Tapé ketan Munthilan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
(Kaelih saka Tape Ketan Muntilan)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tape Ketan Muntilan

Tapé ketan Munthilan (Indonésia tape ketan Muntilan) inggih punika salah satunggaling tetedhan khas Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Tape ketan muntilan ingkang misuwur salah satunggalipun inggih punika Tapé Ketan 181, ingkang madeg wiiwt taun 1935. Dipun sebat tapé ketan 181 amargi kala rumiyin, toko tape ketan punika madeg wonten ing Jalan Pemuda 181. Tapé ketan ingkang minangka ciri khas muntilan inggih tape ketan werni ijo sanès tape ketan ireng.

Bahan-bahanipun[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé damel tape ketan ijo khas Muntilan punika ing antawisipun inggih kados makaten:[1]

Caranipun Damel[besut | besut sumber]

Caranipun damel tape ketan muntilan punika gampil tur prasaja sanget kados ndamel tape-tape kados padatanipun. Ing ngandhap punika badhé dipunandharaken tata urutan damel tapé ketan muntilan supados asilipun saé.[2]

  1. Ingkang sepisanan kedah dipuntindakaken inggih punika, ngekum wos ketan wonten ing toya lajeng dipunsukani sakedhik pandan pasta. Dangunipun ngekum wos ketan paling cekak 4 jam, saénipun satunggal dalu, lajeng dipundang.
  2. Sinambi ngentosi wos ketanipun dipundang, saged nggodhog toya rumiyin.
  3. Manawi ketanipun sampun panas, titikanipun sampun kemebul ing nginggilipun, saged dipunsukani jarang umub kanthi posisi wos ketan taksih dipundang ing sak nginggiling geni kompor. Sinambi dipuncuri jarang, ketan ugi dipunudhak sadaya ngantos sadaya wos ketanipun kecuran jarang panas. Manawi sampun, wos ketan dipundang malih ngantos mateng.
  4. Manawi sampun mateng ketanipun, lajeng ketan saged dipunangkat lan dipungelar wonten ing nampan, baki utawi tampah. Wos ketan dipundhemaken rumiyin ngantos sampun asrep sadaya.
  5. Prosès salajengipun, ragi saged dipunuleg ngantos alus, lajeng saged dipuntaburaken wonten ing wos ketanipun ngantos sadaya rata. Manawi sampun saged dipuntaburi malih gendhis kastrolipun.
  6. Manawi sampun asrep ketanipun saged dipunwungkus mawi wadhah plastik utawi ron gedhang. Anggenipun mungkusi kedah rapet. Lajeng ketan saged dipunsimpen rumiyin dangunipun tigang dinten kalih dalu, supados asilipun saé.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. [1] Cara Membuat Tape Ketan Putih (dipunundhuh tanggal 25 Dhésèmber 2012)
  2. [2] Cara membuat Tape Ketan (dipunundhuh tanggal 25 Dhésèmber 2012)