Raden Ayu Retno Dumilah

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Jump to navigation Jump to search

Raden Ajeng Djumilah iku putra turunne Pangeran Timoer Bupati kang sepisananing Madiun kang wektu isih jeneng Purabaya,kang mengku dadi Bupati Purabaya wiwit taun 1568 nganti 1586. Kurang luwih taun 1586 Karaton Pajang ditelukake déning Karaton Mataram Kabupatèn Purabaya dipendhegani déning Pangeran Timoer kang duwé gelar Panembahan Rama.Panjenengan rumangsa duwé hak dadi ahli warise Karaton Pajang,Panjenengan ora gelem thunduk marang karaton Mataram

Karaton Mataram duwé karep supaya Kabupatèn Purabaya kang duwé hak nerusaké Karaton Pajang tundhuk marang Mataram.Nanging Panembahan Rama kukuh ora gelem,amarga Kabupatèn Purabaya péngin madeg dhéwé,bébas lan ora ana sambung rakete karo Mataram.Tahun 1586 prajurit Mataram gempur Purabaya.Tahun 1587 digempur manèh nanging loro-lorone gagal.Wektu iku Prajurit Mataram dipandhegani déning Raden Mas Sutawijoyo,Déné senopati,Perang Purabaya Raden Ajeng Djumilah,kang wektu iku ugah mengku Bupati angka 2 ngganteni Pangeran Timoer.Senopati perang Purabaya disengkuyung déning Bupati ing wewengkon mancanagara,sakurang-kurange 15 daerah kabupatèn,pranyata sanggup ngalahake kekuatane musuh kang ora liya Prajurit mataram.

Tahun 1590 Mataram nglancarake serangan angka 3.Prajurit Mataram kasil nyusup mlebu ing tengah kutha ya iku pura Wonorejo sing wektu iku mung ditunggoni déning Manggalaning Yuda Raden Ajeng Djumillah.Prajurit Purabaya akèh sing mati.Paperangan siji lawan siji ora bisa diendhani Manggalaning Yuda gigih anggonee perang kanthi ngandelaké pusaka kang wujud duwung "Kyai Kala Gumarang".

Perang antarané Sutawijoyo klawan Raden Ajeng Djumilah cukup suwé, ana ing sawijining papan ora adoh saka pura Wonorejo.Suwening-suwé amarga Raden Ajeng Djumilah rada lengah pusaka Kyai Kala Gumarang pindah ing tangan Sutawijoyo.Raden Ajeng Djumilah duwé panemu yèn perang diterusake akèh kawulo cilik sing padha mati mulo Raden Ajeng Djumilah milih nrimo digarwo dadi permaisuri Panembahan Senopati. Tanggal 16 Novèmber taun 1590, nama Purabaya kaganti dadi Madiun