Globalisasi: Béda antara owahan

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
20 bèt wis dibusak ,  2 taun kepungkur
ganti isi, replaced: kagungan → gadhah (10), sing → kang
(ganti isi, replaced: arupi → wujud (4))
(ganti isi, replaced: kagungan → gadhah (10), sing → kang)
Panganggep utawi pikiran ing nginggil kasebat boten sadayanipun leres. Kemajengan [[tèknologi komunikasi]] saèstu sampun ndamel wates-wates lan let dados ical lan boten wonten ginanipun. John Naisbitt (1988), ing bukunipun ingkang asesirah ''Global Paradox'' punika nelakaken prekawis ingkang malah gadhah sipat paradhoks saking fénoména globalisasi. Naisbitt (1988) ngajengaken pokok-pokok pikiran sanès ingkang wujud paradhoks, inggih punika tansaya dados universal, tumindak kita tansaya kasukuan, lan menggalih lokal, tumindak global. Perkawis punika dipunmaksudaken kita kedah <!--konsèntrasi--> mituhu dhumateng perkawis-perkawis ingkang gadhah sipat ètnis, ingkang namung dipundarbèni golongan utawi masarakat punika piyambak ingkang dados modhal pangembangan tumuju donya internasional.
 
Ing sisih sanèsipun, wonten ingkang mirsani globalisasi punika satunggiling proyèk ingkang kausung déning nagari-nagari [[adhikuwaos]], saéngga saged ugi tiyang kagungangadhah pandhangan négatif utawi sujana dhumateng globalisasi. Saking <!--''sudut pandang''--> kacatingal punika globalisasi boten sanès kapitalisme ing wujudipun ingkang paling mutakhir. Nagari-nagari ingkang kiyat lan sugih, tamtu badhé ngendhalèkaken [[ékonomi]] donya lan nagari-nagari alit tansaya boten wonten dayanipun amargi boten kuwagang tetandhingan, amargi globalisasi <!--''cenderung''--> kapara gadhah prabawa ingkang ageng dhumateng perékonomian donya, malahan gadhah prabawa dhumateng babagan-babagan sanès kados déné [[budaya]] lan [[agama|agami]].
 
==== Ciri globalisasi ====
== Téyori globalisasi ==
'''Cochrane''' lan '''Pain''' negasaken bilih ing sesambetanipun kaliyan globalisasi, wonten tigang posisi téoritis ingkang saged kapirsani, inggih punika:
* Para '''globalis''' pitados bilih globalisasi punika satunggiling kasunyatan ingkang gadhah konsekuénsi nyata dhumateng kadospundi tiyang lan [[pranata sosial|lembaga]] ing donya lumampah. Para '''globalis''' pitados bilih nagari-nagari lan [[budaya|kabudayan]] lokal badhé ical kataman kabudayan lan ékonomi global ingkang homogen (sawarni). Éwasemanten, para globalis boten kagungangadhah pendhapat ingkang sami perkawis konsekuénsi dhumateng prosès wau.
::* Para '''globalis positif''' lan optimistis nanggapi kanthi saé ''perkembangan'' kados punika lan nelakaken bilih globalisasi badhé ngasilaken masarakat donya ingkang toléran lan kagungangadhah tanggel waler.
::* Para '''globalis pesimis''' kagungangadhah pendhapat bilih globalisasi punika satunggaling fénoména négatif amargi perkawis kasebat sajatosipun wujud panjajahan [[donya kulon|kilèn]] (mliginipun [[Amérika Sarékat]]) ingkang meksa sapérangan wangun budaya lan konsumsi ingkang homogen lan katingalipun leres saking njawi. Sapérangan globalis salajengipun minangka golongan kanggé nentang globalisasi ([[antiglobalisasi]]).
 
* Para '''tradisionalis''' boten pitados bilih globalisasi saweg dumados. Para '''tradisionalis''' kagungangadhah pendhapat bilih fénoména punika namung mitos utawi, manawi pancèn wonten, namung dipunageng-agengaken. Para '''tradisionalis''' ngrujuk bilih [[kapitalismé]] sampun dados setunggiling fénoména [[internasional]] ingkang dangunipun atusan taun. Punapa ingkang saweg kita alami sapunika namung wujud tahap lajengan, utawi [[évolusi]], saking prodhuksi lan perdagangan kapital.
* Para '''transformasionalis''' wonten ing antawisipun para globalis lan tradisionalis. Para '''transformasionalis''' sarujuk bilih prabawa globalisasi sampun dipunlangkung-langkungaken déning para globalis. Nanging, para '''transformasionalis''' ugi kagungangadhah pendhapat bilih bodho sanget manawi kita nyangkal kawontenanipun konsèp punika. Posisi téoritis punika kagungangadhah pendhapat bilih globalisasi kedahipun dipunpahami dados "''saprangkat sesambetan ingkang wonten kaitanipun setungal lan satunggalipun kanthi murni nglampahi satunggiling kekiyatan, ingkang sapérangan ageng boten dumados kanthi langsung''". Para '''transformasionalis''' nelakaken bilih prosès punika saged kawalik, mliginipun nalika perkawis kasebat négatif utawi, sakbotenipun, saged dipunkendhalèni.
 
== Sajarah globalisasi ==
Salah satunggiling panyandhet utami dumadosipun ''kerjasama'' wau inggih punika wontenipun larangan-larangan lan [[kawicaksanan protèksi]] saking pamaréntah satunggaling nagari. Ing satunggil sisih, kawicaksanan punika saged ngreksa prodhuksi lebet nagari, nanging ing sanès sisih, perkawis badhé ningkatipun ragad prodhuksi barang [[impor]] saéngga awrat nembus [[pasar]] nagari ingkang dipuntuju. Para pro-globalisme boten sarujuk wontenipun protèksi lan larangan wau. Para pro-globalisme péngin dipunleksanaaken kawicaksanan perdagangan bébas saéngga regi barang-barang saged dipuntekan, akibatipun panyuwunan bakal mundhak. Amargi panyuwunan mundhak, kamakmuran badhé mundhak lan makaten saterusipun.
 
Sapérangan golongan pro-globalisme ugi ngritik [[Bank Donya]] lan [[IMF]], kanthi pendhapat bilih kalih badan kasebat namung ngontrol lan ngaliraken dana dhumateng satunggaling nagari, sanès dhumateng satunggaling koprasi utawi perusahaan. Minangka asilipun, kathah silihan ingkang dipunparingaken dhawah ing tangan para [[diktator]] ingkang salajengipun nylèwèngaken lan boten migunakaken dana kasebat kados mesthinipun, nilar rakyatipun wonten ing lilitan utang nagari, lan ndadosaken tingkat kamakmuran tansaya mandhap. Amargi tingkat kamakmuran tansaya mandhap, mila masarakat nagari punika kapeksa ngirangi tingkat [[konsumsi]]nipun; kalebet konsumsi barang impor, saéngga laju globalisasi bakal kacandhet lan—miturut golongan pro-globalisme—ngirangi tingkat kasejahtraan singkang ndunungi donya.
 
==== Gerakan antiglobalisasi ====
* '''Globalisasi prodhuksi''', perusahaan ndamel prodhuksi ing kathah [[nagara|nagari]], kanthi sasaran supados biyaya prodhuksi dados langkung asor. Perkawis punika dipunlampahi kanthi saé amargi opah [[buruh]] ingkang asor, tarif béya mlebet ingkang mirah, infrastruktur ingkang nyekapi utawi amargi iklim usaha lan pulitik ingkang kondhusif. Donya ing perkawis punika dados lokasi manufaktur global.
* '''Globalisasi pambiyayan'''. Perusahaan global gadhah aksès kanggé pikantuk silihan utawi ndamel [[invèstasi]] (ing wangun portofolio utawi langsung) ing sadaya nagari ing donya. Minangka conto, [[PT Telkom]] salebetipun ngathahaken ékan sambungan tèlpon, utawi PT Jasa Marga salebetipun miyaraken jaringan margi tol sampun manfaataken sistem pambiyayan kanthi pola BOT (''build-operate-transfer'') sesarengan mitrausaha saking manca nagari.
* '''Globalisasi tenaga makarya'''. Perusahaan global badhé saged manfaataken tenaga makarya saking saindhenging donya selaras kaliyan kelasipun, kados panggunaan staf profésional dipunpundhut saking tenaga makarya ingkang sampun kagungangadhah pangalaman internasional utawi buruh kasar ingkang saged dipunpendhet saking nagari tumuwuh. Kanthi globalisasi mila ''human movement'' badhé saya gampil lan bébas.
* '''Globalisasi jaringan informasi'''. [[Masarakat]] sawijining nagari kanthi gampil lan énggal pikantuk informasi saking nagari-nagari ing donya amargi kemajengan tèknologi, antawisipun langkung: TV,radhio,médhia cithak lsp. Kanthi jaringan komunikasi ingkang saya majeng sampun mbiyantu wiyaripun pasar nuju manéka warni wilahan donya kanggé barang ingkang sami. Minangka conto: KFC, clana jeans levi's, utawi hamburger wonten ing pasar pundi kémawon. Akibatipun selera masarakat donya -ingkang dhomisilinipun ing kitha utawa ing dhusun- nuju ing ''selera'' global.
* '''Globalisasi Perdagangan'''. Perkawis punika mawujud ing wangun panurunan lan penyeragaman tarif sarta pambusakan manéka warni rerendhet ''nontarif''. Kanthi makaten kagiyatan perdagangan lan ''persaingan'' dados sansaya énggal, ketat, lan ''fair''.
 
* '''Ningkataken kamakmuran masarakat ing satunggaling nagari'''
Perdagangan ingkang langkung bébas mungelaken masarakat saking sapérangan nagari ngimpor langkung kathah barang saking njawi nagari. Perkawis punika njalari konsumen kagungangadhah pilihan barang ingkang langkung kathah. Sasanèsipun punika konsumen ugi saged nikmati barang ingkang langkung saé kanthi regi ingkang langkung mirah.
 
* '''Miyaraken pasar kanggé prodhuk lebet nagari'''
 
* '''Saged pikantuk langkung kathah modhal lan tèknologi ingkang langkung saé'''
Modhal saged dipunpendhet saking investasi asing lan mliginipun dipunnikmati déning nagari-nagari tumuwuh amargi masalah kekirangan modhal lan tenaga ahli sarta tenaga kadhidhik ingkang kagungangadhah pengalaman kathahipun dipunadhepi déning nagari-nagari tumuwuh.
 
* '''Nyawisaken dana tambahan kanggé pambangunan ékonomi'''
348.872

besutan

Menu navigasi