Parasurama: Béda antara owahan

Menyang navigasi Menyang panggolèkan
3.881 bèt wis ditambahake ,  9 taun kepungkur
+referensi,+ukara,diakritik
(gambar)
(+referensi,+ukara,diakritik)
 
 
'''Parasurama''' (Dewanagari|Sansekerta: परशुरामभार्गव; Parashurāma Bhārgava) utawautawi wonten ing [[Indonesia]] kala mangsa kasebut Ramaparasu, yaikuinggih punika asmaneasmanipun paraga [[Ciranjiwin]] (abadi) anawonten ing ajaran [[agama]] [[Hindu]]. Asma Parashurama ategestegesipun "Rama mawikanthi gamansenjata [[kapak|pethèl]]". Asma liyanesanésipun yaikuinggih punika [[Bhagarwa]] (Keturunan Maharesi [[Bregu]]). Parasurama kawentar mewnawamenawi [[awatara]] [[Wisnu]] ingkang kaping enem lansaha gesang anawonten ing jaman [[Treta Yuga]]. Anawonten ing jaman ikipunika akehkathah para kaum [[satriya]] kangingkang padhasami prang sijitandhing lansetunggal sijinebaka saenggasetunggal gawekaliyan risaksatriya lansanésipun ngosiksaéngga katentremaningdamel risak kantentremaning donya. [[Wisnu]] minangka dewa kangingkang njaganjagi alam, lairnjalma kanthi wujud [[Brahmana]] kangingkang angkernggegirisi, yaikuinggih punika [[Rama]] putra [[Jamadagni]], kanthi ancas mbrasta para [[satriya]]. <ref name= " internet 1"> {{id}}[http://idwww.wikipediahadisukirno.orgcom/wiki/Parasuramaartikel-detail?id=102](dipunundhuh tanggal 2615 SeptemberNovember 2012)</ref>
 
== Cariyos nalika Timur ==
 
Parasurama minangka putra ragil saking [[Jamadagni]], salah satunggaling resi keturunan Bregu. Punika dados salah satunggaling sebab piyambakipun ugi kawéntar kanthi jejuluk [[Bhargawa]]. Nalika piyambakipun lair, [[Jamadagni]] maringi nama putranipun "Rama". Nalika déwasa, Rama ugi misuwur kanthi nama '''Parasurama''' amargi ngasta [[kapak]] minangka senjatanipun. Kejawi punika, Parasurama ugi gadhah senjata sanés awujud [[panah]] ingkang sekti mandraguna.<ref name= " internet 2"> {{en}}[http://hinduism.about.com/od/godsgoddesses/a/Parasurama.htm](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
==cathetan Suku==
{{reflist}}
 
 
Nalika taksih timur Parasuama sampun numpes ibunipun piyambak, inggih punika "Renuka". babagan punika kasebabaken amargi anggénipun nglayani Rsi jamadagni wonten kalepatan ingkang dipuntindakaken Renuka saéngga Jamadani duka. Jamadagni lajeng dhawuh dhumateng para putranipun supados numpes Renuka. Piyambakipun janji badhé ngijabahi punapa kémawon pepénginan ingkang dipunsuwun. Éwadéné kados mekaten, sedaya putranipun Jamadagni boten wonten ingkang purun nindakaken paréntahipun kejawi Parasurama,saéngga Jamadagni tambah duka saha nyupatani sedayanipun dados [[watu]].<ref name= " internet 3"> {{en}}[http://www.bvml.org/SBBTM/spa.html](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
Parasurama minangka putra ingkang paling eném saha ongkang paling pinter, purun numpes ibunipun piyambak. Sabibaripun Renuka séda, piyambakipun lajeng nyuwun Jamadagni netepi janjiipun. Panyuwunan punika, inggih supados Rsi Jamdagni purun nguripaken malih Renuka saha sekawan sedhérékipun. Jamadagni ngraosaken seneng saha netepi sedaya panyuwunanipun Parasurama.<ref name= " internet 4"> {{en}}[http://srimadbhagavatam.com/9/16/en2](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
 
== Numpes kaum ksatriya ==
 
Nalika jamannipun Parasurama, katentreman donya dipunrisak déning para kaum ksatriya ingkang remen paprangan kaliyan ksatriya sanésipun. Parasurama bangkit numpes sedayanipun, ingkang sejatosipun kedah ngayomi kaum ingkang lemah. Boten kaétang cacahipun ksatriya ingkang sampun kabesmi déning Parasurama, raja utawi pangéran, ingkang katumpes kanthi kapah saha panahipun Rama putra Jamadagni.<ref name= " internet 5"> {{en}}[http://www.saiaustin.org/balvikas/lessons/SPRING-2011/Dashavatar%20-%20Parasurama_Feb.06&13,%202011..pdf](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
Rumiyin Parasurama gadhah tekad kanggé numpes sedaya ksatriya saking bumi punika. Piyambakipun ugi dipunsebataken muteri donya kaping tiga. Sasampunipun ngraos cekap, Parasurama ngawontenaken upacara pangorbanan suci wonten ing sawijining papan ingkang kasebut '''Samantapancaka'''. Mbenjing wonten ing jaman salajengipun, papan punika misuwur kanthi nama [[Kurukshetra]] saha kaangep minangka papan ingkang suci ingkang dados papan kanggé ngadani paprangan ageng déning [[Pandawa]] saha [[Korawa]].<ref name= " internet 5"> {{en}}[http://www.saiaustin.org/balvikas/lessons/SPRING-2011/Dashavatar%20-%20Parasurama_Feb.06&13,%202011..pdf](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
Panyebab mligi kénging punapa Parasurama gadhah tekad numpes para kaum kesatria inggih punika amargi tumindakipun Raja Kerajaan Hehaya ingkang kasebut Kartawirya Arjuna ingkang sampun ngrampas sapi gadhahanipun Jamadagni. Parasurama duka saha numpes raja kasebut. Ananging wonten ing salajengipun, putra-putranipun Kartawirya Arjuna nuntut piwales kanthi numpes Jamadagni. Amargi kadadéan punika, Parasurama gadhah dendham dhumateng sedaya kaum (golongan) ksatriya. <ref name= " internet 5"> {{en}}[http://www.saiaustin.org/balvikas/lessons/SPRING-2011/Dashavatar%20-%20Parasurama_Feb.06&13,%202011..pdf](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
== Delengen Uga ==
* [[Kartawirya Arjuna]]
 
==cathetan Suku==
{{reflist}}
 
{{S-start}}

Menu navigasi