Tiyang Cirebon

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Logo Kota Cirebon
Orang/Etnis Cirebon
Populasi total
Sekitar 1,9 yuta (sensus 2000)[1]
Pedunung wigati ing
Jawa Barat
Basa

Basa Cirebon (termasuk dialek Jawareh, Plered, Gegesik, Ciwaringin, Pakaleran, Indramayu, Pamanukan), Basa Sunda dialek Cirebon, Basa Indonésia

Agama

Islam

Tiyang utawi Etnis Cirebon utawi Suku Bangsa Cirebon inggih punika kelompok etnis ingkang kasebar ing sakan kiringipun Kota Cirebon lan Kabupatèn Cirebon, Kabupatèn Indramayu, Kabupatèn Majalengka sisih ler utawi biasa dipunsebut minangka Wewengkon "Pakaleran", Kabupatèn Kuningan sisih ler, Kabupatèn Subang sisih ler wiwit saking Blanakan, Pamanukan, dumugi Pusakanagara lan saperangan Pesisir utara Kabupatèn Karawang wiwit saking Pesisir Pedes dumugi Pesisir Cilamaya ing Propinsi Jawa Barat lan sakanan kiringipun Kec. Losari ing Kabupatèn Brebes, Propinsi Jawa Tengah. Cacahipun antawis 1,9 yuta.[2] Masyarakat Suku Cirebon nganut agama Islam. Basa ingkang dipundituturaken déning tiyang Cirebon inggih punika gabungan saking Basa Jawa, Sunda, Arab lan China ingkang dipunwasatani minangka Basa Cirebon.

Pangakuan Suku Bangsa Piyambak[besut | besut sumber]

Nalika awal kawontenan Etnis utawi Tiyang Cirebon mesthi dipungayutaken kaliyan kawontenan suku Sundha lan Jawa, ananging lajeng eksistensinipun ngarah ing pembentukan budaya piyambak, wiwit saking ragam batik pesisir ingkang boten ndherekaken pakem keraton Jawa utawi biasa dipunsebut batik pedalaman dumugi wontenipun tradisi-tradisi kanthi corak islam sesarengan kaliyan dipunbangunipun kraton cirebon nalika abad ke 15 ingkang adhedhasar islam 100%. Eksistensi saking kawontenan suku utawi tiyang Cirebon ingkang nyebut piyambakipun sanes Suku Sundha uawi suku jawa pngkasan pikantuk jawaban saking sensus penduduk taun 2010 ing pundi sensus penduduk kasebut wonten kolom mligi kangge Suku bangsa Cirebon, bab punika ateges kawontenan suku bangsa Cirebon sampun dipunakoni kanthi nasional minangka sawijining suku piyambak.[3]

Indikator punika (Suku Bangsa Cirebon) dipuntingali saking basa laladan ingkang dipunginakaken déning warga Cirebon boten sami kaods dene basa Jawa utawi bas Sunda. Masyarakat Cirebon ugi gadhah identitas mligi ingkang damel raos bombonging manah minangka suku piyambak. Pitedah sanesipun ingkang nyirikaken tiyang minangka suku bangsa Cirebon inggih punika saking nama-namanipun ingkang boten kados tiyang Jawa utawi Sunda. Ananging dereng wonten panaliten ingkang langkung ingkang saged ngandharaken babagan karakteristik identik babagan suku bangsa Cirebon. Kangge madosi kesukuan sawijining tiyang, bab punika saged dipunrunut saking garis keturunan bapak kandungipun. Kejawi punika, menawi tiyang punika sampu kraos gadhah jiwa lan semangat laladan punika (laladan suku bangsa cirebon) saengga piyambakipun berhak rumaos minangka suku ingkang dipunmaksud.[4]

Basa[besut | besut sumber]

Rumiyin Basa Cirebon punika dipunginakaken wonten ing dedagangan ing pesisir Jawa Barat wiwit Cirebon ingkang minangka salah satunggaling pelabuhan utama, mliginipun nalika abad ke-15 dumugi abad ke-17[5]. Basa Cirebon dipunpangaruhi ugi deing budaya Sunda amargi kawontenananipun ingkang winatesan langsung kaliyan kabudayan Sunda, mliginipun Sunda Kuningan lan Sunda Majalengka lan ugi dipunpangaruhi déning Budaya China, Arab lan Éropah, bab punika kabuktikaken kanthi wontenipun tembung "Taocang (Kuncir)" ingkang minangka serapan China, tembung "Bakda (sabibaripun)" ingkang minangka serapan Basa Arab lan lajeng tembung "Sonder (Tanpa)" ingkang minangka serapan basa Éropah (Walanda). Basa Cirebon njagi bentuk-bentuk kuno basa Jawa kadosta ukara-ukara lan pangucapan, kados ingsun (kula) lan sira (panjenengan) ingkang sampun boten dipunginakaken malih déning basa Jawa Baku.[6]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Indonésia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 2003. 
  2. ^ [1]
  3. ^ [2]
  4. ^ [3]
  5. ^ [4]
  6. ^ [5]