Indonesia Raya

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Indonesia Raya
Cara Jawa: Indonésia Agung

Lagu nasional  Indonésia
Uga kaloka aranIndonesia Raja → (éjaan lawas) (Jawa: Indonésia Agung)
LirikWage Rudolf Supratman, 1924
MusikWage Rudolf Supratman, 1924
Diadhaptasi17 Agustus 1945 (asli)
17 Agustus 1950 (resmi)
Sampel audio
'"Indonesia Raya"'
(Pratipadana simfonik déning Jozef Cleber)
Rekaman asli saka taun 1945

Lagu Indonesia Raya (cinipta taun 1924) sepisanan dimainaké sajeroning Konggrès Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sawisé Proklamasi Kamardikan Indonésia tanggal 17 Agustus 1945, lagu anggitané Wage Rudolf Soepratman iki didadèkaké lagu kabangsan.

Lirik[besut | besut sumber]

Indonesia Raya
Lirik asli (1928) Lirik resmi (1958) Lirik saiki
INDONESIA RAJA[1]
I
Indonésia, tanah airkoe,
Tanah toempah darahkoe,
Disanalah akoe berdiri,

Mendjaga Pandoe Iboekoe.

Indonésia kebangsaankoe,
Kebangsaan tanah airkoe,
Marilah kita berseroe:
"Indonésia Bersatoe".
Hidoeplah tanahkoe,
Hidoeplah neg'rikoe,
Bangsakoe, djiwakoe, semoea,
Bangoenlah rajatnja,
Bangoenlah badannja,

Oentoek Indonésia Raja.

II
Indonésia, tanah jang moelia,
Tanah kita jang kaja,
Disanalah akoe hidoep,

Oentoek s'lama-lamanja.

Indonésia, tanah poesaka,
Poesaka kita semoeanja,
Marilah kita berseroe:
"Indonésia Bersatoe".
Soeboerlah tanahnja,
Soeboerlah djiwanja,
Bangsanja, rajatnja, semoea,
Sedarlah hatinja,
Sedarlah boedinja,

Oentoek Indonésia Raja.

III
Indonésia, tanah jang soetji,
Bagi kita disini,
Disanalah kita berdiri,

Mendjaga Iboe sedjati.

Indonésia, tanah berseri,
Tanah jang terkoetjintai,
Marilah kita berdjandji:
"Indonésia Bersatoe"
S'lamatlah rajatnja,
S'lamatlah poet'ranja,
Poelaoenja, laoetnja, semoea,
Madjoelah neg'rinja,
Madjoelah Pandoenja,

Oentoek Indonésia Raja.

Refrain
Indones', Indones',
Moelia, Moelia,
Tanahkoe, neg'rikoe jang koetjinta.
Indones', Indones',
Moelia, Moelia,

Hidoeplah Indonésia Raja.

INDONESIA RAJA[2]
I
Indonésia tanah airku,
Tanah tumpah darahku,
Disanalah aku berdiri,

Djadi pandu ibuku.

Indonésia kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru,
Indonésia bersatu.
Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, Rajatku, sem'wanja,
Bangunlah djiwanja,
Bangunlah badannja,

Untuk Indonésia Raja.

II
Indonésia, tanah jang mulia,
Tanah kita jang kaja,
Disanalah aku berdiri,

Untuk s'lama-lamanja.

Indonésia, tanah pusaka,
P'saka kita semuanja,
Marilah kita mendoa,
Indonésia bahagia.
Suburlah tanahnja,
Suburlah djiwanja,
Bangsanja, Rajatnja, sem'wanja,
Sadarlah hatinja,
Sadarlah budinja,

Untuk Indonésia Raja.

III
Indonésia, tanah jang sutji,
Tanah kita jang sakti,
Disanalah aku berdiri,

Ndjaga ibu sajati.

Indonésia, tanah berseri,
Tanah jang aku sajangi,
Marilah kita berdjandji,
Indonésia abadi.
S'lamatlah rakjatnja,
S'lamatlah putranja,
Pulaunja, lautnja, sem'wanja,
Madjulah Neg'rinja,
Madjulah pandunja,

Untuk Indonésia Raja.

Refrain
Indonésia Raja,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, neg'riku jang kutjinta!
Indonésia Raja,
Merdeka, merdeka,

Hiduplah Indonésia Raja.

INDONESIA RAYA[3]
I
Indonésia tanah airku,
Tanah tumpah darahku,
Disanalah aku berdiri,

Jadi pandu ibuku.

Indonésia kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru,
Indonésia bersatu.
Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, Rakyatku, semuanya,
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya,

Untuk Indonesia Raya.

II
Indonésia, tanah yang mulia,
Tanah kita yang kaya,
Disanalah aku berdiri,

Untuk s'lama-lamanya.

Indonésia, tanah pusaka,
P'saka kita semuanya,
Marilah kita mendoa,
Indonésia bahagia.
Suburlah tanahnya,
Suburlah jiwanya,
Bangsanya, Rakyatnya, semuanya,
Sadarlah hatinya,
Sadarlah budinya,

Untuk Indonesia Raya.

III
Indonésia, tanah yang suci,
Tanah kita yang sakti,
Disanalah aku berdiri,

N'jaga ibu sajati.

Indonésia, tanah berseri,
Tanah yang aku sayangi,
Marilah kita berjanji,
Indonésia abadi.
S'lamatlah rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya,
Majulah Neg'rinya,
Majulah pandunya,

Untuk Indonesia Raya.

Refrain
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, neg'riku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,

Hiduplah Indonesia Raya.

Aturan[besut | besut sumber]

Lagu kabangsan Indonesia Raya lan cara panganggoné diatur sajeroning Aturan Pamaréntah No.44 Taun 1958.[4]

Giyaran[besut | besut sumber]

Lagu kebangsaan Indonesia Raya tansah dikumandhangaké ana ing giyaran pambuka stasiun télévisi lan radio ing antarané:

Uga delengen[besut | besut sumber]

Réferènsi[besut | besut sumber]

  1. Panitia Penyusun Naskah Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1972, kc. 28–30
  2. Panitia Penyusun Naskah Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1972, kc. 54–55
  3. Sularto 1982, kc. 44–46
  4. "Peraturan Pamaréntah No.44 Tahun 1958". Diarsip saka sing asli ing 2007-03-10. Dibukak ing 2009-07-22.

Pranala njaba[besut | besut sumber]