Menyang kontèn

Pitulung:Glosarium

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Kaca iki minangka glosarium kanggo nulungi para maos Wikipédia.

 • AFI (cekakan Alfabèt Fonètis Internasional, Ing. International Phonetic Alphabet) - akèh dicakaké ing Wikipédia kanggo nuduhaké carané ngucapaké tembung utawa ukara.
 • alihan (Ing. redirect, redir) - sesirah kaca sing, nalika dibuka, bakal nggawa para maos nyang kaca liyané. Iki kanggo dasanama lan nggampangaké gayutané artikel. Jenengé kaca alihan bakal katon sangisoré sesirah kaca tujuan. Contoné, sawer (krama) bakal ngener nyang ula (ngoko).
 • artikel - èntri ing bauwarna (ènsiklopédhi). Kabèh artikel iku kaca, nanging uga ana kaca sing dudu artikel, kaya ta kaca iki.
 • artikel pinilih (Ing. featured article) - artikel sing wis dipilih amarga mujudaké "sing becik dhéwé saka Wikipédia".
 • cathethan sirah (Ing. hatnote) - cathethan cekak sing dipasang sandhuwuré artikel utawa pérangan artikel sing bisa mbiyantu para maos nemu artikel liyané sing bokmanawa lagi digolèki. Cathethan sirah uga kanggo ngeneraké para maos nyang artikel sing luwih rinci utawa gegayutan ngegani subyèk tinamtu.
 • dhisambiguasi - cara ngrampungaké perkara sing thukul nalika artikel cacah loro utawa punjul ngemu topik sing béda-béda nanging sesirahé padha.
 • gapura (Ing. portal) - kaca sing minangka "Pendhapa" tumrap topik utawa babagan tinamtu.
 • gapura paguyuban (Ing. community portal) - salah siji kaca proyèk pokok ing Wikipédia. Adaté pranalané kapacak ing wilah sisih (ing sisih kiwané ules) lan isiné pratélan tembayatan minggon, garapan gedhé sing kudu dirembug, lan sawenèh informasi lan sumber daya liyané. Gapura paguyuban migunani yèn arep milih artikel utawa topik sing arep digarap utawa diwaca.
 • interwiki - pranala nyang proyèk sababon; wujudé bisa pranala antarabasa nyang artikel sing padha ing basa liyané ing Wikipédia utawa bisa pranala nyang proyèk liyané.
 • IP (cekakan Internet Protocol) - protokol kanggo sesambungan dhata sing ngambah Internèt. IP sing wujudé angka kanggo nglacak besutan-besutané panyumbang anonim (sing ora mlebu log).
 • ISBN (cekakan International Standard Book Number) - iki adaté awujud pranala wiki. Yèn ngeklik pranalané, panjenengan bisa nggolèki manéka katalog kapustakan sing ngenani buku iku.
 • kaca (Ing. page) - topik apa waé sing ana ing Wikipédia; kaca jaringan tanpa kapétung ndhuwurané, ngisorané, lan wilah sisihé. Éwoné kaca ya iku artikel, rintisan, alihan, kaca dhisambiguasi, kaca naraguna, kaca parembugan, kaca dhokumèntasi, lan kaca mirunggan.
 • kaca dhisambiguasi - kaca sing isiné manéka werdi sawijiné tembung, lan nggayut kaca-kaca sing medharaké werdi-werdiné iku. Samangsa ana sawijiné werdiné istilah kuwat, kaca dhisambiguasi diwènèhi sesirah "subyèk (dhisambiguasi)".
 • kaca parembugan (Ing. talk page) - akèh-akèhé kaca duwé kaca parembugan (bisa diaksès lumantar pranala "Parembugan" ing pérangan ndhuwur). Kaca parembugan iku kanggo ngrembug olèhé panjenengan arep ndandani artikel/kaca sing magepokan.
 • kaca reinksan (Ing. protected page) - kaca sing ora bisa dibesut kajaba déning panata utawa naraguna sing kawogan.
 • kaca sembarang (Ing. random page) - pranala ing sisih kiwa saben kaca sing ana ing saben ules. Pranala iki ngener artikel Wikipédia sing dipilih déning algoritme komputer tanpa polah sing njarag nalika pamilihé.
 • kategori - klumpukan kaca sing gegayutan topiké. Tengeré kategori wujudé kaya ta Kategori:Komputer lan disèlèhaké ing pérangan ngisor kaca. Pérangan candhaké tandha ":" minangka jenengé kategori.
 • koordhinat - artikel ngenani papan tinamtu sinartan koordhinaté. Yèn ngeklik iku, panjenengan bakal ngener sawenèh petha sing isiné ngenani pernahé papan iku.
 • mandala aran (Ing. namespace) - cara kanggo nggolongaké kaca. Wikipédia duwé mandala aran kanggo artikel-artikel ènsiklopédhi, kaca ngenani Wikipédia (mandala aran proyèk), kaca naraguna (Naraguna:), kaca mirunggan (Mirunggan:), kaca cithakan (Cithakan:), lan kaca parembugan (Parembugan:, Parembugan Wikipédia:, lan Parembugan Naraguna:), lan liya-liyané.
 • MediaWiki - piranti alus sing ndhasari Wikipédia lan proyèk-proyèk sababoné, uga sawenèh proyèk-proyèk liyané sing ora magepokan Wikimédia.
 • owah-owahan (Ing. recent changes) - pratélan owahan-owahan Wikipédia sing langsung nuduhaké garapané pambesut tumrap artikel.
 • pambesut (Ing. editor) - sok sapaa sing nulis lan ndandani artikel ing Wikipédia. Uga delengen panyumbang, naraguna.
 • naraguna (Ing. user) - pambesut sing wis nggawé akun.
 • panata (Ing. admin, administrator) - naraguna mawa hak tèhnis luwih kanggo ngupakara Wikipédia – mliginé, mbusak lan ngreksa kaca, lan mblokir naraguna sing ngrusak.
 • parembugan (Ing. discussion) - pranala ing pérangan ndhuwur kaca sing ngener papan parembugané kaca iku (uga ingaran kaca guneman).
 • Pendhapa (Ing. Main Page) utawa jangkepé Wikipédia:Pendhapa - kaca jujugané saben naraguna sing durung weruh arep nyang artikel apa. Kaca Pendhapa isiné pranala nyang kadadéan ing kala kawuri lan artikel tinamtu (kaya ta artikel pinilih) lan minangka lawang mlebu yèn arep ngluru kabèh artikel miturut topiké utawa panggolongan liyané. Pranala nyang proyèk-proyèk sababon lan Wikipédia basa liyangé uga fitur wigati ing kaca Pendhapa. Awit akèhé sing ndeleng kaca iki, isiné kaca Pendhapa direksa.
 • pranala (Ing. link) - tulisan mawarna sing mujudaké gayutan nyang dhokumèn liyané. Ing Wikipédia, ana pranala wiki, pranala njaba, pranala antarabasa, utawa pranala nyang proyèk-proyèk sababon.
 • pranala abang - pranala wiki nyang artikel sing ora ana lan warnané abang. Uga delengen pranala biru.
 • pranala bébas (Ing. free link) - pranala sing ngener kaca liya sajeroné Wikipédia utawa proyèk-proyèké sing sababon, kala-kala uga diarani pranala wiki utawa pranala njero. Adaté pranalané wernané biru yèn durung tau diklik, abang yèn rusak utawa ora ana isiné, lan wungu yèn wis tau diklik.
 • pranala biru (Ing. blue link) - pranala wiki nyang artikel sing wis ana isiné wernané bakal biru - utawa wungu yèn mentas ditekani déning para maos.
 • pranala njaba (Ing. external link) - pranala nyang situs sing dudu duwèké Wikimédia. Kosokwaliké ya iku pranala njero, pranala wiki, utawa pranala bébas sajeroné Wikipédia, lan pranala interwiki nyang proyèk-proyèk sababon.
 • pranala rusak (Ing. broken link) - pranala nyang kaca sing ora ana, adaté wernané abang.
 • pranala wiki (Ing. wikilink) - pranala njero nyang kaca liyané ing sanjeroné Wikipédia.
 • proyèk sababon (Ing. sister project) - salah siji wiki sing gegayutan karo Wikipédia. Proyèké kapacak ing kaca Wikipédia:Pendhapa.
 • rintisan (Ing. stub) - artikel sing dianggep kecendhaken anggoné manuhaké sawijiné subyèk (racaké saparagraf kepara ora nganti). Rintisan tengerané ana cithakan rintisané, mujudaké cithakan reresik kanthi jinis mirunggan, sing bakal nglebokaké artikelé nyang kategori rintisan sing diurutaké miturut rembugé.
 • sujarah (Ing. history) - kabèh vèrsi sadurungé sawijiné artikel, saka vèrsi kawitan nalika mentas digawé tumeka vèrsi sing katon saiki, uga ingaran sujarah kaca. Uga delengen: Pitulung:Sujarah kaca.
 • ules (Ing. skin) - irah-irahané cakrik ing Mirunggan:Pilalan. Sing saiki, ules gawané iku ingaran Vèktor, dalah ules cacah telu liyané ya iku: Biru Kolon, Modhèren, lan Monobook sing bisa dianggo déning naraguna sing wis mlebu log.
 • wiki - situs jaringan apa waé sing kena diisi lan dibesut kanthi gampang lumantar pangluru (Ing. browser) déné kaca-kacané nganggo tèks sintaksis wiki (markup) sing prasaja tur padha gayut-ginayutan. Wikipédia iku contoné wiki sing misuwur.
 • Wikipustaka - proyèk duluré Wikipédia sing wosé yasa buku wulangan, panuntun, lan tulisan online sing bébas.