Menyang kontèn

Starscream

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Starscream (versi Italia inggih punika Astrum) inggih punika salah satunggal karakter robot fiksi saking serial Transformers. Piyambakipun punika kalebet anggota saking Decepticons lan ugi kalebet abdinipun saking Megatron. Nanging, sejatosipun Starscream punika gadhah kalih watak, ingkang sapisan inggih punika piyambakipun sendika dhawuh dhumateng Megatron, nanging ingkang kekalih piyambakipun gadhah kekarepan ingkang ageng supados saged dados pemimpin saking Decepticons.

Transformers G1[besut | besut sumber]

Spek teknis[besut | besut sumber]

Starscream punika dipungambaraken saged éwah dados pesawat F-15 Eagle. Piyambakipun punika kalebet abdi saking Megatron, nanging sinaosa setya marang Megatron kasebat piyambakipun ugi gadhah kekarepan kanggé ngrebut kuwasaning dados pemimpin Decepticons saking megatron. Piyambakipun dipun dados pemimpin saking tim Seekers kanthi anggota Skywarp, Thundercracker (season setunggal), Ramjet, Dirge, lan Thrust (season kalih).

Starscream punika gadhah gaman kalih bom cluster ingkang kasimpen wonten ing kekalih swiwi pesawatipun. Piyambakipun punika saged ngebom kirang langkung 10.000 meter persegi. Piyambakipun ugi saged mabur kanthi rikatipun 2,5 Mach lan saged dumugi 65.000 kaki.

Tiyang ingkang ngisi swara Starscream wonten ing versi Basa Inggris inggih punika Chris Latta. Wondene wonten ing versi Jepang ingkang ngisi swaranipun inggih punika Hirotaka Suzuoki.

Serial animasi[besut | besut sumber]

Starscream punika rumiyinipun ilmuwan lan ugi penjelajah ing njawi akasa sareng kaliyan rencangipun, Autobot Skyfire (alias Jetfire) nalika ing jaman emas Cybertron, saderengipun wonten perang antawisipun Autobots lan Decepticons. Nalika Skyfire dhawah dhateng Bumi lan nglampahi kacilakan, Starscream lajeng wangsul malih dhateng Cybertron lan ndherek gabung kaliyan Megatron wonten ing Decepticons.

Wonten ing Decepticons, Starscream punika kalebet panglima perang kaping kalih saksampunipun Megatron. Piyambakipun punika kalebet salah satunggaling anggota Decepticons asli ingkang ndherek Autobots dumugi Bumi kirang langkung sekawan yuta taun ingkang kepengker, dumugi pungkasan ing taun 1984 gunung kasebat nglampahi erupsi lan damel super komputer Teletraan I mbangkitaken sedaya Transformers. Saksampunipun sedaya punika bangkit, kedadosan perang antawisipun Autobots lan ugi Decepticons dipunlajengaken wonten ing Bumi.

Nalika perang kalajengaken wonten ing Bumi, Starscream punika kapanggih kaliyan rencangipun, Skyfire ingkang ketutup wonten ing dharatan Artik. Megatron punika naté nyuwun pirsa dhateng Starscream kenging menapa nulung Skyfire. Starscream lajeng ngandharaken dhateng Megatron bilih rumiyin piyambakipun lan ugi Skyfire punika kalebet rencang ingkang raket. Bibar punika Starscream mimpin kanggé ndandani Skyfire. Kekancan ingkang rumaket wonten ing jaman emas wonten ing Cybertron punika badhe dipunambali malih wonten ing Bumi nalika Skyfire punika gabung wonten ing Decepticons, nanging niyat saking Skyfire punika boyen siyos nalika piyambakipun dipunparingi wewarah déning Spike Witwicky lan bapanipun, Sparkplug supados boten nglarani manungsa wonten ing Bumi. Boten dangu saking punika, Starscream mangertos lajeng badhe tarung kaliyan Skyfire, wonten ing mriku Skyfire kalah, nanging saderengipun piyambakipun punika nabrak gunung es, piyambakipun tasih saged damel Spike bungah amargi aksi heroikipun lan kekarepanipun gabung kaliyan Autobots, lajeng saksampunipun Skyfire kekubur malih wonten ing es, Wheeljack lan Ratchet lajeng mbangun malih. Wiwit saking punika, Starscream gadhah mungsuh sejatinipun inggih punika Skyfire.

Pranala njawi[besut | besut sumber]