Prasasti Kebon Kopi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Prasasti Kebonkopi ing Museum Sajarah Jakarta.

Prasasti Kebonkopi iku paninggalan Karajan Tarumanagara.

Lokasi[edit | edit source]

Prasasti Kebon kopi tinemu ing Kampung Muara, désa Ciaruteun Ilir, Cibungbulang, Bogor, ing abad kaping 19 nalika pambabatan alas kanggo lahan perkebunan kopi. Wiwit iku prasasti iki karan Prasasti Kebon kopi nganti saiki isih ana ing panggonan asalé (insitu).

Penemuan[edit | edit source]

Prasasti Kebonkopi pisanan dilapuraké déning N.W. Hoepermans ing taun 1864 sing banjur disusul pandhita J.F.G. Brumun (1868), A.B. Cohen Stuart (1875), P.J. Veth (1878, 1896), H. Kern (1884, 1885, 1910), R.D.M. Verbeek (1891) dan J.Ph. Vogel (1925).

Bahan[edit | edit source]

Prasasti Kebonkopi ditatah ing salah siji babagan lumahing watu sing cukup gedhé nganggo aksara Pallawa lan basa Sansekerta sing disusun sajeroning wangun saloka metrum Anustubh sing diapit sepasang tatahan gambar tlapak sikil gajah.

Tèks:
~ ~ jayavisalasya Tarumendrasya hastinah ~ ~
Airwavatabhasya vibhatidam= padadvayam

Terjemahan: “Ing kéné katon kagambar sepasang tlapak sikil…sing kaya Airawata, gajah panguwasa Taruma sing agung sajeroning….lan (?) kejayaan”

Uga delengen[edit | edit source]

Rujukan[edit | edit source]

  1. H.P. Hoepermans “Hindoe-Oudheden va Java (1864)” ROD 1913:74
  2. J.F.G. Brumund “Bijdragen tot de kennis va het Hindoeisme op Java” VBG.XXXIII 1868:63-64
  3. A.B. Cohen Stuart “Heilige Voetsporen op Java” BKI 3(X) 1875:163-168. Juga di basa Inggris berjudul: “Sacred Footprints in Java” Indian AntiQuary IV. 1875:355-dst
  4. H. Kern “Eenige Oude Sanskrit-Opschrifte n van ‘t Maleische-schiereil and” VMKAWL 3(1).1884:9
  5. P.J. Veth, Java II. 1878:46; I.1896:27
  6. R.D.M. Verbeek “Oudheden van Java” VBG. XLVI. 1891:30-31.
  7. J. Ph. Vogel “the Earliest Sanskrit Inscription opsachriften of Java” POD. I. l925:27-28. Plate 32,33.
  8. Bambang Soemadio (et.al. editor) Sajarah Nasional Indonésia II, Jaman Kuna. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan l975:39-40; l984:40