Parembugan Wikipédia:Pendhapa/Arsip 1

Konten halaman tidak didukung dalam bahasa lain.
Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

[Basa Tegalan]: Ning kene, sing sapa-sapa bae pengin gawe artikel nganggo Wikipedia Basa Jawa bisa mujudaken karepe. Kabeh wong olih nambahi karo ngrobah saban artikel, langsung katon ora usah login ndhisit. Uga penthelengi FAQ (nganggo basa Inggris) yen pingin nggoleti keterangan luwih akeh maning bab proyek kiye, lan help sing mngemot keterangan carane nganggo lan melu-melu ngisi Wikipedia kiye. Kanggo nyacak bisa langsung klik bae ning kothak wedhi!


Assalamuallaikum wr.wb

Pun tepangaken dalem Dodo saking jakarta, pingin srawung kalian pajenengan sa'doyo, hananging menawi pareng meniko.

Dalem ming nggumun, mugi meniko saged ngraketaken seduluran kito sedoyo.

nuwun Dodo


Assalamualaikum sedaya mawon ..

Kula usul mbok menawi artikel ing mriki boten sah dianjuraken mawi basa krama utawi krama inggil, nanging dipun pasrahaken dhateng kortributoripun mawon. Alesan kula inggih punika:
- Basa jawa krama langkung angel dipun mangertos lan dipun serat, langkung-langkung kagem generase anom.
- Basa jawa krama punika boten asifat egaliter, ingkang dados bahan kritik kangge para pendukung demokrasi. Contonipun majalah Panyebar Semangat boten mawi basa krama nanging basa ngoko, kanthi pertimbangan ingkang bok menawi boten tebih saking gagasan punika.

Ananging menawi wonten ingkang migunakaken basa ngoko, syaratipun kedah njagi kasopanan panulisan.

Mekaten gagasan kula mugi saged dipun tanggapi


JokoIlang, JakartaNuwón, ndèrèk nepangaken kulo Kibroto. Wonten leresipón pemanggéhipón ki Jokollang mbokbiléh kawulo mudo sampón kangèlan bebasan Jawi mawi boso kromo. Hanangéng kadhos pundhi maléh, yèn boso kromo meniko mboten dhipón cakaken samangké malah dhadhos ical.


Kapéng kaléhipón kulo ugi nepangaken ejaan énggal anggèn kulo ngreko dhoyo. Jalaran ejaan éngkang sakmeniko dhadhos angèl sanget kanggénipón kawulo mudo. Meniko salah setunggélipón sebab boso Jawi text ngalami kemundhuran. Monggo kulo aturi mréksani bab Ejaan supadhos saget mréksani problem2 éng babagan ejaan meniko.


Wóndhéné wonten éngkang ngersakaken imbal wicanten bab ejaan meniko, kulo aturi nyerat dumateng kulo. Mbokmenawi saget mernahaken supadhos langkóng saé. Cekap semanten atór pitepangan kulo.


Matór sembah nuwón S. Brotosumarto


URUN REMBUG

꥞ꦀꦸꦃꦸꦁꦞ꧆ꦏꦥꦹꦐꦿ꥞

Wis akeh sing ngrembug lan ngupayakake kahananing aksara Jawa supaya tetep urip. Saperangan ana sing ora pati maelu, saperangan sedulur rumangsa nlangsa amarga aksarane para leluhure wis ora diwenehi papan kanggo urip ing satengahing masyarakat Jawa, sing lagi tumapak menyang jaman 'modern'.


꧎ꦈꦶꦇꦔꦺꦄꦾꦇꦶꦼꦓ꧄ꦏꦥꦹꦐꦝꦁꦧꦹꦊꦍꦄꦔꦺꦄꦄꦀꦁꦕꦁꦕꦶꦼꦀꦄꦛꦃꦌꦈꦇꦸꦊꦍꦆꦷꦆꦷꦊꦔꦸꦃꦶꦊꦿ꧋ ꦇꦺꦊꦃꦼꦾꦁꦔꦁꦇꦶꦼꦺꦀꦻꦃ

ꦊꦆꦶꦏꦺꦀꦉꦸ꧋ ꦇꦺꦊꦃꦼꦓꦁꦛꦷꦅꦸꦉꦸꦽꦃꦸꦏꦼꦇꦁꦷꦉꦼꦇ꧋ ꦀꦏꦽꦐꦀꦄꦛꦃꦺꦁꦓꦕꦉꦸꦀꦸꦽꦺꦃꦈꦶꦺꦇꦔꦻꦃꦅꦶꦺꦈꦺꦁꦾꦀꦶꦊꦊꦁꦘꦼ

ꦺꦐꦻꦀꦸꦃꦶꦊꦔꦶꦼꦇꦆꦷꦓꦾꦀꦶꦼꦏꦇ꧀ꦃꦄꦆꦠꦈ꧋ꦇꦶꦼꦉꦐꦶꦆꦸꦏꦊꦄꦣꦷꦎꦼꦌꦏꦺꦁꦣꦻꦺꦋꦊ꧆ꦁꦿ꧋


Ing wektu saiki, sing sarwa cepet lan padha kepengin praktis, ora mokal banjur padha ninggalake aksara Jawa kanthi pawadan 'repot' lan ora bisa kanggo internet. Bab iki kudune ora kedawa-dawa, jalaran ing kaca-maya, saiki aksara Jawa wis bisa disawang lan diwaca tumrap para sedulur ing isih padha kelingan lan ngerti tata-tulise. Ing jejaring sosial kayata facebook uga wis bisa nganggo aksara Jawa. Dene jinising font Jawa kang jumbuh (compatible) kanggo jejaring sosial mau, kang aran FONT CARAKAN ANYAR.


꧎ꦀꦶꦼꦈꦷꦄ꥛ꦹꦇꦀꦶꦄꦶ꧋ꦇꦶꦼꦇꦽꦈꦂꦷꦊꦷꦆꦝꦁꦞꦋꦄꦷꦺꦊꦓꦶꦁ꧂ꦞꦄꦚꦶꦇꦿ ꦺꦀꦻꦃꦺꦏꦻꦄꦉꦑꦎꦠꦹꦽꦊꦋꦁꦶꦼꦐꦉꦝꦺꦄꦔꦄꦛꦃꦌꦈ

ꦄꦁꦦꦶꦊꦈꦅꦁꦿ ꧐ꦺꦃꦺꦊꦻꦆꦿ꧐ ꦉꦺꦁꦔꦻꦃꦑꦶꦇꦄꦼꦺꦐꦻꦑ꧆ꦁꦚꦷꦽꦺꦁꦆꦿ꧋ꦑꦑꦔꦶꦄꦶꦄꦸꦅꦸꦺꦁꦺꦀꦻꦃꦄꦷꦅꦈꦅꦈ꧋

ꦌꦉꦽꦃꦁꦔꦶꦼꦄꦂꦏꦍ꧋ꦇꦀꦶꦄꦶꦀꦄꦛꦃꦌꦈꦈꦶꦇꦥꦶꦇꦅꦶꦇꦈꦼꦉꦁꦙꦶꦈꦂꦆꦸ꧂ꦏꦊꦞꦃꦇꦷꦅꦸꦉꦸꦽꦇꦶꦼꦀꦶꦇꦶꦾꦊꦋꦺꦄꦉꦶ"ꦓꦁꦝꦁꦧꦷꦽ

ꦆꦶꦆꦆꦆꦸꦉꦶꦺꦇꦛ꧌

ꦀꦶꦼꦌꦷꦌꦃꦶꦼꦺꦇꦻꦇꦶꦍꦉꦘꦍꦆꦺꦊꦇꦥꦹꦄꦔꦐꦈꦶꦇꦥꦶꦇꦓꦼꦺꦐꦻꦀꦄꦛꦃꦌꦈ꧌ ꦺꦅꦺꦁꦌꦶꦁꦶꦇꦛꦶꦼ FONT ꦌꦈꦄꦼꦌꦸꦏꦥꦹꦾ

(COMPATIBLE) ꦄꦼꦺꦐꦌꦷꦌꦃꦶꦼꦺꦇꦻꦇꦶꦍꦉꦣꦀꦸ꧋ ꦄꦼꦀꦃꦁꦿ FONT CARAKAN ANYAR꧌


Supaya bisa maca facebook kang nggunakake aksara Jawa, para sedulur kudu masang(instal) font Carakan Anyar menyang sajroning Windows. Dene pranala kanggo ngundhuh font mau yaiku :

꧎ꦇꦸꦊꦍꦑꦶꦇꦏꦂ facebook ꦄꦼꦀꦼꦐꦸꦁꦄꦔꦺꦄꦀꦄꦛꦃꦌꦈ꧋ꦊꦃꦇꦷꦅꦸꦉꦸꦽꦄꦸꦅꦸꦏꦇꦼ (instal) FONT Carakan Anyar ꦏꦷꦎꦼꦇ

ꦇꦺ꧂ꦌꦻꦁꦶꦼ Windows꧌ ꦺꦅꦺꦁ꧂ꦊꦁꦉꦄꦼꦺꦐꦻꦓꦸꦁꦟꦹꦾ font ꦏꦀꦸꦍꦀꦶꦄꦸ ꧐

https://sites.google.com/site/hanacarakan/font/Carakan-Anyar-Rev-01D.ttf?attredirects=0&d=1

Salah sawijining paguyuban (grup) facebook kang nyengkuyung adeging aksara Jawa yaiku: GinauMacaLanNulisJawa ing pranala: https://www.facebook.com/groups/210322645675685/

Ing papan mau ana katrangan (panduan) carane ng-instal font carakan anyar, jangkep lan keyboarde.


Translation of the week[besut sumber]

Currently we have started a project on meta.wikipedia to get an article translated in as many wikipedias as possible every week. The article will be about a subject that usually gets rarely translated and has a lot of links to other subjects. Currently we have no-one to translate in your language. If someone is interested to participate please see: meta:Translation of the week You can also submit articles from your own languages there that you think deserve translation, but have a small chance of it. The articles must not be to short and not to long and have lots of links to possible other articles! en:user:Waerth

This page should explain what Wikipedia is, but it doesn't.

Logo Wikipedia Jawi[besut sumber]

Wah sinten 'nggih ingkang sampun upload logo Wiki Jawi. Sae lho! Meursault2004 13:29, 28 Nov 2004 (UTC)

It was me :) Unfortunately I don't speak very good Basa Jawa. Is it OK that I wrote it in aksara jawa? --Node ue 23:34, 2 Dec 2004 (UTC)
Nggak. --Satayboy 22:57, 6 Januari 2006 (UTC)

Ning kok tulisan 'ensiklopedhi' rada ra pas ya? Kewacane (yen ora salah) 'esiklopedhi' ... ? 134.176.155.4 09:19, 18 September 2006 (UTC) (durung log in, ora pedhe).

ha ha ha ha.... aku lagi sadhar. katone panjenengan bener. kurang na' karo sa-né dadi pasangan, kuduné. anggoro 09:29, 18 September 2006 (UTC)

Mas Ang, tulisan sugengrawuh ing aksara carakan "wikipedia jawi" nanging aksara latine "abasa jawi"? Apike aksara carakane ditambah nganggo tembung "abasa". Matur nuwun. Pras rembugan 14:01, 31 Agustus 2010 (UTC)

Warga Enggal[besut sumber]

Alhamdulillah, sampun wonten Internet mawi basa jawi,mugiyo saget nguri-uri basa Jawi, ingkang nurut panuwun kawul0, basa jawi puniko sampun mulai luntur, utaminipun kangge warga pemuda kadosto kawula. Mugi-mugi wonten ing mriki uga wonten rubrik babagan sastra lan budaya jawa, supados nambah-nambahi ilmu "kejawen" tumrap kito sedoyo. Kepripun umpaminipun kita sesarengan ambangun mailing list basa jawa? Mangga kula aturaken dumateng panjenengan sedoyo.

Sugeng rawuh! Mugi-mugi saged nyumbang kathah artikel! Sampun log-in mboten? Meursault2004 14:57, 22 Jan 2005 (UTC)

Pôrô sutresnô ingkang kinurmatan. miturut pamanggih kulô,ingkang maos wikipedia bôsô jôwô meniko,mboten namung tiyang jawi sedôyô,malah kathah tiyang sangking negari monco,lan tiyang daerah.ben mboten salah maos supados tulisan a sing kén maos ô dipun beđa akén.kito tiyang jawi mawon tasih klenta-klentu bab penulisan menikô,nopo malih sanes tiyang jawi.kathah ingkang usul supados dipun perbaiki bab panulisan latin jawi menikô,tp dugi sa'Meniko mboten wonten realisasi,tasih ejaan jaman kino ingkang di-enggé.padahal sakmeniko kitopun gadhahe indonesia,milo ejaan menawi saged ngetut take eyd(ejaan yg di sempurnakan)supados sedoyo tiyang indonesia ugi saged maos.(matur sembah nuwun)

Pemalang Kiyé[besut sumber]

Wah apik nemen kiyé ono situs web nganggo basa jawa. Muga-muga basa jawa ojo nganti ilang, sebabe jaman saiki bocah-bocah nom jarang sing nganggo basa jawa. Apa maning saiki akèh kursus basa inggris. Kena bae kita "go global" tapi aja ninggalaké basa jawa. Yo po ra?

Terus perlu dingertèni, kabupaten Pemalang kuwi ana rong (2) logat. Pancen bener logat Tegal kuwi ana kading Brebes tekan Pemalang. Nah, Pemalang déwé yo ana logat Pekalongané. Daérah Ampel Gading, Comal, karo Ulujami kuwi milu basa jawa logat Pekalongan. Terus daérah kecamatan Petarukan kuwi basané campuran utawa transisi antara logat Tegal karo logat Pekalongan.

Wis koyo kuwi baé masukané. Misalé sapa sing maca apé naggapi, mangga.

Olis, kading Ulujami, Pemalang. Matur nuwun!

Sugeng rawuh! Meursault2004 23:44, 8 September 2005 (UTC)

German[besut sumber]

You wrote:

Die Sprache wird in Südostasien gesprochen, genauer in Java und Indonesien. Aber die javanische Sprache wird auch gesprochen von javanischen Migranten in Maleisia, Singapur, Taiwan, Hong Kong, Australien, Neu-Kaledonien, den Niederlanden und Surinam.

Correct would be:

Die Sprache wird in Südostasien gesprochen, genauer in Java und Indonesien. Aber die javanische Sprache wird auch von javanischen Migranten in Malaysia, Singapur, Taiwan, Hong Kong, Australien, Neu-Kaledonien, den Niederlanden und Surinam gesprochen.

And Java is a part of Indonesia, so do not wirte "Java and Indonesia" (Java und Indonesien)

Greetings from Germany -- de:Benutzer:Steffen Löwe Gera

Wel I mean Indonesia outside Java ... Meursault2004ngobrol 19:03, 12 Januari 2007 (UTC)

Request[besut sumber]

Hello. I collect word "sugar" in different languages and now I`ve got 227 counterparts of this word but I can`t to find "sugar" in Javanese language so can you send me what`s called "sugar" in Javanese language. Please send me to my discussion in Polish Wikipedia or send me mail: szoltys@o2.pl

Thank you very much! (My collection is on site: http://www.zucker.prv.pl)

Flags for Russian Language[besut sumber]

Hi,

First of all i wanted to tell that i didn't know that the Javanese language had such a beautiful alphabet!

Next to the Russian language explanation about the Javanese language there are three flags: Russia, Soviet Union and CIS. The Russian flag is just enough. Soviet Union doesn't exist for 14 years already. The flag of CIS is very rarely used, most people don't even know how does it look. The Russian White-Blue-Red flag is the right symbol for the Russian language.

Thanks! and good luck! December-14 en:User:Amire80

OK, it's been removed :-) Hayabusa future 11:37, 15 Desember 2005 (UTC)

Nyuwun Ngapunten[besut sumber]

nyuwun ngapunten dhateng penulis ingkang wonten ngandap piyambak, mbok bilih artikel i pun kebisak.. kulo mboten ngertos amargi krama kulo tasih awon.. cekap semanten .. sepindah malih nnyuwun ngapunten ....

matur nuwun ....


adigang adigung adiguna ..

mBatam[besut sumber]

Assalamu 'alaikum..... Tepangaken kula wonogiren ingkang pados upa wonten mBatam. Kangge kula basa krama punapa basa ngoko mboten masalah, malah basa krama saged nambahi utawi ngleresaken basa kula ingkang taksih awon, Kula nyuwun tulung marang priyantun sadaya menawi saged mbantu maringi aksara jawi, E-mail kula arozemadi@yahoo.com Wassalam.......

Kategori Èlmu[besut sumber]

Saran sithik mas Slamet, bab panggonan Kategori anyar: Èlmu:

 • Yèn miturut urutan abjad apa ora manggon - sawisé Budaya - sadurungé Filsafat?
 • Nèk ora klèru uga panulisané nganggo È

Matur nuwun. Pras 07:03, 23 November 2007 (UTC)

Nggih maturnuwun pak Pras mengko kulo obah, Slamet Serayu 07:16, 23 November 2007 (UTC)

Matur nuwun mas. Pras 08:07, 23 November 2007 (UTC)

saking pangle sambungmacan[besut sumber]

Para sederek sedoyo........... Tepangaken kulo blegug (karapan) alias purwo martono (nami tuwo). Asal kelairan kulo saking pangle sambung macan. Menawa panjenengan kemutan kaliyan kulo saged nyerati kulo wonten ing alamat: idesuci@gmail.com. Maturnuwun kulo aturaken.

Wikipédia wonten ing basa sanèsipun[besut sumber]

Sepertinya wikipedia basa jawa perlu dipindahkan ke Wikipedia + 10.000 artikel dalam Wikipédia wonten ing basa sanèsipun. 125.163.72.188 22:27, 14 Desember 2007 (UTC)

Matur nuwun! Meursault2004ngobrol 04:21, 16 Desember 2007 (UTC)

Conto gambar[besut sumber]

Conto gambar screenshot


Please add to Main Page[besut sumber]

Basa Jawa Wikipedia


Sapunika wonten 72.853 artikel kanthi.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naroto_surobayo[besut sumber]

Pancen sak iki kanthah lare nem2 eng kang sampun sukses njur makmur wenten kuto...! nanging engkang kulo sayang aken sedoyo niku sampun mboten kanthah sampun mbote emut kalih tanah kelahirane...!!!!!


Nyuwunsewu, nderek nepangaken kula piyambak, nami kula Supri, kula guru wonten ing Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Karanganyar, ingkang alamatipun wonten ing Jl.Citarum I No.9 Karanganyar. Sakmenika kula sementara dados ICT Assistant DBE2 USAID Jawa Tengah wonten ing Semarang. Menika alamat email kula : supriyadi_karanganyar@yahoo.co.id Maturnuwun.

10 April 2010 - Lech Kaczyński died[besut sumber]

On 10 April 2010, he and his wife Maria Kaczyńska died when a Tupolev Tu-154 crashed while attempting to land at Smolensk-North airport in Russia. All of the people on board the plane reportedly died.

Menu Kothak wedhi ing Side bar[besut sumber]

Ing menu Sidebar tak tambahi menu "Kothak wedhi" ing sangisoré "Warung Kopi" supaya gampang nemokaké tumrap sing merlokaké ngayahi ngetès utawa nyoba tulisan. Matur nuwun. Pras rembugan 10:13, 24 Agustus 2010 (UTC)

Gambar satriya jawa[besut sumber]

Isa ora ya gambar satriya Jawa sing lagi waé digawé Mas Ang rada diedhunaké sithik supaya sirahé ora ketatab garis. Meursault2004ngobrol 11:32, 5 September 2010 (UTC)

Panulisan aksara carakan[besut sumber]

Katur Wikipedia Ing Kaca Utama panyeratipun aksara jawi geng lepat. Manut paugeran cecak menika panyeratipun wonten salebetipun pepet, boten wonten jawining pepet. Nuwun. Pras rembugan 00:59, 26 Januari 2011 (UTC) (copas saka kiriman Hardyanto)

Kulå gadhah vérsi ingkang énggal mugiya saged kanggé nggantosi tulisan aksara jawi punika.Empu rembugan 01:54, 2 Maret 2011 (UTC)
Kula nggih kirang sarujuk kalih panyeratan aksara jawi teng logo wikipedia, seratan Bahuwarna mardika kadosipun kirang leres amargi aksara na nganggé aksara na murda. Miturut kawula cekap nganggé aksara Ba Murda teng ngajeng seratan Bahuwarna, menawi dipun setujoni pengurus kula purun ndandosi logo wikipedia punika.Empu rembugan 02:01, 2 Maret 2011 (UTC)

Matur nuwun sampun kersa damel koreksi aksara Sugeng rawuh, manawi para kadang sutresna lan pengurus sampun sami sarujuk mangke kawula gantos. Bab aksara na murda, punika sampun nate kawula rembag kaliyan mas Revo, lan pamrayoginipun tetep ngangge aksara na murda. Manawi boten lepat tetimbanganipun amargi tembung bauwarna wau asal saking basa sanskerta supados taksih katingal asalipun. Punapa leres makaten mas Revo? Pras rembugan 14:18, 2 Maret 2011 (UTC)

Leres pak. Ing tèks-tèks klasik Jawi ngantos abad kaping 19 utawi 20 awal taksih nyerat mekaten. N satelasipun layar dados na murda. Meursault2004ngobrol 07:49, 20 Maret 2011 (UTC)

Mas Revo, mas Ang, mbak Tres, lan para kadang sedaya, Sampun kula cobi nggentos "aksara" Sugengrawuh kados pamarayoginipun mas Empu. Matur nuwun. Pras rembugan 01:52, 10 Maret 2011 (UTC)

Matur nuwun pak! Sampun katingal saé! Meursault2004ngobrol 07:49, 20 Maret 2011 (UTC)

Script[besut sumber]

"You have a script on your main page that makes the "Utama" tab at the top appear incorrectly. You should fix it."

Hello Amire80, thak you for the information. But I'm not quite clear wich script at our main page that makes the tab at the top appear incorectly. Please give me more detail and perhaps a screenshot so that I can remove or repair it. You may also click edit button at the main page and copy the script that you suspect causing the trouble, Thank You. Pras rembugan 23:08, 9 Maret 2011 (UTC)
In MediaWiki:Common.js you have the function mainpg. You should replace it with something like this:
  if (skin == "vector") {
    document.getElementById('ca-nstab-main').firstChild.firstChild.innerHTML = wgMainPageTitle;
  }
  else {
    document.getElementById('ca-nstab-main').firstChild.innerHTML = wgMainPageTitle;
  }
I am not an admin here, so i cannot try it, so you should play with it. Let me know if you have problems. --Amir E. Aharoni rembugan 16:24, 10 Maret 2011 (UTC)

Urun rembug Papat Limpad[besut sumber]

Kula nggadhahi usulan supados penilaian peserta 4L mboten namung wajib ndamel 1 artikel anyar nanging ugi ditambahi wajib tema basa jawa, aksara jawa utawi budaya jawa. Pesertanipun menika mahasiswa lan dosen sastra jawa menawi namung wajib damel 1 artikel anyar temané bebas mangké wonten ingkang damel kaca énggal Doraemon, Cinta fitri season 1, Cinta fitri season 2 utawi Justin bieber lsp... Kadosipun éman2 menawi ngélmu sastra jawané mboten dipun tularaken.Empu rembugan 12:48, 19 Maret 2011 (UTC)

Nuwun sewu, Dalem sarujuk kalian usulan Empu, menika usulan sae, menawi angsal dalem usul ditambah 1 artikel inggih menika tema Agama. Maturnuwun.Puryono rembugan

Miturut kula mboten perlu dipunwajibaken. Ingkang wigatos punika, para peserta saged nyerat mawi basa Jawi. Menawi ajeng nyerat perkawis Justin Bieber utawi sinetron inggih mangga kémawon. Anggeripun mawi basa Jawi ingkang saé. Meursault2004ngobrol 01:36, 21 Maret 2011 (UTC)

Tujuan Papat Limpad menika napa? badhé nglatih mahasiswa & dosen supados saged nulis teng wikipédia utawi badhé nglengkapi artikel2 wikipedia sing temané sastra/budaya jawi.? Menawi badhé nggayut kekalihané, Pewajiban tema budaya/sastra jawa badhé nglengkapi artikel sing temané jawa ugi ngasah kemampuan nyerat teng wikipédia. Tema wajib menika namung 1 artikel énggal , ingk 5 artikel énggal liyanipun temané bebas. Menawi wonten setunggal tema wajib teng babak pertama mawon, badhé nambahi 100 artikel sing temane jawa. Niku nembe babak pertama, dereng babak 2 lan babak final. Tema2 bebas liyanipun otomatis nambah tikel 5 tinimbang artikel tema sastra/budaya jawa. Napa malih menika peserta mahasiswa/dosen sastra jawa kapan malih badhé nggadahi kontributor ingk kompeten, menawi mboten teng kegiatan perlombaan mekaten.? Empu rembugan 06:07, 21 Maret 2011 (UTC)

Tujuanipun kinten kula nambah artikel basa Jawi saha nglatih para mahasiswa nyerat ing basa Jawi. Menawi nambah-nambah artikel perkawis sastra lan budaya Jawi 'nggih sokur. Nanging menawi para peserta ajeng nulis perkawis bab sinétron utawi bangsa Justin Bieber 'nggih mboten punapa-punapa ta? Nanging mangga kersa kémawon. Tugas kula mangké namung mbijèni artikel-artikel wau. Meursault2004ngobrol 08:41, 21 Maret 2011 (UTC)

Wikipedia in Tatar[besut sumber]

Dear friends, may I ask you to add a hyperlink to our Tatar Wikipedia (http://tt.wikipedia.org) to yourr Front page. Tatars - are turkic nation living in Tatarstan Republic, second biggest nation in Russian Federation. hope to hear from you soon. sincerely yours, Muhtac rembugan 20:58, 20 Maret 2011 (UTC)

Done. Did you know that in older Javanese texts the Chinese (and probably also the Mongols) were called Tatar? Java was invaded by the Mongols at the end of the 13th century. Cheers. Meursault2004ngobrol 01:29, 21 Maret 2011 (UTC)
interesting :) Muhtac rembugan

Brita Papat Limpad[besut sumber]

Britané lomba Papat Limpad kok sepi ya.? Nang Wikimedia uga kurang banget britané. Kuduné nang Kaca utama kéné ana crita sing uptodate ora kétang sak baris... Empu rembugan 04:01, 24 Maret 2011 (UTC)

Update[besut sumber]

artikel pilihan karo gambar pilihan wulan Juli 2011 durung diganti ya, sinten sing gadhah wenang?  eMpu  :: Caturan  07:06, 1 Juli 2011 (UTC)

Translation question[besut sumber]

Hello from Europe. Can anyone please tell me what Javanese (or possibly Indonesian, it should be phrase from 19th century Java) words "wadder bettah" mean? Thanks. --Kyknos pirembagan 16:23, 16 September 2011 (UTC)

KBJ V 2011[besut sumber]

Nderek mangayubagya KBJ V teng Surabaya tanggal 27-30 Nopember 2011. Mugiya sukses lan kasilipun saged mangpanget dumateng perkembangan basa lan budaya jawi mliginipun kagem masyarakat jawi sedaya. Kagem sederek ingkang ngrawuhi, mangga sami dibagi oleh-olehipun teng ngriki.  eMpu  :: Caturan 

Mangayubagya KBJ V ing Surabaya 27-30 Nopember 2011. Mugi sukses lan mangpaat tumrap ngrembakanipun basa Jawa lan budayanipun. JV015Chafid pirembagan 29 November 2011 03.32 (UTC)

Bilangan rencana dalam Wikipedia bahasa Melayu[besut sumber]

(Sorry! This messages written in English and Bahasa Melayu)
Helo. Boleh tak sesiapa menukar pautan untuk Wikipedia bahasa Melayu daripada bahagian "Langkung saking 25.000 artikel:" ke "Langkung saking 100.000 artikel:" kerana ia telah mempunyai lebih daripada 132,000 buah rencana. Sekian harap maklum.


Hello. Can someone change the link for Wikipedia bahasa Melayu from "Langkung saking 25.000 artikel:" section to "Langkung saking 100.000 artikel:" because it already had more than 132,000 articles. Thank you. - 26 Ramadan pirembagan 12 April 2012 03.30 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

OK, baik pak saya laksanakannya nanti. Meursault2004ngobrol 12 April 2012 12.43 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Pantai Glagah[besut sumber]

Pantai Glagah inggih menika salah satunggalipun pantai ingkang wonten ing tlatah Kulon Progo, Yogyakarta, indonesia. Pantai menika kawentar minangka salah satunggalipun objek wisata wonten ing Kalurahan Sidorejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Pantai menika nggadhahi pasir ingkang werninipun cemeng tanpa wonten karangipun. Wonten ing objek wisata pantai menika para wisatawan ugi saged manggihi perkebunan melon, semangka, lan buah naga ingkang sampun kawentar khasiatipun. --kusuma pirembagan 12 Mei 2012 03.41 (UTC)

Mohon bimbingannya untuk menulis di WIKI.

Usul: pasang font Jawa ing Wikipedia Basa Jawa[besut sumber]

Kula kagem usul yen Wikipedia Basa Jawa dipasang font/fonta basa Jawa supaya aksara Jawa ing situs niki saged kawaca. Kula sampun nyuwun supaya situs puniki dipasangi WebFont (bugzilla:39381). WebFonts embeds fonts on the wiki so that almost anyone who doesn't have the right fonts installed on their computer can see the characters properly. It is already installed on other wikis, like the Bengali Wikipedia, Myanmar Wikipedia, Buginese Wikipedia, etc. Bennylin (guneman) 15 Agustus 2012 14.32 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Sarujuk Sarujuk om Ben, apa wis diusulake ing Bugzila? Tak deleng kok durung ana ya?? Font-e kan kudu bebas hak cipta, arep nganggo font sing endi? Yen wis ana dipasang wae, kan mengko opsional bisa dipilih ing dropdown menune? Matur nuwun.Pras pirembagan 15 Agustus 2012 21.22 (UTC)Wangsuli[wangsuli]
Nyuwun pangapura, pranalanipun salah Pak. Sing bener bugzilla:39381. Nuwun. Bennylin (guneman) 16 Agustus 2012 06.51 (UTC)Wangsuli[wangsuli]
Sarujuk aku sarujuk waé, mung apa wis ana webfont sing ngandhut unicode jawa? ang pirembagan 16 Agustus 2012 02.37 (UTC)Wangsuli[wangsuli]
Sampun. https://sites.google.com/site/jawaunicode/ Bennylin (guneman) 16 Agustus 2012 06.46 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Prakara iki lagi diurus karo pangembang MediaWiki (bugzilla:39381). Bennylin (guneman) 4 September 2012 05.58 (UTC)

Usul: pasang Extension:Narayam ing Wikipedia Basa Jawa[besut sumber]

Kula badhe usul maneh supaya Wikipedia Basa Jawa masang ekstensi Narayam. Yen WebFont ing dhuwur kanggé maca aksara Jawa, Narayam niki kanggé nulis aksara Jawa. Script/logika transliterasi Latin-Jawa kena didheleng ing Panganggo:Bennylin/Narayam. Bennylin (guneman) 4 September 2012 05.58 (UTC)

Nulis aksara Jawa ing wiki[besut sumber]

Wikipedia:Warung Kopi#Nulis aksara Jawa ing wiki

Cithakan:Wikipediasister[besut sumber]

Hi, I've added en:Wikidata to the template:Wikipediasister. Can someone please translate the subtitle "Free knowledge base"? Thanks --Kolja21 pirembagan 29 Januari 2013 14.09 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

F-4 Tomcat → F-14 Tomcat[besut sumber]

While editing interwiki links at Wikidata, I noticed that the article F-4 Tomcat should be moved to F-14 Tomcat. —Naddy pirembagan 22 Februari 2013 20.53 (UTC)

aku rumangsa seneng aksara Jawa ing wikipedia[besut sumber]

꧋ꦲꦏꦸꦫꦸꦩꦁꦱꦱꦼꦤꦼꦁꦤꦭꦶꦏꦧꦶꦱꦤꦸꦭꦶꦱ꧀ꦲꦱꦫꦗꦮꦲꦷꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦝꦶꦪꦲꦩꦂꦒꦧꦶꦱꦢꦢꦶꦱꦫꦤꦏꦁꦒꦺꦴꦔꦸꦫꦶꦲꦸꦫꦶꦲꦤꦕꦫꦏꦱꦸꦥꦪꦲꦸꦫꦸꦥ꦳꧀ꦗꦮꦧꦶꦱꦩꦺꦴꦚ꧀ꦕꦺꦂ

ꦱꦲꦶꦤ꧀ꦢꦼꦁꦔꦷꦗꦒꦢ꧀ꦫꦪ꧈ ꦩꦠꦸꦂꦤꦸꦮꦸꦤ꧀

Seneng Bennylin (guneman) seneng karo iki.

Miturut pamanggih panjenengan kados pundi kahananipun Mapel Basa Jawi wonten kurikulum 2013. ꧋ ꦩꦶꦠꦸꦫꦸꦠ꧀ꦏꦸꦭꦥꦩꦫꦺꦤ꧀ꦠꦃꦏꦶꦫꦁꦮꦶꦕꦏ꧀ꦱꦤꦩꦼꦤꦮꦶꦩꦥꦼꦭ꧀ꦧꦱꦗꦮꦶꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦒꦧꦸꦁꦏꦭꦶꦪꦤ꧀ꦩꦥꦼꦭ꧀ꦱꦼꦤꦶꦧꦸꦢꦪ

ꦏꦭꦶꦪꦤ꧀ꦩꦥꦼꦭ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦗꦱ꧀ꦎꦂꦏꦺꦱ꧀꧈ ꦧꦱꦗꦮꦶꦩꦶꦤꦁꦏꦧꦱꦲꦷꦏꦁꦥꦼꦤꦸꦠꦸꦂꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦛꦃꦱꦢꦺꦴꦤ꧀ꦚꦏꦤ꧀ꦝꦶꦲꦸꦫꦸꦠ꧀꧇

꧑꧑꧇꧉ꦧꦱꦗꦮꦶꦲꦸꦒꦱꦠꦸꦁꦒꦭ꧀ꦭꦶꦥꦸꦤꦧꦱꦲꦷꦏꦁꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦥꦺꦴꦤ꧀ꦝꦱꦶꦧꦸꦢꦪꦤꦱꦶꦎꦤꦭ꧀꧈ ꦩꦼꦤ꧀ꦢꦶꦏ꧀ꦤꦱ꧀ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦧ꧀ꦭꦶꦛꦸꦏ꧀ꦏ

ꦭꦶꦪꦤ꧀ꦱꦸꦏꦸꦤꦺꦴꦤ꧀ꦗꦮꦶꦲꦷꦏꦁꦫꦸꦩꦲꦺꦴꦱ꧀ꦒꦼꦭꦲꦩꦂꦒꦶꦠꦶꦪꦁꦗꦮꦶꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦁꦒꦼꦥ꧀ꦥꦔꦸꦮꦱ꧉ꦗꦤꦥꦩꦫꦺꦤ꧀ꦠꦃꦏꦶꦫꦁꦮꦶꦕꦏ꧀ꦱꦤ꧉

ꦩꦶꦠꦸꦫꦸꦠ꧀ꦥꦤ꧀ꦗꦼꦤꦼꦁꦔꦤ꧀ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶ꧉꧉꧉꧉꧉

Font "Sugeng Rawuh"[besut sumber]

Assamualaikum.

Gambar-gambar "sugeng rawuh", fontnya saya ganti. Untuk kaca utama, "Wikipedia"-nya pake Tuladha Jejeg, sementara "sugeng rawuh" dan "ensiklopedhi bebas" pake Aturra. Alasannya lebih karena estetika. Jika dilihat, Tuladha Jejeg memiliki tebal-tipis yang proporsional dan sesuai dengan logo Wikipedia yang hurufnya berjenis serif, sementara bentuk Aturra yang tidak terlalu ribet cocok untuk teks kecil di atas-bawah Tuladha.

Tapi ini pendapat saya, kalau ada pilihan lain yang lebih bagus atau ada yang kurang setuju, saya bakal ganti lagi. Terima kasih, maaf tidak bisa basa Jawa. Alteaven pirembagan 16 Juni 2013 22.08 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

 • Terimakasih telah menyumbangkan saran perbaikan terhadap penampilan "Kaca Utama" dengan aksara Jawa yang bagus. Hanya nampaknya spasinya terlalu lebar sehingga memenuhi halaman. Disarankan perobahan dicoba di halaman "kothak wedhi" dulu untuk didiskusikan di Warung Kopi untuk minta pendapat dari teman-teman pecinta Wiki Jv yang lain. Untuk sementara halaman utama ini akan saya kembalikan ke posisi semula dulu. Terimakasih dan selamat menyunting.Pras pirembagan 20 Juni 2013 14.42 (UTC)Wangsuli[wangsuli]
Begitu, saya baru disini karena itu tidak terlalu ngerti. Bagaimana kalau sugeng rawuhnya dijadikan satu baris saja dan tidak perlu ensiklopedhi bebas? Jadi, kata-katanya persis sama, hanya ganti font. Yang layoutnya saya ubah (ada tiga baris, spasinya beda dll), akan saya tanyakan di warung kopi. Alteaven pirembagan 20 Juni 2013 22.49 (UTC)Wangsuli[wangsuli]
Mas Alteaven, karena aksaranya salah, untuk sementara saya ganti dulu ke tampilan sebelumnya ya... ("wonten", bukan "wénten"). Bennylin (ꦒꦸꦤꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀)
Eh iya, tarung-nya ketinggalan. Baru nyadar. Sudah diperbaiki, tolong dibalikin lagi ke Tuladha ya mas. Terima kasih Alteaven pirembagan 6 Agustus 2013 12.43 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

On the English Wikipedia, we started a project called TAFI. Each week we identify underdeveloped articles that require improvement. Our goal is to use widespread collaborative editing to improve articles to Good article, Featured article or Featured list quality over a short time frame.

This is all about improving important articles in a collaborative manner, and also inspiring readers of Wikipedia to also try editing. We think it is a very important and interesting idea that will make Wikipedia a better place to work. It has been very successful so far, and the concept has spread to the Hindi Wikipedia where it has been well received.

We wanted to know if your Wikipedia was interested in setting up its own version of TAFI. Please contact us on our talk page or here if you are interested.--Coin945 (talk) 17:48, 2 September 2014 (UTC)

Javanese is missing[besut sumber]

Javanese is missing from this page:
https://meta.wikimedia.org/wiki/There_is_also_a_Wikipedia_in_your_language
Thank you, Varlaam pirembagan 19 Januari 2016 18.38 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Done Cahyo Ramadhani pirembagan 20 Januari 2016 01.03 (UTC)Wangsuli[wangsuli]
Thanks very much! Varlaam pirembagan 20 Januari 2016 15.58 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Kaca Utama -> Tepas[besut sumber]

Wikipédia Jawa tau éntuk saran saka péhak Balai Bahasa Yogyakarta menawa istilah "Kaca Utama" kurang trep yèn sing dikarepaké iku "Halaman Utama" / "Main Page". Tembung "utama" ing basa Indonésia (tegesé 'terbaik' lan 'terpenting, pokok') tegesé béda saka tembung "utama" ing basa Jawa (tegesé "becik" lan "linuwih déning becik"). Mula, sing trep dadi pertalan (terjemahan) Jawa kanggo istilah "Halaman Utama" / "Main Page" iku antara "Kaca Pokok" lan "Kaca Baku" awit tegesé "Main Page" pancèn mangkono. Pilihan liya bisa uga dianggo tembung "Tepas" (usulaning Pak Révo). Mangga menawa ana panemu. Cahyo Ramadhani pirembagan 16 Mei 2016 01.43 (UTC)

Tépas kuwi dudu sing kanggo kipas-kipas kuwi ya mas? :D Bennylin (ꦒꦸꦤꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀) 17 Mei 2016 03.51 (UTC)
Inggih, Tépas. :D Cahyo Ramadhani pirembagan 17 Mei 2016 04.24 (UTC)
Tepas (e pepet) saking Busastra Jawa
I engg. kn. 1 èmpèring omah; 2 kw. balé, papan panginêpan lsp; [x] wangi. pajungutan, paturon.
II [x] wangun kn. 1 jodho (cocog) wanguné; 2 kw. palereban.
Cahyo Ramadhani pirembagan 17 Mei 2016 04.24 (UTC)

Why did I get a welcome message?[besut sumber]

I've made no contributions in the Javanese Wikipedia, yet I just got an automated welcome message. It's very strange.

Sorry, I don't know any Javanese. TangoFett rembug 17 Mei 2016 08.37 (UTC)

Embung Jlampronh, Nur Aini[besut sumber]

Embung Jlamprong Papan Wisata Enggal Wonten ing Gunungkidul Embung Jlamprong menika dumunung wonten ing dhusun Mojo, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Titik Koordinat GPS Embung Jlamprong -8.010699,110.676966. Embung Jlamprong menika kagolong papan wisata ingkang taksih enggal, ingkang nembe pungkasan dipunbangun wonten ing warsa 2016. Embung menika boten sami kaliyan embung-embung sanesipun wonten ing Gunungkidul ingkang wonten ing lokasi ketinggian kadosta Embung Batara Sriten, Embung Nglanggeran lan Embung Gunung Panggung. Embung Jlamprong menika wonten ing dataran rendah lan panggenanipun saged dipunpanggihi. Menawi dipunpirsani, Embung Jlamprong menika jarakipun kirang langkung 60 km saking kitha Yogyakarta. Menawi ngginakaken kendaraan sekitar satunggal jam langkung tigang dasa menit. Kanthi rute yogyakrata > ringroad ketandan > jl. Wonosari > perempatan sampaan > piyungan > bukit bintang > patuk > sambipitu > bunder > pasar wonosari > baleharjo > semanu > semanu > setelah balai desa ngeposari belok ke kanan terdapat plakat Embung Jlamprong. Kaendahan wonten ing Embung Jlamprong menika margi ingkang dipunlewati menika boten angel amargi sampun dipunaspal, pramuila nggampilaken wisatawan ingkang badhe ngraosaken kaendahan embung menika. Embung Jlamprong menika dipunbangun kanthi luas 1,5 hektar lan nembe dipunresmikaken wonten ing warsa 2016 menika. Wonten ing Embung Jlamprong menika wonten penampungan banyu ingkang radi wiyar ingkang dipunbangun mekaten wau kangge narik kawigasosaning wisatawan. Ananging wonten ing Embung menika toya ingkang wonten boten kebak amargi namung njagakaken toya jawah. Menawi musim jawah menika toyanipun kebak lajeng ndadosaken embung menika langkung menarik. Kangge fasilitas wonten Embung Jlamprong menika langkung minim, warung ingkang wonten ing mriku namung taksih satunggal saha kirangipun papan kangge ngeyup menawi wonten ing siyang menika taksih minim. Kangge harga tiket masukipun taksih gratis, parkiripun ugi taksih gratis. Menawi badhe wisata wonten ing Embung menika boten angsal buang sampah sembarangan saha boten angsal renang, namung dipunangsalaken wonten ing njawi pager pembatas embung.

Sumber referensi : Wahyu, Venantius. 2016. Pesona Embung Jlamprog, Destinasi Wisata Baru di Gunungkidul. Diakses dari https:www.gunungkidulku.com pada tanggal 10 Januari 2019. Nur Aini02 (rembugan) 16 Januari 2019 05.29 (UTC)Wangsuli[wangsuli]