Parembugan:Mulat sarira angrasa wani, rumangsa mèlu andarbèni, wajib mèlu angrukebi

Konten halaman tidak didukung dalam bahasa lain.
Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

" Mulat Sariro angrasa wani.rumangsa melu andarbeni. wajib melu angrungkebi " ingkang ugi kasebat " Tri Darma " puniko sanes yasa dalem KGPAA Mangkunegoro III, ananging anggitanipun KGPAA MANGKUNEGORO I, asma alitipun RM SAID, saha peparab PANGERAN SAMBERNYOWO. Panjenenganipun merangi wadyabala Walandi lan dening pamerintah Indonesia kaangkat dados Pahlawan Nasional. Wonten malih sesanti Panjenenganipun ingkang misuwur inggih puniko " Tiji Ti Beh " . tegesipun " Mukti siji mukti Kabeh, Mati siji mati Kabeh " mbokbilih puniko wonten gandengipun kaliyan Tri Darma kala wau. Artosipun bilih Manungso puniko ing bebrayan anggadahi hak nanging ugi kedah anglampahi kewajibanipun. MN III puniko kapernah buyut MN I kanti pratelan kados puniko : MN I peputro MN II lan MN II kagungan wayah ingkang jumeneng MN III.