Paribasa lan Saloka Jawa

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados

Iki arupa dhaptar paribasa lan saloka basa Jawa (durung pepak) sing ditata urut abjad. Paribasan iku tetembungan utawa ukara saèmper saloka nanging tegesé wantah, dudu pepindhan. Ana ing dhaptar iki paribasan lan saloka digabung dadi siji amrih luwih prasaja.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A[sunting | Owah sumber]

Paribasa Teges
Adhang-adhang tetesé embun Njagakaké barang mung trima saolèh-olèhé
Adigang, adigung, adiguna Aja ngandhelaké kaluwihané dhéwé waé
Agama ageming aji Agama dadi panuntun tingkah laku lan bisa ngatonaké jatining dhiri
Aja dumèh Aja ngagungaké jabatan, kasudibyan, utawa kalungguhané
Aja golèk wah, mengko dadi owah Aja mburu marang pandelenganing liyan utawa tumandang kang mung golèk pangaleman
Aji godhong garing Wis ora ana ajiné babar pisan
Ajining dhiri dumunung ana ing lathi, ajining raga ana ing busana Aji pamulyaning (kakurmataning) wong ana ing tutur pangucapé
Alon-alon waton kelakon Aja kesusu, ananging ajeg garap apa kang dadi tanggung jawabé
Ambeg parama arta Ndhisikaké tugas kawajiban sing utama
Ana catur mungkur Ora gelem ngrungokaké rerasan kang ora becik
Ana dhaulaté ora ana begjané Wis arep nemu kabegjan, nanging ora sida
Anak polah bapak kepradah Kalakoné anak iku apa waé sing nanggung wong tuwané
Angon mangsa Golèk wektu kang prayoga kanggo tumindak
Angon ulat ngumbar tangan Nyawang kahanan jalaran arep nyolong utawa tindak culika
Asu belang kalung wang Wong asor nanging sugih
Asu gedhé menang kerahé Wong gedhé lan nduwé panguwasa menang kuwasané
Asu marani gepuk Marani bebaya
Asu rebutan balung Rebutan barang kang sepélé
Ati bengkong oleh oncong Wong sing nduwé niyat ala olèh dalan

B[sunting | Owah sumber]

Paribasa Teges
Baladéwa ilang gapité Wong kang ilang kaluhurané
Banyu pinerang Pasulayané sedulur mesthi énggal pulihé
Bathang lelaku Lelungan ngliwati panggonan sing mbebayani
Bathok bolu isi madu Wong asor nanging sugih kapinteran
Becik katitik, ala katara Tumandang apa waé mengko bakal bisa mangertèni endi sing becik endi sing ala
Belo melu saton Wong bisané mung mèlu-mèlu, ora ngerti sing dikarepaké
Bubuk olèh lèng Wong sing duwé niyat ala olèh dalan
Busuk katekuk, pinter kablinger Wong bodho lan wong pinter padha-padha nemu cilaka

C[sunting | Owah sumber]

Paribasa Teges
Canthing jali Wong kang wis ora bisa diisi menèh pikirané kanggo èlmu
Cathok gawèl Ora diajak rembugan, nanging mèlu-mèlu ngrembug
Car-cor kaya kurang janganan Ngomong ceplas-ceplos ora dipikir dhisik
Cecak nguntal cagak Duwé kekarepan sing mokal bisa klakon
Cecak nguntal empyak Gegayuhan kang ora timbang karo kakuwatané
Cedhak kebo gupak Pawongan kudu bisa wicaksana anggoné kakancan
Cincing-cincing meksa klebus Karepé ngirid nanging malah entèk akèh
Criwis cawis Tansah mbantah préntah nanging sumadhiya nindhakaké

D[sunting | Owah sumber]

Paribasa Teges
Dahwèn ati opèn Nacad ananging arep dimelik dhéwé
Datan sisip salugut kolang-kaling pinara sasra Ora ana bédané babar pisan
Dhemit ora ndulit, sétan ora doyan Tansah ginanjar slamet, ora ana sing ngribedi
Désa mawa cara nagara mawa tata Saben panggonan duwé cara dhéwé-dhéwé
Diwehi ati ngrogoh rempela Nyuwun wis diparingi sithik, nyuwun sing akèh
Dom sumuruping banyu Laku samar utawa meneng-menengan
Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan Sanajan wong liya yèn ana ora kapénaké mèlu ngrasakaké
Didhadunga medhot, dipalangana mlumpat Padha kethikan, sing siji api-api ora ngerti
Durung pecus keselak besus Durung sembada wis kapéngin sing ora-ora

E[sunting | Owah sumber]

F[sunting | Owah sumber]

G[sunting | Owah sumber]

Gemah ripah, loh jinawi = artine utawa tegese golek ing paket halaman 35 B Gladhen 6 nomer 3

H[sunting | Owah sumber]

  • Harda walépa tegesé tumindak sing ora patut, ditakoni malah ganti takon
  • Hasta kukila warsa tegesé pralambang saka wong urip nalika wis tuwa umuré
  • Hèr gung raja manah anung tegesé wong sugih, pangkaté dhuwur, lembah manah, lan ngurmati sapadha-padha
  • Hèru cakra tegesé sang raja sing dipercaya ngeculaké rakyaté saka kasangsaran
  • Holopis kuntul baris tegesé nindakake pagawéyan bebarengan
  • Hyang kalingga surya tegesé panuntun gedhé sing bisa ngayomi lan misuwur ing bebrayan
  • Hyang Sukma Adiluwih tegesé kabèh sing ana ing donya iki wis dadi kersané Gusti, kaya ngapa apiké gawéyan manungsa isih adoh banget sampurnane saka apa sing dicipta dening Allah

I[sunting | Owah sumber]

J[sunting | Owah sumber]

K[sunting | Owah sumber]

L[sunting | Owah sumber]

M[sunting | Owah sumber]

mbidung api rowang

N[sunting | Owah sumber]

O[sunting | Owah sumber]

P[sunting | Owah sumber]

R[sunting | Owah sumber]

S[sunting | Owah sumber]

T[sunting | Owah sumber]

U[sunting | Owah sumber]

W[sunting | Owah sumber]

Y[sunting | Owah sumber]A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Delengen uga[sunting | Owah sumber]