Yuyutsuh: Béda antara owahan

Menyang navigasi Menyang panggolèkan
139 bèt wis ditambahake ,  10 taun kepungkur
+wkf
c (bot Menambah: ml:യുയുത്സു)
(+wkf)
'''Raden Arya Yuyutsuh''' iku putrane [[Widura|Adipati Widura]] utawa Yamawidura. Dene ibune Yututsuh yaiku Dewi Padmarini. Arya Yuyutsuh duwe sedulur tunggal bapak ibu sing jenenge Sanjaya. Yamawidura dhewe klebu putrane [[Abyasa|Begawan Wiyasa]] lan Dewi Datri kang wuragil. Yuyutsuh lan Sanjaya melu bapak ibune lan dedunung ing kasatriyan Pagombakan. Kasatriyan iki mujudake perangan mburi wangunan Karaton Astina. Wiwitane kulawarga Arya Widura milih meneng lan ora nemtokake sikep arep mbela [[Pandhawa]] apa [[Kurawa]] nalika perang Baratayuda arep pecah. Wusana Arya Yuyutsuh nemtokake sikep kang dadi katetepan batine sawise ngliwati laku batin kang abot.
HARYA YUYUTSUH
 
Raden Harya Yuyutsuh iku putrane Adipati Widura utawa Yamawidura. Yamawidura dhewe klebu putrane Begawan Wiyasa lan Dewi Datri kang wuragil. Harya Yuyutsuh duwe sedulur tunggal bapak ibu sing jenenge Sanjaya.
Yuyutsuh netepake sikep milih mbela para [[Pandhawa]]. Yuyutsuh duwe panganggep, sawise ngliwati laku batin kang abot, yen para Pandhawa iku pehak sing ngugemi bebener. Dene [[Kurawa]] dadi mehak kang nerak wewaler, ora ngugemi bebener, kepara ngiwakake bebener. Yuyutsuh nganggep para Pandhawa pancen dumunung ing kalungguhan kang bener ing bab cecongkrahan kalawan para Kurawa kanggo ngrebut panguwasa ing [[Astinapura|Krajan Astina]]. Miturut Yuyutsuh, Pandhawa iku kang duwe hak marisi panguwasaning Krajan Astina saka [[Pandhu|Prabu PandudewanataPandhudewanata]], panguwasane krajanKrajan Astina kang sah.
Dene ibune Yututsuh yaiku Dewi Padmarini. Yuyutsuh lan Sanjaya melu bapak ibune lan dedunung ing kasatriyan Pagombakan. Kasatriyan iki mujudake perangan mburi wangunan Karaton Astina.
 
Wiwitane kulawarga Harya Widura milih meneng lan ora nemtokake sikep arep mbela Pandhawa apa Kurawa nalika perang Baratayuda arep pecah. Wusana Arya Yuyutsuh nemtokake sikep kang dadi katetepan batine sawise ngliwati laku batin kang abot.
Yuyutsuh netepake sikep milih mbela para Pandhawa. Yuyutsuh duwe panganggep, sawise ngliwati laku batin kang abot, yen para Pandhawa iku pehak sing ngugemi bebener. Dene Kurawa dadi mehak kang nerak wewaler, ora ngugemi bebener, kepara ngiwakake bebener.
Yuyutsuh nganggep para Pandhawa pancen dumunung ing kalungguhan kang bener ing bab cecongkrahan kalawan para Kurawa kanggo ngrebut panguwasa ing Krajan Astina. Miturut Yuyutsuh, Pandhawa iku kang duwe hak marisi panguwasaning Krajan Astina saka Prabu Pandudewanata, panguwasane krajan Astina kang sah.
Nalika Prabu Pandhudewanata surut ing kasedan jati, Pandhawa, para putrane pancen durung cukup dewasa yen dipasrahi tanggung jawab mimpin krajan Astina. Amarga iku banjur diracik Piagam Astina kang disekseni lan ditandhatangani dening kabeh pehak lan kabeh krabat sesepuh Astina.
Ing sajroning piagam iku ditemtokake yen [[Dretarastra|Prabu Drestarastra]] bakal nglenggahi dhampar keprabon Astina nggenteni Prabu Pandhudewanata nganti para Pandhawa cukup dIwasa kanggo nyekel panguasa negara Astina sasurute Prabu Pandudewanata. Yen Pandhawa wus cukup diwasa, dhampar keprabon Astina bakal dipasrahake dening Prabu Drestarastra marang Pandhawa.
 
Ananging, Duryudana lan 100 sedulure gawe ada-ada kanggo nguwasani dhampar keprabon Astina. Duryudana lan para sedulure, Kurawa, dibiyantu dening Arya Sakuni utawa Sengkuni lan Dewi Gendari saengga kasil nguwasani dhampar keprabon Astina sasurute Prabu Pandhudewanata.
Ananging, [[Duryodana|Duryudana]] lan 100 sedulure gawe ada-ada kanggo nguwasani dhampar keprabon Astina. Duryudana lan para sedulure, Kurawa, dibiyantu dening [[Sangkuni|Arya Sakuni]] (utawa Sengkuni) lan [[Gendari|Dewi Gendari]] saengga kasil nguwasani dhampar keprabon Astina sasurute Prabu Pandhudewanata. Nalika iku, separo saka perangan njaba nagara Astina dijaluk bali dening Pandhawa kanthi cara bedamen lan rembugan kadidene antarane kulawarga dhewe. Ananging saka sikep srakahe Prabu SuyudanaDuryudana utawa DuryudanaPrabu Suyudana, wusana Astina tetep diregem dening para Kurawa. Dene Pandhawa disiya-siya lan uripe tansah kaningaya krana tumindake Duryudana sasedulure. Ora ana saperangan cilik lemah nagara Astina kang dipasrahake marang Pandhawa, arepa sejatine Prabu Suyudana ora duwe hak kanggo nguwasani krajan Astina. Cecongkrahan ing nagara Astina sansaya panas lan wusana nuwuhake perang Baratayuda.
 
Ora ana saperangan cilik lemah nagara Astina kang dipasrahake marang Pandhawa, arepa sejatine Prabu Suyudana ora duwe hak kanggo nguwasani krajan Astina. Cecongkrahan ing nagara Astina sansaya panas lan wusana nuwuhake perang Baratayuda.
Lelandhesan wawasan kasebut lan antebing rasa sawise mecaki laku batin kang abot, Arya Yuyutsuh banjur nemtokake sikepe, mbela Pandhawa. Nalika perang Baratayuda wus lumaku sawetara wektu, Arya Yuyutsuh banjur nemoni [[Sumbadra|Dewi Wara Sumbadra]] kanthi pangajab antuk kapercayan saka Pandhawa. Sawise iku Arya Yuyutsuh banjur ambyur ing perang Baratayuda bebarengan karo para wadyabala kang nyengkuyung Pandhawa. Para prajurit wadyabala Pandhawa ora ana kang cubirya marang tekane Yuyutsuh. Yuyutsuh dhewe nuduhake kridha kang temen-temen kanggo mbelani Pandhawa ing madyaning pabaratan perang Baratayuda. Yuyutsuh tanpa rangu sedya ngurbanake jiwa lan ragane kanggo mbelani bebener, mbelani Pandhawa. Arya Yuyutsuh gugur ing pabaratan dening tangane [[Karna|Adipati Karna]], raja Awangga.
Sawise iku Arya Yuyutsuh banjur ambyur ing perang Baratayuda bebarengan karo para wadyabala kang nyengkuyung Pandhawa. Para prajurit wadyabala Pandhawa ora ana kang cubirya marang tekane Yuyutsuh.
Yuyutsuh dhewe nuduhake kridha kang temen-temen kanggo mbelani Pandhawa ing madyaning pabaratan perang Baratayuda. Yuyutsuh tanpa rangu sedya ngurbanake jiwa lan ragane kanggo mbelani bebener, mbelani Pandhawa. Arya Yuyutsuh gugur ing pabaratan dening tangane Adipati Karna, raja Awangga.
 
[[Kategori:Paraga wayang]]
2.526

besutan

Menu navigasi