangan Sumber Daya Manusia (SDM) manut marang ngrembakane ilmu pengetahuan lan teknologi. Pendhidhikan yaiku wahana paling wigati sajroning pangembangan SDM. Nganti seprene fasilitas pendhidhikan luwih dikonsentrasekake kanggo nyukupi kabutuhan pambangunan ing kutha-kutha gedhe. UT yaiku siji-sijine pawiyatan luhur kang bisa njangko masarakat, ora mung ing kutha gedhe nanging uga ing kutha-kutha cilik, maah nganti tekan dhaerah plosok.

UT bisa nglayani kabutuhan masarakat kanthi luwih jembar lumantar program-program iki:

Peningkatan Kualitas

 • Administrasi Negara
 • Administrasi Niaga
 • Ilmu Pemerintahan
 • Ilmu Komunikasi
 • Perpajakan
 • Pelayanan Bahasa
 • Manajemen, Akuntansi
 • Ekonomi dan Studi Pembangunan
 • Statistika, Matematika, IPA
 • Teknologi Pangan
 • Penyuluhan Pertanian

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tumrap Pangelola lan Instruktur Diklat, kaperang saka:

 • Pelatihan Analisis Kebutuhan
 • Panyusunan Perencanaan Diklat
 • Pangembangan Bahan Diklat, ing media cetak utawa elektronik (kaset audio, video, slide, CD-ROM, lan liya-liyane.)
 • Penyelenggaraan Diklat, kanthi langsung utawa jarak adoh
 • Evaluasi Program Diklat Penyuluhan marang Masarakat
 • Analisis kebutuhan jenis penyuluhan
 • Pangembangan lan produksi media panyuluhan sajroning media cetak utawa elektronik (kaset audio, video, slide, CDROM, lan liya-liyane.)
 • Pelatihan tenaga penyuluh

Strategi Komunikasi, kaperang saka:

 • Teknik Berbicara di Depan Umum
 • Jasa Kehumasan
 • Komunikasi Organisasi Pelatihan Operator dan Programer

Komputer,kaperang saka:

 • Word Processing
 • Database
 • Web Design
 • Publishing
 • Komputerisasi Data Perpustakaan

Pengembangan Kewirausahaan, kaperang saka:

 • Manajemen
 • Supervisi Jasa
 • Potensi Ekonomi Daerah

Jasa Penelitian & Pengembangan[sunting | Owah sumber]

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masarakat UT (LPPM-UT) kang ngisori telung pusat, yaiku Pusat Penelitian, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), lan Pusat Antar Universitas Peningkatan dan Pengembangan Instruksional (PAU-PPI).

Pranala jaba[sunting | Owah sumber]

 1. ^ a b c Unit Program Belajar Jarak Jauh - Universitas Terbuka
 2. ^ Kabukak kanggo non-WNI
 3. ^ Kabukak kanggo UPBJJ-UT tartemtu, Kontak FKIP-UT menawa golek katerangan luwih pepak