Ruqyah

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Ruqyah inggih punika salah satunggaling cara pangobatan wonten ing agami Islam kanthi maos dunga saking Qur'an saha hadits. Wonten kalanipung pangobatan kanthi ruqyah punika kanggé ingkang sakit jasmani, ugi ingkang sakit ruhani utawi gangguan saking jin.

Tegesipun ruqyah[besut | besut sumber]

Definisi ruqyah ing terminologi yaiku "al-'udzah" (perlindungan) sing digunakake kanggo nglindhungi wong sing kena penyakit, kayata panas amarga sengatan kewan, kesurupan, lan liya-liyane.[1] Ruqyah kadhangkala disebut minangka 'azimah (jimat). Fairuz Abadi ngendika: “Ingkang dipun wastani ‘azimah-’azimah punika ruqyah-ruqyah. Dene ruqyah mujudake ayat-ayat Al Qur'an kang diwaca marang wong kang kena maneka warna lelara kanthi pangarep-arep kawarasan.”[2] Dene makna ruqyah iku sacara etimologis shalat lan waosan syari’at kang isine panyuwunan pitulungan lan pangayoman marang Allah Subhanahu wa Ta’ala kanggo nyegah utawa nambani musibah lan penyakit. Kadhang kala donga utawa waosan iku dibarengi karo pukulan saka cangkem menyang telapak tangan utawa perangane wong kang meruqyah utawa kang ruqyah. Mesthi, ruqyah sing paling penting yaiku shalat lan wacan sing asale saka Al-Qur`an lan as-sunnah.[3]

Pembagian Ruqyah[besut | besut sumber]

Ing hukum Islam ana rong jinis ruqyah, yaiku ruqyah syar'iyyah lan 'ruqyah syirkiyyah. Ruqyah syar'iyyah iku ruqyah sing bener miturut syariat Islam, kalebu kanthi sholat nganggo ayat-ayat Al-Qur'an,[4][5]minangka salah sawijining jeneng surat Al-Fatihah yaiku Surah Al-Qur'an. Fatihah Jeneng Liyane Ar-Ruqyah, nyuwun pangayoman marang Allah, dzikir lan donga kanthi niat nambani lelara.

Dene Ruqyah Syirkiyyah iku ruqyah kang bisa nuwuhake syirik, sing biasane dilakoni. bener kanthi nggunakake wacan lan metode sing ora diwulangake dening Al-Qur'an, Hadits, lan ulama utawa ora setuju karo nilai-nilai ing Aqidah. Ruqyah syirkiyyah kadhangkala uga nyampurake dalan sing bener lan cara sing salah. Laku ruqyah syirkiyyah ora mung mbebayani ing aqidah, nanging uga duwe pengaruh ala kanggo pasien.

Rujukan[besut | besut sumber]

Referensi[besut | besut sumber]

  1. An-Nihayah fi Gharibil Hadits dening Ibnul Atsir 3/254.
  2. Al-Qamus Al-Muhith ing materi AZM
  3. Ar-Ruqa wa Ahkamuha dening Salim Al-Jaza`iri' '; dening Salih bin Abdul Aziz Alu Ash-Shaykh, p. 4-5
  4. Kaya sing kasebut ing Al Qur'an Surah Fushilat: 44. "... Dhawuha: ". Al-Qur'an iku pituduh lan penawar tumrap wong-wong mukmin...."
  5. Uga ana ing Surah Al-Isra': 82, "... Lan Ingsun nurunake saka Al-Qur'an barang sing dadi penawar lan rahmat kanggo wong-wong sing padha iman..."