Rakai Watukura Dyah Balitung

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Rakai Watukura Dyah Balitung

Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmodaya Mahasambu inggih punika raja Kerajaan Medang periode Jawa Tengah (utawi asring dipunsebut Kerajaan Mataram Kuno), ingkang jumeneng nataa antawis taun 899911. Wewengkon panguwaosanipun inggih punika Jawa Tengah, Jawa Timur, punapa déné Bali.[1]

Asal-Usul[besut | besut sumber]

Analisis para sejarawan, kadosta Boechari utawi Poerbatjaraka, nyebataken bilih Dyah Balitung minggah tahta amargi krama kaliyan putri raja saderengipun. Kemungkinan ageng raja kasebut inggih punika Rakai Watuhumalang ingkang miturut prasasti Mantyasih marentah saderengipun Dyah Balitung.

Kadosipun alasan Dyah Balitung saged minggah tahta boten naming punika, mengeti raja sanesipun ugi gadhah putra ingkang nama Mpu Daksa (prasasti Telahap). Alasan sanes ingkang nyengkuyung inggih punika kahanan Kerajaan Medang sabibaripun Rakai Kayuwangi ngalami crah, inggih kanthi dipuntemokaken wonten ing prasasti Munggu Antan kanthi namaMaharaja Rakai Gurunwangi saha prasasti Poh Dulur kanthi nama Rakai Limus Dyah Dewendra.[1]

Saengga, kadosipun Dyah Balitung ingkang minangka menatu saking Rakai Watuhumalang (raja Medang gantosipun Rakai Kayuwangi) saged dados pahlawan kanthi ngawonaken Rakai Gurunwangi saha Rakai Limus saengga ngakoni malih kekuwaosan tunggal wonten ing Kerajaan Medang. Sabibaripun Rakai Watuhumalang, rakyat langkung milih Dyah Balitung dados raja katimbang Mpu Daksa.[1]

Riwayat Pamarentahan[besut | besut sumber]

Nalika masa pamarentahan Dyah Balitung, istana Kerajaan Medang boten malih dumunung ing tlatah Mataram, utawi Mamrati, ananging dipunpindahaken ing tlatah Poh Pitu ingkang dipunsukani nama Yawapura. Hal punika dimungkinaken amargi istana Mamratipura (ingkang rumiyin kabangun déning Rakai Pikatan) sampun risak amargi paprangan sedherek antawis Rakai Kayuwangi kalawan Rakai Gurunwangi.[2]

Prasasti ingkang paling sepuh ingkang nama Dyah Balitung ingkang saged puntemokaken inggih punika prasasti Telahap tanggal 11 September 899. Ananging boten ateges punika minangka prasasti ingkang angka kapisan, utawi nalika Dyah Balitung sampun jemeneng nata saderengipun taun 899.[2]

Dipunsusul malih déning prasasti Watukura tanggal 27 Juli 902. Prasasti kasebut inggih minangka prasasti ingkang paling sepuh ingkang nyebataken wontenipun jabatan Rakryan Kanuruhan, inggih punika sajinis jabatan perdana menteri. Dene punika jabatan Rakryan Mapatih nalika jaman Dyah Balitung minangka jabatan putra mahkota ingkang dipuncepeng déning Mpu Daksa.[1]

Prasasti Telang tanggal 11 Januari 904 wosipun babagan pembangunan komplek panyebrangan ingkang nama Paparahuan ingkang dipunpadegani déning Rakai Welar Mpu Sudarsana ing pinggir Bengawan Solo. Dyah Balitung mbebasaken pajeg desa-desa sakanan kiringipun Paparahuan saha nglarang para warga kangge nyuwun upah panyabrangan.[1]

Prasasti Poh tanggal 17 Juli 905 wosipun babagan pembebasan pajeg desa Poh kangge dipundhawuhi ngelola bangunan suci Sang Hyang Caitya saha Silunglung peninggalan raja saderengipun ingkang dipunsarekaken wonten ing Pastika, inggih punika Rakai Pikatan. Raja punika minangka eyang saking Mpu Daksa saha permaisuri Dyah Balitung.[3]

Prasasti Kubu-Kubu tanggal 17 Oktober 905 wosipun babagan anugrah desa Kubu-Kubu dumateng Rakryan Hujung Dyah Mangarak saha Rakryan Matuha Dyah Majawuntan amargi kekalihipun gadhah jasa mandegani ngawonaken daerah Bantan. Para sejarawan nafsiraken Bantan minangka nama sanes saking Bali. Tembung Bantan ateges “Korban”, dene Bali ateges “persembahan”.[3]

Prasasti Mantyasih tanggal 11 April 907 wosipun babagan anugrah dhuamteng gangsal patih bawahan ingkanmg sampun njagi keamanan nalika pawiwahan Dyah Balitung. Wonten ing prasasti punika dipunsebutaken ugi urutan raja-raja Medang ingkang marentah sadereng piyambakipun.[3]

Nalika taun 907 kasebut Dyah Balitung ugi maringi desa Rukam minangka hadiah kangge eyangipun ingkang nama Rakryan Sanjiwana kanthi tugas ngrawat bangunanan suci wonten ing Limwung.[3]

Kapustakaan[besut | besut sumber]

  • Marwati Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 1990. Sejarah Nasional Indonesia Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka
  • Slamet Muljana. 2005. Menuju Puncak Kemegahan (terbitan ulang 1965). Yogyakarta: LKIS
  • Slamet Muljana. 2006. Sriwijaya (terbitan ulang 1960). Yogyakarta: LKIS

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b c d e [1]
  2. ^ a b [2]
  3. ^ a b c d [3]
Didhisiki déning:
Rakai Watuhumalang
Raja Kerajaan Medang (periode Jawa Tengah)
899?–911?
Diganti déning:
Mpu Daksa