Raden Ayu Retno Dumilah

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Raden Ajeng Djumilah iku putra turunne Pangeran Timoer Bupati kang sepisananing Madiun kang wektu isih jeneng Purabaya,kang mengku dadi Bupati Purabaya wiwit tahun 1568 nganti 1586. Kurang luwih tahun 1586 Keraton Pajang ditelukake déning Keraton Mataram Kabupatèn Purabaya dipendhegani déning Pangeran Timoer kang nduwèni gelar Panembahan Rama.Panjenengan rumangsa nduwèni hak dadi ahli warise Keraton Pajang,Panjenengan ora gelem thunduk marang keraton Mataram

Keraton Mataram nduwèni karep supaya Kabupatèn Purabaya kang nduwèni hak nerusake Keraton Pajang tundhuk marang Mataram.Nanging Panembahan Rama kukuh ora gelem,amarga Kabupatèn Purabaya kepingin madeg dhewe,bebas lan ora ana sambung rakete karo Mataram.Tahun 1586 prajurit Mataram gempur Purabaya.Tahun 1587 digempur manèh nanging loro-lorone gagal.Wektu iku Prajurit Mataram dipandhegani déning Raden Mas Sutawijoyo,Dene senopati,Perang Purabaya Raden Ajeng Djumilah,kang wektu iku ugah mengku Bupati ka-2 ngganteni Pangeran Timoer.Senopati perang Purabaya disengkuyung déning Bupati ing wewengkon mancanagara,sakurang-kurange 15 daerah kabupatèn,pranyata sanggup ngalahake kekuatane musuh kang ora liya Prajurit mataram.

Tahun 1590 Mataram nglancarake serangan sing ka-3.Prajurit Mataram kasil nyusup mlebu ing tengah kutha ya iku istana Wonorejo sing wektu iku mung ditunggoni déning Manggalaning Yuda Raden Ajeng Djumillah.Prajurit Purabaya akèh sing mati.Paperangan siji lawan siji ora bisa diendhani Manggalaning Yuda gigih anggonee perang kanthi ngandalake pusaka kang wujud duwung "Kyai Kala Gumarang".

Perang antarane Sutawijoyo klawan Raden Ajeng Djumilah cukup suwe, ana ing sawijining papan ora adoh saka istana Wonorejo.Suwening-suwe amarga Raden Ajeng Djumilah rada lengah pusaka Kyai Kala Gumarang pindah ing tangan Sutawijoyo.Raden Ajeng Djumilah duwé panemu yèn perang diterusake akèh kawulo cilik sing padha mati mulo Raden Ajeng Djumilah milih nrimo digarwo dadi permaisuri Panembahan Senopati. Tanggal 16 Nopember taun 1590, nama Purabaya kaganti dadi Madiun