Kancing yang Terlepas

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Kancing yang Terlepas
PanganggitHandry TM
BasaIndhonésia Indonésia
PangecapanGramedia Pustaka Utama
Kala babar
2013
Kaca450 halaman
ISBN978-602-03-0101-3

Kancing yang Terlepas inggih punika judhul novèl anggitanipun sastrawan Handry TM. Buku ingkang kandelipun 450 kaca kanthi nomer ISBN 978-602-03-0101-3, punika kababar déning Gramedia Pustaka Utama ing taun 2013. Novèl punika dipunambali pambabaranipun sasampunipun dipunmot kanthi cara sambung wonten ariwarta Suara Merdeka Semarang, Jawa Tengah.[1][2][3][4][5][6] Taun 2017, novèl niki pikantuk pambiyantu saking Kementerian Pendhidhikan lan Kabudayan Republik Indonesia kanggé dipunpertal ing basa Inggris.

Latar wingking[besut | besut sumber]

Novèl Kancing yang Terlepas anggitanipun sastrawan Handry TM punika wiwitanipun awujud carita sambung ingkang dipunmot saben peken wonten ing ariwarta Suara Merdeka Semarang nalika taun 2010 dumugi taun 2011. Sasampunipun dibesut malih, lajeng dipunbabar kaliyan Gramedia Pustaka Utama. Wonten salebetipun novèl punika, Handry TM mundhut latar panggènan ing tlatah Pecinan Kutha Semarang kanthi tokoh utami saking ètnis Tionghoa, nanging cariyosipun nggambaraken kawontenan Indonesia ing dasawarsa 1960-an.

Kancing yang Terlepas nyariyosaken pagesangan Giok Hong, satunggalipun wanita misuwur lumantar sesawanganipun pasuryan, ing Gang Pinggir, tlatah Pecinan Kutha Semarang. Piyambakipun mboten éndah lan ayu kemawon, nanging ugi pinter lan merak ati samukawis prilakunipun. Awit taksih alit, piyambakipun dipunmong kaliyan Tek Siang kanthi warni-warni panggulawenthah kalebet tata krama lan paugeran. Giok Hong ingkang ayu punika mboten namung andhahanipun lan primadhona wonten Orkes Musik Tjahaja Timoer, nanging piyambakipun inggih kalebet pacanganipun-adamel irèn kathah priya ing Gang Pinggir. Nanging kaluputan-kaluputan kadung dipunlampahi déning Tek Siang, inggih punika nyorohaken Giok Hong dhumateng réncangipun kepara ndadosaken Giok Hong mboten saget éwah saking salebetipun karuwetan pulitik ingkang sansaya wiyar. Sasampunipun Giok Hong umpetan sawatawis wekdal, dumadakan wontena Boenga Lily ingkang dipunpracaya minangka panjalmanipun Giok Hong—tetep katawis ayu nanging gantos pasuryan. Ing mangsa prihatos mboten dangu sadèrèngipun ambrukipun pamaréntah Orde Lama, Boenga Lily kaseret wonten karuwetan, inggih punika dipunyana minangka telik sandhi. Lelakonipun pagesangan Lily ingkang adamel prihatos punika dipunbungkem déning panguwaos ingkang langkung ageng. Dumugi pungkasan cariyos, Giok Hong mboten naté mangertos, sinten tiyang sepuhipun sajatos.

Ugi pirsani[besut | besut sumber]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Gramedia Pustaka Utama: Kancing yang Terlepas Archived 2015-09-24 at the Wayback Machine., kapundhut 10 Mèi 2017
  2. Joglosemar: Dinamika etnis Tionghoa di Gang Pinggir Archived 2015-07-07 at the Wayback Machine., kapundhut 10 Mèi 2017
  3. Baltyra: Kancing yang Terlepas Archived 2015-06-18 at the Wayback Machine., kapundhut 10 Mèi 2017
  4. Amazon: Kancing yang Terlepas, kapundhut 10 Mèi 2017
  5. Ganto: Rasialisme dan diskriminasi pemerintah Orla Archived 2015-07-07 at the Wayback Machine., kapundhut 10 Mèi 2017
  6. Good Reads: Kancing yang Terlepas, kapundhut 10 Mèi 2017