Krama (basa)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Basa krama iku tegesé basa kang taklim, kanggoné yèn geguneman kanthi pakurmatan marang kang diajak guneman.[1] Basa krama iku tataran paling dhuwur sajeroning undha-usuk Basa Jawa.

Krama Lugu[besut | besut sumber]

Basa Krama Lugu ya iku basa kang tetembunge migunakaké tembung krama kabèh tanpa kacampuran karo tembung krama inggil. Déné gunané basa krama lugu mau dienggo guneman déning:

 1. Wong enom marang wong tuwa.
 2. Wong mbasakake awake dhéwé.
 3. Wong kang lagi pitepungan anyar.
 4. Para murid marang guruné.
 5. Abdi marang bendarane.
 6. Andhahan marang pimpinane.

Krama Inggil[besut | besut sumber]

Basa Krama Inggil iku tembungé nganggo krama dicampur tembung krama inggil tumrap kang diajak wicara. Basa Jawa Krama biyasa dianggo wicara antarané priyayi cilik marang priyayi gedhé, wong anom marang wong kang luwih tuwa.

Ciri mligi:

 • Aku diowahi dadi kawula, abdidalem kawula utawa dalem waé
 • Kowé diowahi dadi panjenengan dalem utawa dicekak nandalem waé

Mudha Krama[besut | besut sumber]

Basa Mudha Krama iki basa kang luwes banget kanggo sok sapa waé. Wong kang diajak wicara dikurmati, déné kang ngajak wicara mapanaké dhiri pribadi ana ing tataran sangisoré. Lumrahé dianggo déning para mudha marang wong kang luwih tuwa. Ciri-ciriné antarané:

 • Aku, diowahi dadi kula
 • Kowé, diowahi dadi panjenengan, sampéyan, panjenenganipun kangmas, panjenenganipun ibu lsp.
 • Ater-ater dak-, diowahi dadi kula
 • Ater-ater ko-, diowahi dadi dipun
 • Panambang -ku, diowahi dadi kula
 • Panambang -mu, diowahi dadi panjenengan, sampéyan
 • Panambang -é, diowahi dadi -ipun
 • Panambang -aké, diowahi dadi aken

Tuladha:

A: "Bapak, punika wonten tamu. Sajakipun priyantun tebih".
B: "Ana tamu. Aturana lenggah dhisik. Tak salin sedhéla".
B: "É déné kowé, tak arani dhayoh saka ngendi".
C: "Inggih, temtunipun damel kagèt panjenenganipun bapak sekaliyan. Tiyang kula, boten ngaturi serat rumiyin".

Krama Désa[besut | besut sumber]

Basa Krama Désa migunakaké tembung basa krama dicampur tembung krama désa. Ciri-ciri utama:

 • Aku diowahi dadi kula
 • Kowé diowahi dadi sampéyan
 • Ater-ater dak- diowahi dadi kula
 • Ater-ater ko- diowahi dadi sampéyan
 • Ater-ater di- diowahi dadi dipun

Kramantara[besut | besut sumber]

Kramantara iku kabèh tembung-tembungé saka basa krama ora dicampur karo krama inggil. Biyasa dipigunakaké déning wong tuwa marang wong kang luwih anom, dideleng saka umur utawa kalungguhané. Nanging dina iki tataran basa Kramantara iki wis ora biyasa dianggo, sanadyan tumrap kang luwih anom lan luwih dhuwur kalungguhané ora kabotan nganggo tataran basa Mudha Krama. Ciri-ciriné:

 • Aku, diowahi dadi kula
 • Kowé, diowahi dadi sampéyan
 • Ater-ater dak-, diowahi dadi kula
 • Ater-ater di-, diowahi dadi dipun-
 • Panambang -ku, diowahi dadi kula
 • Panambang -mu, diowahi dadi sampéyan
 • Panambang -é, diowahi dadiipun
 • Panambang -aké, diowahi dadi aken

Tuladha A nganggo basa Kramantara B nganggo basa Mudha Krama

A: "Dhateng kula punika manawi pun adhi suka, kula nedha nyambut gadhahan sampéyan gangsa klenèngan".
B: "Kanggé ing damel punapa teka kadingarèn mawi mundhut klenèngan".
A: "Anu, keng mbakyu nyetauni putu, kemaruk sampun lungsé saweg gadhah putu sapunika".
B: "Ingkang kapundhut sléndro punapa pélog?"
B: "Kalih pisan kémawon, mangké yèn namung salah satunggal mindhak damel cuwaning tamu"

Wredha Krama[besut | besut sumber]

Wredha Krama iku mèh padha karo Kramantara, padha-padha ora dicampur nganggo tembung krama inggil, bédané ana ing ater-ater di-, panambang -é, lan panambang -aké.

 • Ater-ater di- ing tataran Kramantara diowahi dadi dipun-, nanging ing Wedha Krama tetep ora owah.
 • Panambang -é, ing basa Kramantara diowahi dadiipun, déné ing Wredha Krama tetep ora owah.
 • Panambang -aké ing basa Kramantara dadi aken, déné ing Wredha Krama tetep ora owah.
 • Tembung aku, kowé, ater-ater dak-, ko-, padha karo ing tataran Kramantara.

Tataran Wedha Krama iki uga wis arang dianggo, umué luwih milih Mudha Krama.

Tuladha: A nganggo basa Wredha Krama B nganggo basa Mudha Krama

A: "Pinten lélangané kapal kalih punika?"
B: "Kula nun, kawan belah, dèrèng presèn tuwin wragading lampah".
A: "Dados boten kirang kawan atus resiké?"
B: "Manawi".
A: "Punapa mulus boten wonten ciriné?"
B: "Ingkang satunggal mulus, satunggalipun ciri suduk".
A: "Inggilé punapa jangkep kawan kaki?"
B: "Namung kirang sadim".

Basa Kedhaton[besut | besut sumber]

Basa kedhaton ugi kasebat basa bagongan, inggih punika basa ingkang namung kaginakaen utawi kanggé gineman wonten salebetipun dhatulaya utawi karaton. Lirinipun sadaya priyayi ingkang apangkat inggil utawi andhap manawi gineman sami ngginakaken basa bagongan, kejawi manawi munjuk atur dhumateng nata utawi nalendra. pramila wonten ingkang mastani bilih basa bagongan punika minangka basa resmi ing salebetipun karaton.

Cathetan sikil[besut | besut sumber]

 1. Poerwadarminta (1953:10)

Uga delengen[besut | besut sumber]

Wacan[besut | besut sumber]

 • Febyardini Dian P.R., S.S. etal, Pepak lan Wasis Basa Jawa, Indonesiatera Yogyakarta, 2008, ISBN 978-775-052-0
 • DR. Aryo Bimo Setyanto, SH, Parama Sastra Basa Jawa, Panji Pustaka Yogyakarta, Cithakan pisanan Oktober 2007 ISBN 979-25-2732-X
 • Dr. Purwadi, M.Hum.,et al, Tata Basa Jawa, Media Abadi Yogyakarta, cithakan pisanan Agustus 2005, ISBN 979-3525-50-9
 • Suwardji, Ngoko Krama, Balai Pustaka Yogyakarta 2013, ISBN 978-602-777-762-0
 • Poerwadarminta Sarining Paramasastra Djawa, Djakarta: Noordhoff-Kolff NV 1953.