Jenang sungsum

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
jenang sungsum

Jenang sungsum inggih punika salah satunggaling dhedhaharan tradhisional Jawa khas Surakarta.[1] Déné bahan dhasaripun kanggé damel jenang sungsum inggih punika glepung beras. Bahan-bahan sanèsipun kanggé damel jenang ing antawisipun inggih punika sagu, tela, glepung tapioka, saha glepung ketan. Jenang utawi ingkang dipunwastani bubur sungsum punika gadhah manéka warna raosipun. Nanging sadaya raos bubur utawi jenang punika taksih tetep kados raos aslinipun jenang sungsum khas Sala ingkang gurih lan manis. Sedaya raosipun jenang ingkang béda-béda punika pikantuk saking pelengkap jenangipun kados ta, santen klapa utawi gula jawa. Padatanipun, jenang dipunsajekaken mawi wadhah pincuk saking ron gedhang ngginakaken suru kanggé cendhok ipun. Jenang sungsum gadhah tekstur lembut saéngga cocog dipundhahar sinten kémawon, saking bayi, tiyang sakit, ugi tiyang sepuh.

Simbolisme[besut | besut sumber]

Jenang sungsum punika wernanipun putih minangka pralambang resiking manah.[2] Raosipun ingkang legi minangka simbol sjahteraning ngagesang amargi gendhis punika salah satunggaling bahan tetedhan ingkang temtu dipun-ginakaken wonten ing sadaya jinis dhedhaharan Jawa ingkang reginipun boten patiya mirah. Teksturipun jenang sungsum ingkang kenthel minangka simbol persatuan saha kesatuan, manunggaling gesang pribadi kaliyan Gusti saha gesang pribadi kaliyan sesami.

Bahan-bahanipun[besut | besut sumber]

Bahan-bahan paling wigati kanggé damel jenang sungsum utawi bubur sungsum inggih punika:[3]

 • Glepung beras 100 gram
 • Uyah sak cekapipun
 • santen ingkang dipundamel saking 1 wutir klapa
 • ron pandan dipundamel wujud simpul cacahipun tigang lembar

Déné bahan-bahan ingkang dipun-ginakaken kanggé damel duduh bubur sungsum inggih punika [3]

Caranipun damel[besut | besut sumber]

Caranipun damel jenang sungsum inggih punika:[3]

 1. Ingkang sapisan damel duduh bubur sungsum.
 2. Toya dipungodhog lajeng sadaya bahan kanggé damel duduh, lajeng dipunudhak ngantos kenthel. Manawi sampun umub lajeng dipunangkat lan dipunsaring supados langkung resik.
 3. Salajengipun damel bahan-bahan buburipun.
 4. Glepung beras, sarem, saha santen sepalihipun dipuncampur dados satunggal wonten ing panci
 5. Santen turahanipun lajeng dipungodhog ngantos umub kanthi dipunsukani ron pandan. Anggenipun nggodhog santen mawi geni alit kanthi dipunudhak terus.
 6. Campuran glepung beras ingkang sampun dipundamel kala wau lajeng dipuncampur kaliyan santen ingkang sampun dipungodhog kala wau. Lajeng adonan bubur dipunudhak terus ngantos ngenthel lan mateng.
 7. Manawi sampun mateng lajeng dipunsajekaken wonten ing mangkuk lan saged dipunjangkepi kanthi duduh bubur sungsum ingkang sampun dipundamel.
 8. Jenang sungsum badhé langkung sekeca dipundhahar manawi taksih benter.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. [1] Manis Gurih Pista Jenang Gratis(dipunundhuh tanggal 17 Dhésèmber 2012)
 2. [2] Manis Gurih Pista Jenang Gratis(dipunundhuh tanggal 17 Dhésèmber 2012)
 3. a b c [3] Cara membuat Jenang Sungsum (dipunundhuh tanggal 17 Dhésèmber 2012)