Stretford

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Stretford
Kitha Stretford
Stadhion Old Trafford ing Stretford

Kitha Stretford

Nagara Inggris
Metropolitan Borough Trafford
Metropolitan County Great Manchester
Wilayah Kilèn-Lèr
Wewengkon
 -Wiyaripun:

10.6 km²
Padunung
 -Total (2008):
 -Kapadhetan:

46,910 (2011)
3,439 jiwa/km²[1]
Tetenger Wébsite www.traffordleisure.co.uk/centres/stretford/

Stretford (cacah warga 46.910) inggih menika satunggaling kitha ing Trafford, Greater Manchester, ing nagari Inggris.[1] Mapan ing antawisipun Lèpèn Mersey kaliyan Terusan Baita Manchester, tebihipun 6,2 km (6,1) arah kilèn-kidul saking punjering Kitha Manchester, 4,8 km arah kidul saking Kitha Salford, lan 6,8 km arah lèr-wètan saking Altrincham.[1]

Stretford mapan jèjèran kaliyan Kitha Chorlton-cum-Hardy ing sisih wétanipun, lan Kitha Urmston ing sisih kilèn, Salford ing sisih lèr, lan Sale ing sisih kidul. Kanal Bridgewater nyigar lan mérang kitha wau.

Duk nguni ing Lancashire, wekdal abad kaping 19, Stretford menika kalebet satunggaling dhusun ingkang misuwur kanthi nama Porkhampton amargi kathahipun transaksi dol-tinumbas kéwan babi ing peken Manchester. Kala samanten, warganipun nyambet damel ing babagan tetanèn. Kitha menika ugi kalebet gadhah laladan kebon ingkang wiyar, ngasilaken langkung saking 500 ton kacang (508 t) sayuran ing saben minggu kanggé dipunsadé ing Manchester ing taun 1845. Awit saking yasanipun Terusan Baita Manchester ing taun 1894, lan indhustri Trafford Park ingkang ngrembaka ing sisih lèr kitha, indhustrialisasi ngrembaka kawiwitan ing pungkasaning abad kaping 19. Wekdal taun 2001, kirang saking satunggal persèn warga Stretford ingkang taksih tiyang tani.

Stretford dados markas kanggé klub Manchester United F.C. wiwit taun 1910, lan Lancashire County Cricket Club wiwit taun 1864. Warganing kitha menika ugi kathah ingkang kondhang minangka juru pambudidaya indhustri, tiyang dharma, lan tiyang multi-yuta Manchester kados ta: John Rylands, kang menang téndher Emmeline Pankhurst; juru lukis LS Lowry; Morrissey, vokalis Joy Division; Ian Curtis; lan Jay Kay saking Jamiroquai.

Sajarah[besut | besut sumber]

Asal usul nama Stretford menika saking tembung "street" (basa Inggris Kina) ing satunggaling lèpèn ing sabrang lèpèn Mersey.[2] Jalan utami miyos ing Stretford, A56 Chester Road, ndhèrèk garis margi ing jaman Romawi Kina saking Deva Victrix (Chester) dhateng Kitha Mancunium (Manchester), miyos Mersey dhateng Kitha Stretford ing Kreteg Crossford Bridge, ingkang mapan ing lokasi kina wau.[3][1] Satunggaling yektos paling kawitan babagan wontenipun manungsa ing sakupengipun Stretford saking satunggaling tilaran jaman kina awujud séla Neolitik ingkang dipunpanggihi ing wewengkon wau, ingkang asalipun saking jaman watawis taun 2000 SM. Stretford dados pérangan saking wewengkon ingkang dipunkuwaosi suku Celtic Brigantes sadèrèngipun lan sasampunipun dipunkuwaosi Bangsa Romawi, lan gadhah wewatesan kaliyan wewengkon Cornovii ing sisih kiduling Mersey.[4] Wekdal taun 1212, wonten kalih griya ageng ingkang samenika dipunsebat Stretford. Wewengkon ing sisih kidul, caket kaliyan Lepen Mersey, dipunkuwaosi dening Hamon de Mascy, ewadéné wewengkon sisih lèr, caket kaliyan lèpèn Irwell, dipunkuwaosi déning Henry de Trafford.[5] Udakawis taun 1250, Hamon de Mascy lajeng maringaken wewengkon Stretford dhateng putrinipun ingkang asma Margery. Ing tembé wingking, watawis taun 1260, Stretford dipunparingaken dhateng Richard de Trafford kanthi regi séwa setunggal sen. Boten patosa dangu kulawargi de Mascy maringaken hak wewengkon ing Stretford dhateng Henry de Trafford, kulawargi Trafford lajeng pikantuk sedaya wewengkon Stretford.[3]

Kulawargi de Trafford nyéwakaken sapérangan ageng wewengkonipun, dhateng tukang sewa ingkang nyambet damel dados tiyang tani. Sanajan sampun wonten operasi papermill ing taun 1765, wewengkon menika tetep wujud padésan ngantos purwaning abad kaping 20 nalika yasaning Trafford Park ing dhistrik Old Trafford ing sisil ler kitha Stretford.[6] Ngantos jaman wau Stretford "tetep dados kitha ingkang mujudaken pagesangan wargi ing Inggris”,[7] kajawi menika jasa cameo ing jaman Jacobite minggah ing taun 1745, nalika Brug Crossford diambrukaké kanggé nyegah panyeberangan déning wadyabalanipun Bonnie Prince Charlie; brug wau lajeng dipunwangun malih.[7]

Ngantos dumugi taun 1820-an salah setunggaling indhustri utami ing Kitha Stretford menika wujud indhustri tenunan kapas.[8] Wonten satunggaling informasi bilih wonten 302 piranti ingkang dipunoperasikaken ing Stretford, nyedhiyakaken padamelan kanggé 780 tiyang, ananging ing taun 1826 namung wonten sekawan piranti ingkang taksih dipunginakaken, amargi wontenipun pabrik kapas mékanik ing caketipun Kitha Manchester.[8] Awit saking ngrembakanipun Kitha Manchester, saged dados satunggaling peken ingkang saé lan gampil dipunakses kanggé produk tetanen Stretford, mliginipun prodhuksi kalembak, ingkang rumiyin kawentar kanthi lokal minangka dhaging sapi Stretford.[9] Ing taun 1836 ngrembaka pakebunan-pakebunan Stretford, satunggaling panulis nggambaraken minangka "Taman Lancashire";[10] Wekdal taun 1845 langkung saking 500 ton sayuran dipunprodhuksi kanggé peken ing Manchester ing saben minggu.[11] Stretford dados misuwur amargi pasar babi lan prodhuksi pudding cemeng, ingkang nyebabakeb dhusun wau pikantuk julukan Porkhampton. Satunggaling dhaharan lokal menika namanipun “Stretford goose” ingkang dipundamel saking dhaging babi ingkang isinipun sage lan brambang. Ing taun 1830-an, ngantos watawis 800 ngantos 1000 babi ingkang dipunbelèh perminggu kanggé dipunsadé ing peken Manchester.[12]

Mapan ing wewatesan kaliyan Kitha Manchester, Stretford dados panggenan ingkang modis kanggé manggen ing parotengah abad kping-19.[13] Area rekreasi ingkang wiyar dipundamel, kados Royal Botanical Gardens, ingkang dipunbikak taun 1831. Kebun-kebun wau mapan ing Old Trafford awit panyaruwe saking ilmuwan John Dalton, amargi wontenipun angin Kidul-Kilen adamel wewengkon menika resik saking polusi udhara.[14] Wekdal taun 1857, taman wau dados tuan rumah kanggé adicara Pameran Art Treasures, pameran seni paling ageng ingkang wonten ing Kerajaan Inggris.[15] Wangunan wesi kaliyan kaca dipundamel kanthi beaya £ 38.000 kanggé nampung 16.000 pameran.[16] Kebun wau ugi kapilih dados lokasi Pameran Royal Jubilee taun 1887, mangayubagya pamaréntahan Ratu Victoria ingkang sampun nguaosi Inggris 50 taun. Pameran wau dipunadani ngantos langkung saking enem wulan dangunipun lan dipunrawuhi langkung saking 4,75 juta tamu.[17] Kebun wau lajeng dipunkonversi dados resor hiburan wekdal taun 1907, lan dados tuan rumah adicara pepanggihan speedway kapisan ing Kitha Manchester wekdal tanggal 16 Juni 1928.[18] Wonten ugi adicara balapan greyhound wiwit taun 1930, kaliyan trèk atletik. Komplèks dipunanrubuhaken ing taun 1980-an, lan ingkang samenika wonten namang wangunan gerbang mlebet, caket kaliyan Taman Nasional White City ing wekdal samangké. Gerbang wau dipunparingi asma satunggaling struktur kelas II ingkang kadhaftar taun 1987.[19]

Indhustrialisasi[besut | besut sumber]

Wontenipun Terusan Baita Manchester ing taun 1894, lan ngrembakanipun wewengkon indhustri Trafford Park ing sisih ler kitha – wewengkon indhustri kapisan ingkang dipunrencanakaken ing donya [20] – gadhah éfèk substansial ing ngrembakaning Stretford. Populasi padunung Stretford ing taun 1891 menika 21.751, ananing ing taun 1901 minggah 40 persén dados 30.436 amargi kathah tiyang ingkang kepincut pindhah dhateng kitha awit wonten kathah lapangan padamelan ing Trafford Park.[21][22]

Ing wekdal Perang Donya II wewengkon Trafford Park sapérangan ageng gantos dados prodhuksi material, kalebet pembom Avro Manchester, lan mesin Rolls-Royce Merlin dipun ginakaken kanggé maringi kakiyatan dhateng Spitfire dan Lancaster.[23][24] Bab menika ndadosaken Stretford dados sasaran pemboman, utaminipun wekdal Blitz Manchester ing taun 1940. Wekdal ndalu tanggal 22/23 lan 23.24 Désémber 1940, 124 pembakaran lan 120 bom njeblug ing kitha menika, niwasaken 73 tiyang lan ndamel tatu tiyang kathah.

Ing antawisipun wangunan ingkang risak amargi perang menika lapangan bal Manchester United inggih menika Stadhiyon Old Trafford, Geréja All Saints[25], gereja St Hilda,[26] lan perpustakaan ing King Street.[27] Generator dipunwangun ing sisih ler kitha sacaketipun Trafford Park kanthi ancas kanggé pandelikan saking montor mabur mungsuh,[28] lan 11.900 lare lare alit dipunungsikaken dhateng dhaerah ingkang langkung aman ing Lanchashire, Cheshire, Darbyshire, lan Staffordhire, sesarengan para guru lan supervisor.[29] Satunggaling pangenget-enget kanggé para padunung ingkang kicalan nyawa ing pamboman wau dipunwangun Pemakaman Stretford ing taun 1948, ing sanginggilipun pemakaman komunal saking 17 tiyang ingkang mboten dipunkenal amargi sulaya ing pamboman ing wulan Désémber 1940.[30]

Ing antawisipun taun 1972 lan 1975, ingkang samenika dados toko B&Q ing Great Stone Road, menika wonten Téater Hardrock kanthi kapasitas 3000 lan Discothèque ingkang dados tuan rumah artis-artis ing jaman wau kados Led Zeppelin, David Bowie, Bob Marley, Elton John, Hawkwind, Chaka Khan, Curved Air, lan Lou Reed. Tangerine Dream dados band pungkasan ingkang tampil ing Hardrock, ing tanggal 19 Oktober 1975.[31] Ing sawetawis wekdal taun pungkasan, lapangan Lancashire Old Trafford gadhahipun klub Lancashire Cricket Club, sampun nyiapaken papan kanggé konsér band-band kados Oasis, Foo Fighters, The Cure, Radiohead, Coldplay, Arctic Monkeys lan Take That.[32]

Sajarah transportasi[besut | besut sumber]

Transportasi Stretford

Ngrembakanipun Kitha Stretford dipunsurung déning revolusi transportasi ing abad 18 lan lajeng ing abad kaping 19; Kanal Bridgewater dipunwangun ing Stretford ing taun 1761, lan jalur sepur ing taun 1849. Pembangunan Brug Kidul lan Sepur Altrincham Manchester (MSJAR) ing taun 1849, ngliwati Stretford, nyebabaken populasi kitha mèh kalih lipat ing setunggal dhékadé, saking 4.998 ing taun 1851 ngantos 8.757 ing taun 1861. [33]

Awit saking mapanipun kitha Stretford ingkang wonten ing margi utami A56 ing antawisipun Kitha Chester lan Manchester, kathah pelancong ingkang ngliwati dhusun kitha wau, lan amargi lalu lintas menika minggah, kathah penginepan dipunwangun kanggé panginepan para pelancong. Salah satunggalipun wujud transportasi umum ingkang paling kawitan ngliwati Stretford menika Hotel Angel, awujud situs saking griya Dewa Bass Drum rumiyin,[34] menika salah satunggaling papan panggenan utami kanggé sepur ing Stretford, lan Trafford Arms.[35] Piranti transportasi Omnibsi ingkang dipuntarik kapal nggantosi layanan transportasi ingkeng wonten ing Stretford wekdal taun 1845.[36] Trem Manchester Carriage Company saking Manchester dhateng Stretford ingkang dipunwangun wekdal taun 1879, ingkang papan akhiripun ing Hotel Old Cock ing margi A56, dipunsedhiyani papan kanggé mobil lan kapal.[37]Wekdal taun 1900 nedahaken bilih trem bidhal saking Manchester saben 10 menit antawisipun tabuh 08.00 lan 22.15.[38] Trem ingkang dipuntarik kapal dipungantos ngangge listrik ing taun 1902,[39] lan sasampunipun Perang Donya II, trem dipungantos nganggé bis.[40]

Jalur sepur MSJAR ngliwati margi Stretford dipunaliri listrik ing taun 1931, lan dipungantos dados opérasi transportasi sepur ing taun 1992, dados pérangan saking jaringan trém Manchester Metrolink. Trem Metrolink kapisan ngliwati Stretford ing tanggal 15 Juni 1992.[41]

Pamaréntahan[besut | besut sumber]

Sejarah Sipil[besut | besut sumber]

Péta Survei Ordnance taun 1843 nedhahaken margi Watling ingkang miyos Lèpèn Mersey ing Stretford.

Stretford kalebet pérangan saking paroki kina Manchester, ing wates-wates negara ingkang gadhah sejarah ing Lancashire.[42] Nyusul Undhang-Undhang taun 1834, satunggaling skema nasional kanggé ngatasi tiyang ingkang mboten mampu, Stretford nggabung kaliyan Serikat Hukum Kamanungsan Chorlton ing taun 1837, setunggal saking tigang serikat pakerja ing Manchester,[43] sadéréngipun pindhah dhateng Kitha Barton ing taun 1849. [42] Ing taun 1867, Wewangunan Stretford Local Board of Health dipunbangun, kanthi ancas nangani kasehatan pamarèntah dhaérah ing taun 1868.[44] Tanggel jawab dhewan kalebet babagan sanitasi lan njagi margi-margi ing Sretford, lan gadhah tanggel jawab kanggé mendhet tarif kanggé layanan wau. Dhéwan lokal nglajengaken jejibahan wau ngantos dipun gantos dening Dhewan Dhistrik Urban Stretford ing taun 1894, [40] minangka asil saking Undhang-Undhang pamaréntahan Dhaerah taun 1894.[42]

Dhistrik Kitha Stretford ewah dados Borough Kitha ing Stretford wekdal taun 1933,[42] satunggalipun status borough ing Negeri Inggris. Stretford Borough Council dipunsarujuki taun 20 Februari 1933. Kanthi lambing sekar mawar abrit saking Lanchasire, lan Singa ing sisih tengahipun wakil saking John of Gaunt, Duke of Lancaster 1. Ing sising inggilipun singa wau wonten suling lan gaman cengkrong ingkang dipunsilangaken; serpihan wau asalipun saking kulawargi de Trafford; cengkrong dados pangeling-eling bilih wewengkon wau rumiyin kathah tiyang ingkang dados tiyang tani, lambing bledhèg ing sisih inggil mujudaken pralambang bilih wontenipun listrik mirunggan sanger kanggé pagesangan indhustri ing Stretford. Lambang prau minangka pralambang bilih Stretford gadhah laut lan ugi Terusan Baita Manchester.[45]

Wekdal taun 1974, minangka asiling Undhang-Undhang pamaréntahan Dhaerah 1972, Borough Kitha Stertford dipunbusak, lan wiwit 1 April 1974, kalebet pérangan saking Metropolitan Borough of Trafford, ing Greater Manchester.[42] Wewangunan Balaikitha Trafford – ingkang sadéréngipun gantos nama Balai Kitha Stretford – menika dados punjering pamaréntahan adhministrasi Trafford.[46]

Réprésentasi politik[besut | besut sumber]

Konstituen Stretford dipundamel ing taun 1885, lan wonten ngantos taun 1997, wekdal dipungantos dening konstituen Stretford lan Urmston ing wekdal samenika. Kate Green, angguta Parte Buruh, dados angguta parlemen wekdal pemilu 2010, makili mayoritas 8.935 utawi 48,6 persen swanten.[47] Konservatif pikantuk 28,7 persen swanten, Dhemokrat Liberal 16,9 persen, Parte Kamardikan Inggris 3,4 persen, Parté Ijem 2,0 persen, lan Parte Kristen 0,4 persen.[48]

Stretford menika salah satunggalipun saking sekawan dhaerah Kitha utama ing Trafford; tigang kitha sanesipun inggih menika Altrincham, Sale lan Urmston.[49] Wewengkon ingkang sacara historis dipunkenal kanthi nama Stretford, antawisipun Lepen Irwell ing sisih ler kitha lan Lepen Mersey ing sisih kidul, wiwit 2004 kaperang antawisipun lingkungan pamaréntahan Trafford ing wewengkon Clifford, Longford, Gorse Hill, lan Stretford. Saben-saben bangsal wewengkon wau dipunwakili dening tigang angguta dhewan wau, maringi Stretford 12 swanten saking 63 swanten ing Dhewan Trafford. Bangsal milih ing sapertelon ing siklus kawan taunan. [46] Wekdal pamilian lokal taun 2014, 12 angguta dhewan ingkang makili wewengkon Stretford menika saking angguta Parté Buruh.[50]

Géografis[besut | besut sumber]

Stretford
Climate chart (panjlasan)
JFMAMJJASOND
 
 
70
 
8
2
 
 
70
 
8
2
 
 
50
 
10
3
 
 
63
 
13
5
 
 
51
 
16
8
 
 
58
 
19
10
 
 
54
 
21
12
 
 
69
 
21
12
 
 
63
 
18
10
 
 
88
 
14
7
 
 
82
 
10
4
 
 
78
 
7
2
Suhu rata-rata max. lan min. jroning °C
presipitasi total jroning mm
source: World Weather Online[51]

Stretford gadhah wiyar ngantos 4,1 mil persegi (10,6 km2), mapan ing sisih ler Lepen Mersey, ing 53°26′48″N 2°18′31″W / 53.44667°N 2.30861°W / 53.44667; -2.30861 (53.4466, -2.3086). Wewengkon menika umumipun awujud dhataran, sakedhik miring dhateng sisih kidul pinuju lembah lepen wau, [2] lan inggilipun kirang langkung 150 kaki (46 m) saking inggiling permukaan laut ing titik paling inggil.[52] Wewengkon sisih paling kidul selatan saking Stretford mapan ing dhataran Lepen Mersey, lan awit saking menika sacara historis gampil kenging bena utawi banjir. Saperangan ageng padamelan mitigasi banjir sampun dipunlampahi ing Lembah Mersey awit taun1970an, kanthi bentangan Mersey ngliwati Stretford ingkang dipunsumadyakaken kanggé nangani bencana banjir.[53] Wewangunan kanggé nyegah banjir darurat ugi sampun dipunbangun, Sale Water Park dados contoh lokal ingkang pinunjul, mapan ing sisih kidul Stretford.

Stretford kaperang saking area lokal Old Trafford, Gorse Hill, Trafford Park lan Firswood. Iklimipun gadhah iklim sedenganmumnya, kanthi sakedhik suhu utawi cuaca ekstrim. Suhu rata-rata sakedhik ing inggil umum wewengkon negara Inggris. Curah jawah tahunan lan jumlah rata-rata sinar srengenge sakedhik ing rata-rata wewengkon ing Inggris. [54]

Lingkungan ing Stretford ingkang dipunbangun lan dipunkembangaken menika ing margi A56 wonten ing kalih bageyan ingkang kapisah. Wewengkon ing sisih kidul, caket kaliyan wewates wewengkon Sale, tuwuh ing sakcaketipun Greja St Matius - satunggaling nama alternatif kanggé kitha menika Stretford St. Matthew.[55] Wewengkon sisih ler Stretford pusatupun ing Old Trafford, kanthi dhusun-dhusun ingkang dereng majeng. Wonten ing abad kaping-19, bagéyan-bagéyan wau manunggal dados setunggal wewengkon.[56]

Wewengkon sisih kilen namanipun Nico Ditch, Hough Moss ing sisih wetan Stretford; menika kemungkinan dipun ginakaken minangka wates administratif wiwit saking abad kaping 8 utawi 9.[57]

Démografis[besut | besut sumber]

Perbandhingan Populasi Stretford
2011 UK Census Stretford Trafford Inggris
Total Populasi 46,910 226,578 53,012,456
Lair ing Mancanegari 22% 11% 14%
Pethak 63% 86% 85%
Asia 15% 8% 8%
Cemeng 8% 3% 4%
Rata-rata umur 36.0 y 39.3 y 39.3 y
Sanginggilipun 65 taun 12% 16% 16%

Miturut sénsus padunung Inggris taun 2011, wewengkon Stretford ing Clifford, Pérédan Gorse, Longford lan Stretford gadhah gunggung populasi padunung 46.910 tiyang lan kepadhetan padunung 8.907 tiyang per mil persegi (3.439 per km ²).[58] Padunung Stretford rata rata gadhah yuswa 36 taun, langkung eném saking rata-rata 39,3 Trafford kanggé saben 100 tiyang estri, lan 97,8 tiyang jaler. Saking sedaya gunggingipun padunung 42% lajang (déréng palakrama): ing Trafford, 33% lajang. Saking 19.209 rumah tangga, 33% menika rumah tangga setunggal tiyang, 56% menika pasangan tiyang jaler-éstri kanthi tanggungan laré, lann 15% menika tiyang sepuh ingkang gadhah tanggungan laré. Bilih tiyang ingkang umuripun 16-74 ing Stretford, 23% mboten gadhah kualifikasi akademik, langkung inggil saking 18% ing sedaya wewengkon Trafford.[58]

Kanthi 78% padunung ingkang lair ing Inggris Raya, wonten proporsi padunung kelairan mancanegari ingkang rélatif inggil. Wonten ugi proporsi tiyang kulit pethak ingkang kathah, 63% padunung kacathet tiyang kulit pethak. Kelompuk minoritas ingkang kathah piyambak inggih menika tiyang Asia, kanthi populasi 21%.[58]

Wekdal taun 1931, 19 % populasi Stretford menika kalebet kelas menengag lan 20% kelas tiyang ingkang nyambet damel, bilih dipunbandhingaken kaliyan kelas menengah ingkang cacahipun 14%, lan kelas tiyang ingkang gadhah pedamelan 36% skala nasional. Sanèsipun kapérang saking pekerja klerus lan pekerja manual ingkang trampil. Wekdal taun 1971, kelas menengah ing Stretford mandhap kanthi kathah dados 15%, lan kelas pekerja tuwuh dados 31% dipunbandhingaken kaliyan kelas menengah 24% lan kelas pekerja 26% sacara nasional.[59]

Éwah-éwahan populasi ing Stretford wiwit taun 1801
Year 1801 1811 1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1939 1951 1961 1971 2001
Population 1,477 1,720 2,173 2,463 3,524 4,998 8,757 11,945 19,018 21,751 30,436 42,496 46,535 56,791 51,929 61,874 60,364 54,316 37,455
Source: A Vision of Britain through Time[60][61][62]

Ékonomi[besut | besut sumber]

Wewengkon indhustri Trafford Park
Punjering Kitha Stretford, nedhahaken Mall Stretford ing tengah kitha

Dumugi pungkasan abad ka-19, Stretford taksih minangka désa tetanèn. Perkembangan industri industri Trafford Park ing sisih ler kitha menika ingkang dipunwiwiti ing pungkasan abad kaping 19, gadhah pangaruh ingkang wigatos tumrap pangembangan Stretford. Ing Stretford wekdal taun 1945 gadhah 75.000 buruh;[63] griya lan fasilitas sanesipun dipundamel.[64] Trafford Park taksih dados sumber tenaga kerja ingkang signifikan, ngemot kinten-kinten 1.400 perusahaan lan nampung 44.000 tenaga kerja.[49]

Pusat perbelanjaan ingkang utami menika ing Stretford Mall ing pusat komersial Stretford, ingkang samenika dipunnamani minangka Stretford Arndale. Menika dipundamel ing taun 1969 lan dipun gantos namanipun ing taun 2003.[65] Stretford Mall dipunwangun ing situs pusat pameran asli wonten ing bekas Jalan King. Pusat Trafford, kompleks perbelanjaan lan rekreasi ageng ingkang dipunbikak ing September 1998, manggen ing sisih ler-kilen Stretford. Bus antar-jurusan asrinh mbikak antawisipun stasiun trem Stretford Metrolink lan The Trafford Center, kinten-kinten 2.5 mil (4.0 km).[66]

Miturut sénsus Inggris taun 2011, indhustri tenaga kerja ing Stretford wonten 17% ing bidhang tambang, 11% bab keséhatan lan sosial, pendidikan 11%, 7% manufaktur, 6% transportasi, 6% administrasi lan pertahanan, 6% profésional, 5% hotel lan réstoran, 5% konstruksi, 5% keuangan, 1% energi lan sumber toya, 0,06% pertanian.[67] Menika jumbuh kaliyan Nasional Inggris, kejawi kanggé presentase pegawé tetanén ingkang relatif kirang.

Sénsus 2011 nedhahaken aktivitas ékonomi warga ingkang umuripun 16-74 minangka 39,3% ing lapangan kerja, 13,6% ing lapangan kerja, 7,5% mandhiri, 5,7% nganggur, 5,9% siswa, 9,5% pénsiunan, 6,1% tiyang tuna utawi cacad permanen. Tingkat pengangguran 5,7% ing Stretford kalebet inggil menawi dipungabungaken tingkat nasional ingkang présentasenipun 3,2% [68] Miturut éstimasi Kantor Statistik Nasional, ing antawisipun wulan April 2001 ngantos Maret 2002, pendhapatanipun 415 euro ing saben minggu (21,664 ing saben taun).[69]

Tengeran[besut | besut sumber]

Bioskop Longford[besut | besut sumber]

Bioskop Longford, Mèi 2007

Bioskop Longford menika satunggaling “landmarks” utawi simbol Kitha Stretford, mapan ing ngajenging Stretford Mall, ing sisih wétan margi A56 Chester, bokmanawi dados satunggaling wewangunan ingkang paling katingal ing Kitha Stretford. Dipunripta déning arsiték Henry Elder, menika dados wewangunan kanthi modhel seni Art Deco ingkang dipunbikak pisanan dening Walikota Stretford ing taun 1936. Dipunanggep minangka “Cash register” utawi satunggalipun lambing bisnis.[70]

Wangunan iki gadhah fitur utawi piranti modern, kados soundproofing lan pemanasan ing kursi,[71] lan ugi panggung bioskop pisanan ing Inggris ingkang ngginakaken lampu néon ingkang dipundhelikaken. Wangunan menika gadhah kapasitas 1.400 kursi, 600 kursi bundher, 146 kursi kafe.[70] Wekdal dipunbangun, bioskop menia gadhah pendhekatan pedestarian, ingkang dipunbusak wekdal A56 dipunlebetaken. Salebetipun Perang Donya II wangunan menika dipun ginakaken kanggé konser, kalebet setunggal konser dening Julie Andrews.[71] menika ugi dados tuan rumah akngge Halle Orchestra sasampunipun gedhung Orkestra, Free Trade Hall dipunbom lan risak sanget ing taun 1940.

Sasampunipun ewah-ewahan ingkang gadhah wewanguanan wau ing taun 1950, bioskop wau gantos nama dados Stretford Essoldo. Bioskop menika tansah dipunoperasikaken minangka bioskop ngantos tau 1995.[71] Wangunan menika sampun mboten malih dipunanggé. Salajengipun dipuntetepaken minangka Gedhung Grade II ing taun 1994.[72]

Ing 2017 proposal dipunkintun déning Dhewan Trafford kanggé mbekta Essoldo malih dados pérangan saking Universitas Academy 92 ingkang enggal kanggé nyedhiyakaken fasilitas mahasiswa lan fasilitas masyarakat kados perpustakaan. [71]

Séla Ageng (Great Stone)[besut | besut sumber]

Séla Ageng "Great Stone"

Séla Ageng ingkang wonten ing Margi Great Stone, lan dipunpindhahaken ing taun 1925, kalebet salah satunggalipun landmarks Stretford ingkang paling gampil dipunenget. Séla menika kaperang saking lapisan séla tulis lan dipunendhapaken dados glasial. Wujudipun pesagi panjang, wiyaripun 5 kaki (2 m), inggilipun 2 kaki (1 m), lan inggilipun 3 kaki (1 m), kanthi kalih slot segi sekawan ukuran 7 inci (18 cm) kapothong ngantos nginggil.

Sawetawis panyaruwe sampun wonten ngengingi wontenipun séla menika. Wonten cariyos ing Manchester saking abad kaping 14 lan salajengipun,[73] lan wonten penyakit wabah ageng ing taun 1655-56, bolongan ing nginggiling séla kathah cuka lan toya suci, ing pundi koin-koin dipunsebar kanggé nyegah penyakit menika.[74] Ananging kadosipun luwanganipun ageng sanget. Menika dados penandha margi ing jaman Romawi antawisipun Northwich lan Manchester, kados tetenger wates wilayah.[75] Séla menika ugi dipunanggep minangka basis poros silang Anglo-Saxon.[62] Satunggaling legendha ingkang wonten ing wewengkon wau nedhahaken bilih séla wau alon-alon ngelem mlebet bumi, lan icalipun ingkang pungkasan badhé dados pratandha akhir donya.[76]

Wekdal margi Great Stone dipunwiyaraken ing akhir abad kaping 19, séla menika dipunpindhah minggir sakedhik. Taun 1925, séla menika dipunpindhah malih, dhateng lokasi ingkang samenika ing njawi taman North Lodge of Gorse, kirang langkung 328 kaki (100 m) saking lokasi kapisan.[77]

Cenotaph[besut | besut sumber]

A four-sided stone column topped with a lion lying down, in a small semi-circular paved garden area.
Cenotaph Stretford

Inggih menika satunggaling tugu kanthi sekawan sisi ingkang dipuntutup kanthi satunggal singa ingkang nggleleng, ing area kebon aspal.

Stretford Cenotaph, mapan ing sebrang lawang mlebet Chester Road ke Gorse Hill Park,dipunbangun minangka pengetan kanggé 580 tiyang Stretford ingkang tilar donya ing Perang Donya I. nama lan resimén dipundhaftar kanthi plakat prunggu ageng ing tembok wingking Cenotaph. Menika sacara resmi dipunresmekaken ing taun 1923, déning Earl of Derby, sekretaris negara urusan perang.[78]

Cenotaph gadhah ukuran inggil 24 kaki (7m) lan 11 kaki (3m) wiyaripun ing sisih dhasar. Dipunbangun kanthi béaya £ 2.000, sumbangan saking bebrayan umum lan sumbangan saking Palang Merah Stretford. Pengetan wau gadhah legendha "Mengeti tilar donya ingkang heroik.[79]

Taman Longford[besut | besut sumber]

Taman Longford

Taman Longford menika taman paling ageng ing Trafford, kanthi wiyar 54 hektar (22ha).[80] Taman menika kanggé ngrumat kéwan, taman margasatwa, lapangan bowling, lapangan tenis, lan lapangan basket, taman kanggé dolanan lare alit, lapangan golf, lan stadhiyon atletik,[81] lan kalebet papan kanggé kontes taunan Stretford. Taman menika dados panggenan pesta kebun kerajaan Inggris ing taun 1977, Silver Jubilee of Queen Elizabeth II. Wekdal wewatesan Manchester-Stretford ngliwati taman ngantos Komisi Boundary mindhahaken ing taun 1987, sapérangan saking taman menika (kalebet Stadion Atletik) mapan ing Chorlton-cum-Hardy, sanajan taksih dipunkelola dening Trafford MBC. Taman Longford menika griyanipun John Rylands, industrialis, dermawan, lan jutawan multi-jutawan Manchester, [82] saking taun 1855 ngantos tilar donya ing taun 1888[83], dipunlajengaken déning garwanipun Enriqueta Augustina Rylands ngantos tilar donya ing taun 1908. Griya ingkang dipunbangun dening Rylanda ing taman wekdal taun 1857, Longford Hall, dipunancuraken wekdal taun 1995. Griya wau lajeng dipun gantos kanthi nama ingkang saderengipun ingkang kalebet griya kagunganipun Thomas Wlker (tilar donya taun 1817) lan lajeng putra-putrinipun Thomas (tilar donya taun 1836) lan Charles. Wekdal samenika namung pérangan ngajeng, griya pelatih, lan wangunan ingkang taksih wonten.[84] Wanguanan sanèsipun dipunsadé dhateng Dhewan Stretford ing taun 1911 sasampunipun acara polling, lan taman wau dipunbikak kanggé bebrayan umum ing taun 1912.[85]

Balé Umum Stretford[besut | besut sumber]

Large two-storey detached building
Balé Umum Stretford

Balé Umum Stretford dipundamel ing taun 1878 dening John Rylands.[86] Wangunan menika dipunripta dening N. Lofthouse lan manggén ing sisih kilèn margi A56 Chester, ing sebrang Bioskop Longford. Perpustakaan publik kapisan ing Stretford dipundamel ing gedhung menika ing taun 1883.[87] Wekdal tilar ndonyanipun Rylands ing taun 1888. Garwanipun manggen ing wangunan menika ngantos séda ing taun 1908, wangunan menika dipuntumbas déning Dhéwan Stretford kanthi regi £ 5.000.[86]

Papan padusan umum dipundamel ing sisih wingking wangunan menika, saged dipunaksés saking margi Cyprus.[88] Wekdal taun 1940, Perpustakaan Stretford ingkang énggal dipunbikak ing King Street, lan aula umum ugi dipunbangun. Wangunan menika dipunbikak malih ing wulan MAret 1949 minangka Teater Stretford Civic, kanthi panggung ingkang jangkep kanggé dipun ginakaken déning kelompok-kelompok lokal. Sasampunipun pusat pelayanan Stretford dipunbikak ing taun 1977, samenika lapangan olahraga Stretford mboten dipun ginakaken malih lan dipunbongkar. Turahan wangunan wau sampun wiwit risak, sanajan mlebet struktur kelas II ingkang dipundhaftar ing taun 1987,[89] ngantos Dhéwan Trafford ngrenovasi lan ngéwahi aula kanggé kantor pelayanan lan dados kantor dhéwan ing pertengahan taun 1990an. Salajengipun dipunbikak malih ing taun 1997, lan dipunparingi nama "Stretford Public Hall" utawi Balé Umum Stretford.

Pemakaman Stretford[besut | besut sumber]

Pemakaman Stretford dipunripta déning John Shaw lan dipunbikak pisanan ing taun 1885. Wanguann Kapel kanthi gaya Decorated, dipunripta dening arsitek Bellamy & Hardy.[90] Ing sisih kilèn wonten satunggaling tetenger kanggé kurban Perang Donya II lan ing sisih wétan wonten pérangan pemakaman ingkang taksih énggal.

Balé Kitha Trafford[besut | besut sumber]

Balé Kitha Trafford

Trafford Town Hall utawi Balé Kitha Trafford manggén ing simpangan Talbot Road lan Warwick Road, persis sangajenging Lapangan Kriket Old Trafford. Wangunan menika dipunrancang déning arsiték Bradshaw Gass & Hope saking Bolton, dipunwiwiti ing tanggal 21 Agustus 1931.[91]

Balé Kitha Trafford resmi dipunanggé minangka Balé Kitha Trafford ing tanggal 16 September 1933. Ing taun 1974, ngengingi pambentukan Trafford Metropolitan ingkang énggal, Balé Kitha Trafford dipunadhopsi minangka basis dhéwan ingkang énggal lan dipun gantos namanipun. Balé Kitha Trafford; dipundhapuk minangka wangunan kelas II ingkang kadhaftar taun 2007.[46]

Serikat Gréja[besut | besut sumber]

Union Church utawi Serikat Greja dipundamel ing taun 1862, kanthi John Rylands minangka pelindhungipun;[92] Piyambakipun maringi fondasi wangunan menika ing Edge Lane, caket kaliyan lawang mlebet sisih kidul Taman Longford, ing taun 1867. Wekdal pungkasanipun abad akping 20 gréja dipunéwahi dados kantor akomodhasi ananging ing purwaning abad kaping 21 dipunsuwungaken. Wekdal taun 2012 wangunan menika dipunanggé malih dados gréja Kristus - Iglesia ni Cristo.

Transportasi[besut | besut sumber]

Stasiun Stretford Metrolink

Stasiun Stretford Metrolink menika dados pérangan saking sistem transportasi trém Manchester Metrolink, ingkang wonten ing jalur Altrincham to Bury. Trém wiwit bidhal nilaraken stasiun watawis enem menit antawisipun tabuh 7:15 lan 18:30, an saben 12 menit ing wekdal sanès seminggu muput.[93] Stasiun sepur utami paling caket menika ing Trafford Park, ing jalur Liverpool dhateng Manchester. Layanan kinten-kinten saben kalih jam ing saben arah, kanthi layanan ékstra télépon ing saben jam sibuk.[94] Terminal barang rél sepur Euroterminal 20-acre (8 ha) Trafford Park, dipunbikak ing taun 1993, mapan ing dhaérah Gorse Hill, Stretford. Reginipun £ 11 yuta lan gadhah kapasitas kanggé nangani 100.000 kontainer per taun. Wadhahipun dipunurus déning kalih mesin gantry crane ageng, swanten ingkang nyebabaken protés saking sapérangan warga ingkang manggén sacaketing wangunan wau.[95]

Kitha menika gadhah aksés ingkang saé dhateng jaringan margi tol. Jalur saking M60 manggén persis ing sisih lèr wates Stretford lan Kitha Sale, lan margi A56 maringi aksés ingkang gampil dhumateng wewengkon sisih kidul lan ugi dhateng punjering Kitha Manchester ing arah sanèsipun. Jalur siklus wonten minangka pérangan saking siklus transportasi Trafford.

Bandhara Manchester, ingkang paling ramé ing Inggris sasampunipun London,[96] kinten-kinten sangang mil (14 km) dhateng kidul Stretford.

Pendhidhikan[besut | besut sumber]

Stretford High School ing taun 2007

Stretford taksih nerasaken sistem pendhidhikan séléktif ingkang dipunnilai kanthi ujian 11-plus Sekolah Inggil Stretford ing taun 2007.

Proporsi siswa ingkang nilaraken Sekolah Stretford Grammar kanthi gangsal utawi langkung saking GCSE ibg kelas A * -C wekdal taun 2006, menika 98,3%, dipunbandhingaken kaliyan rata-rata 66,7% kanggé sekolah menengah ing Trafford lan rata-rata nasional Inggris ingkang agengipun 61,3%. Proporsi siswa saking latar belakang etnis minoritas, kanthi ngangge basa Inggris lan basa tambahan, langkung inggil malih sanginggilipun rata-rata.[97] Stretford Grammar dipunanugerahi status Kursus Special Science wekdal wulan September 2005. Sekolah wau dipunbiji saé miturut laporan ing wulan April 2015.[97]

Sekolah Basa Komunitas Stretford High School, kadosta Stretford Grammar, gadhah proporsi ingkang langkung inggil saking rata-rata siswa nasional kanthi basa kapisan sanès basa Inggris, kathah ing antawisipun inggih menika para pamados suaka utawi pengungsi. Wekdal taun 2004 Stretford High School dipundamel dhedhasar tindakan khusus, amargi dipunanggep mboten nyedhiyakaken pendhidhikan ingkang saé kanggé murid-muridipun. Proses perbaikan substansial wiwit dipuntindakaken wiwit wekdal samanten; sekolah wau dipunbiji "mbingahaken" miturut laporan November 2005 lan uwal saking tindakan khusus. Prosés perbaikan salajengipun Stretford High School pikantuk biji ingkang "ngedab-edabi" saking Ofsted, ing pemeriksaan wulan Februari 2008.[98]

Stretford ugi gadhah sekolah spesialisasi Arts College, Lostock College.

Rencana kanggé mbangun satunggal universitas énggal ing kitha wau, ingkang dipun namani Akadhemi Universitas 92, dipunumumaken ing wulan September 2017. Satunggalipun universitas cabang saking Universitas Lancaster, lan dipunprakirakaken saged nampi 6500 siswa ing taun 2019. Kampus menia badhe dipunbangun ing situs markas Kelloggs ing Talbot Road, ingkang sampun dipunakuisisi dening Trafford Council kanthi regi £ 12 yuta.

Agami[besut | besut sumber]

Perbandhingan Agami ing Stretford
Sensus Inggris 2011 Stretford Trafford Inggris
Total populasi 46,910 226,578 53,012,456
Kristen 51.2% 63.4% 59.4%
Muslim 18.4% 5.7% 5.0%
Sikh 2.7% 0.7% 0.8%
Hindu 0.8% 1.0% 1.5%
Budha 0.3% 0.3% 0.5%
Yahudi 0.2% 1.1% 0.5%
Atheis 19.7% 21.2% 24.7%

Wekdal wontenipun gréja ing Stretford mboten kacathet, ananging wonten ing setunggal cathetan kanthi taun 1413, dipun gambaraken mapan ing sacaketipun kapél.[3] Kathah gréja ingkang wonten wewengkon menika dipunbangun ing pungkasaning bad 19 lan kawitanipun abad 20, amargi populasi Stretford wiwit tuwuh.

Metodhisme menika gadhah pengaruh ingkang signifikan ing Stretford wekdal abad kaping 19,[99] ananging saking cacah pitulas gréja ing Stretford ing wekdal samanten, namung setunggal ingkang ngamalaken metodhisme lan gangsal gréja manut Katolik Roma. Misi Katolik ing Stretford dipunwiwiti ing taun 1859, ing satunggalipun kapel alit ing Herbert Street.[100]

Kados ing Sénsus Inggris taun 2011, 51% padunung Stretford nglaporaken dhiri pribadhi minangka tiyang Kristen, 18% minangka Muslim, lan 3% minangka Sikh. Mboten wonten agami sanesipun ingkang dipunwakili langkung saking 1% populasi, kanthi 20% nglapuraken dhiri pribadhinipun minangka tiyang ingkang mboten gadhah agami.

Stretford manut kaliyan Kabiskopan Katolik Roma Salford,[101] lan Keuskupan Anglikan Manchester.[102]

Wonten kalih gréja kelas II ingkang kadhaftar ing Stretford: Greja St Ann lan Greja St Matius. St Ann menika kalebet gréja Katolik Roma, dipunbangun ing taun 1862-67 dening E. W. Pugin kanggé Sir Humphrey lan Lady Annette de Trafford. Dipunbikak resmi déning Uskup William Turner ing tanggal 22 November 1863, lan sampun dipunkudusaken ing wulan Juni 1867.[103] Kalebet wangunan ingkang gadhah sejarah ingkang dipunbangun dening Jardine & Co (1867) lan sejumlah jendela kaca patri halus oleh Hardman & Co of Birmingham. Gereja St Matthew dibangun pada tahun 1842 oleh W. Hayley dalam gaya Gothic Revival, dengan fase tambahan pada tahun 1869, 1906 dan 1922.

Olahraga[besut | besut sumber]

Stretford sampun dados markas Manchester United Football Club wiwit taun 1910, wekdal klub wau pindhah dhateng lapangan Old Trafford ingkang samenika, bageyan sisih kilenipun ingkang taksih mboten resmi dipunsebat Stretford End.

Stadion Old Trafford markasipun Manchester United

Wiwitanipun Old Trafford menika dados markas Manchester Cricket Club, lajeng dados markas Lancashire County Cricket Club ing taun1864. Mapan ing Talbot Road, Stretford, ing taun 1856. Memper kaliyan mitranipun, salah setunggal pucuk lapangan kriket Old Trafford dipunsebat Stretford End. Menika sampun dados papan kanggé palomban wiwit 1884 lan sampun ngawontenaken tigang semifinal Piala Donya.[104] Sasampunipun uji coba 2005, wekdal langkung saking 20.000 penggemar kedah dipunwangsulaken,[105] keputusan dipundamel kanggé minggahaken kapasitas lapangan saking 20.000 dados 25.000. Rencana kapisan kalebet mbangun stadhiyon enggal ing lokasi Traff Town Hall, ing sebrang lapangan ingkang samenika. Dhewan Trafford mboten nyarujuki pembongkaran bale kitha ing taun 2007, napakasmani paserujukan sareng kaliyan Klub Kriket Lancashire County, Ask Developments, lan Tesco, kanggé mbangun malih lapangan ing lokasi samenika.[106]

Lancashire CCC 

Lapangan kriket ingkang énggal badhé dipunkembangaken 750.000 kaki persegi (69.677 m2) ingkang saged nampung ruang bisnis, perumahan, ritel, hotel lan fasilitas rekreasi.[106] Langkung saking £ 25 yuta dipunperkirakaken badhe dipuninvestasikaken wonten ing pembangunan malih ing Old Trafford.[104]

Stretford Stadium jejeran kaliyan Longford Park, menika dados markas saking Trafford Athletic Club. Trafford menika salah satunggalipun klub atletik top Inggris, kanthi langkung saking 100 angguta nglampahi kompetisi ing tingkat internasional.[107]

The Stretford Sports Village ingkang dipunkelola dening Trafford Community Leisure Trust kaperang saking kalih pusat utami: Pusat Kenyamanan Stretford ingkang, samenika dipunsebat Chester Center, lan fasilitas ing Stretford High School dipunsebat Talbot Center. The Stretford Sports Village menika antawisipun Stadion Old Trafford Manchester United Football Club lan Lancashire County Cricket Club's Old Trafford Ground. Ugi gadhah kolam renang utami 25 meter, kolam renang lare alit 20 meter, sekawan gym, ruang tenis meja, kalih welas lapangan badminton, kalih lapangan gangsal-a-side, setunggal studio pemintalan, ruang praktik, ruang pelatihan, ruang komunitas, setunggal kafe, lapangan suket damelan kambang kanthi ukuran penuh ing njawi ruangan lan lapangan suket ukuran kebak.[108] Pusat Olahraga Toya Trafford mapan pas ing sebrang wewatesan kidu Stretford kaliyan Kitha Sale, sawetawis setunggal mil (1,6 km) saking pusat kitha Stretford.

Referensi Budaya lan Kabudayan[besut | besut sumber]

Sanajan pusat Kitha Stretford sibuk sanget ing wekdal siyang, sakedhik sanget ingkang nglampahi perekonomian ing wayah ndalu.[109] Mboten wonten restoran utawi hiburan sanesipun kejawi sapérangan griya umum utawi klompok social. Wonten kalih perpustakaan umum: Greatstone Library, bageyan saking Stretford Sports Village, lan Perpustakaan Stretford, kalih-kalihipun dipunkelola dening Dhewan Trafford.

The Stretford Pageant inggih menika festival Rose Queen taunan ingkang dipunwontenaken ing dinten Setu pungkasan ing wulan Juni; kontes perdana dipunpentasaken wekdal taun 1919.[110] Wonten setunggal prosesi mlampah ing margi, ngempalaken arta kanggé amal lokal lan pungkasanipun ing Taman Longford, papan Ratu Mawar dipunagemi makutha. Tradhisi Rose Queen asalipun saking acara kapengker ingkang dipunwontenaken dening Gréja Santo Petrus saking taun 1909 ngantos pertunjukan dipunwiwiti taun 1919. Maneka warni hiburan sanesipun dipunsedhiyakaken ing taman ing wekdal dinten kontes wau, kados pameran ingkang nyenengaken. Stretford Pageant, sesarengan kaliyan acara ingkang memper ing wewengkon sanès Trafford, pikantuk anceman amargi usulan dhéwan wau kanggé ngirangi pendanaan lan panyurung kanggé acara ingkang sami ing wekdal tembe wingking.[111]

Acara Stretford Wives utawi Garwa Stretford inggih menika satunggaling drama televise ingkang dipun giyaraken dening BBC ing wulan Agustus 2002, dipuntingali dening 5,7 yuta pamiyarsa,[112] dipunserat dening Danny Brocklehurst, menika nyariyosaken tigang sadherek estri ingkang manggen ing Stretford, sanajan sapérangan ageng proses ndamel film menika ing caketipun Salford. Program menika angsal sambutan ingkang kritis lan maneka warni.[113][114]

Penemuan[besut | besut sumber]

Proses Stretford dipunkembangaken ing laboratorium North-Western Gas Board ing Stretford ing taun 1940-an. Menika kalebet proses oksidadi fasa cair kapisan kanggé ngicali hydrogen sulfide (H2S) saking gas, lan usaha menika sukses sacara komersial. Kathah taneman Stretford dipunbangun ing saindhenging donya.[115]

Pelayanan Publik[besut | besut sumber]

Kaamanan ing Stretford menika dados tanggel jawab Polisi Greater Manchester, ingkang gadhah kantor pusat ing kitha wau.[116] Dhivisi “M” kekiyatan, ingkang gadhah tanggel jawab kanggé kapolisian ing Trafford, ugi gadhah basis ing Stretford, caket kaliyan Bale Kitha Trafford.[117]

Pengelolaan limbah dipunkoordinasi dening otoritas lokal dening Otoritas Pambucalan Limbah Greater Manchester.[118]

Tokoh Misuwur[besut | besut sumber]

Photograph
Monumén Emmeline Pankhurst ing Victoria Tower Gardens, Westminster

Kadosipun pas kanggé wewengkon ingkang caket sanget kaliyan Trafford Park, kawasan indhustri kapisan ingkang dipunrencanakaken ing donya, slaah setunggal agen spionase indhustri kapisan ing donya ingkang asmanipun John Holker, lair ing Stretford, ing taun 1719.[119][120]

Kalih padunung Stretford ingkang misuwur inggih menika Emmeline Pankhurst lan pelukis L.S. Lowry, ingkang lair ing Stretford ing taun 1887.[121] Jagoan Multi-jutawan Manchester John Rylands lan garwanipun Enriqueta Augustina Rylands manggen ing Longford Hall ing Stretford ing wekdal pungkasanipun pagesangan tiyang kekalih wau.[122] Tokoh social radikal, lan lajeng politisi pasca perang Herschel Lewis Austin (1911-1974) nglayani Stretford minangka angguta Parlemen Buruh antawisipun taun 1945 lan 1950.

Sir Walter Baldwin Spencer KCMG (1860-1929) satunggaling winasis babagan biologi lan antropologi Inggris-Australia lair ing Stretford,[123] kados déné penyanyi utami ABCMartin Fry, pendhaki tebing Derek Hersey [124] lan actor tv John Comer, ingkang misuwur amargi peranipun minangka tiyang ingkang gadhah kafe Sid ing Sitkom BBC Last of the Summer Wine.[125]

Musisi ingkang nate manggen ing dhaerah menika kalebet Morrisey artis misuwur band rock alternative 1980-an Smiths, ingkang kulawarginipun pindhah dhateng King’s Road ing Stretford wekdal umuripun 10 taunan. Jay Kay, penyanyi lan panulis lagu Jamiroquai, lair ing Stretford ing taun 1969. Tiyang ingkang damel film nominasi Oscar Mark Gill ageng ing kitha menika, ing taun 2016 piyambakipun damel film ngengingi pagesangan ing Morrissey.[126]

Saperangan angguta juru main bal Manchester United, kalebet sapérangan angguta ingkang tilar donya wonten ing bencana udhara Munich ing wulan Februari 1958, manggén ing penginepan ing 19 Gorse Avenue. Satunggaling plakat warni biru dipunresmekaken ing griya dening tilas angguta tim MU ingkang slamet Sir Bobby Charlton minangka pengakuan kanggé asosiasi griya wau kaliyan Manchestre United. Tiyang ingkang gadhah griya ing taun 1950 menika Margaret Watson, nanging ing wekdal perambahan plakat langkung saking 50 taun salajengipun, griya menika dipun panggeni dening kulawargi ingkang benten.[127]

Pirsanen Ugi[besut | besut sumber]

Bibliografi[besut | besut sumber]

 • Bayliss, Don (1996), Historical Atlas of Trafford, Don Bayliss, ISBN 0-9529300-0-5
 • Farnie, D. A. (1993), John Rylands of Manchester, John Rylands University Library of Manchester, ISBN 0-86373-116-3
 • Gray, Edward (1977), The Manchester Carriage and Tramways Company, Manchester Transport Museum Society
 • Greater Manchester Police (1989), The Police! 150 Years of Policing in the Manchester Area, Archive Publications, ISBN 0-948946-49-0
 • Massey, Samuel (1976), A History of Stretford, John Sherratt and Son, ISBN 0-85427-046-9
 • Masterson, Vicki; Cliff, Karen (2002), Stretford: An Illustrated History, The Breedon Books Publishing Company, ISBN 1-85983-321-7
 • Nevell, Mike (1997), The Archaeology of Trafford, Trafford Metropolitan Borough with University of Manchester Archaeological Unit, ISBN 1-870695-25-9
 • Nicholls, Robert (2004), Curiosities of Greater Manchester, Sutton Publishing, ISBN 0-7509-3661-4
 • Nicholls, Robert (1996), Trafford Park: The First Hundred Years, Phillimore & Co, ISBN 1-86077-013-4
 • Nicolaisen, W. F. H.; Gelling, M.; Richards, M. (1970), The Names of Towns and Cities in Britain, B. T. Batsford Ltd, ISBN 0-7134-0113-3
 • Parkinson-Bailey, John J. (2000), Manchester: An Architectural History, Manchester University Press, ISBN 0-7190-5606-3
 • Rendell, Douglas (1998), Cinemas of Trafford, Jarvis Print Group, ISBN 0-9512560-1-7
 • Scola, Roger (1992), Feeding the Victorian City: the food supply of Manchester, 1770–1870, Manchester University Press, ISBN 0-7190-3088-9
 • Smith, Peter J. C. (2003), Luftwaffe over Manchester: The Blitz Years 1940–1944, Neil Richardson, ISBN 978-1-85216-151-4

Pranala Njawi[besut | besut sumber]

Cathetan Suku[besut | besut sumber]

Sitiran[besut | besut sumber]

 1. a b c d Townships: Stretford(dipunundhuh tanggal 17 Februari 2018)
 2. Nicolaisen, Gelling & Richards (1970), kc. 177
 3. a b c "Townships: Stretford", A History of the County of Lancaster, British History Online, vol. 4, kc. 329–35, 1911, dibukak ing 7 April 2007
 4. Bayliss (1996), kc. 6
 5. Masterson & Cliff (2002), kc. 12
 6. Masterson & Cliff (2002), kc. 13
 7. a b Masterson & Cliff (2002), kc. 15
 8. a b Masterson & Cliff (2002), kc. 38
 9. Massey (1976), kc. 39, 57
 10. Scola (1992), kc. 97
 11. Scola (1992), kc. 105
 12. Masterson & Cliff (2002), kc. 19–20
 13. Masterson & Cliff (2002), kc. 23
 14. "Archive of the Royal Botanical and Horticultural Society of Manchester and the Northern Counties", The Archives Hub, dibukak ing 18 Novèmber 2017
 15. "Manchester 1857, a City of Industry", Manchester Art Gallery, dibukak ing 16 Januari 2008
 16. Masterson & Cliff (2002), kc. 107
 17. Masterson & Cliff (2002), kc. 107–110
 18. "White City Track", UK Running Track Directory, dibukak ing 19 Fèbruari 2018
 19. "Entrance Portal and Lodges to Former White City Greyhound Track", Images of England, diarsip saka sing asli ing 2017-12-01, dibukak ing 19 Fèbruari 2018
 20. Nicholls (1996), kc. xiii
 21. "1901 Census of England and Wales", A Vision of Britain Through Time, Great Britain Historical GIS Project, dibukak ing 19 Fèbruari 2018
 22. Nevell (1997), kc. 24
 23. Nicholls (1996), kc. 103–104
 24. "All Saints Church", Trafford Lifetimes, Trafford Council, diarsip saka sing asli ing 27 Sèptèmber 2007, dibukak ing 2 Agustus 2007
 25. "St. Hilda's church showing bomb damage", Trafford Lifetimes, Trafford Council, diarsip saka sing asli ing 27 Sèptèmber 2007, dibukak ing 2 Agustus 2007
 26. "Bomb damage to the children's library, King Street", Trafford Lifetimes, Trafford Council, diarsip saka sing asli ing 27 Sèptèmber 2007, dibukak ing 2 Agustus 2007
 27. Nicholls (1996), kc. 97
 28. Smith (2003), kc. 54
 29. Masterson & Cliff (2002), kc. 156
 30. Greenhalgh, Simon (3 Agustus 2007), Stretford's 'Hardrock' down memory lane, Messenger Newspapers, diarsip saka sing asli ing 19 Oktober 2007, dibukak ing 8 Dhésèmber 2008
 31. "MUSE announce Old Trafford date", Lancashire County Cricket Club, diarsip saka sing asli ing 22 Sèptèmber 2013, dibukak ing 2 Dhésèmber 2012
 32. Nevell (1997), kc. 25
 33. "Bass Drum", Trafford Lifetimes, Trafford Metropolitan Borough Council, diarsip saka sing asli ing 27 Sèptèmber 2007, dibukak ing 11 Juli 2007
 34. Masterson & Cliff (2002), kc. 40
 35. Masterson & Cliff (2002), kc. 36, 40
 36. Gray (1977), kc. 63–65
 37. Gray (1977), kc. 122
 38. "Historian reviews 1,000 years of town history", Sale and Altrincham Messenger, diarsip saka sing asli ing 15 Fèbruari 2009, dibukak ing 10 Januari 2008
 39. "A Short History of Road Passenger Transport in Greater Manchester", Greater Manchester's Museum of Transport, diarsip saka sing asli ing 12 Dhésèmber 2007, dibukak ing 10 Januari 2008
 40. "Metrolink: Tram Stops: Stretford", TheTrams.co.uk, dibukak ing 2 Dhésèmber 2012
 41. a b c d e Greater Manchester Gazetteer, Greater Manchester County Record Office, Places names – S, diarsip saka sing asli ing 18 Juli 2011, dibukak ing 2 Juli 2007
 42. Manchester Archives and Local Studies: A Guide to Poor Law and Workhouse Records (PDF), Manchester City Council, diarsip saka sing asli (PDF) ing 4 Januari 2008, dibukak ing 9 Januari 2008
 43. Masterson & Cliff (2002), kc. 88–89
 44. Civic Heraldry of England & Wales, dibukak ing 20 Mèi 2007
 45. a b Historic England, "Trafford Town Hall (1391923)", National Heritage List for England, dibukak ing 2 Dhésèmber 2012
 46. "Stretford and Urmston", guardian.co.uk, dibukak ing 7 April 2010
 47. "Stretford & Urmston parliamentary constituency", BBC News, dibukak ing 12 Fèbruari 2018
 48. a b "Advertising in Trafford", Trafford Borough Council, diarsip saka sing asli ing 15 Oktober 2012, dibukak ing 7 Agustus 2012
 49. "Clifford", Trafford Metropolitan Borough Council, dibukak ing 2 Juni 2014[pranala mati permanèn]
  "Gorse Hill", Trafford Metropolitan Borough Council, diarsip saka sing asli ing 2017-12-01, dibukak ing 2 Juni 2014
  "Longford", Trafford Metropolitan Borough Council, diarsip saka sing asli ing 2017-12-01, dibukak ing 2 Juni 2014
  "Stretford", Trafford Metropolitan Borough Council, diarsip saka sing asli ing 2017-12-01, dibukak ing 2 Juni 2014
 50. "Stretford Weather, United Kingdom Weather Averages", World Weather Online, dibukak ing 19 Sèptèmber 2012
 51. "Stretford, United Kingdom", Global Gazetteer, Version 2.1, Falling Rain Genomics, Inc, dibukak ing 3 Dhésèmber 2012
 52. "Mersey Bank Park and the River Mersey", Mersey Valley Countryside Warden Service, diarsip saka sing asli ing 28 Sèptèmber 2007, dibukak ing 2 Juli 2007
 53. "Annual UK weather averages", Met Office, diarsip saka sing asli ing 5 Juli 2009, dibukak ing 23 April 2007
 54. "Stretford, Lancashire", A Vision of Britain Through Time, dibukak ing 10 Januari 2008
 55. Masterson & Cliff (2002), kc. 20–21
 56. Nevell (1997), kc. 40–41
 57. a b c UK Census (2011), "Local Area Report – Clifford 2011 Census Ward (1237320488)", Nomis, Office for National Statistics, dibukak ing 8 Fèbruari 2018
  UK Census (2011), "Local Area Report – Gorse Hill 2011 Census Ward (1237320492)", Nomis, Office for National Statistics, dibukak ing 8 Fèbruari 2018
  UK Census (2011), "Local Area Report – Longford 2011 Census Ward (1237320495)", Nomis, Office for National Statistics, dibukak ing 8 Fèbruari 2018
  UK Census (2011), "Local Area Report – Stretford 2011 Census Ward (1237320499)", Nomis, Office for National Statistics, dibukak ing 8 Fèbruari 2018
 58. "Stretford social class", Vision of Britain, dibukak ing 19 Fèbruari 2018
 59. "Stretford MB/UD: Total Population", A Vision of Britain through Time, dibukak ing 5 Januari 2008
 60. "Stretford USD: Total Population", A Vision of Britain through Time, dibukak ing 5 Dhésèmber 2008
 61. a b Nevell (1997), kc. 87
 62. Nevell (1997), kc. 130–133
 63. Masterson & Cliff (2002), kc. 43
 64. "Arndale Centre opening", Trafford Lifetimes, Trafford Council, diarsip saka sing asli ing 19 Fèbruari 2018, dibukak ing 10 Januari 2008
 65. "Getting Here", The Trafford Centre, dibukak ing 26 Maret 2012
 66. "KS605UK – Industry". nomis. Office for National Statistics. Dibukak ing 27 Novèmber 2017.
 67. "KS601EW to KS603EW – Economic activity by sex". nomis. Office for National Statistics. Dibukak ing 27 Novèmber 2017.
 68. "Clifford (Ward), Income: Model-Based Estimates", Office for National Statistics, diarsip saka sing asli ing 2016-03-03, dibukak ing 12 Dhésèmber 2007
  "Longford (Ward), Income: Model-Based Estimates", Office for National Statistics, diarsip saka sing asli ing 2016-03-03, dibukak ing 12 Dhésèmber 2007
  "Talbot (Ward), Income: Model-Based Estimates", Office for National Statistics, diarsip saka sing asli ing 2015-04-02, dibukak ing 12 Dhésèmber 2007
  "Stretford (Ward), Income: Model-Based Estimates", Office for National Statistics, diarsip saka sing asli ing 2016-03-03, dibukak ing 12 Dhésèmber 2007
 69. a b Rendell (1998), kc. 55
 70. a b c d "Longford Cinema", dibukak ing 4 April 2007
 71. "Longford Cinema", Images of England, diarsip saka sing asli ing 2017-12-01, dibukak ing 12 Agustus 2007
 72. "The City and Parish of Manchester", A History of the County of Lancaster: Volume 4, British History Online, dibukak ing 8 Januari 2008
 73. Nicholls, Curiosities of Greater Manchester, p. 86.
 74. "The Great Cross, Stretford", Pastscape.org.uk, dibukak ing 8 Januari 2008
 75. Massey (1976), kc. 25
 76. "The Great Stone Stretford", Images of England, diarsip saka sing asli ing 2017-12-01, dibukak ing 8 Januari 2008
 77. "Stretford Cenotaph", National Recording Project, Public Monument and Sculpture Association, diarsip saka sing asli ing 22 Sèptèmber 2013, dibukak ing 19 Fèbruari 2018
 78. "Stretford Cenotaph", Images of England, diarsip saka sing asli ing 2017-12-01, dibukak ing 8 Januari 2008
 79. "Longford Park", Trafford Metropolitan Borough, diarsip saka sing asli ing 14 Fèbruari 2013, dibukak ing 27 Maret 2012
 80. Things To Do, Friends of Longford Park (FOLP), dibukak ing 13 Dhésèmber 2017
 81. Parkinson-Bailey (2000), kc. 123
 82. Masterson & Cliff (2002), kc. 73
 83. "It was built in an indifferent Italianate style ... without any great pretensions."  – Nikolaus Pevsner, in his Lancashire; 1: the industrial and commercial south, Penguin Books, 1969, p. 405
 84. Masterson & Cliff (2002), kc. 72–74
 85. a b Masterson & Cliff (2002), kc. 83
 86. Masterson & Cliff (2002), kc. 118
 87. "Stretford Baths", Trafford Lifetimes, Trafford Council, diarsip saka sing asli ing 30 Sèptèmber 2007, dibukak ing 7 Juli 2007
 88. Stretford Civic Theatre, Images of England, diarsip saka sing asli ing 2017-12-01, dibukak ing 6 Dhésèmber 2007
 89. Hartwell, Clare et al. (2004) Lancashire: Manchester and the South-East. New Haven: Yale U P; p. 652
 90. "Stretford Town Hall", Trafford Lifetimes, Trafford Council, diarsip saka sing asli ing 30 Sèptèmber 2007, dibukak ing 7 Juli 2007
 91. Farnie (1993), kc. 89
 92. "Tram Times", Metrolink, diarsip saka sing asli ing 2017-10-27, dibukak ing 20 Fèbruari 2018
 93. "Station Facilities: Trafford Park (TRA)", National Rail Enquiries, dibukak ing 20 Fèbruari 2018
 94. Nicholls (2004), kc. 161
 95. Wilson, James (26 April 2007), "A busy hub of connectivity", Financial Times – FT report – doing business in Manchester and the NorthWest, The Financial Times
 96. a b [1][pranala mati permanèn](dipunundhuh tanggal 20 Februari 2018)
 97. "Stretford High School Community Languages College", Ofsted, 2 Maret 2006, dibukak ing 20 Fèbruari 2018
 98. Masterson & Cliff (2002), kc. 11
 99. Massey (1976), kc. 126
 100. "Parishes of the Diocese", Catholic Diocese of Salford, diarsip saka sing asli ing 20 Fèbruari 2018, dibukak ing 7 Mèi 2007
 101. "The Church of England Diocese of Manchester", diarsip saka sing asli ing 20 Fèbruari 2018, dibukak ing 7 Mèi 2007
 102. Massey (1976), kc. 127.
 103. a b "Cricket ground makes 150 not out", BBC Online, 9 Mèi 2007, dibukak ing 20 Fèbruari 2018
 104. "Ashes to Ashes", BBC Online, 21 April 2006, dibukak ing 20 Fèbruari 2018
 105. a b "Four-way agreement on Old Trafford future", Lancashire County Cricket Club, diarsip saka sing asli ing 20 Fèbruari 2018, dibukak ing 20 Fèbruari 2018
 106. "Trafford Athletic Club", dibukak ing 20 Fèbruari 2018
 107. "Stretford Sports Village", Trafford Community Leisure Trust, diarsip saka sing asli ing 2011-05-21, dibukak ing 20 Fèbruari 2018
 108. Stretford Ward Profile, Trafford Council, diarsip saka sing asli ing 30 Sèptèmber 2007, dibukak ing 8 Mèi 2007
 109. Masterson & Cliff (2002), kc. 115
 110. Vine, Katherine (26 Oktober 2007), "Brassed off over Festival Funding", Manchester Evening News, Manchester Metro News, dibukak ing 17 Januari 2008
 111. Deans, Jason (22 Agustus 2008), "Bond shakes off Ripley drama", The Guardian, London, dibukak ing 10 Januari 2008
 112. Stretford Wives, British Film Institute, diarsip saka sing asli ing 2013-09-23, dibukak ing 3 Dhésèmber 2012
 113. Jackson, Eric (22 Agustus 2002), "In My View – Stretford Wives", Manchester Evening News, dibukak ing 10 Januari 2008
 114. Nagl, Gary J (2005), "The State of Liquid Redox", Gas Technology Products, Merichem Company, diarsip saka sing asli ing 2013-09-22, dibukak ing 26 Maret 2012
 115. A History of Greater Manchester Police: 1974–2004 (PDF), Greater Manchester Police, diarsip saka sing asli (PDF) ing 2 Dhésèmber 2007, dibukak ing 28 Maret 2008
 116. Greater Manchester Police (1989), kc. 45
 117. Greater Manchester Waste Disposal Authority (2008), Greater Manchester Waste Disposal Authority (GMWDA), gmwda.gov.uk, dibukak ing 8 Fèbruari 2008
 118. Harris, J. R. (2004), "Holker, John (1719–1786)", Oxford Dictionary of National Biography (édhisi ka-online), Oxford University Press, dibukak ing 20 Fèbruari 2018
 119. Smith, John Graham, Science and Technology in the Early French Chemical Industry, University of Leicester, dibukak ing 20 Fèbruari 2018
 120. Cithakan:Cite ODNB
 121. Cithakan:Cite ODNB
 122. Mulvaney, D. J.; Harrison, B. (2004), "Spencer, Sir (Walter) Baldwin (1860–1929)", Oxford Dictionary of National Biography (édhisi ka-online), Oxford University Press, dibukak ing 9 Juli 2009 (Kudu langganan utawa dadi anggota pabukon umum Karajan Manunggal)
 123. "Obituary: Derek Hersey", The Independent, 26 Juni 1993, dibukak ing 5 Juli 2011
 124. "The Comer Brothers", St Ann's, Stretford Parish Magazine, St Ann's Parish Church, Christmas 2007
 125. "This Charming Man! War & Peace star Jack Lowden transforms into a young Morrissey as he films new biopic Steven", MailOnline, 8 Mèi 2016
 126. Devine, Peter (8 Juli 2011), "Video: Busby Babes Duncan Edwards and Tommy Taylor honoured with plaques on the walls of their Stretford 'digs'", Manchester Evening News, diarsip saka sing asli ing 2011-09-14, dibukak ing 20 Fèbruari 2018

Masalah sitiran: Tenger <ref> sing diwedharaké ing <references> duwé atribut golongan "" sing ora muncul ing tèks sadurungé.

Masalah sitiran: <ref> tandha <references> nduwèni atribut klompok sing marai konflik "lower-alpha".