Tari Kandagan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Tari Kandagan, Sunda

Tari Kandagan inggih punika tari putri ingkang karakteripun gagah, tari punika arupi tarian perkembangan saking tari Renggarini ing taun 1960 déning tokoh pembaharu tari Sunda, Radén Tjetje Somantri.[1]

Sajarah[besut | besut sumber]

Nalika ing taun 1957 Tjetje Somantri nyiptakaken sawijining tari Topeng Wadon, namung nama Wadon boten jumbuh kaliyan wujud tarinipun, salajengipun namanipun dipun éwahi kanthi nama renggarini.[1] Rengga tegesipun adu ananging ing konteks kabecikan, déné tembung Rini tegesipun wanita, dados tembung Renggarini saged dipuntegesi minangka wanita ingkang kalakuanipun kados tiyang kakung utawi wanita ingkang langkung aktif.[2] Bedanipun saking kekalih tari punika inggih wonten ing tata agemanipun lan panganggé soder utawi sampur dawa. Hiasan mustaka tari Renggarini arupi perkembangan desain iket, déné ing tari Kandagan migunakaken siger kanthi rekma mbentuk gambuh alit ing nginggilipun. Panganggé ageman tari Renggarini inggih punika kebaya kutung abrit tuwa, kanthi sisih pinggiripun awerni ijem, déné tari Kandagan migunakaken ageman tutup kutung, kerahipun cekak awerni pethak. Bedanipun wonten ing tata rias, inggih punika boten dipunrias godeg geulis ing tari Renggarini sebab boten nganggé sumping, rekma dipungulung meng nginggil, lajeng dipunumpetanken ing salebeting iket. Ing tari Kandagan rekma migunakaken sanggul jangkepi tata rias Kandagan.[1] Kandagan tegesipun wadhah, papan kanggé nyimpen perhiasan lan barang-barang ingkang berharga sanèsipun. Amargi punika, nama tari Kandagan ugi saged dipunmaksudaken minangka papan papan kumpulan gerak-gerak tari. Wonten ing gladhenipun, tari Kandagan kalebet tari putri ingkang gagah, tari punika mrelukaken keterampilan bakat lan gladhen ingkang dangu lan tumenen saperlu saged nguwaosi tari punika. Saperlu mbentuk koreografi tari Kandagan kanggé pemula limrahipun dipunwiwiti kanthi olah badan saperlu persiapan menari.[1] Wonten ing pertunjukkan, tari Kandagan dipunpertunjukaken tunggal, ananging ugi saged dipuntarikaken kanthi sesarengan, temtu kemawon kanthi karakter penari ingkang sami inggih punika karakter gagah putri. Tari Kandagan kagungan kasugihan babagan gerak ingkang manéka jinis ingkang dipunbanguin déning gerak pokok lan gerak peralihan. Kajawi punika, saperlu sinau menari tari Kandagan dipunbetahaken sikap lan gerak minangka pola ingkang nyengkuyung ing pertunjukkan. KAdosta sikap mustaka, badan, samparan, lan asta. Mekaten ugi gerak mustaka, badan, samparan, lan asta. Sami kados karakter tarinipun ingkang gagah, anggènipun nerapaken sikap lan gerak gadhah bedanipun kaliyan tari Dewi lan Sulintang.[3]

Cathetah Suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b c d Rusliana, Iyus.2009.Kompilasi Istilah Tari Sunda.Bandung: Jurusan Tari, STSI Bandung.
  2. ^ Danadibrata, R.A. 2006. Kamus Basa Sunda. Kiblat Buku Utama: Bandung.
  3. ^ [1](dipunundhuh tanggal 21 Dhésèmber 2012)