Parembugan Wikipédia:Papat Limpad

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Papan Dhiskusi ing ngisor iki minangka panggonan imbal wacana utawa dhiskusi ngenani Kompetisi nulis ing Wikipedia abasa Jawa "Papat Limpad".

Ndandani artikel asil Pelatihan Papat Limpad[besut sumber]

Para kadang sutresna Wiki Jawa, ana luwih saka rong èwu artikel asil pelatihan Papat Limpad sing kudu dipriksa, didandani lan sabanjuré dibuwang tag "in use"-é. Artikel mau dunungé ing kéné. Yèn ana kalodhangan wektu panjenengan sami diaturi mèlu nyengkuyung supaya artikel-artikel mau dadi apik lan ngebaki standar Wikipedia. Matur nuwun. Pras pirembagan 20 Oktober 2011 16.10 (UTC)Balas[wangsuli]

Pelatihan nulis ing Wiki JV[besut sumber]

Mas Revi, Mas Ang, mbak Tres, mas Sabudis, mas Ricky, mas Ichsan lan para kadang sutresna Wiki Jv liyane,

Suk dina Rebo wengi tanggal 8 Desember 2010 wiwit jam 18.00 kita dijak rapat mbak Chika (Wikimedia Indonesia) ngenani rencana pelatihan nulis wiki (Jv lan Su). Papane ing FX Senayan. Apa ana sing kagungan wektu?

Dana kanggo program pelatihan mau wis disanggupi dening Wikimedia Foundation ora ketang cumpen.

Rawuhe para kadang tansah diantu-antu. Matur nuwun. Pras rembugan 00:39, 7 Desember 2010 (UTC) Nuwun sewu. kawula mboten saged. mugi2 sukses. ang rembugan 08:06, 9 Desember 2010 (UTC)

Inggih mugi-mugi suksès! Kula namung saged mbiyantu saking tebih. Meursault2004ngobrol 11:31, 9 Desember 2010 (UTC)

Matur nuwun mas Revi, mas Ang, mbak Tres, mas Sabudis, mas Ricky, mBoten punapa, inggih sinten kémawon ingkang pinuju wonten wekdal longgar. Sawetawis punika kawula taksih wonten wekdal sakedhik malah dipun patah supados ngayahi proyek pelatihan punika. Inggih kados pundi malih lha wong boten wonten ingkang sagah, kamangka éman manawi boten dipun anggé senaos namung alit anggaranipun. Kagem Mas Revi, gandheng wekdalipun sampun nyluthek awit dipun angkah saged dipunmilai ing wulan Januari, pramila kula nyuwun kontakipun manawi badhé dipunwontenaken ing UI. Manawi ing UNES Semarang kawula sampun kontak lan ngrika sagah. Kawula lapuraken bilih mas Ikhsan Mochtar mangké sagah ambiyantu prosès pelatihan.Pras rembugan 00:57, 10 Desember 2010 (UTC)

Nyuwun pamrayogi, manawi nami ing basa Jawi ingkang trep punapa nggih jarwanipun saking basa Inggris "Fantastic four"? Awit punika nami kangge proyek ingkang badhe dipun awontenaken. Pilihan mbokmanawi: "Papat limpad", "Catur nimpuna" punapa sanèsipun sumangga nyuwun pamrayogi lan pitulung, matur sembah nuwun.Pras rembugan 01:10, 10 Desember 2010 (UTC)

Mangké kula takèni malih priyantunipun. Perkawis nami, kula kinten kakalihipun saé. "Papat limpad" utawi "catur nimpuna". Nanging tegesipun nimpuna punapa? Mangké menawi dhateng griya kula padosi ing bausastra. Menawi limpad kula dados kémutan Kakawin Arjunawiwha pada sapindhah. Ambek sang paramarta pandhita uwus limpad sakêng sunyata :-) "Batinipun ingkang wicaksana sampun nglangkungi Kasunyatan". Meursault2004ngobrol 11:28, 10 Desember 2010 (UTC) Meursault2004ngobrol 11:28, 10 Desember 2010 (UTC)

Manawi boten lepat nimpuna punika tembung asal saking basa Kawi ingkang maknanipun pinter nanging punapa mathuk kaliyan fantastic? Mboknamanwi langkung mèmper "papat limpad" nggih? Amargi ungelipun ugi kados bebasan lan saloka: "Jalma limpad saprapat tamat" hehe. Kula sampun dipuntagih Tjmpel bab nami punika.Pras rembugan 12:50, 12 Desember 2010 (UTC)

Tambahan: Miturut kamus Purwadarminto; limpad:(kn) poetoes amoempoeni ing (kawruh lsp). Nimpoena: pinter, wasis. Pras rembugan 13:08, 12 Desember 2010 (UTC)

Sayektinipun fantastic punika 'nggih 'ngédab-édabi' ing basa Jawi. Kula kinten limpad sampun saé. Meursault2004ngobrol 17:39, 12 Desember 2010 (UTC)

Maturnuwun, manawi makaten kanggé sauntawis dipun anggé "papat limpad" rumiyin nggih, gampil mangké manawi proyek salajengipun dipun gantos ingkang langkung saé. Rencana sampun badhé kawiwitan wulan Januari punika dados radi nunjang-nunjang kesesa. Mung amargi punika nembé pilot project dados skalanipun alit-alitan rumiyin namung kirang langkung 30 peserta. Anggaranipun ugi alit sanget dados kirang ombèr damel rencanan. Manawi sampun nyluthek wekdalipun mbokmanawi dipun wiwiti saking UNES Semarang rumiyin kados pundi? Amargi Kajuripun sampun sagah, laboratorium komputeripun wonten, lan mahasiswanipun ugi cekap (nanging duka kwalitasipun). Mangké salajengipun nembé Jakarta lan Yogya. Rebo sonten kula kaliyan Mas Naval Scene, Kandar lan Chika badhé rapat malih wonten ing FX. Matur nuwun kawigatosanipun.Pras rembugan 11:29, 13 Desember 2010 (UTC)

Saking UI kula dèrèng pikantuk pawartos malih. Mangké menawi angsal kula ngabari pak Pras. Meursault2004ngobrol 11:45, 13 Desember 2010 (UTC)

Persiapan pelatihan Wiki Jv[besut sumber]

Mas Revi, mas Ang, mBak Tres, mas Ichsan, lan para kadang kabeh, Saiki katone wis wiwit ana sawetara mahasiswa UNNES sing login, tulung nyuwun dibimbing. Pelatihan diwiwiti tgl 20 Januari marang para ketua kelompok dhisik, mengko sasi Maret wiwit pelatihan marang para mahasiswa. Anggaran wis mudhun saka WMF nanging mung kanggo wong 30 an, we ladalah tibake sing minat luwih saka 100 / 150 an, malah para dosen uga padha minat. Nyuwun donga, pamrayoga lan bantuan sedaya kemawon. Pras rembugan 07:48, 10 Januari 2011 (UTC)

Tamtu pak! Wah apik-apik. Amin, aku mèlu ndongakaké lan arep mèlu mbenakaké sawetara artikel sing katulis. Meursault2004ngobrol 07:52, 10 Januari 2011 (UTC)

Muga2 bisa ngrewangi. saiki lagi 'dalam pengawasan' he he he ang rembugan 07:57, 10 Januari 2011 (UTC)


Sagedkan kula membantu? Walaupun hanya bisa memandu dengan bahasa Indonesia :D Mimihitam rembugan 13:53, 16 Januari 2011 (UTC)

Saged mas Mimihitam, sedaya dipun ajeng-ajeng saged mbiyantu maringi sesuluh dhumateng para calon kontributor. Wonten ing kaca dhiskusi saged ngangge basa Indonesia. Maturnuwun. Pras rembugan 22:55, 16 Januari 2011 (UTC)

Galeri foto[besut sumber]

Manteb Pak Pras, sip tenan :-) Tracy rembugan 13:27, 16 Februari 2011 (UTC)

Mbak Tres harus rawuh peluncuran nanti tg 10 Maret di Semarang nggih, rencana peserta sekitar 100 org mahasiswa dan dosen UNNES. Sekaligus wisata ngajak John & Paul tilik eyang ke Magelang kan? Pras rembugan 14:06, 16 Februari 2011 (UTC)

Artikel 4 Limpad[besut sumber]

Terus terang aku kurang paham karo mekanisme nang 4 Limpad. Ana sawetara tulisan sing tak anggep perlu dibusak. Ana uga sing "one liner" (sebaris ukara). kepriye sejatine mekanismene? apa yen ana tulisan kurang trap dianggep kaya artikel lumrah? Apa piye? suwun ang rembugan 07:39, 21 Maret 2011 (UTC)

Samesthiné para peserta olèh diperlakukan kaya panganggo biasa, kaya déné ing WBI nalika kompetisiné ing taun kapungkur. Dadi takkira ya padha waé. Nèk ala ya dibusak waé. Meursault2004ngobrol 07:54, 21 Maret 2011 (UTC)
Teng pelatihan 4L kedah dipun jelasaken malih syarat minimal dados artikel wutuh, menawi syaraté kirang enggal2 diparingi cithakan wikifisasi lan bates wektunipun. Liwat bates wektu artikel mboten wonten perubahan langsung di busak kemawon. Empu rembugan 13:28, 21 Maret 2011 (UTC)
Sarujuk. Meursault2004ngobrol 13:59, 21 Maret 2011 (UTC)

Injih, kadosipun makaten langkung sae. terus, aku dhewe dadi rada aneh ana artikel sing kaya durung layak dadi artikel. upamane:

 • Pasar weleri (apa perlu digawe tulisan dhewe? pentinge apa?)
 • Tugu unnes (kejaba yen tugu Unnes iku nduwe kasekten)
 • FBS UNNES (apa jurusan kudu digawe artikel dhewe lan ora digabung nang Universitas Negeri Semarang wae?) ang rembugan 03:36, 22 Maret 2011 (UTC)
Dibusak waé utawa didadèkaké kaca pangalihan. Meursault2004ngobrol 07:23, 27 Maret 2011 (UTC)

Cithakan Patroli artikel 4L[besut sumber]

Menika cithakan enggal ingk kula damel {{subst:Patroli 4l}}, menawi ditampilaken dados mekaten :

Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Jawa Tengah y y y y y y d
x - - - - - - -
x - - - - - - -
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I

Sing Patroli :» Empu rembugan 14:33, 29 Maret 2011 (UTC)

kode isianipun kados mekaten :

|-
! Jeneng Artikel !! Réferènsi !! Gambar !! Kategori !! Wikifikasi !! Interwiki !! Diakritik!! Katrangan 
|-
| [[Jawa Tengah]] || y || y || y || y || y || y || d
|-
| [[x]] || - || - || - || - || - || - || -
|-
| [[x]] || - || - || - || - || - || - || -
|-
<!--
Katrangan:
x : jeneng artikel, contone: [[Jawa Tengah]]
y : isian bebas, contone: wis, durung, kurang, tambahi lsp.
-->

Mangga menawi bade dipun agem kangge patroli. Empu rembugan 09:46, 30 Maret 2011 (UTC)

Mbikak situs Wikipedia liwat HP[besut sumber]

Kagem peserta papat limpad, supados gampil absen lan nyunting artikel sakwayah-wayah, panjenengan saged ngakses situs wikipedia basa Jawi kanthi alamat jv.wikipedia.org saking Handphone, BlackBerry utawi perangkat mobile lintunipun. Empu rembugan 07:08, 31 Maret 2011 (UTC)

Akhire diperpanjang[besut sumber]

5 dina pancen kecepeten apa maneh kanggo panganggo anyar Wikipedia sing arang-arang dolanan internet. Kudune ana Hotspot gratis nang kampus sing kusus di gawe kanggo peserta Papat Limpad. Normale 7 dina wae, nek wis mlebu babak final nembe dikurangi dadi 5 dina. Kanggo babak2 awal diutamakna gawe utawa nyunting artikel dhasar. Nek perlu syarate diperingan sithik, jumlah tembung cukup 100, referensine 3 wae, sing penting para peserta kudu ngerti bedane artikel2 sing ensiklopedis karo artikel2 tulisan Blog, nek wis ngliwati Babak I mengko nembe diwajibake nambah referensi artikel lawas dadi 5, tembung katrangan ditambah dadi 160-200. Sing jelas Wikipedia beda karo Ngeblog... Empu rembugan 02:06, 1 April 2011 (UTC)

Situs referensi[besut sumber]

Menika situs enggal kalawarti PS, mbok menawi mbetahaken rujukan kagem tulisan artikel. Empu rembugan 09:29, 1 April 2011 (UTC)

Ayo padha nyunting.![besut sumber]

Kantun sedinten malih evaluasi babag I diwiwiti, nanging suntingan para peserta 4L taksih sekedhik. Malah wonten sing nembé nyunting kaping setunggal. Punapa mboten sami nyunting..., padha kabotan karo nyambi kuliah.? Empu rembugan 13:37, 4 April 2011 (UTC)

Pak Empu, nyuwun agunging pangaksami awit para peserta 4L ingkang nyunting taksih sekedhik. Boten kirang-kirang anggènipun panitia ngèmutaken peserta, nanging kok taksih sami. Mbok menawi pancen dipunsambi kaliyan kuliah. Hehehehe... PL08 Elok rembugan 15:21, 5 April 2011 (UTC)
Kudune nang papan pengumuman kampus diwenehi Space kusus kanggo pengumuman Acara Papat Limpad sing di update 3 dina sepisan, nek perlu di tulis uga gambar hadiah utawa Bebungahé, dadi bisa ndadekaké semangat. Ayo ndang tetep semangat acaran lombane esih suwe lho... Sami njagi kesehatan nggih. Sugeng Makarya. Empu rembugan 15:44, 5 April 2011 (UTC)

Artikel komputer karo panganan rakyat[besut sumber]

Sapa sing gelem ngrintis artikel komputer iki.?

Wonten sing purun ngrintis artikel jajan klangenane kula.?

Ayo gotong royong gawe artikel-artikel kuwi, milih judhul sing gampang-gampang wae, sing penting ora gugur. Smiley.png Empu rembugan 13:39, 6 April 2011 (UTC)

babagan réferènsi berulang[besut sumber]

ndelok artikel2 Papat Limpad sing nganggo réferènsi berulang, ketoke boros banget nang penulisane, contone artikel coro iki. Nang daftar pilihan saben-saben opsi di wénéhi réferènsi padahal réferènsine namung siji, terus saben ukara ana réferènsi padahal ya padha wae réferènsine. Pancen ya apik nanging ketok boros banget. kula gadhah usul menawi teng daftar pilihan sing sumber réferènsine padha cukup ditulis sepisan wae, semana uga kanggo cuplikan ukara sing urut-urutan nek sumbere padha uga cukup ditulis sepisan nang ukara sing terakhir. Dadi nek sak paragraf ana 5 ukara tapi réferènsine padha cukup ditulis sepisan wae nang akhir paragraf, kejabane réferènsine beda arep ditulis saben akir ukara ora masalah. Empu rembugan 02:12, 6 April 2011 (UTC)

Kriteria panganggo aktif lan aktif banget[besut sumber]

Miturut statistik Wikimedia, sing dianggep kontributor aktif banget iku sing nyunting kaping satus utawa luwih jroning sasasi. Déné sing dianggep aktif iku sing nyunting kaping 5 utawa luwih jroning sasasi. Mula para kanca utamané panitya lan peserta kompetisi 'Papat Limpad' ayo nyunting luwih sregeb supaya Wikipedia abasa Jawa iki rapoté tambah apik. Tetep semangat. Matur nuwun. Pras rembugan 01:44, 15 April 2011 (UTC)

Unggah gambar[besut sumber]

Kanggo para kadang peserta kompetisi nulis "Papat Limpad" disuwun yen ngunggah gambar ing commons wae aja ing wikipedia jv, kanthi tetimbangan:

 • Ing commons ana pangurus sing mligi ngecek hak cipta gambar, dadi ngurangi bebaya nglanggar hak cipta
 • Gambar sing diamot ing Commons bisa langsung dianggo ing situs wiki liyane, tanpa perlu ngunggah maneh.

Matur nuwun. Wilujeng nyunting. Pras rembugan

saenipun nggih mekaten, utaminipun kangge gambar/berkas hasil karya piyambak, saged langsung ngangge lisensi GFDL. menawi gambar hasil karya tiyang sanes utawi mundhut saking internet ngangge lisensi penggunaan wajar utawi fair use.

Menika alamat Wikipedia common. Empu rembugan 03:07, 18 April 2011 (UTC)

Peserta Gugur[besut sumber]

Durung ana sesasi ning peserta 4L wis akeh sing berguguran, kurang luwih kari 29 peserta nganti dina iki. Kuwi nembe presensi nyunting, nek uga di cek jumlah artikel sempurna bisa2 luwih akeh maneh. Kula nggadahi usul kagem kadhang Panitia 4L supados

 1. Para peserta login teng wikipedia kalih perangkat handphone utawi perangkat mobile lintunipun, lajeng nyunting suntingan alit kados ngowahi diakritik kangge ngguguraken syarat presensi.
 2. Fokus teng artikel sing sampun didamel supados dados artikel sempurna
 3. Menawi saged enggal-enggal ngawontenaken nyunting artikel bareng sedaya peserta kanthi akses internet gratis.

nyuwun ngapunten mbok menawi dados penggalih teng manah panitia sedanten. nuwun. Empu rembugan 23:10, 18 April 2011 (UTC)

Lowongan ndandani artikel kecamatan sing infobox e rusak[besut sumber]

Mas, mbak panitya Papat Limpad sing minulya, Yen ana kalodhangan wektu utawa bingung ora ngerti apa sinng areo disunting, iki ana lowongan ndandani artikel-artikel kecamatan sing infobox e isih rusak. Parameter sing diowahi kaya kacetha ing conto iki:

Kabèh tembung kabupaten digenti kabupatèn

- |kecamatan=Anak Tuha -> dadi nama=Anak Tuha - |tipe_dati2=Kabupaten -> dadi dati2=Kabupatèn - |dati2=Lampung Tengah -> dadi |nama dati2=Lampung Tengah |jeneng_camat=--- |jeneng_camat=--- - |jembar=--- -> dadi |luas=--- |penduduk=--- |penduduk=--- |jml_desa=---/--- |jml_desa=---/--- ditambahi: |provinsi=Lampung

Tembung pambuka diilangi

Kecamatan Anak Tuha iku salah sijining kecamatan neng Kabupaten Lampung Tengah provinsi Lampung, Indonésia.

-> dadi Kecamatan Anak Tuha iku salah sijining kecamatan neng Kabupaten Lampung Tengah provinsi Lampung,

ditambahi Indonésia

- Tembung: Bali menyang: dibuwang

Sing rusak antara liya ing:

Cithakan:Kabupatèn Lampung Wétan lan isih akèh manèh tunggalé. Matur nuwun. Pras rembugan 08:05, 22 April 2011 (UTC)

Artikel dobel[besut sumber]

Akèh para peserta sing nulis artikel dobel, yakuwi artikel sing wis ana dhisik nanging nganggo irah-irahan liya sing mèmper. Takkira para peserta akèh sing durung mangertèni yèn Wikipedia iku ènsiklopédi lan béda karo blog utawa saliyané. Takkira prekara iki kudu disosialisasèkaké manèh. Banjur artikel2 sing wis dikomentari kudu digabung isih panggah disunting. Kepriyé kepénaké? Biasané sih menawa wektuné wis cukup takkira panulisé dikandhani lan banjur bisa digabung waé déning pengurus. Meursault2004ngobrol 06:47, 24 April 2011 (UTC)

Ana peserta sing kudune wis gugur[besut sumber]

Ana peserta sing lumayan akeh kontribusiné, emané wis 10 dina teturutan ora tau nyunting. Jebul login manéh terus nyunting. Waduh... emané...!!! Untung panitia mboten ngguguraken panjenengan.? Empu rembugan 02:58, 25 April 2011 (UTC)

Mbokmenawa pancèn wis seneng nyunting ing Wikipedia. Meursault2004ngobrol 07:35, 25 April 2011 (UTC)
Semoga bisa dibimbing lebih lanjut, supaya peserta-peserta tidak dengan mudah digugurkan. Matur Nuwun, — Tjmoel Icons-flag-id.png rembugan 08:56, 25 April 2011 (UTC)

Acara penyegaran kompetisi[besut sumber]

Wingi ana acara penyegaran kanggo peserta Papat Limpad critane piye ya.? Ayo Mas-mas .. Mba-mba peserta sing melu acarane, aja sungkan2 crita unek2 nang Warung Kopi iki.! Ésih padha isin rembugan nang kene apa ya? Empu rembugan 14:06, 26 April 2011 (UTC)


Nuwun sewu Pak Empu,

Kepareng matur, dalem nyobi ngerangkum tanja jawab antara Panitia Jakarta kalian peserta kompetisi Papat Limpad ting FBS UNNES Babagan nyunting ting JV.

Kendala nyunting':

 • Wahyu : Baru konsentrasi kuliah
 • Alpa  : Sedikit kendala tidak bisa online karena putus-putus dan kesulitan mencari refrensi (terutama buku)
 • Agus  : Tidak nyunting kalau pas pulang kampungdan kalau di kampus masih nyunting sedikit-sedikit
 • Anang : Gak punya laptob, cari refrensi susah.
 • Hesti : Tidak bisa absen tiap hari, dikarenakan jaringan susah dan putus-putus, terbentur dengan tugas kuliah,tapi tetap semangat
 • Angga : Umumnya pertama semangat nguri2 basa jawa.Saklakune wektu semangat luntur, pertemuan-pertemuan seperti ini membuat motifasi bagi peserta kompetisi.kurang sport saking panitia, jaringan putus-putus
 • Ulfa  : katah tugas lan katah kegiatan ting njawi kampus, menawi nyunting setunggal tembung kados nipu tasih kurang srek, lan kendala refrensi katah mboten wonten ting lingkungan lan ting internet katah ingkah kados Blog lan kurangtrep.
 • Adi  : Setiap hari sering absen di Wikipedia, tapi hotspot sering putus-putus dikawasan kampus.
 • Alwi :Kesulitan ga punya laptob (dari universitas sudah ada program laptob tiap mahasiswa dijurusan FBS)
 • Asih : kesulitan pasang diakritik agak kesulitan, dan membedakan é lan è
 • Titis: Jaringan putus-putus
 • Indah: sementara tidak ada kendala ,kendalanya jaringan sering putus-putus

Menika sekedik, diskusi peserta kalian Panitia Jakarta ing babagan alasan peserta ora semangat nyunting. Dalem nuwun patunjuk kagem saklajengipun.

Salam Taklim.

Matur nuwun.PL09Puryono rembugan


Maturnuwun saget ya...Tetep semangat dan tetep Berjuang. Onigiri cheerleader.gif
JV400Hendra rembugan 15:47, 29 April 2011 (UTC)

Tips gawe artikel kanthi Offline[besut sumber]

Muga-muga tips iki ora nyalahi aturan kompetisi, menawi kirang leres mangga dipun owahi kemawon.

 • Kanggo sing ora nduwe komputer, ora nduwe koneksi internet 24 jam utawa namung nduweni wektu sing pas-pasan alias disambi kuliah aja kuatir. Panjenengan taksih saged nyunting artikel kanthi cara Offline (teng rental komputer), carane panjenengan ngetik artikel nganggo pengolah kata sederhana contone Notepad. Damel cengkorongan artikel kaya sing dadi paugeran wikipedia, yaiku:
 Judhul: Krupuk
definisi/penjelasan:
tuladha: Krupuk yaiku panganan sing digawe seka glepung ....

Carane ngisi gambar
[[Gambar:Krupuk.jpg|thumb|right|Gambar krupuk urang]]
Diakritik 
nang wikipedia basa jawa namung mbedakna e pepet kalih e taling (é miring lan è jejeg).
tuladha: pe-pet, lé-lé, awèt, sé-lèh
==Cathetan suku==
 <ref name="internet1">{{id}}[http://situskoran.com](Kaundhuh tanggal 30 April 2011)</ref>
==Delengen uga==
 [[Krupuk kulit]]
 [[Krupuk pasir]]
==Pranala njaba==
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 1] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 2] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 3] </ref>
 [[Kategori:jeneng kategori]]
Wikifikasi
 [[glepung]], [[budin]], [[Palembang]], [[Urang]]
Interwiki
 [[id:Judhul]]
 [[en:Judhul]]
 • Cengkorongan nang ndhuwur kuwi nek bisa dicetak/diprint terus disinaoni kode-kodene, luwih apik disimpan nang flashdisk, shg panjenengan bisa nyunting artikel nang ngendi wae ora tergantung karo komputer lan koneksi internet. Mugiya mangfangat. Empu rembugan 02:03, 1 Mei 2011 (UTC)
Ngaturaken matur nuwun marang Pak Empu, sampun tumut kontribusi nyumbang ngèlmu (tips) ingkang saé dhumateng para kadang panitia lan peserta Papat Limpat. Mugi-mugi panjenengan mboten bosen-bosen. Salam, JV500Ichsan rembugan 02:55, 3 Mei 2011 (UTC)

Sapa sing gelem..?[besut sumber]

Sapa sing gelem nerjemahake artikel iki, nek wis rampung mengko tak wenehi bintang wiki. Ayo kanca sapa sing gelem.? Empu rembugan 15:10, 4 Mei 2011 (UTC)

Ayo Patroliii....![besut sumber]

Ayo kanca-kanca Panitia pada patroli, 4 dina maneh bates akir seleksi artikel pilihan peserta.
Mas Sigit, Mba Ihda, Mba Elok, Mba Nurul ayo padha Semangat. Sing semangat mengko tak kirimi Bintang Wiki. Empu rembugan 13:07, 18 Mei 2011 (UTC)

Artikel pilihan[besut sumber]

kantun sedinten malih wates penutupan artikel pilihan, nembe 11 peserta (kirang saking 50%) ingk sampun setor. Menawi ngantos tanggal penutupan dereng jangkep, kula usul panitia langsung milih artikel ingk didamel peserta mboten usah nunggu kiriman. Empu rembugan 23:38, 20 Mei 2011 (UTC)

Peserta Enggal[besut sumber]

Nyuwun pirsa, pangangge PL2xxx menika peserta Papat Limpad nggih.? Wah dadi rame maneh ki, apa maneh nek ana tambahan seka kampus liya kaya UNS utawa UNY bisa dadi ajang Duel Maut iki. Empu rembugan 09:11, 28 Mei 2011 (UTC)