Babad Pakepung: Béda antara owahan

Menyang navigasi Menyang panggolèkan
2.091 bèt wis ditambahake ,  2 taun kepungkur
babad
(babad pakepung)
(babad)
'''''Babad Pakepung''''' inggih menika karyanipun saking Kyai Yasadipura II<ref>{{Cite web|url=http://www.domestik.web.id/id1/189-86/Yasadipura-Ii_35732_domestik.html|title=Yasadipura II|last=|first=|date=|website=www.domestik.web.id|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=2019-11-07}}</ref>. Naskah menika kalebet wonten ing jaman [[Kasunanan Surakarta Hadiningrat|Surakarta]] enggal lan dipunlebetaken wonten ing serat enggal. Naskah Babad Pakepung dipunserat wonten ing jaman pamréntahanipun Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV<ref>{{Cite web|url=https://sr.rodovid.org/wk/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:ChartInventory/26151|title=Kanjeng Susuhunan Pakubuwono IV / Raden Mas Subadya (Sunan Bagus) b. 2 септембар 1768 d. 2 октобар 1820 - Индекс потомака - Родовид|website=sr.rodovid.org|access-date=2019-11-17}}</ref>. Kitab Babad Pakepung menika nyariyosaken rikala Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV ngupakara tiyang ingkang dipunanggep sekti, dipunwastani Bahman, Wiradigda, Panengah, lan Kanduruan. Bab menika dadosaken sujana pamréntah Walandi lan [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|Kraton Ngayogyakarta]] amargi badhe dadosaken prekawis ingkang ageng. Ananging, piyambakipun anyangka bab kasebat dadosaken geger. Kejawi saking menika, Surakarta dipunkepung kaliyan bala tentara saking Kraton Ngayogyakarta, pamréntah Walandi, lan [[Kadipatèn Mangkunagaran|Mangkunegaran]]. Masarakat Kraton Surakarta liwung lan gorèh sanget. Icalipun kasedhihan sarta bibaripun barisan-barisan ingkang ngepung menika amargi wontenipun berkah kaliyan pitutur saking tiyang-tiyang sepuh wonten ing Surakarta. Piyambakipun nyukani pitutur supados 4 (sekawan) tiyang sekti ingkang badhe dadosaken kisruh wau dipuncepeng. Naskah menika éndah sanget.
 
Kejawi saking menika, Surakarta dipunkepung kaliyan bala tentara saking Kraton Ngayogyakarta, pamréntah Walandi, lan [[Kadipatèn Mangkunagaran|Mangkunegaran]]. Masarakat Kraton Surakarta liwung lan gorèh sanget. Icalipun kasedhihan sarta bibaripun barisan-barisan ingkang ngepung menika amargi wontenipun berkah kaliyan pitutur saking tiyang-tiyang sepuh wonten ing Surakarta. Piyambakipun nyukani pitutur supados 4 (sekawan) tiyang sekti ingkang badhe dadosaken kisruh wau dipuncepeng.
 
Kitab Babad Pakepung dèrèng naté dipuncithak. Naskah menika éndah sanget. Kitab menika ngagem métrum tembang Macapat. Babad Pakepung menika nyariyosaken babagan pamréntahan wonten ing jaman Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV<ref>{{Cite web|url=https://sr.rodovid.org/wk/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:ChartInventory/26151|title=Kanjeng Susuhunan Pakubuwono IV / Raden Mas Subadya (Sunan Bagus) b. 2 септембар 1768 d. 2 октобар 1820 - Индекс потомака - Родовид|website=sr.rodovid.org|access-date=2019-11-17}}</ref> ingkang boten mulus, amargi Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV naté ngraos kepojok. Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV dipunkepung saking kathah angkah, inggih menika saking [[Walanda|Walandi]], [[Kadipatèn Mangkunagaran|Mangkunegaran]], [[Ngayogyakarta]], lan wewengkon brang wetan (sisih wetan).
 
Kadadéyang menika saged kalaksanan amargi Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV<ref>{{Cite web|url=https://sr.rodovid.org/wk/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:ChartInventory/26151|title=Kanjeng Susuhunan Pakubuwono IV / Raden Mas Subadya (Sunan Bagus) b. 2 септембар 1768 d. 2 октобар 1820 - Индекс потомака - Родовид|website=sr.rodovid.org|access-date=2019-11-17}}</ref> badhé amisahaken dhiri saking Kompeni Walandi lan gadhah pangajeng-ajeng safed dados ingkang paling kuwat wonten ing antawisipun sainganipun wonten ing dhinasti Mataram. Kadadéyan kepojok menika bonten ngantos dangu, kirang langkungipun tigang sasi kémawon wonten ing taun 1790 M.
 
== Serat Pengantar ==
Wonten ing ngandhap, injih menika cuplikan serat pengantar ingkang wonten ing Babad Pakepung:
 
# ''Kang sinawung sekar gula milir, duk jumeneng dalem jeng susunan, nenggih Paku Buwane, je kang Abdurrahman iku, Sayidina panata gami, Senapati Ngalaga, ingkang kaping catur, kang Ngadhaton Surakarta, dèrèng lama dénya jumeneng narpati, wantu nata taruna.''
# ''Ingadhepan abdi kang tan yukti, nama Panengah lan Wiradigda, Bahman kelawan Nursalèh, samya ngadoni atur, pinrih benggang lawan Kumpeni, aturnya mring sang nata, wong papat punika, kathah sasanggupira, atemahan kawedhar tyasnya sang aji, kényut mring setan papat.''
# ''Sahaturé dhinahar mring aji, nata supé mring pamongira rina wengi ésuk soré, mung sétan papat iku, kang ginagas-(ka) gagasing galih, abdi pamongira, awit kala timur Ngabèi Yasadipura, was sinunglur, tan kanggep saaturnèki, dadya nahèn sungkawa.''
 
== Tema Cariyos Babad Pakepung ==
 
== Aluraning Cariyos Babad Pakepung ==
 
== Prawatakan ==
 
== Latar Cariyos Babad Pakepung ==
 
== Rujukan ==
46

besutan

Menu navigasi