Wangsalan: Béda antara owahan

Menyang navigasi Menyang panggolèkan
5 bèt wis ditambahake ,  5 taun kepungkur
c
éjaan, replaced: yaiku → ya iku (12) using AWB
(←Mbatalaké revisi 933729 déning 125.166.227.35 (Dhiskusi))
c (éjaan, replaced: yaiku → ya iku (12) using AWB)
 
Batangane:
*Jirak pindha munggwing wana = wit kesambi. <br>
*Sayeng kaga = piranti kanggo nyekel manuk (kala).<br>
*We rekta kang muroni = iket.
*Baon sabin = karya.
 
===Jenisé Wangsalan===
*'' '''Wangsalan lamba''' '' yaikuya iku wangsalan kang mung isi batangan (tebusan) siji. Unen-unen wangsalan lamba mung saukara kang kadadean saka rong [[gatra]]. Gatra kang ngarep isi wangsalan, gatra sing isi batangané.
Tuladha:
Pindang lulang, kacek apa aku karo kuwe (Pindhang lulang = Krecek)
 
*'' '''Wangsalan rangkep (camboran)''' '' yaikuya iku wangsalan sing isi batangane luwih saka siji. Unen-unene wangsalan rangkep kadadeané saka rong ukara, siji-sijine ukara kadadean saka rong gatra.Ukara kapisan isi wangsalan ukara kapindho isi batangane.
Tuladha:
Jenang sela, wader kalen sasonderan. (Apu, sepat)
Apurata, yen wonten lepat kawula
 
*'' '''Wangsalan memet'' ''' yaikuya iku wangsalan sing carane nggoleki batangane sarana ngoceki maksuding tetembungane ambal ping pindho.
Tuladha:
Uler kambang, yen trima alon-alonan
Oncek-oncekan kapisan: Uler kembang maksude lintah
Oncek-oncek kapindho: Wanda tali ing tembung lintah, dianggap wancahane tembung kang surasane alon-alonan, yaikuya iku tembung satitahe. Tembung satitahe ateges ora ngaya, mung tumindk sakepenake bae, kanthi alon-alonan.
 
*'' '''Wangsalan padinan'' ''' yaikuya iku ana sing nganggo nyebutake batangane, la nana sing tanpa nyebutake batangane, marga wong-wong sing pandha krungu (maca) dianggep wis ngerti maksude (batangane).
Tuladha:
Wong kae sajatine wis krungu kandhaku, nanging njangan gori.
Gori iku mathuke digudhèg. Njangan gori = nggudhèg.
Maksude wangsalan njagan gori yaikuya iku mbudheg, api-api ora krungu.
 
*'' '''Wangsalan mawa paungeran tartamtu'' '''
Wangsalan mawa paungeran tartamtu kena kaperang dadi loro, yaikuya iku:
 
'' '''Mawa paungeran 4 wanda + 8 wanda''' ''
 
'' '''Mawa paungeran (4 wanda + 8 wanda ) X 2 = 24 wanda''' ''
Kang mawa paungeran (4 wanda + 8 wanda) x 2 = 24 wanda yaikuya iku wangsalan rangkep (isi batangan luwih saka siji). Unen-unen rong ukara, saben saukara kadadean saka rong gatra. Ukara kapisan (rong gatra) isi wangsalan, ukara kapindho (rong gatra) isi batangane.
Tuladha:
 
Wulang wido mangsa rowang = bido
 
*'' '''Wangsalan edi-peni''' '' yaikuya iku wangsalan sing mawa paungeran .
#Unen-unene kadadean saka 2 ukara (wangsalan rangkep)
#Saben saukara kadadean saka 2 gatra (4 wanda + 8 wanda )
#Ukara kang kapisan (yaikuya iku kang isi wangsalan) mawa purwakanthi guru swara lan purwakanthi basa utawa purwakanthi lumaksita.
Tuladha:
Tepi wastra, wastra kang tumprap mustaka. (Kemada,iket)
Mumpung mudha, nggegulanga ngiket basa.
 
*'' '''Wangsalan kang sinawung ing tembang''' ''yaikuya iku cacahé wandane lan tibaning swarane ing wekasaning gatrane ora tartemu, sebab kawengku ing guru wilangan lan guru laguning tembang. Guru wilangan lan guru laguning tembang kudu tansah menang, lire: ora kena owah, kudu tansah manut paungeraning tembang.
Tuladha: Sinom
 
Petis manis = kecap
 
*'' '''Wangsalan kang sinawung ing tembang''' '' yaikuya iku cakepan ing umpak-umpaking gendhing, gerong lan senggakan, kerep kanggo wangsalan (dilagokake dening pesindhen, niyaga utawa bocah-bocah sing padha manembrama).
Tuladha:
 
mbalung janur wong bagus takanti-anti,
ngusadani wong kangen kang antuk jampi
 
 
*'' '''Carané ngarang wangsalan''' '' sing dikarang luwih dhisik, perangan buru (ukara sing isi batangane), banjur ngarang perangan ngarep (ukara sing isi wangsalane). Dadi pangarangé perangan ngarep (ukara kang isi wangsalan) tiba keri.
==Delengen Uga==
*[[Cangkriman]]
 
[[kategoriKategori:Basa Jawa]]
 
 
{{Stub}}
[[kategori:Basa Jawa]]
18.000

besutan

Menu navigasi