Morfologi basa Jawa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Morfologi basa Jawa utawa diaranani widyatembung ya iku salah sijiné sempalan paramasastra kang ngrembag babagan tembung. Ing linguistik umum nyebutaké morfologi minangka kajian linguistik micro kang nyinaoni babagan struktur tembung lan prosès dumadine [1]. Morfologi njlentrehake ékan dhasar basa minangka ékan gramatikal [2]. Tuladhané tembung nulis asalé saka loro ékan minimal ya iku N- lan tulis. Ékan gramatikal mau, diarani morfem.

Prosès Morfologi Basa Jawa[besut | besut sumber]

Tembung-tembung basa Jawa bisa dumadi saka morfem bébas lan morfem terikat. Dumadine lumantar prosès morfologis. Miturut Poedjosoedarmo dkk, prosès morfologi basa Jawa bisa lumantar prosès afiksasi, reduplikasi, owahing swara, pemajemukan, lan akronim [3].

Afiksasi[besut | besut sumber]

Reduplikasi[besut | besut sumber]

Pemajemukan[besut | besut sumber]

Owahing Swara[besut | besut sumber]

Akronim[besut | besut sumber]

Réferènsi[besut | besut sumber]

  1. Chaer, A: "Linguistik Umum", kaca 15. Rineka Cipta, 1994
  2. Verhaar, J.W.M: "Asas-Asas Linguistik Umum", kaca 97. Gajah Mada University Press, 2001
  3. Poedjosoedarmo dkk: "Morfologi Basa Jawa", kaca 6. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Basa Depdikbud, 1979