Parembugan Naraguna:Robertus

Konten halaman tidak didukung dalam bahasa lain.
Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Sugeng rawuh, Robertus!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

Miwiti
Pituduh
  • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
  • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 04.36 (UTC)[wangsuli]


Pras 05:29, 14 Agustus 2008 (UTC)

Geguritan[besut sumber]

geguritan iki tak tulis, kang mujudake gambaraning atiku sing lagi ora jenjem, nemoni kahanan sing durung bisa jumbuh karo pangangen-angenku.


merdika???

pitakonku iki mula rada nyleneh,

jarene wis sewidak telu tahun bangsaku iki merdika,

nanging geneya isih ana panandhang,

sing nggubel uriping bangsaku,

isih akeh sing durung mentas saka wuta aksara,

malah kepara akeh sing ora ngambah pawiyatan,

merga ora ngerti mengkone arep dadi apa,

nadyan wis klakon lulus dadi sarjana,

langka bisane makarya,

yen ora nganggo sim salabim,

mula akeh sing nglokro,

pitakonku,

apa iya iki wis merdika?

apa iya kita ora jinajah?

dening pikiran-pikiran sing tumuju marang,

barang kahartan lan kadonyan,

nganti lali marang jatining urip,

iki wujud yen kita tansah jinajah,

pitakonku mula nyleneh,

kepara malah dianggep ora lumrah,

apa iya wis merdika?

apa iya?


bumi Ngayogyakarta,

15 Agustsus 2008.

banyu bening[besut sumber]

beninge banyu punika,

ngelingaken dhateng esem Paduka,

ingkang saged adamel tetreming manah,

ingkang anjalari gesang punika tambah nengsemaken,

banyu bening,

toya wening,

tansah adamel weninging manah,

manah amba dados sumeleh lan pasrah,

dhumateng Gusti Pangeran Gung kang akarya gesang,

kanthi sumujud lan manembah mring Gustiku,

aku tansah bakal ngupaya banyu bening,

kanthi andon laku nepi ing sepi,

dheku-dheku lan tumungkul nyenyadhang,

ing sangareping Tyas Dalem,

marga ya kanthi laku iku kabeh bakal kelakon,

Gusti, keparenga kula ngrerepeh ing pada Dalem,

ngupados toya bening,

toya sejati toya perwita sari,

toya kacampuran rah ingkang mili saking jaja Paduka,

jaja tinumbak ngantos Paduka palastra,

kangge gesang lan keslameting umat Dalem,

matur nuwun dhuh Pangran,

awit toya bening ingkang damel weninging manah amba.


Ganjuran, Bantul, tengah wengi ing wulan September