Menyang kontèn

Parembugan:Kabupatèn Wanasaba

Konten halaman tidak didukung dalam bahasa lain.
Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

NGLARI KANG BEBADRA WONOSOBOSeratan puniki bakal dipun-cithak kandel Anjangkepi seratane Bapak Taryono kang sesirah "wonosobo 180 taun! Bupati Kapisan diangkat dening Pangeran Diponagoro" kapacak ing Panjebar Semangat (PS) No. 35 Tahun 2005 lan seratane Bapak Siswo Utomo kang sesirah "Sejarah Wonosobo" (1, 2) Kapacak ing PS No. 9 lan No. 10 Tahun 2007 ngandharake manawa kang babad alas gung liwang liwung ing Wonosobo kala semana (abad 16) priyagung telu kang ora dimangerteni asal usule, kang dene pendhudhuk akeh kinaran Kyai Kaladite, Kyai Karim lan Kyai Walik. Sayektine sadurunge abad kaping IX wis ana pawongan kang manggon ing tlatah Wonosobo. Bab iki kabukten anane candhi lan reca ing Dieng apadene ing Selomerto. nanging sawise pusaraning praja pindhah saka Jawa Tengah menyang Jawa Timur, Wonosobo nuli ora kinocap. Sadurunge bedhahing Majapahit satemene Prabu Brawijaya kang pungkasan wis nglenggana yen arep ana owah-owahaning keprajan. Bab iki penulis cuplikake wawansabda Sang Prabu karo ki juru sawah kang kapacak ing "Babad Tanah Jawa Gancaran" kaca 33 - 34 anggitane Bapak Wiryapanitra kang kawedalake dening Penerbit Kangaroo, Toko Buku Sadu Budi Solo, 1945. "Wruhanira ki juru, ing tembe bure bedhahe prajanira Majapahit iki katarik saka wis tuwa jalaran mokal-ing anak wani marang bapa. Mula sira sun pracaya, bocah iki lungakna saka prajanira kene, marga wus tumeka wekasane adeging karajan Majapahit. Dhek biyen ingsun darbe mitra ki gedhe ing Tarub arane, anakira pasrahna supaya den wulang wuruk, lan dadiya tapane. Pungkasanning pangandikan sang Prabu ngendika:".....wis winaca jagad padha nekseni, yen bakal slining agama, ingsun lan sira bakal sirna. Besuk ana kang malesake, yaiku saturun-turune Bondhan Kejawan. Mula lungakna saiki". Ana kyai telu kyai Karim, kyai Kaladite, kyai Walik sejatine dudu pawongan kang mbabad alas nanging sayektine sing kababad kuwi nyebarake ISLAM ing tlatah Wanasaba sing kawentar minangka punjering AGAMA HINDU kaya kang ana ing KAHYANGAN DIENG, mokal yen ndhuwur ana papan panggulawenthahan bab agama HINDU sing misuwur kok Wanasaba isih wujud alas gung liwang liwung.