Parembugan:Rahim

Konten halaman tidak didukung dalam bahasa lain.
Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Nuwun séwu, sampun wonten artikel kanthi irah-irahan rahim. Punapa saénipun kekalih artikel puniki pun gabung kémawon? Badhé nganggé nami Guwa garba utawi Rahim? Tracy pirembagan 19 Juni 2012 12.49 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

kagem seratan rahim menika saged dipun gantos guwa garba kemawon, menika basa jawanipun, ananging nama sanesipun, utawi rahimipun dipun lebetaken wonten salebeting katrangan, nuwun. JV06Nurul Farida Wajdi pirembagan 20 Juni 2012 23.48 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Miturut kamus Basa Jawa (Kanisius 2011)

  • 'guwa garba' iku arupa basa klasik (Kawi, Sanskerta, basa rinengga) sing tegesé weteng (wadhah bayi), (kaca 259)
  • déné tembung 'garba' iku tataran krama sing tegesé uga weteng (wadhah bayi)(kaca 207).
  • 'rahim' KN rakhim,maha asih (kaca 602).
  • 'kandhutan' 1 apa-apa sing dikandhut 2 ent rasa prihatin 3 wetengan (kaca 320).

Miturut Baoesastra Djawa (W.J.S. Poerwadarminta (1939) 'kandhoetan' 1 apa-apa sing dikandhut 2ent rasa prihsatin 3 wetengan (kaca 185).

Miturut kamus Sugiarto; 'rahim' = 'kandhutan'

Miturut Kamus Pepak Basa Jawa Badan Pekerja Konggres Basa Jawa : 'rahim" A(Arab) n (nomina) Péranganing badan sing awujud kanthong tipis kanggo mapan bayiana ing kandhungan. (kaca 871)

Miturut kamus Lengkap Basa Jawa (Sudarmanto, 2008) 'rahim' : 1 welasan, sih kawelasan 2 guwa garba. (kaca 595).

Sumangga dipilih, nanging yèn nimbang kabutuhan jeneng anatomi (pérangan-pérangané) lan cekaké, rasané rahim (diserep saka basa Arab -> Indonesia) kok ya bisa uga diserep ing basa Jawa? Matur nuwun.Pras pirembagan 24 Juni 2012 23.15 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Matur nuwun pak Pras katrangané sing jangkep. Senadyan guwa garba takanggep luwih apik lan luwih nJawani tinimbang rahim, aku milih rahim. Amerga iki tembung sing lumrah lan tembung guwa garba iku tegesé ora namung rahim waé. Beciké kanggo irah-irahan aja nganggo tembung krama utawa kawi, kejaba ana alesan liya, contoné alesan disambiguasi. Meursault2004ngobrol 25 Juni 2012 13.31 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Matur nuwun tanggepan lan katranganipun ingkang jangkep. Sedaya sampun kula pindhah dhumateng rahim. Tracy pirembagan 1 Juli 2012 16.37 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Tambahan mbak Tres, tembung 'guwa garba' iku rasa-rasane luwih trep dipatrapake ing geguritan utawa karya susastra, kayadene tembung 'jagad' (sing maknane donya). Matur nuwun.Pras pirembagan 2 Juli 2012 03.59 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

Inggih Pak Pras, tembung 'guwa garba' kepirengipun langkung 'puitis' lan ketingal éndah. He he matur nuwun. Tracy pirembagan 2 Juli 2012 07.13 (UTC)Wangsuli[wangsuli]

ehehe.. inggih.. guwa garba endah manawi kagem damel geguritan saha sanesipun. heemm, kadose sae menawi rahim kemawon, mbok menawi kula nyeratipun amargi hobinipun damel geguritan, hehehe, nuwun awit pamrayogi saha panyaruwenipun,tambah kanca, tambah ilmu, tambah pengalaman. nuwun JV06Nurul Farida Wajdi pirembagan 13 Juli 2012 13.02 (UTC)Wangsuli[wangsuli]