Naraguna:Wirjadisastra/Kothak wedhi/Kop

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Ngripta artikel
Sinaoni carané ngripta artikel.


Saperlu njajal-njajal, panjenengan bisa nganggo bak wedhi umum – utawa yèn panjenengan wis mlebu log, nganggo bak wedhiné panjenengan dhéwé.

Sugeng rawuh ing Wikipédia!

Panjenengan bokmanawa wis tau mbesut tulisan ing situs-situs blog utawa médhia sosial. Utawa, panjenengan bokmanawa wis tau mbesut sithik artikel-artikel ing kéné – nanging saiki panjenengan wis rumangsa yèn wis wayahé panjenengan wiwit ngripta artikel saka nul dhéwé. Sumangga, lho! Panjenengan kudu kendhel!

Bebuka[besut | besut sumber]

Kita bakal njlèntrèhaké apa waé sing BISA lan ORA BISA digarap ing kéné, banjur nuduhi panjenengan carané nggawé artikel.

Ing ngisor iki ana sawenèh pamrayoga sing bisa nuntun panjenengan:

 1. Becik yèn panjenengan nggawé akun—panjenengan mung kudu nggawé jeneng panganggo (username) lan tembung wadi (password). Manawa panjenengan ora kapéngin nggawé akun, panjenengan panggah bisa nggawé artikel, nanging panjenengan ora bakal éntuk wara-wara saka panganggo liyané sing péngin rembugan karo panjenengan ngenani tulisané panjenengan.
 2. Wikipédia nyakup manéka werna jinis rembug. Artikel-artikel ing kéné kudu sing "patut dibiwarakaké"; iki kanggo ngéndhani supaya isiné Wikipédia dudu kaca-kaca sing ora trep mungguh ing bauwarna. Yèn topiké trep mungguh ing bauwarna, mangga bacutaké; manawa panjenengan ora yakin, bisa amarga artikelé ngenani panjenengan dhéwé utawa samubarang sing gegayutan karo panjenengan, panjenengan bisa nyuwun tulung pangurus.
 3. Golèken dhisik artikel sing arep digawé ing Wikipédia amarga bokmanawa artikel sing padha rembugé pranyata wis ana, nanging mawa sesirah séjé. Manawa artikelé jebul wis ana, panjenengan kasumanggakaké mbesuti artikel iku kapurih sangsaya beciké.
 4. Gladhèna dhisik. Sadurungé nglekasi, jajalen mbesuti artikel sing wis ana dhisik supaya panjenengan ngalami rasané nulis lan nganggo Wikipédia.
 5. Lumpukana rujukan sing bakal kanggo minangka sumberé informasi tulisané panjenengan lan mikuwati yèn sing dirembug ing artikelé panjenengan iku layak. Wikipédia mbutuhaké sumber-sumber terbitan tur miyatani (reliable). Sumber-sumberé, sing mliginé saka Internèt, kudu gumathok, tegesé mutuné kudu dhuwur sing pamrihé bakal lestari tumeka ing tembé mburi. Ana akèh papan kanggo nemokaké sumber-sumber sing miyatani, kaya ta pabukon enggon-enggonan (perpustakaan daerah), nanging manawa sumber Internèt sing arep dianggo, panjenengan bisa nggolèk sarana mesin panggolèkan buku utawa arsip pawarta tinimbang mesin panggolèkan prasaja sing lumrahé. Panjenengan kudu banget nggatèkaké artikel ngenani wong sing isih urip murih duwé sumber sing miyatani – artikel ngenani wong sing isih urip tanpa sinartan sumber sing miyatani bakal dibusak, mliginé yèn isiné négatif utawa nggègèri. Rujukan menyang blog, situs pribadi, Facebook, lan YouTube ora patut lan matèri sing asalé saka situs-situs mau bisa diprakarakaké utawa dibusak.
 6. Nyuwuna pamrayoga. Panjenengan bisa nyuwun pamrayoga (saran) ngenani artikel sing arep panjenengan gawé menyang sawenèh papan, kaya ta kaca parembugané pangurus utawa kaca Angkringan.
 7. Nggawéa rèngrèngané artikelé dhisik yèn panjenengan ora yakin bisané artikelé panjenengan sing pisanan ditampa. Artikel sing 'terbit' kudu minangkani sawenèh aturan Wikipédia saka nalika pisanan digawé, utawa bakal dibusak yèn ora minangkani. Kanthi nggawé rèngrèngan, wong liya ora bakal ngothak-athik garapané panjenengan kajaba panjenengan sing njaluk. Manawa panjenengan panganggo sing wis kadhaftar (wis duwé akun), panjenengan bisa miwiti artikel anyar lumantar mandala Panganggo duwèké panjenengan dhéwé, kanthi nggawé anak kaca. Panjenengan bisa nyuwun tulung pambesut liyané murih apiké garapané panjenengan lan ngalih tulisané panjenengan dadi artikel Wikipédia sing 'terbit' yèn wis siyap. Supaya panjenengan antuk iki, nyuwuna paniti priksa marang pangurus: pamriksané bakal diayahi suwéné bisa nganti saminggu utawa rong minggu, gumantung antréan; yèn sing niti priksa nampa rèngrèngané panjenengan, wongé bakal ngalih rèngrèngané panjenengan menyang mandala tulisan sing wis 'terbit' sarta ngrapèkaké masalah sing ana kaya ta jenengé padha karo artikel liyané sing wis ana. Yèn ora ditampa, wongé bakal awèh pamrayoga marang panjenengan supaya artikelé panjenengan minangkani aturan.

Golèkana artikel sing wis ana[besut | besut sumber]

Ing Wikipédia Jawa, wis ana artikel cacah 57.644. Sadurungé nggawé artikel, pesthèkaké dhisik yèn durung ana artikel mawa rembug sing padha, bisa dadi artikelé nganggo sesirah sing rada béda. Golèkana artikelé, lan wacanen ngenani pranatan awèh sesirah artikel ing Wikipédia sadurungé nggawé artikelé. Yèn sawijining artikel ngenani rembug sing panjenengan karepaké wis ana, nanging panjenengen sumerep manawa wong liya bisa waé ngertèni rembug iku lumantar jeneng utawa éjaan liyané, panjenengan kita aturi nyinaoni carané nggawé kaca alihan minangka sesirah alternatif; nambah kaca alihan sing dibutuhaké uga padha wigatiné ing yasa Wikipédia Jawa iki. Uga, panjenengan aja lali niliki log busak artikel saperlu ngéndhani nggawé artikel sing wis tau dibusak sadurungé. (Ing sawenèh kadadéan, sawijining rembug bisa dadi cocog dadi artikel sanadyan tau dibusak ing kala kapungkur; pambusaking ing kala kapungkur bokmanawa amarga panggawéning artikel nerak hak cipta, ora ngandharaké wigatiné apa sing ditulis, utawa alesan liyané sing magepokan caraning panulis, dudu magepokan layak-orané.)

Manawa kasiling panggolèk ngenani sawijining rembug ora ana, jajalen nggolèki manèh kanthi ngambakaké cakupaning panggolèk supaya bisa tinemu artikel sing wis ana sing ngemu rembug sing panjenengan karepaké. Contoné, manawa panjenengan péngin nulis artikel ngenani anggotaning sawijining grup musik, panjenengan bisa nggolèk artikel ngenani grup musiké, nuli tambahana informasi ngenani anggotaning grup musik mau ing péranganing artikel iku.

Nglumpukaké rujukan[besut | besut sumber]

Lumpukaké sumber-sumbering informasi sawijining rembug sing arep panjenengan tulis. Supaya bisa trep mungguhing bauwarna, sawijining rembug kudu cukup wigati, lan kudu bisa dilacak bener-orané lumantar sitaran marang sumber-sumber sing miyatani.

Kaya sing kapacak ing ndhuwur, sumber-sumber sing panjenengan anggo kudu miyatani (kena diendelaké); ya iku, sumber-sumberé kudu wis ngliwati pamriksan èdhitorial lan duwé jeneng utama awit saka panitipriksané tumrap bener-orané lan patitis-orané informasi. Sumber-sumber terbitan (lan vèrsi jaringané) ingaran sing paling miyatani, sanadyan ana sumber-sumber sing mung awujud vèrsi jaringané uga miyatani. Contoné kaya ta buku-buku sing dibabar déning griya pangecapan sing kondhang, ariwarta, kalawarta, jurnal akadhemis paninjoning mtra (peer-reviewed), situs jaringané kabèh sing disebut mau, lan situs jaringan liyané sing minangkani sarat sing padha mungguhing sumber céthak kondhang.

Lumrahé, sumber-sumber tanpa pamriksan èdhitorial ora kena diendelaké. Sing mangkéné contoné buku sing dibabar déning pèrs vanitas, 'kalawarta' sing dibabar dhéwé, blog, forum wèb, rembugan usenèt, médhia sosial pribadi, situsing para sutresna, situs jaringan vanitas sing ngidini pangriptaning artikel promosi salira, lan panggon-panggon sairib liyané. Yèn ing sawijinng situs saben wong bisa ngirim informasi tanpa ana sing mriksa bener-orané, situs iku ora miyatani.

Cekaké mangkéné, yèn ana sumber-sumber sing miyatani (kaya ta koran, jurnal, utawa buku) mawa informasi sing pepak ngenani sawijining rembug lan dibabar saben kalamangsa tinamtu, mangka rembug ing njeroné kalebu miyatani lan panjenengan kena nyitir sumber-sumber mangkono sajeroning prosès nggawé (utawa ndandani) artikel Wikipédia. Manawa panjenengan ora nemu sumber-sumber sing miyatani sing isiné informasi pepak ngenani rembug sing arep panjenengan tulis, mangka rembug ing njeroné ora miyatani lan mesthi bakal dibusak. Mula, sing kudu panjenengan ayahi dhisik dhéwé ya iku golèken rujukan (rèferènsi) sing arep disitir.

There are many places to find reliable sources, including your local library, but if internet-based sources are to be used, start with books and news archive searches rather than a web search.

Once you have references for your article, you can learn to place the references into the article by reading Help:Referencing for beginners and Wikipedia:Citing sources. Do not worry too much about formatting citations properly. It would be great if you did that, but the main thing is to get references into the article, even if they are not perfectly formatted.

Samubarang sing kudu diéndhani[besut | besut sumber]

Artikel ngenani panjenengan dhéwé, kulawargané utawa kancané panjenengan, situs jaringané panjenengan, bandé panjenengan, guruné panjenengan, tembung sing panjenengan réka dhéwé, utawa carita sing panjenengan tulis
If you are worthy of inclusion in the encyclopedia, let someone else add an article for you. Putting your friends in an encyclopedia may seem like a nice surprise or an amusing joke, but articles like this are likely to be removed. In this process, feelings may be hurt and you may be blocked from editing if you repeatedly make attempts to re-create the article. These things can be avoided by a little forethought on your part. The article may remain if you have enough humility to make it neutral and you really are notable, but even then it's best to submit a draft for approval and consensus of the community instead of just posting it up, since unconscious biases may still exist of which you may not be aware.
Ngiklan
Please do not try to promote your product or business. Please do not insert external links to your commercial website unless a neutral party would judge that the link truly belongs in the article; we do have articles about products like Kleenex or Sharpies, or notable businesses such as McDonald's, but if you are writing about a product or business be sure you write from a neutral point of view, that you have no conflict of interest, and that you are able to find references in reliable sources that are independent from the subject you are writing about.
Ngonèk-onèkaké uwong utawa organisasi
Material that violates our biographies of living persons policy or is intended to threaten, defame, or harass its subject or another entity is not permitted. Unsourced negative information, especially in articles about living people, is quickly removed, and attack pages may be deleted immediately.
Éséi pribadhi utawa risèt asli
Wikipedia surveys existing human knowledge; it is not a place to publish new work. Do not write articles that present your own original theories, opinions, or insights, even if you can support them by reference to accepted work. A common mistake is to present a novel synthesis of ideas in an article. Remember, just because both Fact A and Fact B are true does not mean that A caused B, or vice versa (fallacies). If the synthesis or causation is true, locate and cite reliable sources that report the connection.
Topik-topik sing ora wigati
People frequently add pages to Wikipedia without considering whether the topic is really notable enough to go into an encyclopedia. Because Wikipedia does not have the space limitations of paper-based encyclopedias, our notability policies and guidelines allow a wide range of articles – however, they do not allow every topic to be included. A particularly common special case of this is pages about people, companies, or groups of people, that do not substantiate the notability or importance of their subject with reliable sources, so we have decided that such pages may be speedily deleted under our WP:SPEEDY policy. This can offend – so please consider whether your chosen topic is notable enough for Wikipedia, and then substantiate the notability or importance of your subject by citing those reliable sources in the process of creating your article. Wikipedia is not a directory of everything in existence.
Ukara saiji utawa mung pranala situs jaringan
Articles need to have real content of their own.
Uga pirsani:

Ngati-ati yèn ngenani...[besut | besut sumber]

Copyright
As a general rule, do not copy-paste text from other websites. (There are a few limited exceptions, and a few words as part of a properly cited and clearly attributed quotation is OK.)
Wikipedia:Copy-paste
Nurun, nanging aja nerak hak cipta
Aja nurun tèks menyang artikel Wikipédia kajaba wujudé pethikan cekak, didèkèk ing antarané tandha pethik, lan disitir sarana sitiran njeron larik. Sanadyan panjenengan yakin matèri sing arep diturun iku duwèké umum (public domain) lan panjenengan uga macak sumberé, sing mangkono pancèn ora nerak hak cipta, nanging kalebu plagiarisme. Panjenengan kudu sumerep yèn pérangan gedhé kaca jaringan iku dudu duwèké umum lan pérangan gedhé lirik lagu uga dudu. Sunyatané, pérangan gedhé sing dibabar sawisé taun 1923, lan mèh kabèh sing ditulis kawit 1 Januari 1978, bakal otomatis diayomi hak cipta sanajan ora kapacak katerangan hak cipta utawa simbul © ing karyané. If you think what you are contributing is in the public domain, say where you got it, either in the article or on the discussion page, and on the discussion page give the reason why you think it is in the public domain (e.g. "It was published in 1895..."). For more information, see Wikipedia:Copyrights (which includes instructions for verifying permission to copy previously published text) and our non-free content guidelines for text. Finally, please note that superficial modification of material, such as minor rewording, is insufficient to avoid plagiarism and copyright violations. See Wikipedia:Close paraphrasing.
Good sources
1. have a reputation for reliability: they are reliable sources

2. are independent of the subject

3. are verifiable by other editors
Good research and citing your sources
Articles written out of thin air may be better than nothing, but they are hard to verify, which is an important part of building a trusted reference work. Please research with the best sources available and cite them properly. Doing this, along with not copying text, will help avoid any possibility of plagiarism. We welcome good short articles, called "stubs", that can serve as launching pads from which others can take off – stubs can be relatively short, a few sentences, but should provide some useful information. If you do not have enough material to write a good stub, you probably should not create an article. At the end of a stub, you should include a "stub template" like this: {{stub}}. (Other Wikipedians will appreciate it if you use a more specific stub template, like {{art-stub}}. See the list of stub types for a list of all specific stub templates.) Stubs help track articles that need expansion.
Articles about living persons
Articles written about living persons must be referenced so that they can be verified. Biographies about living subjects that lack sources may be deleted.
Advocacy and controversial material
Please do not write articles that advocate one particular viewpoint on politics, religion, or anything else. Understand what we mean by a neutral point of view before tackling this sort of topic.
Articles that contain different definitions of the topic
Articles are primarily about what something is, not any term(s). If the article is just about a word or phrase and especially if there are very different ways that a term is used, it usually belongs in Wiktionary. Instead, try to write a good short first paragraph that defines one subject as well as some more material to go with it.
Organization
Make sure there are incoming links to the new article from other Wikipedia articles (click "What links here" in the toolbox) and that the new article is included in at least one appropriate category (see help:category). Otherwise it will be difficult for readers to find the article.
Local-interest articles
These are articles about places like schools, or streets that are of interest to a relatively small number of people such as alumni or people who live nearby. There is no consensus about such articles, but some will challenge them if they include nothing that shows how the place is special and different from tens of thousands of similar places. Photographs add interest. Try to give local-interest articles local colour. Third-party sources are the only way to prove that the subject you are writing about is notable.
Breaking news events
While Wikipedia accepts articles about notable recent events, articles about breaking news events with no enduring notability are not appropriate for our project. Consider writing such articles on our sister project Wikinews. See Wikipedia:Notability (events) for further information.
Editing on the wrong page
If you're trying to create a new page, you'll start with a completely empty edit box. If you see text in the editing box that is filled with words you didn't write (for example, the contents of this page), you're accidentally editing a pre-existing page. Don't save your changes. See Wikipedia:How to create a page, and start over.

Panjenengan ana sambung raketé karo topiké artikel?[besut | besut sumber]

Wikipedia is the encyclopedia that anyone can edit, but there are special guidelines for editors who are paid or sponsored. These guidelines are intended to prevent biased articles, and maintain the public's trust that content in Wikipedia is impartial and has been added in good faith. (See Wikipedia's conflict of interest (COI) guideline.)

The official guidelines are that editors must be volunteers. That means Wikipedia discourages editing articles about individuals, companies, organizations, products/services, or political causes that pay you directly or indirectly. This includes in-house PR departments and marketing departments, other company employees, public relations firms and publicists, social media consultants, and online reputation management consultants. However, Wikipedia recognizes the large volume of good faith contributions by people who have some affiliation to the articles they work on.

Here are some ground rules. If you break these rules, your edits are likely to be reverted, and the article(s) and your other edits may get extra scrutiny from other Wikipedia editors. Your account may also be blocked.

Things to avoid Things to be careful about Great ways to contribute
 • Don't add promotional language
 • Don't remove negative/critical text from an article
 • Don't make a "group" account for multiple people to share
 • Don't neglect to disclose your affiliation on the article's talk page
 • Maintain a neutral, objective tone in any content you add or edit
 • Cite secondary sources (e.g., a major media article) for any new statements you add – even if you are confident a statement is true (e.g., it is about your work), only say it if it has been restated already in a secondary source.
 • Make minor edits/corrections to articles (e.g., typos, fixing links, adding references to new secondary sources)
 • If you are biased, suggest new article text or edits on the article talk page (not on the main article page).
 • Disclose your relationship to the client/topic.
 • Edit using personal accounts.
 • Recruit help: Seek out a sponsor (volunteer editor) who has worked on similar articles, or submit ideas for article topics via Requested articles.

Note that this has to do only with conflict of interest. Editors are encouraged to write on topics related to their expertise: e.g., a NASA staffperson might write about planets, or an academic researcher might write about their field. Also, Wikipedians-in-residence or other interns who are paid, hosted or otherwise sponsored by a scientific or cultural institution can upload content and write articles in partnership with curators, indirectly providing positive branding for their hosts.

Gawéana rèngrèngané panjenengan[besut | besut sumber]

Click here: Articles for Creation, read the brief introduction, and then click the big blue button to get started creating your draft.

Banjur apa?[besut | besut sumber]

Now that you have created the page, there are still several things you can do.

Panggaha ndandani[besut | besut sumber]

Wikipedia is not finished. Generally, an article is nowhere near being completed the moment it is created. There is a long way to go. In fact, it may take you several edits just to get it started.

If you have so much interest in the article you just created, you may learn more about it in the future, and accordingly have more to add. This may be later today, tomorrow, or several months from now. Any time – go ahead.

Dandanana formaté[besut | besut sumber]

To format your article correctly (and expand it, and possibly even make it featured!), see

Others can freely contribute to the article when it has been saved. The creator does not have special rights to control the later content. See Wikipedia:Ownership of articles.

Also, before you get frustrated or offended about the way others modify or remove your contributions, see Wikipedia:Don't be ashamed.

Éndhani kaca lola[besut | besut sumber]

An orphaned article is an article that has few or no other articles linking to it. The main problem with an orphan is that it'll be unknown to others, and may get fewer readers if it is not de-orphaned.

Most new articles are orphans from the moment they are created, but you can work to change that. This will involve editing one or more other articles. Try searching Wikipedia for other pages referring to the subject of your article, then turn those references into links by adding double brackets to either side: "[[" and "]]". If another article has a word or phrase that has the same meaning as your new article, but not expressed in the same words as the title, you can link that word or phrase as follows: "[[title of your new article|word or phrase found in other article]]." Or in certain cases, you could create that word or phrase as a redirect to your new article.

One of the first things you want to do after creating a new article is to provide links to it so it will not be an orphan. You can do that right away, or if you find that exhausting, you can wait a while, provided that you keep the task in mind.

See Wikipedia:Drawing attention to new pages to learn how to get others to see your new articles.

Tambahaké nyang kaca dhisambiguasi[besut | besut sumber]

If the term is ambiguous (meaning there are multiple pages using that or a similar title), see if there is a disambiguation page for articles bearing that title. If so, add it to that page.

Isih butuh pitulung?[besut | besut sumber]

Cithakan:Help desk

Wacanen ènsiklopédhi sing adaté[besut | besut sumber]

Try to read traditional paper encyclopedia articles to get the layout, style, tone, and other elements of encyclopedic content. It is suggested that if you plan to write articles for an encyclopedia, you have some background knowledge in formal writing as well as about the topic at hand. A composition class in your high school or college is recommended before you start writing encyclopedia articles.

The World Book is a good place to start. The goal of Wikipedia is to create an up-to-the-moment encyclopedia on every notable subject imaginable. Pretend that your article will be published in a paper encyclopedia.