The Boy in the Striped Pyjamas

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

The Boy In The Striped Pajamas yaiku filem génré drama lan paprangan sing nyaritakaké babagan kauripané Bruno, bocah lanang umur 8 tahun sing mati kebantai-èksekusi mati-kanthi cara dibakar bareng karo pawongan akèh sing dikurung ana ing kamp para panganut agama Yahudi nalika jaman perang taun 1940an.  Sadurungé diwujudake dadi filem, The Boy in the Striped Pyjamas namung arupa novel karangané John Boyne kanthi irah-irahan kang padha sing terbit ing taun 2006. Mila saka novel kuwi diwujudaké dadi filem karo dirèktur Mark Herman lan Studio Miramax[1]. Filem iki pisanan metu taun 2008 ing USA (United States of America) lan UK (United Kingdom). Sawisé metu ing daérah loro kuwi banjur bisa ditonton ana ing manca nagara. Basa asli sing dianggo déning filem The Boy in The Striped Pyjamas yaiku Basa Inggris lan Basa Spanyol. Lokasi kanggo rekaman filem dipilih ana ing Hungaria, Eropa[2].

The Boy in The Striped Pyjamas

Sinopsis Filem[3][besut | besut sumber]

Nalika ing jaman 1940an, Bapané Bruno sing dadi komandan tentara Nazi antuk kabar supaya pindhah tugas ana ing salah sawijining daérah pinggiran. Daérah kuwi anduwèni kamp kanggo para panganut agama Yahudi. Iya ing kamp kuwi para panganut Yahudi dikurung, dipaksa supaya makarya sing ora pantes lan ora cocog karo profèsiné sadurungé omah-omah ana ing kamp. Saben wektu tertamtu dilaksanakaké pambantéan kanthi cara dibakar masal, utawa kasebut dening zaman modèren holocaust. Tugas bapake Bruno yaiku mimpin ana ing daérah sing wis ditamtokaké, utamané anduwèni tanggung jawab gedhé marang kamp lan sakabihané kagiyatan ana ing kono. Amarga adoh saka daérah kutha Berlin sing dadi omah pisanané Bruno lan kulawargané, mula kabèh anggota kulawarga Bruno melu pindhah. Banjur pawiyatané Bruno lan sedulur wadoné, Gretel, ganti dadi sistem home schooling.

Wis pirang-pirang dina Bruno ora ana kanca sing kena diajak dolanan. Dhèwèké banjur golèk-golèk panggonan anyar sing ora mboseni. Bruno nemokaké panggon sing amba banget ing mburi omah. Nanging panggonan kuwi ora olèh ditekani kabèh pawongan. Namung pawongan tertamtu sing diolèhake lumebu kono yaiku para tentara. Wis ping pira waé Bruno nyoba nerobos lumebu lapangan amba kuwi, nanging ora bisa amarga awake sing isih cilik utawa ana kulawargané lan réwangé sing ngerti dolané Bruno menyang panggonan kuwi. Saya ora diolèhaké saya gedhé rasa péngén ngertiné bocah lanang umur 8 taun kuwi. Apa manèh ana kedadèan sing ora wajar saben dhèwèké dolanan bandulan ing latar omah. Upamané pirang dina pisan Bruno nyaksèni ana kebul-kebul kaya wedhus gémbél asalé saka lapangan amba sing terlarang kaé. Ibune Bruno (Vera Farmiga) sing wis mangertèni yèn wedhus gèmbèl kuwi prawujudan saka pambantéan pawongan ing kamp mburi omah amung nyimpen aja nganti Bruno ngerti. Kagiyatan iki dadi awal dèprèsi Ibuné Bruno amarga rumangsa ana sing ora bener ing pakaryané bojoné.

Ing sawijining kesempatan apik-ora ana kang ngawasi polahé Bruno-banjur Bruno nekani panggonan amba terlarang ing mburi omah. Dhèwèké nemokaké kamp sing dibatesi nganggo kawat, uga dhèwèké nemokaké bocah lanang cilik saumuran jenengé Shmuel. Bocah loro kuwi banjur kenalan lan ing dina-dina sawisé seneng anggoné dolanan bareng. Nalika dolanan karo Shmuel, Bruno anduwèni akeh pitakonan marang Shmuel dhéwé, panggonan kuwi, lan kagiyatan apa sing lagi ditindakaké déning para tentara karo pawongan akèh sing nganggo klambi garis-garis ing jero kamp.

Wis suwé anggoné Bruno lan Shmuel kekancan. Bruno kepéngén lumebu ing kamp supaya bisa dolanan karo Shmuel tanpa ana watesan rupa kawat. Banjur loro-lorone golèk cara dan alat-alat sing dibutohaké. Sawisé nemu, bocah loro kuwi ngupaya kaya ta ndhudhuk lemah sangisoré pager kawat nganggo sekop. Bruno banjur kasil olèhé lumebu ing kamp. Shmuel bungah banget yèn dhèwèké saiki anduwèni kanca. Mula Shmuel ngewènèhi klambi garis-garis sing dadi seragam wong-wong ing kamp supaya Bruno ora dikenali déning para tentara. Niyat Bruno saliyané péngén mangertèni kamp kuwi uga péngén mbiyantu Shmuel nemokaké bapané sing dirasa ilang ing kamp. Banget bungahé Bruno isa nganggo seragam garis-garis kaya kancané, Shmuel. Banjur loro-loroné lumebu ing gubug panggoné wong-wong turu karo nggolèki bapané Shmuel.

Nalika lagi golèki bapané Shmuel, ana tentara sing lagi tugas mbengok tandha kudu kumpul. Kabèh wong ing jero kamp uga Shmuel lan Bruno mlu kumpul. Ing sangisorè mendhung peteng, ing latar jaba gubug, kabèh wong sing nganggo seragam garis-garis dibarisaké kanthi tegas lan biadab déning para tentara. Shmuel lan Bruno ora mangertèni apa sing arep dilakoni. Bocah loro kuwi namung mèlu apa sing diparéntahaké. Sawisé baris rapi ngepasi udan wis tiba banjur barisan wong nganggo seragam garis-garis digiring mara ing sawijining ruangan. Barengan karo kedadèan kuwi, kulawargané Bruno yaiku ibu, dulur wadon uga réwang wadone lagi siap-siap arep pindhahan amarga wis dèprèsi parah nyaksèkaké pambantéan sing dikomandhoni déning bojoné. Sadar yèn Bruno ilang, ibuné anduwèni firasat ala yèn putrané lagi ing jero kamp. Banjur dhèwèké nglaporaké yèn Bruno ora ana marang bojoné. Kanthi sigap kabèh tentara diutus kanggo nggolèki Bruno. Nanging ora ana saksi sing mangertèni lungané Bruno. Cara liyané yaiku nganggo lacakané asu. Jebul bener asu kuwi nututi tipake Bruno sing wis menyang ing jaro kamp.

Bruno, Shmuel lan wong-wong sing nganggo seragam garis-garis wis tekan ing salah sawijining ruangan peteng lan sintru. Tentarané banjur ngomandho supaya kabèh piranti sing lagi dianggo dicopot. Sawisé kuwi, banjur kabèh dikomandho supaya lumebu ing ruangan peteng lan sintru kanthi sesek-sesekan lan uda. Bruno lan Shmuel saya bingung ora mudheng apa sing lagi dilakoni bareng wong-wong kuwi. Amarga wis ora ana wong sing ing jaba ruangan sing peteng lan sintru, tentara sing bagian jaga mburi banjur nutup lawang sing bahané isa nahan saka geni. Béda karo sing bagian nutup lawang, tentara ing dhuwur ruangan cedhak pipa gedhé wis nganggo alat khusus sinambi nyiram cairan ireng-salah sawijining jinis bahan bakar-dilebokaké lewat pipa kuwi. Pungkasaning tugas tentara kuwi nyumet geni lan dilebokaké ing jero pipa banjur ditutup rapet. Yaiku artiné kabèh wong ing jero ruangan kuwi dibakar bareng-bareng, ing jeroné uga ana Bruno lan Shmuel sing isih ora mangertèni kedadéan apa kuwi.

Asu pelacak sing dituti déning ibu lan bapané Bruno jebul mandheg ana ing ruang pambantèan. Ora nutut wektuné kanggo bapané Bruno mbatalaké kagiyatan pambantèan sing nglibataké anak lanangé. Ibuné banjur adus luh tambah olèhé dèprèsi amarga kèlangan anak. Loro-loroné padha-padha kalara-lara nyaksèkaké wedhus gèmbèl wis kemebul pratanda Bruno, anak lanangé, uga wis mati kebantai bareng wong-wong Yahudi sing sadurungé nganggo seragam garis-garis.

Katrangan Filem[4][besut | besut sumber]

 • Judul : The Boy in the Striped Pyjamas
 • Taun rilis : 2008
 • Durasi : 106 menit
 • Génré : drama, paprangan
 • Basa : Basa Inggris lan Basa Spanyol
 • Lokasi Rekaman Film : 1. Budapest, Hungaria, Eropa 2. MAFILM[5], Lloyd Studios, Hungaria
 • Asal  : USA, UK
 • Dirèktur Filem : Mark Herman[6]
 • Pangripta : Mark Herman (Naskah Film), John Boyne (Novel)[7]
 • Budgèt kanggo Film : (kurang luwih) $12,500,000
 • Studio : Miramax Film Corp.

Cast Filem[8][9][besut | besut sumber]

 1. Bruno : Asa Butterfield
 2. Leon (kancané Bruno nalika ing Berlin) : Zac Mattoon O`brien
 3. Martin (kancané Bruno nalika ing Berlin) : Domonkos Nemeth
 4. Karl (kancané Bruno nalika ing Berlin) : Henry Kingsmill
 5. Ibuné Bruno : Vera Farmiga
 6. Bapaké Bruno : David Thewlis
 7. Gretel (dulur wadoné Bruno) : Amber Beattie
 8. Simbah Kakungé Bruno : Richard Johnson
 9. Simbah Wadoné Bruno : Sheila Hancock
 10. Maria (rewang kulawargané Bruno) : Cara Horgan
 11. Shmuel : Jack Scanlon
 12. Letnan Kotler : Rupert Friend
 13. Berlin Cook : Zsuzsa Holl
 14. Lars : László Áron
 15. Palm Court Singer : Charlie Baker
 16. Meinberg : Iván Verebély
 17. Schultz : Béla Fesztbaum
 18. Heinz : Attila Egyed
 19. Pavel : David Hayman
 20. Herr Liszt : Jim Norton
 21. Isaak : László Nádasi
 22. Kapo 1 : László Quitt
 23. Kapo 2 : Mihály Szabados
 24. Kapo 3 Sonderkommando : Zsolt Sáfár Kovács
 25. Wong Yahudi Tuwa : Gábor Harsai
 26. Tukang nari : Julia Papp

Soundtrack Filem[besut | besut sumber]

 • Rhythm For You; Pangripta : Eddy Christiani lan Frans Poptie; Réferènsi : APM Music
 • Smile When You Say Goodbye; Pangripta : Harry Parr-Davies
 • Romantic Violin; Pangripta : Hans Conzelmann lan Delle Haensch; Réferènsi : APM Music
 • Mein Regiment, Mein Heimatland[10]; Adaptasi saka Traditional Soldier’s Song; Penyanyi : Singschar Der Kradschützen-Kompanie Der Aufklärungs Abt,3; Réferènsi : The Tomahawk Films WW-II German Archieve, UK
 • Ich Liebe das Leben; Pangripta : Matthias Seuffert; Réferènsi : APM Music
 • Horst Wessel Lied; Pangripta : Horst Wessel; Mélodi diadaptasi saka Hessian Marching Song[11]; Penyanyi : Kapelle Der SS-Standarte 4.; Réferènsi : The Tomahawk Films WW-II German Archieve, UK
 • Stomping at the Ritz; Pangripta : Alan Moorhouse; Réferènsi : APM Music
 • Orchids and Roses; Pangripta : Joyce Cochrane; Réferènsi : APM Music

Panghargyan Filem[12][besut | besut sumber]

British Independent Film Award 2008[13]

1. Pamenang British Independent Film Award ing kategori Best Actress : Vera Farmiga

2. Nominasi British Independent Film Award ing kategori Most Promising Newcomer : Asa Butterfield

3. Nominasi British Independent Film Award ing kategori Best Director : Mark Herman

Chicago International Film Festival 2008[14]

1. Pamenang Chicago International Film Festival ing kategori Audience Choice Award : Mark Herman

Goya Awards 2009[15]

1. Nominasi Goya ing kategori Best European Film : Mark Herman

International Film Music Critics Award IFMCA 2009[16]

1. Nominasi IFMCA ing kategori Best Original Score for a Drama Film : Jamer Horner

Irish Film and Television Award 2009[17]

1. Nominasi IFTA ing kategori Best International Film

London Critics Circle film Award 2008[18]

1. Nominasi ALFS ing kategori Young British Performer of the Year : Asa Butterfield

Young Artist Awards 2009 [19]

1. Nominasi Young Artist Award ing kategori Best Performance in an International Feature Film-Leading Young Performers : Asa Butterfield lan Jack Scanlon

CinEuphoria Awards 2010[20]

1. Pamenang CinEuphoria ing kategori Top Ten of The Year – International Competition : Mark Herman

2. Pamenang CinEuphoria ing kategori Best Film – Audience Award : Mark Herman

3. Pamenang CinEuphoria ing kategori Best Supporting Actress – Audience Award : Vera Farmiga

4. Pamenang CinEuphoria ing kategori Top Ten of The Year – Audience Award : Mark Herman

German Dubbing Awards 2010[20]

1. Pamenang German Dubbing Award ing kategori Outstanding Newcomer Performance : Lukas Schust kanggo Slumdog Millionaire

Rujukan[besut | besut sumber]

 1. "Miramax Home Page". www.miramax.com. Dibukak ing 2019-11-17.
 2. "Europe | Facts, Land, People, & Economy". Encyclopedia Britannica (ing basa Inggris). Dibukak ing 2019-11-17.
 3. "Movie Review: The Boy in the Striped Pajamas". www.cbn.com. Dibukak ing 2019-11-17.
 4. The Boy in the Striped Pajamas (2008) - IMDb, dibukak ing 2019-11-17
 5. "Mafilm Studios". Filming in Hungary (ing basa Hungaria). Dibukak ing 2019-11-17.
 6. "BBC Two - The Boy in the Striped Pyjamas". BBC (ing basa Inggris Karajan Manunggal). Dibukak ing 2019-11-17.
 7. The Boy in the Striped Pajamas (2008) - IMDb, dibukak ing 2019-11-17
 8. The Boy in the Striped Pajamas (2008) - IMDb, dibukak ing 2019-11-17
 9. The Boy in the Striped Pajamas (The Boy in the Striped Pyjamas) (2008) (ing basa Inggris), dibukak ing 2019-11-17
 10. "Mein Regiment mein Heimatland (Annemarie)". Die Grenzgänger (ing basa Jérman). Dibukak ing 2019-11-17.
 11. "Music: Patriotic and Political | Encyclopedia.com". www.encyclopedia.com. Dibukak ing 2019-11-17.
 12. The Boy in the Striped Pajamas (2008) - IMDb, dibukak ing 2019-11-17
 13. "British Independent Film Awards · BIFA". BIFA · British Independent Film Awards (ing basa Inggris Karajan Manunggal). Dibukak ing 2019-11-17.
 14. "Cinema/Chicago". Cinema Chicago (ing basa Inggris Amérika Sarékat). Dibukak ing 2019-11-17.
 15. "Goya Awards". www.filmfestivals.com (ing basa Inggris). Dibukak ing 2019-11-17.
 16. "IFMCA: International Film Music Critics Association". IFMCA: International Film Music Critics Association (ing basa Inggris Amérika Sarékat). Dibukak ing 2019-11-17.
 17. "IFTA | Irish Film & Television Academy | Irish Film & Television Awards". www.ifta.ie. Dibukak ing 2019-11-17.
 18. "FILM". The Critics' Circle (ing basa Inggris Amérika Sarékat). Dibukak ing 2019-11-17.
 19. "Home". www.youngartistawards.org (ing basa Inggris Karajan Manunggal). Dibukak ing 2019-11-17.
 20. a b The Boy in the Striped Pyjamas - IMDb, dibukak ing 2019-11-17