Menyang kontèn

Karna: Béda antara owahan

48 bèt wis ditambahake ,  11 taun kepungkur
c
typo
TracySurya (parembugan | pasumbang)
gabungan isi, durung ditata
TracySurya (parembugan | pasumbang)
c typo
Larik 1:
[[imageGambar:Karna-kl.jpg|thumb|right|Adhipati Karna]]
[[Gambar:Pewayangan.jpg|thumb|184x274pxright|AdipatiAdhipati Karna]]
 
'''Adhipati Karna''' utawa Basukarna iku ratu ing Ngawangga (Awangga), negara cilik kebawah [[negara]] [[Astina]]. Garwané asma [[Dèwi Surtikanti]], putrané Prabu Salya ratu ing Mandaraka. Dèwi Surtikanthi iku mbakyuné [[Dèwi Banowati]] (garwané Prabu Duryudana), mula ing padhalangan Prabu Duryudana yèn ngaturi Prabu Karna, "Kaka Prabu Karna" utawa "Kaka Adipati Karna".
 
AdipatiAdhipati Karna iku sedulur [[Janaka]] kang tunggal ibu nanging séjé rama. RamaneRamané Adipatiadhipati Karna iku aran Bethara Surya, denedéné yenyèn ramaneramané Janaka iku Pandhu DewanataDéwanata, ibuneibuné padha- padha DewiDèwi Kunthi.
 
Patuladhan saka dhewekedhèwèké nalika ana perang Baratayuda adipatiadhipati Karna iki ora mbelambéla marang prajurit Pandhawa, nanging sabiyantu marang prajurit Ngastina, jalaran dhewekedhèwèké kepenginkepéngin males budi kabecikan marang raja ing Ngastina iya Sang Prabu Duryudana.
 
Duk rikala semana adipatiadhipati Karna lunga saka praja disiya- siya deningdéning ibuneibuné, malah kelakon dilarung ing Bengawan Swilu gangga, sawusesawusé ngancik diwasa arep melumèlu mupu sayembara panah waewaé ora oleholèh, dupehdupèh dudu putraneputrané raja, rikala iku banget lingsemelingsemé lan lara atineatiné adipatiadhipati karnaKarna, ing wektu iku uga [[Duryudana]] banjur maringi tanah perdikan ing Angga lan ngiras pantes diepekdiepèk dadi putra angkateangkaté raja ing Ngastina mau. Ing sajronesajroné ati adipatiadhipati Karna aprasetya, "iyaIya seksenanaseksènana bumi langit saisinesaisiné mbesukmbésuk kapan kelakonekelakoné aku bakal mbelambéla marang wong kang bisa paring dalaning kamulyan uripku iki".
 
Karna pancenpancèn putrané [[Bathara]] [[Surya]] lan Dèwi [[Kunthi]], mula Karna iku klebu drajating Wasu, yakuwi manungsa setengah [[déwa]]. Mula ora mokal yèn Karna kasinungan kadigdayan kang linuwih. Prigel ulah warastra (jemparing) prasasat timbang karo keprigelané [[Arjuna]]. Kejaba panah Kuntawijayadanu (Kunta Druwasa), pusakané Karna wujud keris aran Kiai Kaladete (yèn ing padhalangan gagrak Sala sinebut Kiai Jalak). Aji-ajiné Karna yaiku aji Kalalupa (bisa ngetokaké buta akèh banget), lan Naracabala (bisa ngetokaké gegaman manéka warna).
 
Tembung ''Karna'' kuwi dhéwé sejatiné nduwéni teges ''kuping'', amarga lairé seka kuping. Critané mangkéné: nalika Dèwi Kunthi isih kenya naté meguru marang resi Druwasa kang sekti. Karo sang resi Druwasa, Dèwi Kunthi diparingi mantram panggendhaming déwa aran Adityahredaya iya Punta Wekasing Rasa Tunggal Sabda Tanpa Lawanan, kang dayané yèn diwateg bakal nekakaké déwa sing lagi sela. Welingé sang resi, Dèwi Kunthi ora éntuk ngrapal mantra kuwi sembarangan, yèn perlu temenan waé. Amarga péngén ngerti kasiaté mantra kuwi sawijining dina Dèwi Kunthi ngrapal mantra saka sang resi. Kabeneran Déwa sing lagi sela yaiku [[Bhatara Surya]] kang nguwasani srengéngé. Kocap kacarita Bhatara Surya seneng karo Kunthi. Nalika ngerti yèn Dèwi Kunthi anggarbini banjur Bhatara Surya mbudidaya supaya jabang bayi bisa lahir tanpa liwat guwa garba. Kanthi kasektenané [[Bhatara Surya]], si jabang bayi bisa dilairké saka kuping utawa karna. Mula banjur diparingi asma Karna. (Basukarna).
 
Bayi Karna nuli diwadhahi kendhaga, banjur dikelekaké ing bengawan Gangga. Ing tembé bayi Karna ditemu déning kusir Adhirata.
 
[[Gambar:Pewayangan.jpg|thumb|184x274px|Adipati Karna]]
 
Nanging miturut crita padhalangan jabang bayi Karna dadi puta angkaté Prabu Radeya ratu ing Pethapralaya. Sawisé diwasa Karna bisa jumeneng ratu ing Awangga, amarga bisa ngalahaké Prabu Karnamandra (Kala Karna), ratu ing negara iki. Patihé Karna asmané Patih Adimanggala (Surahadimanggala).
8.255

besutan