Roman Tétralogi Buru

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Gambar:Novèl Bumi Manusia.jpg
Bumi Manusia sèri kapisan Roman Tétralogi Buru

Roman Tétralogi Buru yaiku sakumpulan novèl kang kaanggit déning panganggit Pramoedya Ananta Toer. Roman Tétralogi Buru jupuk latar wuri saka mula bukané nagara Indonésia ing wiwitan abad 20. Kanthi maca tétralogi kasebut saolah-olah wektu kita kaya diwalik menyang jaman semana lan urip ing jaman tuwuh ngrembakané Pergerakan Nasional, uga anané dhedhet nala, gorèhing batin, katresnan, lan tarungé kadigdayan anonim para srikandhi kang miwiti gumregahé wewangunan nasional kang bakal ngelairaké Indonesia modhèren.

Bumi Manusia[besut | besut sumber]

Roman pèrangan kapisan: Bumi Manusia, minangka dheheran lan gorèhing atiné Minke minangka paraga utama lan kreator yaiku pawongan kang asalé saka trah priyayi kang mersudi supaya bisa metu saka enthung kejawèné nuju marang manungsa kang bebas lan mardika, ing sisih liyane'nyigar jiwa Éropa kang dadi simbul lan kiblat saka dhuwuré kawruh lan adab.

Pram gambaraké sawijining prastawa antara Minke kalawan bapaké kang banget-banget sèntimèntil[1]. Kaya ta dicaritakaké nalika kadadéyan nalika MInke (paraga utama) ngangkat sembah kaya padatan kang dilakoni déning para punggawa tumrap simbahé lan wong tuwané ing wektu riyaya, lan kang saiki uga ora tumurun sadurungé Bupati iku lungguh ana ing panggonané. Nalika ngangkat sembah dibarataké ilang sakabèhé kawruh lan ngèlmu kang disinaoni taun mbaja taun wekasan ini. Ilang sakabèhé kaéndahan donya kaya kang dijanjèkaké déning majuning kawruh.

Anak Semua Bangsa[besut | besut sumber]

Kababaré roman kapindho Anak Semua Bangsa iki ora mung dikarepaké kanggo ngisi sawijining pérangan ngabangsa kang ana ing titik kasalinan kang wigati lan neomtokaké, nanging uga kanggo ngisi isu kasusastran kang sithik banget ana kang nggarap pérangan wigati iki. Jalaran iku, kababaré roman iki mènèhi wacan liya kanggo kita supaya bisa deleng dalan lan ombyaking sejarah kanthi cara liya saka sisih kang béda[2].
Tétralogi iki kapérang dadi patang buku, pandundum buku iki uga bisa ditegesi minangka sumigaré pergerakan kang jedhul ing pirang-pirang periodhé.

Roman kapindho, tétralogi, Anak Semua Bangsa yaiku periodhé panalitèn utawa tedhak bumi golèki reroncèning semangat lan uripé bebrayan ing kaum kawula Pribumi kang ora duwé daya memungsuhan kalawan raseksa kang aran Éropah. Ing titik iki Minke diadhepaké antaraning gumuné dhèwèké marang kabudayan Éropah kang akimplah-kimplah lan kasunyatan ing lingkungan bangsané kang dirasa ketinggalan. Sacuwil lelakoné menyang Tulangan, Sidoarjo lan sapatemoné dhèwèké kalawan Khouw Ah Soe, sawijining aktivis pergerakan Tionghoa, gegayutané kalawan kulawarga De la Croix (Sarah, Miriam, lan Hèrbert), kanca Éropané kang liberal, lan wejangan-wejangan Nyai Ontosoroh, maratuwa mesisan guru agungé, kasadharan Minke kagugat kagurah, lan kagugah mangka dhèwèké minangka bayi sakabèhing bangsa saka sadayané jaman kang kudu nulis ing basa Melayu lan tumindak kanggo manungsa-manungsa ing bangsané.

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Toer, Pramoedya Ananta (2005). Bumi Manusia. Jakarta: Lentera Dipantara. ISBN 9789799731234.
  2. Toer, Pramoedya Ananta (2011). Anak Semua Bangsa. Jakarta: Lentera Dipantara. ISBN 9799731240.